ไม่มีเพิ่มจำนวนปัจจุบันของ KMS เมื่อคุณเพิ่มใหม่ใน Windows Vista หรือคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows 7 ไปยังเครือข่าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929829 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ Slmgr.vbs บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์ (KMS) คุณตรวจสอบว่า หมายเลขของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่เพิ่มเมื่อคุณเพิ่มคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows ใหม่ไปยังเครือข่าย นอกจากนี้ คุณอาจเห็นเหตุการณ์ต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการการจัดการคีย์สำหรับแต่ละคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows ใหม่ที่คุณเพิ่มไปยังเครือข่าย:


ชื่อแฟ้มบันทึก: บริการการจัดการคีย์
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-ความปลอดภัยอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบ SLC
รหัสเหตุการณ์: 12290
ระดับ: ข้อมูล
คำอธิบาย: การร้องขอการเปิดใช้งานได้รับการประมวลผล

เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ Slmgr.vbs ร่วมกับ–dliอาร์กิวเมนต์ รายละเอียดการนับของไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ไม่เพิ่มตามที่คาดไว้ ในเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่ถูกบันทึกลงในการจัดการคีย์บันทึกเหตุการณ์การให้บริการ การนับปัจจุบันยังคงเหมือนเดิม:


ชื่อ: Windows(TM) Vista รุ่นขององค์กร
คำอธิบาย: Windows ระบบปฏิบัติ - Vista, VOLUME_KMS สถานี
รหัสผลิตภัณฑ์บางส่วน: XXXXX
สิทธิ์การใช้งานสถานะ: ได้รับอนุญาต

บริการการจัดการคีย์การเปิดใช้งานบนเครื่องนี้
จำนวนปัจจุบัน: 1
ฟังบนพอร์ต: 1688
ประกาศ DNS: เปิดใช้งาน
ระดับความสำคัญ KMS: ปกติ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows ที่คุณเพิ่มไปยังเครือข่ายได้ KMS เหมือนเครื่องไคลเอนต์รหัส (CMIDs) ได้ ในปัจจุบันนับหมายเลขเพิ่มใน KMS คอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ได้ CMIDs ที่แตกต่างกัน คอมพิวเตอร์เครื่องที่สองราย หรือมากกว่าสามารถมี CMIDs ที่เหมือนกันในใดของสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • รูปแบบกำหนดเอง Windows ที่คุณใช้การติดตั้งไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นแม้ว่าคุณไม่เรียกใช้เครื่องมือการเตรียมระบบ (Sysprep.exe) พร้อมกับ/ generalizeตัวเลือก
 • รูปแบบกำหนดเองของ Windows ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับ/ generalizeตัวเลือก อย่างไรก็ตาม คุณระบุ<skiprearm>การตั้งค่าในแฟ้ม Unattended.xml</skiprearm>
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ได้เหมือน CMIDs ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. On one of the Windows-based client computers, clickเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมคลิกขวาพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิกเรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  User Account Control
				permission
  If you are prompted for an administrator password or for a confirmation, type the password, or clickอนุญาตให้.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs –dli
 3. Examine the following results, and note the CMID:

  Name: Windows(TM) Vista, Enterprise edition
  Description: Windows Operating System - Vista, VOLUME_KMSCLIENT channel
  Partial Product Key: XXXXX
  License Status: Licensed
  Volume activation expiration: 250467 minutes (173 days)

  Key Management Service client information
  Client Machine ID (CMID): e5a0da51-8882-4bd7-a248-c1b794a7a671
  KMS machine name from DNS: kms-machine.domain.com:1688
  Activation interval: 120 minute(s)
  Renewal interval: 90 minute(s)

 4. Repeat steps 1 through 4 on a second Windows-based client computer. Verify that the CMID of the second client computer is identical to the CMID of first computer.

การแก้ไข

We recommend that you rebuild the base image that is used to deploy the affected computers as soon as you determine whether they have identical CMIDs.

การหลีกเลี่ยงปัญหา

The workaround is valid only if the/generalizeoption was used in the image that was used to install Windows-based clients. This option is required when you deploy multiple images. การตรวจสอบว่าการ/generalizeoption was used in the image, follow these steps:
 1. On one of the affected computers clickเริ่มการทำงานจากนั้น พิมพ์C:\Windows\System32\sysprep\Panther\setupact.log.
 2. Examine the "SYSPRP ParseCommands:Found" lines as shown in the following sample log file:
  Info    [0x0f004e] SYSPRP Initialized SysPrep log at C:\Windows\System32\sysprep\Panther
  
  Info    [0x0f0054] SYSPRP ValidateUser:User has required privileges to sysprep machine
  Info    [0x0f0056] SYSPRP ValidateVersion:OS version is okay
  Info    [0x0f005c] SYSPRP ScreenSaver:Successfully disabled screen saver for sysprep
  Info    [0x0f007e] SYSPRP FCreateTagFile:Tag file C:\Windows\System32\sysprep\Sysprep_succeeded.tag does not already exist, no need to delete anything
  Info    [0x0f005f] SYSPRP ParseCommands:Found supported command line option 'UNATTEND'
  Info    [0x0f005f] SYSPRP ParseCommands:Found supported command line option 'OOBE'
  Info    [0x0f005f] SYSPRP ParseCommands:Found supported command line option 'SHUTDOWN'
  Info    [0x0f005f] SYSPRP ParseCommands:Found supported command line option 'GENERALIZE'
 3. ถ้าการ/generalizeoption is present, confirm that this option was used on the computer that created the base image.
 4. ถ้าการ/generalizeoption was used and you have computers that have identical CMIDs, follow these steps to rearm the affected computers and rebuild the base image. Make sure that you do not use the <skiprearm> setting is not used: </skiprearm>
  1. On one of the Windows-base client computers, clickเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมคลิกขวาพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิกเรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ.

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   User Account Control
					 permission
   If you are prompted for an administrator password or for confirmation, type the password, or clickอนุญาตให้.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs –rearm
  3. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
  If the base image was not generated by using Sysprep with the/generalizeoption, you must rebuild the base image, and then reinstall Windows on the clients. If you use an Unattended.xml file when you rebuild the base image, make sure that the <skiprearm> setting is not used. For more information about the <skiprearm> setting, see the Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) documentation. </skiprearm></skiprearm>

ข้อมูลเพิ่มเติม

To reset the activation timer and to set a unique CMID, the Rearm process must run on the destination computer. This process is used to reset the activation state. In Windows, the Rearm process can be run by using one of the following two methods:
 • Run Sysprep together with the/generalizeoption on the computer that is used to build the Custom Windows image.
 • Force the Rearm process to occur by running the Slmgr.vbs script in an elevated Command Prompt window. ตัวอย่างเช่น พิมพ์:
  cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs –rearm
If the Rearm process did not run because Sysprep was run together with the/generalizeoption or because you used the <skiprearm>1</skiprearm> setting in the Unattended.xml file, client computers may have identical CMIDs. Therefore, the computer count information does not increase as expected. กระบวนการ/generalizeoption is required when you deploy multiple images. The <skiprearm> setting should not be used in an unattended file when you deploy computers in a production environment. Therefore, for both cases, we recommend that you rebuild the base image.</skiprearm>

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929829 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB929829 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929829

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com