ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ " Sysprep / generalize " ใน Windows Vista หรือ Windows 7: "มีข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นขณะพยายาม Sysprep เครื่อง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929828 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเรียกใช้เครื่องมือการเตรียมระบบ (Sysprep) ใน Windows Vista หรือ Windows 7 และคุณใช้การ/ generalizeตัวเลือก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

มีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้นขณะพยายาม Sysprep เครื่องจักร

แฟ้ม Setuperr.log อาจประกอบด้วยบรรทัดที่มีลักษณะต่อไปนี้:
LaunchDll SYSPRP [0x0f0082] ของข้อผิดพลาด: ล้มเหลวเกิดขึ้นขณะกำลังดำเนินการ 'C:\Windows\System32\slc.dll, SLReArmWindows' ส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด-1073425657
RunExternalDlls SYSPRP [0x0f0070] ของข้อผิดพลาด: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะรีจิสทรี sysprep DLLs, halting การดำเนินการ sysprep กำลังทำงานอยู่ dwRet =-1073425657
พบความล้มเหลวในขณะที่ประมวลผล sysprep generalize ผู้ให้บริการ WinMain SYSPRP ข้อผิดพลาด [0x0f00a8]: hr = 0xc004d307

หมายเหตุ:
แฟ้ม Setuperr.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ \Windows\System32\Sysprep\Panther

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นถ้าโปรแกรม Windows ซอฟต์แวร์อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Rearm มีเพียงมากกว่าสามครั้งในอิมเมจของ Windows เดียว

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องสร้างอิมเมจของของ Windows

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้<skiprearm>การตั้งค่าในแฟ้มคำตอบ XML (Unattend.xml) ให้ข้ามขั้นตอน Rearm เมื่อคุณสร้างอิมเม Windows</skiprearm>

ข้อความต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแฟ้มคำตอบมี XML สำหรับ Windows Vista:
<settings pass="generalize">
    <component name="Microsoft-Windows-Security-Licensing-SLC" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <SkipRearm>1</SkipRearm>
    </component>
  </settings>
หมายเหตุ:

คุณต้องมั่นใจว่า การตั้งค่า <skiprearm>ถูกเอาออกจากแฟ้มการทำงานอัตโนมัติขั้นสุดท้ายที่ถูกใช้ในการปรับใช้คอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมการผลิต ถ้า <skiprearm>จะไม่ถูกเอาออกจากแฟ้มแบบอัตโนมัติที่ใช้ในการปรับใช้คอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมการผลิต นับจำนวนไคลเอ็นต์ปัจจุบันของ KMS ไม่เพิ่มสำหรับไคลเอนต์ใหม่ที่เพิ่มเข้าไปยังเครือข่าย</skiprearm> </skiprearm>


ด้านล่าง Technet บท skipRearm แท็กของคอมโพเนนต์ของ Microsoft-Windows-ความปลอดภัยอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบ SLC

.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc722350 (WS.10)


ข้อความต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแฟ้มคำตอบมี XML สำหรับ Windows 7:
<settings pass="generalize">
    <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <SkipRearm>1</SkipRearm>
    </component>
  </settings>
 

ด้านล่าง Technet บท skipRearm แท็กของคอมโพเนนต์ของ Microsoft-Windows-ความปลอดภัยแบบ SPP

.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff716103 (WS.10)

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม Windows ซอฟต์แวร์อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Rearm ระบบ Windows ที่คืนค่าสิทธิ์การใช้งานสถานะเดิม อนุญาตให้ใช้สิทธิ์และรีจิสทรีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานจะถูกเอาออก หรือการตั้งค่าใหม่ การตั้งค่ายัง timers ระยะปลอดหนี้ใด ๆ อยู่ใหม่

เพื่อรันกระบวนการ Rearm ใน Windows Vista และ Windows 7 ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • เรียกใช้Sysprep / generalizeบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างรูปแบบกำหนดเองของ Windows Vista
 • เรียกใช้สคริปต์ Slmgr.vbs ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งยกระดับ ตัวอย่างเช่น ทำงานcscript c:\windows\system32\slmgr.vbs –rearm.
หมายเหตุ:ผู้ดูแลระบบจะต้องเรียกใช้กระบวนการ Rearm กระบวนการ Rearm สามารถรันได้สูงสุดสามครั้งในรูปแบบ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมระบบเครื่องมือ แวะไปที่การเชื่อมโยงต่อไปนี้:

299840วิธีใช้ Sysprep กับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows หรือสื่อ Volume License เพื่อปรับใช้งาน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929828 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB929828 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929828

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com