DůležitéInternet Protocol verze 6 (IPv6) je povinnou součástí Windows Vista a novější verze. Společnost Microsoft nedoporučuje zakázání protokolu IPv6 nebo jeho součásti, zda některé součásti systému Windows nemusí fungovat.Navíc při spuštění systému budou odloženy na dobu 5 sekund Pokud je zakázán IPv6 nesprávně nastavením nastavení registru DisabledComponents hodnotu 0xfffffff. Správná hodnota by měla být 0xff. Další informace naleznete v tématu otázky "Co je podle doporučení společnosti Microsoft informace o zakázání protokolu IPv6?" vProtokol IPv6 pro systém Microsoft Windows: Nejčastější dotazy.

Automaticky zakázat nebo znovu povolit IPv6 nebo její součásti

Klepněte na odkaz Opravit tento problém pro postup, který chcete spustit. Potom klepněte na tlačítko Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a postupujte podle pokynů v průvodci.

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Zakázání protokolu IPv6 Raději IPv4 prostřednictvím protokolu IPv6 v zásady předponyZakázání protokolu IPv6 u všech rozhraní nontunnel Zakázat všechna rozhraní tunelového propojení IPv6 Zakázání protokolu IPv6 pro rozhraní nontunnel (s výjimkou zpětné smyčky) a na rozhraní tunelového propojení IPv6
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tento problém
Oprava 50409
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tento problém
Oprava 50410
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tento problém
Oprava 50411
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tento problém
Oprava 50412
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tento problém
Oprava 50413
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Povolení protokolu IPv6 Raději IPv6 přes IPv4 v zásady předponyPovolení protokolu IPv6 u všech rozhraní nontunnel Povolte všechna rozhraní tunelového propojení IPv6 Povolení protokolu IPv6 na nontunnel rozhraní a rozhraní tunelového propojení IPv6
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tento problém
Oprava 50440
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tento problém
Oprava 50441
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tento problém
Oprava 50442
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tento problém
Oprava 50443
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tento problém
Oprava 50444
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Poznámky pro Průvodce
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 • Tento průvodce může být pouze v angličtině. Automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud nejste v počítači, který má problém, automatickou opravu můžete uložit na jednotku flash nebo na disk CD a potom můžete spustit v počítači, který má potíže.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Další informace

Ručně zakázat nebo znovu povolit IPv6 nebo její součásti

Zakázání protokolu IPv6
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Můžete zakázat IPv6 v hostitelském počítači pomocí hodnoty registru DisabledComponents . Hodnota registru DisabledComponents ovlivní všechna síťová rozhraní v hostitelském počítači.

Důležité Pečlivě postupujte podle pokynů v této části. Při nesprávné úpravě registru může dojít k vážným problémům. Před úpravami, zálohování registru pro obnovení v případě, že dojde k potížím.

Chcete-li zakázat určité součásti IPv6, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, typ regedit v Spustit hledání a klepněte na tlačítko regedit.exe v programy seznam.
 2. V Řízení uživatelských účtů dialogovém okně klepněte na tlačítko pokračovat.
 3. V editoru registru vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Poklepejte na DisabledComponents změnit DisabledComponents vstupu.

  Poznámka:Pokud DisabledComponents položka není k dispozici, je třeba ji vytvořit. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. V Úprava nabídce přejděte na příkaz Novýa potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD (32bitová).
  2. Napište DisabledComponents, a stiskněte klávesu Enter.
  3. Poklepejte na položku DisabledComponents.
 5. Některé z následujících hodnot zadejte do pole Údaj hodnoty konfigurace protokolu IPv6 státu a klepněte na tlačítko OK:
  1. Napište 0 Chcete-li znovu povolit všechny součásti IPv6 (výchozí nastavení systému Windows).
  2. Napište 0xFF Chcete-li zakázat všechny součásti IPv6 s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPv6. Tato hodnota konfiguruje také přednost používání protokolu IPv4 prostřednictvím protokolu IPv6 změnou položek v tabulce zásad pro předpony v systému Windows. Další informace naleznete v tématu Výběr zdrojové a cílové adresy.
  3. Napište 0x20 Chcete-li změnou položek v tabulce zásad pro předpony raději IPv4 prostřednictvím protokolu IPv6.
  4. Napište 0x10 Zakázání protokolu IPv6 u všech rozhraní nontunnel (rozhraní LAN a Point-to-Point Protocol [PPP]).
  5. Napište 0x01 Chcete-li zakázat všechna rozhraní tunelového propojení IPv6. Mezi ně patří Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (protokol ISATAP), 6to4 a Teredo.
  6. Napište 0x11 Chcete-li zakázat všechna rozhraní IPv6, s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPv6.
Chcete-li ověřit, zda je zakázán protokol IPv6 použijte hodnotu registru DisabledComponents . Chcete-li to provést, spusťte následující příkaz na příkazovém řádku systému Windows:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Když toto provedete, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Chyba: Že byla systém nenalezl zadaný klíč registru nebo hodnota.
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, není nastavena hodnota registru DisabledComponents . Pokud je nastavena hodnota DisabledComponents , přepíše nastavení v dialogovém okně Vlastnosti připojení.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Zakázání protokolu IPv6 na určitý síťový adaptér
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
To lze provést zrušení vazby adaptéru v dialogovém okně Vlastnosti připojení k místní síti :
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Centrum sítí a sdílení.
 3. V Zobrazit vaše aktivní sítě oblasti, klepněte na položku Připojení k místní sítia potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě sítě zrušte zaškrtnutí políčka Internet Protocol verze 6 (TCP/IPv6) a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka:Zaškrtnutí políčka Internet Protocol verze 6 (TCP/IPv6) ovlivní pouze konkrétní síťový adaptér a IPv6 bude odpojení od vybraného síťového adaptéru. Chcete-li zakázat IPv6 v hostitelském počítači, použijte hodnotu registru DisabledComponents . Hodnota registru DisabledComponents nemá vliv na stav zaškrtávacího políčka. Proto i v případě, že klíč registru DisabledComponents je nastavena na zakázat IPv6, zaškrtávací políčko na kartě sítě pro každé rozhraní lze ještě zkontrolovat. To je očekávané chování.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Raději IPv6 přes IPv4 v zásady předpony
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 1. Najděte aktuální údaj DisabledComponents.
 2. Změňte data na binární data. Je 32-bit binární hodnota.
 3. Najít šestého bitů dat a nastavte ji na hodnotu 0. Ostatní bity beze změny. Například pokud aktuální data 11111111111111111111111111111111, nová data by měla být 11111111111111111111111111011111.
 4. Změňte data z dvojkové do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj pro DisabledComponents.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Povolení protokolu IPv6 u všech rozhraní nontunnel
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 1. Najděte aktuální údaj DisabledComponents.
 2. Změňte data na binární data. Je 32-bit binární hodnota.
 3. Najděte pátý bit dat a nastavte ji na hodnotu 0. Ostatní bity beze změny. Například pokud zdroj dat je 11111111111111111111111111111111, nová data by měla být 11111111111111111111111111101111.
 4. Změňte data z dvojkové do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj pro DisabledComponents.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Povolte všechna rozhraní tunelového propojení IPv6
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 1. Najděte aktuální údaj DisabledComponents.
 2. Změňte data na binární data. Je 32-bit binární hodnota.
 3. Najít první bit dat a nastavte ji na hodnotu 0. Ostatní bity beze změny. Například pokud zdroj dat je 11111111111111111111111111111111, nová data by měla být 11111111111111111111111111111110.
 4. Změňte data z dvojkové do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj pro DisabledComponents.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Povolte všechna rozhraní IPv6, s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPv6
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 1. Najděte aktuální údaj DisabledComponents.
 2. Změňte data na binární data. Je 32-bit binární hodnota.
 3. Najít první bit data a pátý bit data a poté nastavte jejich i 0. Nedotýkejte ostatních bitů. Například pokud aktuální data 11111111111111111111111111111111, nová data by měla být0111 1111111111111111111111111110.
 4. Změňte data z dvojkové do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj pro DisabledComponents.
Poznámky
 • Správce musí vytvořit soubor ADMX Chcete-li zobrazit nastavení v kroku 5 v nastavení Zásady skupiny.
 • Po restartování počítače se změny projevily.
 • hodnotu než 0x0 nebo 0x20 způsobí selhání poté, co tato změna se projeví služby Směrování a vzdálený přístup.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

O protokol tunelového propojení 6to4

Ve výchozím nastavení je protokol tunelového propojení 6to4 je povolena v systému Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008 při rozhraní je přiřazena veřejná adresa IPv4 (to znamená IPv4 adresu, která není v rozsahu 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 a 192.168.0.0/16). 6to4 automaticky přiřadí IPv6 adresy 6to4 tunelovém rozhraní pro každou takovou adresu, která je přiřazena a 6to4 budou dynamicky registrovat tyto adresy IPv6 na přiřazeného serveru DNS. Pokud toto chování není žádoucí, doporučujeme zakázat rozhraní tunelového propojení IPv6 ohrožených hostitelích.

O tomto článku

ID článku: 929852
Poslední revize: 3. prosince 2014
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard
Strojově přeložený článek
DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.
Projděte si také anglickou verzi článku: 929852
Chcete uvést svůj názor na tento článek?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.