Symptom

När du försöker aktivera Windows Vista eller Windows Server 2008 visas ett felmeddelande som liknar följande:
Aktiveringsfel: Kod 0x8007232b
DNS-namnet finns inte
När du försöker aktivera Windows 7, Windows 8 eller Windows Server 2012 visas ett felmeddelande som liknar något av följande meddelanden:

Felmeddelande 1
Det gick inte att aktivera Windows.
Det gick inte att hitta värden för nyckelhanteringstjänster (KMS) i DNS-systemet (Domain Name System). Be systemadministratören att kontrollera att en nyckelhanteringstjänst har publicerats korrekt i DNS.
Fel: 0x8007232b
Beskrivning:
DNS-namnet finns inte.
Felmeddelande 2
Fel: 0x8007007B
"Filnamnet, katalognamnet eller volymetikettens syntax är felaktig"
Det här problemet kan uppstå under följande förutsättningar:
 • Du använder volymlicensierade media för att installera något av följande operativsystem:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Aktiveringsguiden kan inte ansluta till en värddator med nyckelhanteringstjänsten (KMS). 
Om du använder MSDN, TechNet eller MAPs har du sannolikt volymlicensierade media och du har troligtvis fått en fleraktiveringsnyckel (MAK).

Lösning

Lös problemet med en eller flera av följande metoder som passar din situation.

Metod 1: Använd en fleraktiveringsnyckel (MAK) i stället för KMS-aktivering

Klicka här och expandera eller komprimera avsnittet
Dölj bildenVisa bilden
Om KMS-aktivering inte används och det inte finns någon KMS-server ska produktnyckeln ändras till en MAK. För Microsoft Developer Network (MSDN) eller TechNet är de lagerenheter (SKU) som anges nedanför media vanligtvis volymlicensierade media och produktnyckeln som tillhandahålls är en MAK-nyckel.

Ändra produktnyckeln till en MAK. Gör så här: 
 1. Klicka på Start
  Dölj bildenVisa bilden
  Start-knappen
  , Alla program och Tillbehör. Högerklicka sedan på Kommandotolken.
 2. Klicka på Kör som administratör.

  Dölj bildenVisa bilden
  Tillåtelse till användaråtkomstkontroll
  Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse gör du det.
 3. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på Retur:
  slmgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  Dölj bildenVisa bilden
  Obs! I det här kommandot står platshållaren xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx för din MAK-produktnyckel.
Dölj bildenVisa bilden

Metod 2: Konfigurera en KMS-värdserver för klienter att aktivera mot

Klicka här och expandera eller komprimera avsnittet
Dölj bildenVisa bilden
KMS-aktiveringen kräver att en KMS-värdserver konfigureras för klienter att aktivera mot. Om det inte finns några KMS-värdservrar konfigurerade i miljön kan du installera och aktivera en KMS-värdserver med lämplig värdservernyckel för KMS. När du konfigurerat en dator i nätverket som värd för KMS-programvaran kan du publicera DNS-inställningarna (Domain Name System). En översikt över konfigurationen av KMS-värdservern finns i
Video om konfiguration av en KMS-värd i en Windows Server 2008 R2-dator.


Mer information om konfiguration av en KMS-server och om publicering av DNS-inställningar finns på följande Microsoft-webbplatser:

Metod 3: Klienten kan inte hitta en KMS-värd i nätverket för aktivering

Klicka här och expandera eller komprimera avsnittet
Dölj bildenVisa bilden
Om nätverket har en konfigurerad KMS-värddator och om klienten inte kan hitta en KMS-värd i nätverket för aktivering gör du så här:
 1. Kontrollera att datorn som har KMS-värden installerad och som är aktiverad med en KMS-nyckel har registrerats i DNS. Gör så här: 
  1. Klicka på Start
   Dölj bildenVisa bilden
   Start-knappen
   , Alla program och Tillbehör. Högerklicka sedan på Kommandotolken.
  2. Klicka på Kör som administratör.

   Dölj bildenVisa bilden
   Tillåtelse till användaråtkomstkontroll
   Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse gör du det.
  3. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på RETUR: nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
  4. Öppna filen KMS.txt som genereras av kommandot. Den här filen bör innehålla en eller flera poster som liknar följande post:
   _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  5. Om dessa "_vlmcs"-poster finns och om de innehåller de förväntade KMS-värdnamnen går du till avsnittet "Metod 4".
 2. Som standard registrerar en KMS-värdserver dynamiskt DNS SRV-posten en gång per dygn. Kontrollera registret för att avgöra om KMS-värdservern registrerats i DNS. Gör så här: 
  1. Klicka på Start, skriv regedit och klicka på Retur.
  2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  3. Om undernyckeln DisableDnsPublishing finns och har värdet 1 registreras inte KMS-tjänsten i DNS. Om undernyckeln DisableDnsPublishing saknas skapar du ett nytt DWORD-värde med namnet DisableDnsPublishing. Om dynamisk registrering är godtagbart ändrar du värdet för undernyckeln till 0. Högerklicka på DisableDnsPublishing, klicka på Ändra, skriv 0 i rutan Data och klicka på OK.

  Dölj bildenVisa bilden
  Obs! Som standard har registernyckeln ett odefinierat värde som resulterar i dynamisk registrering varje dygn.
Om tjänsten DNS Server inte stöder dynamiska uppdateringar eller om dynamiska uppdateringar inte sker kan posten "VLMCS._TCP, SRV" registreras manuellt. Så här skapar du en KMS SRV-post i en Microsoft DNS-server manuellt:
 1. Öppna DNS-hanteraren på DNS-servern. Öppna DNS-hanteraren genom att klicka på Start, Administrationsverktyg och DNS.
 2. Klicka på DNS-servern där du måste skapa SRV-resursposten.
 3. Expandera Zoner för vanlig sökning i konsolträdet, högerklicka på domänen och klicka sedan på Andra nya poster.
 4. Bläddra nedåt i listan, klicka på Tjänstplats (SRV) och klicka sedan på Skapa post.
 5. Skriv följande information:
  • Tjänst: _VLMCS
  • Protokoll: _TCP
  • Portnummer: 1688
  • Värddator som erbjuder tjänsten: <FQDN_of_KMS_Host>
 6. När du är klar klickar du på OK och Klar.
För att manuellt skapa SRV-poster i en BIND 9.x-kompatibel DNS-server måste följande information finnas med när du skapar posten.

Dölj bildenVisa bilden
Obs! Om din organisation använder en DNS-server som inte är från Microsoft kan du skapa de nödvändiga SRV-posterna så länge DNS-servern är BIND 9.x-kompatibel.
 • Namn=_vlmcs._TCP
 • Skriv=SRV
 • Prioritet = 0
 • Vikt = 0
 • Port = 1688
 • Värdnamn = <FQDN eller A-namn på KMS-värden>
Dölj bildenVisa bilden
Obs! Fälten Prioritet och Vikt används inte av KMS och ignoreras av KMS-klienten. De måste dock finnas med i zonfilen.

Om du vill konfigurera en BIND 9.x DNS-server för att stödja automatisk publicering för KMS kan du konfigurera BIND-servern för att möjliggöra resurspostuppdateringar från KMS-värdar. Lägg till exempel till följande rad i zondefinitionen i Named.conf eller Named.conf.local:
allow-update { any; };
Dölj bildenVisa bilden

Metod 4: Tilldela en KMS-server manuellt

Klicka här och expandera eller komprimera avsnittet
Dölj bildenVisa bilden
Som standard använder KMS-klienter funktionen för automatisk identifiering och frågar DNS efter en lista på servrar som har publicerat _VLMCS-posten i klientens medlemskapszon. DNS returnerar en lista över KMS-värdar i slumpmässig ordning. Klienten väljer KMS-värd och försöker upprätta en session på den. Om detta försök fungerar cachelagrar klienten servern och försöker använda den vid nästa förnyelseförsök. Om sessionen misslyckas, väljer klienten en annan server slumpmässigt. Vi rekommenderar att du använder funktionen för automatisk identifiering. Du kan dock manuellt tilldela en KMS-server. Öppna en upphöjd kommandotolk i KMS-klienten. Öppna en upphöjd kommandotolk genom att klicka på Start
Dölj bildenVisa bilden
Start-knappen
, Alla program och Tillbehör. Högerklicka sedan på Kommandotolken och klicka på Kör som administratör.
Dölj bildenVisa bilden
Tillåtelse till användaråtkomstkontroll
Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse gör du det.

Använd följande kommandon från en upphöjd kommandotolk:
 • Skriv följande kommando om du vill tilldela en KMS-värd med hjälp av FQDN för värddatorn:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
 • Skriv följande kommando om du vill tilldela en KMS-värd med hjälp av IP-adress version 4 för värddatorn:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv4Address><:port>
 • Skriv följande kommando om du vill tilldela en KMS-värd med hjälp av IP-adress version 6 för värddatorn:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv6Address><:port>
 • Skriv följande kommando om du vill tilldela en KMS-värd med hjälp av NETBIOS-namnet för värddatorn:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <NetbiosName><:port>
 • Skriv följande kommando om du vill återgå till automatisk identifiering i en KMS-klient:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs ?ckms
Dölj bildenVisa bilden

Metod 5: Klienten inte kan matcha DNS-namnet på KMS-servern eller kan inte ansluta till KMS-servern

Klicka här och expandera eller komprimera avsnittet
Dölj bildenVisa bilden
Om föregående metoder inte har löst problemet kan problemet ligga i klientens förmåga att matcha eller ansluta till KMS-servern. Om problemet är klientens förmåga att matcha DNS-namnet på KMS-servern eller ansluta till KMS-servern gör du så här:
Dölj bildenVisa bilden
Obs! Följande steg ska utföras på en KMS-klient som har stött på felet som nämns i titeln om inte annat anges:
 1. Skriv följande kommando i en kommandotolk och tryck på Retur:
  IPCONFIG /all
 2. Anteckna den tilldelade IP-adressen, DNS-serveradressen och standard-gatewayadressen från kommandoresultaten.
 3. Kontrollera grundläggande IP-anslutning till DNS-servern med kommandot ping. Kör följande kommando.
  ping <DNS_Serverns_IP_adress>
  Dölj bildenVisa bilden
  Obs! Om kommandot inte pingar servern måste detta problem lösas först.

  Mer information om felsökning av TCP-/IP-problem om det inte går att pinga DNS-servern finns på Microsoft TechNet Felsöka TCP/IP.
 4. Kontrollera att söklistan för det primära DNS-suffixet innehåller det DNS-domänsuffix som KMS-värden registrerat.

  För datorerna på domänen krävs att DNS-zonen innehåller SRV-resursposten för KMS-värden för automatisk DNS-identifiering av KMS. Denna DNS-zon är den DNS-zon som motsvarar antingen det primära DNS-suffixet för datorn eller domänen för Active Directory DNS.

  För datorer i arbetsgrupper krävs det för DNS:s automatiska identifiering av KMS att DNS-zonen innehåller SRV-resursposten för KMS-värden. Denna DNS-zon är DNS-zonen som motsvarar antingen det primära DNS-suffixet för datorn eller DNS-domännamnet som tilldelas av Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Detta domännamn definieras av det alternativ som har kodvärde 15 såsom definieras i Request for Comments (RFC) 2132.
 5. Kontrollera att SRV-poster för KMS-värden har registrerats i DNS. Skriv följande kommando i en upphöjd kommandotolk och tryck på Retur:
  nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
 6. Öppna filen Kms.txt som genererades av det här kommandot. Den här filen bör innehålla en eller flera poster som liknar följande:
  _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  Kontrollera IP-adress, värdnamn och KMS-värdens port.

  Dölj bildenVisa bilden
  Obs! Om kommandot nslookup hittar KMS-värden betyder inte det att DNS-klienten kan hitta KMS-värden. Om kommandot nslookup hittar KMS-värden, och om du fortfarande inte kan aktivera KMS-värdservern, kontrollerar du andra inställningar som det primära DNS-suffixet och DNS-suffixets söklista.

  Dölj bildenVisa bilden
  Obs! SRV-poster registreras i den DNS-zon som motsvarar KMS-värdens domänmedlemskap. Anta exempelvis att en KMS-värd ansluts till domänen contoso.com. I det här scenariot registrerar KMS-värden posten VLMCS._TCP SRV under DNS-zonen contoso.com. Därför skapas posten VLMCS._TCP.CONTOSO.COM. Om klienterna har konfigurerats för att använda en annan DNS-zon kan du automatiskt publicera KMS i flera DNS-domäner. Gör så här: 
  1. Logga in på en KMS-värd.
  2. Öppna en upphöjd kommandotolk. Det gör du genom att klicka på Start, Alla program, Tillbehör, högerklicka på Kommandotolken och klicka på Kör som administratör.

   Behörighet för
   Dölj bildenVisa bilden
   User Account Control
   Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
  3. Skriv Regedit.exe i kommandotolken och tryck på RETUR.
  4. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  5. I trädvyn klickar du på SL. Högerklicka i ett tomt område i informationsfältet, peka på Nytt och klicka på Multisträngvärde.
  6. Skriv DnsDomainPublishList som namn på det nya värdet och tryck sedan på RETUR.
  7. Högerklicka på det nya värdet DnsDomainPublishList och klicka sedan på Ändra.
  8. I dialogrutan Redigera multisträng skriver du varje DNS-domänsuffix som publiceras av KMS på en separat rad och klickar på OK.

   Dölj bildenVisa bilden
   Obs! För Windows 7 och Windows Server 2008 R2 är formatet för DnsDomainPublishList annorlunda.

   Mer information finns i Teknisk referensvägledning för volymaktivering
  9. Starta om Software Licensing Service med hjälp av administrationsverktyget Tjänst. Den här åtgärden skapar SRV-poster.
 7. Kontrollera att värdnamnet som returneras i det sista steget kan matchas med hjälp av en vanlig metod i KMS-klienten. När namnet har matchats kan du även kontrollera att IP-adressen som returneras är korrekt. Om någon av dessa kontroller misslyckas, undersöker du matchningsproblemet i DNS-klienten.
 8. Om vi ??försöker använda funktionen för automatisk identifiering i KMS kör du följande kommando från en upphöjd kommandotolk för att rensa alla tidigare cachelagrade KMS-värdnamn:
  cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs ?ckms
 9. Om du tror att du har ett problem med en SRV-post kan du felsöka problemet genom att använda ett av de kommandon som dokumenteras i "Metod 4" för att statiskt ange en KMS-värd. Följande kommandon kan användas för att avgöra om detta är ett problem med namnmatchning eller SRV-post. Om inget av dessa kommandon löser problemet har du kanske stött på en blockerad port eller en otillgänglig värd, vilket diskuteras i nästa steg.

  Kör först följande kommandon:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs ?ato
  Om dessa kommandon löser problemet rör problemet SRV-poster och det krävs att du felsöker SRV-posten.

  Om dessa kommandon inte löser problemet kör du följande kommandon:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IP Address>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs ?ato
  Om dessa kommandon löser problemet är problemet troligen relaterat till namnmatchningen.
 10. TCP-port 1688 används för aktivering av kommunikation mellan KMS-klient och KMS-värd. Om kommunikationen verkar vara blockerad kontrollerar du brandväggskonfigurationerna eller något annat som kan blockera TCP-port 1688.
Dölj bildenVisa bilden
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Mer information

När du använder volymlicensierade media för att installera Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 eller Windows Server 2008 används en generisk produktnyckel i installationen. När du försöker aktivera Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 eller Windows Server 2008 använder aktiveringsguiden DNS för att hitta en Windows 8-baserad, Windows 7-baserad, Windows Vista-baserad, Windows Server 2012-baserad eller Windows Server 2008-baserad dator som kör KMS-programvaran. När guiden frågar DNS och inte hittar DNS-posten för KMS-värddatorn rapporterar guiden felmeddelandet. Om du har en KMS-värddatorinstallation ser klientdatorn inte rätt DNS-poster. Om du inte har en KMS-värddatorinstallation måste du antingen installera en KMS-värddator eller byta till en MAK-produktnyckelmetod för att aktivera din volymlicensinstallation.

Microsoft Developer Network (MSDN) och Microsoft TechNet har volymlicensierade media för Windows Server 2008-lagerenheter (SKU), för Windows Server 2008 R2 SKU, för Windows Server 2012 SKU, för Windows Vista Enterprise SKU, för Windows 8 Enterprise SKU och för Windows 7 Enterprise SKU. Volymlicensierad media efterfrågar inte en produktnyckel under installationen Om du inte ändrar produktnyckeln till en MSDN-nyckel får du felmeddelanden när du försöker aktivera operativsystemet. Om du använder MSDN-media eller TechNet-media måste du ändra produktnyckeln till en MSDN-produktnyckel. Använd "Metod 1" i avsnittet "Lösning" om du vill ändra produktnyckeln.

Dölj bildenVisa bilden
Obs!  MSDN-produktnyckeln eller TechNet-produktnyckeln för Windows Server 2012, för Windows Server 2008, för Windows Server 2008 R2, för Windows Vista Enterprise, för Windows 8 Enterprise eller för Windows 7 Enterprise är MAK-produktnyckeln. 

Referenser

Mer information om Volume Activation finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 929712: Information om volymaktivering för Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 och Windows 7

Mer information om volymlicensiering finns på Microsoft Volume Licensing -webbplatsen.

Mer information om att aktivera exemplar av Windows Vista eller Windows Server 2008 som installerats med hjälp av volymlicensierade media finns på Produktaktivering och viktig information -webbsidan.

Om den här artikeln

Artikel-id: 929826
Senaste recension: den 24 juni 2014
Informationen i denna artikel gäller:: Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
Vill du lämna feedback om den här artikeln?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.