ข้อผิดพลาด 0x8007232b หรือ 0x8007007B เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้:
ข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน: รหัส 0x8007232b
ชื่อ DNS ไม่มีอยู่
เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows 7, Windows 8 หรือ Windows Server 2012 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีข้อความดังต่อไปนี้:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
Windows ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
ไม่สามารถค้นหาโฮสต์ Key Management Service (KMS) ในระบบชื่อโดเมน (DNS) ได้ โปรดให้ผู้ดูแลระบบของคุณตรวจสอบว่า KMS เผยแพร่ใน DNS อย่างถูกต้องหรือไม่
ข้อผิดพลาด: 0x8007232b
คำอธิบาย:
ไม่มีชื่อ DNS
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
ข้อผิดพลาด: 0x8007007B
"ชื่อไฟล์ ชื่อไดเรกทอรี หรือไวยากรณ์ป้ายไดรฟ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง”
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณใช้สื่อที่มีสิทธิ์ใช้งานจำนวนมากในการติดตั้งระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์ Key Management Service (KMS) ได้
หากคุณใช้ MSDN, TechNet หรือ MAPs คุณอาจมีสื่อที่มีสิทธิ์ใช้งานจำนวนมากและอาจได้รับ Multiple Activation Key (MAK)

การแก้ไข

ในการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดหรือหลายวิธีต่อไปนี้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: ใช้ Multiple Activation Key แทนการเปิดใช้งาน KMS

คลิกที่นี่เพื่อยุบหรือขยายส่วน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ถ้าจะไม่ใช้การเปิดใช้งาน KMS และถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ KMS ก็ควรจะเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์เป็น MAK สำหรับ Microsoft Developer Network (MSDN) หรือ TechNet หน่วยจัดเก็บ (SKUs) ที่แสดงไว้ด้านล่างใต้สื่อโดยทั่วไปจะเป็นสื่อที่มีสิทธิ์ใช้งานจำนวนมากและคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ให้มาด้วยจะเป็นคีย์ MAK

เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์เป็น MAK โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม เริ่ม
  คลิก โปรแกรมทั้งหมด, อุปกรณ์เสริม แล้วคลิกขวา พร้อมท์คำสั่ง
 2. คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
 3. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด Enter:
  slmgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ ตัวยึด xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx หมายถึงคีย์ผลิตภัณฑ์ MAK
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

วิธีที่ 2: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ KMS เพื่อให้ไคลเอ็นต์เปิดใช้งาน

คลิกที่นี่เพื่อยุบหรือขยายส่วน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
การเปิดใช้งาน KMS กำหนดให้ต้องมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ KMS เพื่อเปิดใช้งานกับไคลเอ็นต์ หากไม่มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ KMS ไว้ในสภาพแวดล้อมของคุณ ให้ติดตั้งและเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ KMS โดยใช้คีย์เซิร์ฟเวอร์โฮสต์ KMS ที่เหมาะสม หลังจากกำหนดค่าคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเพื่อโฮสต์ซอฟต์แวร์ KMS แล้ว ให้เผยแพร่การตั้งค่าระบบชื่อโดเมน (DNS) สำหรับภาพรวมของกระบวนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ KMS ไปที่
วิดีโอ ตั้งค่าโฮสต์ KMS ในเครื่องที่ใช้ Windows Server 2008 R2


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ KMS และวิธีการเผยแพร่การตั้งค่า DNS ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีที่ 3: ไคลเอ็นต์ไม่สามารถค้นหาโฮสต์ KMS บนเครือข่ายสำหรับการเปิดใช้งานได้

คลิกที่นี่เพื่อยุบหรือขยายส่วน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ถ้าเครือข่ายของคุณมีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์โฮสต์ KMS และหากไคลเอ็นต์ไม่สามารถค้นหาตำแหน่งโฮสต์ KMS บนเครือข่ายสำหรับการเปิดใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีโฮสต์ KMS ติดตั้งอยู่และเปิดใช้งานโดยใช้คีย์ KMS ที่ลงทะเบียนใน DNS โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม เริ่ม
   คลิก โปรแกรมทั้งหมด, อุปกรณ์เสริม แล้วคลิกขวา พร้อมท์คำสั่ง
  2. คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
  3. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER: nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
  4. เปิดแฟ้ม KMS.txt ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่ง แฟ้มนี้ควรมีหนึ่งรายการขึ้นไปโดยมีรายการต่อไปนี้:
   _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  5. ถ้ารายการ "_vlmcs" เหล่านี้มีอยู่ และถ้าประกอบด้วยชื่อโฮสต์ที่คาดไว้ของ KMS ไปที่ส่วน "วิธีที่ 4"
 2. ตามค่าเริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์โฮสต์ KMS แบบไดนามิกจะลงทะเบียนระเบียน DNS SRV หนึ่งครั้งทุก 24 ชั่วโมง ตรวจสอบรีจิสทรีเพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ KMS ได้ลงทะเบียนกับ DNS โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่ม พิมพ์ regedit แล้วกด Enter
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  3. ถ้ามีคีย์ย่อย DisableDnsPublishing อยู่และมีค่า 1 บริการ KMS จะไม่ลงทะเบียนใน DNS ถ้าไม่มีคีย์ย่อย DisableDnsPublishing ให้สร้างค่า DWORD ใหม่ที่ชื่อDisableDnsPublishing ถ้ายอมรับการลงทะเบียนแบบไดนามิก ให้เปลี่ยนค่าคีย์ย่อยเป็น 0 โดยคลิกขวา DisableDnsPublishing คลิก แก้ไข พิมพ์ 0 ในช่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น คีย์ริจิสทรีนี้มีค่าที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยส่งผลให้มีการลงทะเบียนแบบไดนามิกทุก 24 ชั่วโมง
ถ้าบริการ DNS Server ไม่สนับสนุนการปรับปรุงแบบไดนามิก หรือถ้าการปรับปรุงแบบไดนามิกไม่เกิดขึ้น บันทึก "VLMCS._TCP, SRV" อาจลงทะเบียนด้วยตนเอง เมื่อต้องการสร้างระเบียน KMS SRV ในเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ DNS เปิดตัวจัดการ DNS เมื่อต้องการเปิดตัวจัดการ DNS ให้คลิก เริ่ม, เครื่องมือผู้ดูแลระบบ แล้วคลิก DNS
 2. คลิกเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่คุณต้องสร้างระเบียนทรัพยากร SRV
 3. ในทรีคอนโซล ขยาย โซนการค้นหาแบบส่งต่อ คลิกขวาที่โดเมนแล้วคลิก บันทึกใหม่อื่นๆ
 4. เลื่อนรายการลง คลิก ตำแหน่งบริการ (SRV) แล้วคลิก สร้างบันทึก
 5. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้:
  • บริการ: _VLMCS
  • โพรโทคอล: _TCP
  • หมายเลขพอร์ต: 1688
  • โฮสต์ที่นำเสนอการบริการ: <FQDN_of_KMS_Host>
 6. เมื่อเสร็จสิ้น คลิก ตกลง แล้วคลิก เสร็จสิ้น
การสร้างบันทึก SRV ด้วยตนเองในเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ร่วมกับ BIND 9.x ต้องรวมข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณสร้างบันทึก

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
หมายเหตุ ถ้าองค์กรของคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ไม่ใช่ของ Microsoft คุณสามารถรสร้างบันทึก SRV ที่จำเป็นหากเซิร์ฟเวอร์ DNS สามารถใช้ร่วมกับ BIND 9.x ได้
 • ชื่อ = _vlmcs._TCP
 • ชนิด = SRV
 • ระดับความสำคัญ = 0
 • น้ำหนัก = 0
 • พอร์ต = 1688
 • ชื่อโฮสต์ = <FQDN หรือ A-Name ของโฮสต์ KMS
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
หมายเหตุ เขตข้อมูล ระดับความสำคัญ และ น้ำหนัก จะไม่ถูกใช้โดย KMS และถูกข้ามโดยไคลเอ็นต์ KMS อย่างไรก็ตาม ค่าเหล่านี้ต้องถูกรวมไว้ในแฟ้มโซน

ในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ BIND 9.x DNS ให้สนับสนุนการเผยแพร่ KMS โดยอัตโนมัติ ให้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ BIND เพื่อเปิดใช้งานการปรับปรุงบันทึกทรัพยากรจากโฮสต์ KMS ตัวอย่างเช่น เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้กับคำนิยามโซนใน Named.conf หรือ Named.conf.local:
อนุญาต-ปรับปรุง { any; };
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

วิธีที่ 4: เซิร์ฟเวอร์ KMS ที่กำหนดด้วยตนเอง

คลิกที่นี่เพื่อยุบหรือขยายส่วน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ตามค่าเริ่มต้น ไคลเอ็นต์ KMS จะใช้คุณสมบัติการค้นหาอัตโนมัติและจะสอบถาม DNS สำหรับรายการเซิร์ฟเวอร์ที่เผยแพร่บันทึก _VLMCS ภายในโซนสมาชิกของไคลเอ็นต์ DNS จะส่งกลับรายการของโฮสต์ KMS ในลำดับแบบสุ่ม ไคลเอ็นต์รับของโฮสต์ KMS และพยายามที่จะสร้างเซสชันบนโฮสต์ หากความพยายามนี้ได้ผล ไคลเอ็นต์จะแคชเซิร์ฟเวอร์และพยายามใช้แคชสำหรับการต่ออายุถัดไป ถ้าการตั้งค่าเซสชันล้มเหลว ไคลเอ็นต์จะเลือกเซิร์ฟเวอร์อื่นโดยการสุ่ม เราขอแนะนำให้คุณใช้คุณสมบัติการค้นหาอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนด KMS เซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดพร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลบนไคลเอ็นต์ KMS ในการเปิดพร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล ให้คลิก เริ่ม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปุ่ม เริ่ม
คลิก โปรแกรมทั้งหมด, อุปกรณ์เสริม คลิกขวา พร้อมท์คำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน

ใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล:
 • เมื่อต้องการมอบหมายโฮสต์ KMS โดยใช้ FQDN ของโฮสต์ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
 • ในการมอบหมายโฮสต์ KMS โดยใช้ที่อยู่ IP เวอร์ชัน 4 ของโฮสต์ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv4Address><:port
 • เมื่อต้องการมอบหมายโฮสต์ KMS โดยใช้ที่อยู่ IP เวอร์ชัน 6 ของโฮสต์ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv6Address><:port
 • เมื่อต้องการมอบหมายโฮสต์ KMS โดยใช้ชื่อ NETBIOS ของโฮสต์ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <NetbiosName><:port
 • เมื่อต้องการย้อนกลับไปสู่การค้นพบอัตโนมัติบนไคลเอ็นต์ KMS ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ckms
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

วิธีที่ 5: ไคลเอ็นต์ไม่สามารถแก้ไขชื่อ DNS ของเซิร์ฟเวอร์ KMS หรือไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ KMS ได้

คลิกที่นี่เพื่อยุบหรือขยายส่วน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
หากวิธีการก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ปัญหาอาจเกิดจากความสามารถของไคลเอ็นต์ในการแก้ไขปัญหาหรือเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ KMS หากปัญหาเกิดจากความสามารถของไคลเอ็นต์ในการแก้ไขชื่อ DNS หรือเซิร์ฟเวอร์ KMS หรือการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ KMS ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปนี้จะทำโดยไคลเอ็นต์ KMS ที่ประสบปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้น เว้นแต่ว่าได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น:
 1. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด Enter:
  IPCONFIG /all
 2. จากผลลัพธ์ของคำสั่ง ให้จดบันทึกที่อยู่ IP อยู่ที่ได้รับมอบหมาย ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS และที่อยู่เกตเวย์เริ่มต้น
 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ IP พื้นฐานกับเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยใช้คำสั่ง ping โดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้
  ping <DNS_Server_IP_address>
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  หมายเหตุ ถ้าคำสั่งนี้ไม่ Ping เซิร์ฟเวอร์ ต้องแก้ไขปัญหานี้ก่อน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา TCP/IP ถ้าคุณไม่สามารถ Ping เซิร์ฟเวอร์ DNS ให้ดูที่หัวข้อ Microsoft TechNet การแก้ไขปัญหา TCP/IP
 4. ตรวจสอบว่ารายการค้นหาของส่วนต่อท้าย DNS หลักมีส่วนต่อท้ายโดเมน DNS ที่ลงทะเบียนโฮสต์ KMS หรือไม่

  สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโดเมน การค้นหา KMS ของ DNS โดยอัตโนมัติกำหนดให้โซน DNS มีบันทึกทรัพยากร SRV สำหรับโฮสต์ KMS โซน DNS นี้เป็นโซน DNS ที่ตรงกับส่วนต่อท้าย DNS หลักของคอมพิวเตอร์หรือของโดเมน Active Directory DNS

  สำหรับคอมพิวเตอร์กลุ่มงาน การค้นหา KMS ของ DNS โดยอัตโนมัติกำหนดให้โซน DNS มีบันทึกทรัพยากร SRV สำหรับโฮสต์ KMS โซน DNS นี้เป็นโซน DNS ที่ตรงกับส่วนต่อท้าย DNS หลักของคอมพิวเตอร์หรือของชื่อโดเมน DNS ที่กำหนดโดย Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ชื่อโดเมนนี้กำหนดโดยตัวเลือกที่มีค่ารหัส 15 ตามที่กำหนดไว้ใน Request for Comments (RFC) 2132
 5. ตรวจสอบว่าระเบียน SRV โฮสต์ KMS ได้ลงทะเบียนใน DNS ที่พร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด Enter
  nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
 6. เปิดแฟ้ม Kms.txt ที่สร้างโดยใช้คำสั่งนี้ แฟ้มนี้ควรมีหนึ่งรายการขึ้นไปโดยมีรายการต่อไปนี้:
  _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  ตรวจสอบที่อยู่ IP ชื่อโฮสต์และพอร์ตของโฮสต์ KMS

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  หมายเหตุ ถ้าคำสั่ง nslookup พบโฮสต์ KMS ไม่ได้หมายความว่าไคลเอ็นต์ DNS จะพบโฮสต์ KMS ด้วย ถ้าคำสั่ง nslookup พบโฮสต์ KMS และถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ KMS ได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าอื่นๆ เช่น ส่วนต่อท้าย DNS หลักและรายการค้นหาส่วนต่อท้าย DNS

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  หมายเหตุ ระเบียน SRV ได้ลงทะเบียนไว้ในโซน DNS ที่ตรงกับสมาชิกโดเมนโฮสต์ KMS เช่น หากโฮสต์ KMS จะเข้าร่วมโดเมน contoso.com ในสถานการณ์นี้ โฮสต์ KMS จะลงทะเบียนระเบียน VLMCS._TCP SRV ใต้โซน contoso.com DNS ดังนั้น ระเบียน VLMCS._TCP.CONTOSO.COM จะถูกสร้างขึ้น ถ้ามีการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ให้ใช้โซน DNS อื่น ให้เผยแพร่ KMS โดยอัตโนมัติในโดเมน DNS หลายโดเมน โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เข้าสู่ระบบโฮสต์ KMS
  2. เปิดพร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล โดยคลิก เริ่ม, โปรแกรมทั้งหมด, อุปกรณ์เสริม คลิกขวา พร้อมท์คำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  3. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ Regedit.exe แล้วกด ENTER
  4. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  5. ในบานหน้าต่าง ทรี คลิก SL คลิกขวาที่พื้นที่ว่างในบานหน้าต่างรายละเอียด ชี้ไปที่ ใหม่ แล้วคลิก ค่าหลายสตริง
  6. พิมพ์ DnsDomainPublishList เป็นชื่อค่าใหม่แล้วกด ENTER
  7. คลิกขวาที่ค่า DnsDomainPublishList ใหม่แล้วคลิก แก้ไข
  8. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขหลายสตริง ให้พิมพ์ส่วนต่อท้ายโดเมน DNS แต่ละส่วนที่เผยแพร่โดย KMS บนบรรทัดแยกต่างหาก แล้วคลิก ตกลง

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   หมายเหตุ สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รูปแบบสำหรับ DnsDomainPublishList จะแตกต่างกัน

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ คู่มือการอ้างอิงทางเทคนิคการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล
  9. เริ่มบริการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ใหม่โดยใช้เครื่องมือผู้ดูแลระบบ บริการ การดำเนินการนี้จะสร้างระเบียน SRV
 7. ตรวจสอบว่าชื่อโฮสต์ที่แสดงในขั้นสุดท้ายสามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีการทั่วไปบนไคลเอ็นต์ KMS หรือไม่ เมื่อชื่อได้รับการแก้ไขแล้ว ให้ตรวจสอบด้วยว่าที่อยู่ IP ที่ถูกส่งคืนนั้นถูกต้อง ถ้าการตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ล้มเหลว ให้ตรวจสอบปัญหาตัวแก้ไขไคลเอ็นต์ DNS นี้
 8. ถ้าเราลองใช้คุณสมบัติการค้นหาอัตโนมัติ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลเพื่อล้างชื่อโฮสต์ KMS ที่แคชก่อนหน้านี้:
  cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs –ckms
 9. ถ้าคุณเชื่อว่าเกิดปัญหากับระเบียน SRV คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งที่บันทึกไว้ในส่วน "วิธีการที่ 4" เพื่อระบุโฮสต์ KMS แบบสแตติก คำสั่งต่อไปนี้สามารถใช้กำหนดได้ว่าเกิดปัญหาการแก้ไขชื่อหรือเกิดปัญหากับระเบียน SRV ถ้าคำสั่งเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจกำลังประสบปัญหากับพอร์ตที่ถูกบล็อก หรือไม่สามารถเข้าใช้งานโฮสต์ที่อธิบายในขั้นตอนถัดไป

  ขั้นแรก ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ato
  ถ้าคำสั่งนี้แก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าเกิดปัญหากับระเบียน SRV และคุณต้องแก้ไขปัญหาที่ระเบียน SRV

  ถ้าคำสั่งนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IP Address>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ato
  ถ้าคำสั่งนี้แก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าเกิดปัญหาในการแก้ไขชื่อ
 10. พอร์ต TCP 1688 ถูกใช้สำหรับการเปิดใช้งานสื่อสารระหว่างไคลเอ็นต์ KMS และโฮสต์ KMS ถ้าการสื่อสารถูกบล็อก ให้ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์หรืออื่นๆ ที่อาจบล็อกพอร์ต 1688 TCP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้สื่อสื่อที่มีสิทธิ์ใช้งานจำนวนมากในการติดตั้ง Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 หรือ Windows Server 2008 กระบวนการติดตั้งจะใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ทั่วไป เมื่อคุณลองเปิดใช้งาน Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 หรือ Windows Server 2008 ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะใช้ DNS ในการค้นหาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 หรือ Windows Server 2008 ที่เรียกใช้ซอฟต์แวร์ KMS เมื่อตัวช่วยสร้างค้นหา DNS และไม่พบรายการ DNS สำหรับคอมพิวเตอร์โฮสต์ KMS ตัวช่วยสร้างจะรายงานข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าคุณติดตั้งคอมพิวเตอร์โฮสต์ KMS คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์จะมองไม่เห็นรายการ DNS ที่แก้ไข ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าคอมพิวเตอร์โฮสต์ KMS ไว้ คุณต้องตั้งค่าคอมพิวเตอร์โฮสต์ KMS หรือสลับไปใช้วิธีคีย์ผลิตภัณฑ์ MAK เพื่อเปิดใช้งานการติดตั้งใบอนุญาตใช้งานไดรฟ์ของคุณ

Microsoft Developer Network (MSDN) และ Microsoft TechNet จัดหาสื่อที่มีสิทธิ์ใช้งานจำนวนมากสำหรับ stock-keeping unit (SKU) ของ Windows Server 2008 สำหรับ Windows Server 2008 R2 SKUs, Windows Server 2012 SKUs, Windows Vista Enterprise SKUs, Windows 8 Enterprise SKUs และ Windows 7 Enterprise SKUs สื่อที่มีสิทธิ์ใช้งานจำนวนมากจะไม่แสดงพร้อมท์เตือนให้ใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ในระหว่างการติดตั้ง ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคีย์ผลิตภัณฑ์ในคีย์ MSDN คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณลองเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการ ถ้าคุณใช้สื่อของ MSDN หรือ TechNet คุณต้องเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์เป็นหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ MSDN ใช้ส่วนย่อย "วิธีที่ 1 " ของส่วน "การแก้ปัญหา" เพื่อเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
หมายเหตุ MSDN หรือคีย์ผลิตภัณฑ์ TechNet สำหรับ Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows 8 Enterprise หรือ Windows 7 Enterprise เป็นคีย์ผลิตภัณฑ์ MAK

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล ให้ดูที่บทความ Microsoft Knowledge Base 929712: ข้อมูลของการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องสำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระดับเสียง ไปที่ เว็บไซต์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ จำนวนมากของ Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานสำเนา Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ที่ติดตั้งโดยใช้สื่อที่มีสิทธิ์ใช้งานจำนวนมาก ให้ไปที่ เว็บเพจ การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์และ ข้อมูลสำคัญ

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 929826
บทวิจารณ์ล่าสุด: 24 มิถุนายน 2557
ใช้กับ: Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.