Fejlmeddelelse, når du forsøger at aktivere Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 eller Windows Server 2008: "Code 0x8007232b"

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 929826 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Hvis du er en kunde fra en mindre virksomhed, kan du finde yderligere fejlfindings- og læringsressourcer på webstedet Support til mindre virksomheder.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Symptomer

Når du prøver at aktivere Windows Vista eller Windows Server 2008, kan du modtage en fejlmeddelelse, der ligner denne:
Aktiveringsfejl: Code 0x8007232b
DNS-navnet findes ikke
I Windows 7 kan fejlen ligne følgende:
Windows kunne ikke aktiveres.
Værten med tjenesten til nøglehåndtering blev ikke fundet i DNS. Få din administrator til at kontrollere, at en tjeneste til nøglehåndteringen er publiceret korrekt i DNS.
Fejl: 0x80092328
Description:
DNS-navnet findes ikke.

Årsag

Dette problem opstår, hvis du bruger Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 med et medie med volumenlicens, og aktiveringsguiden ikke kan oprette forbindelse til en værtscomputer med en tjeneste til nøglehåndtering (KMS). Hvis du bruger MSDN, TechNet eller MAP'er, har du sandsynligvis et medie med volumenlicens og fik en multiaktiveringsnøgle (MAK).

Løsning

Du kan løse problemet ved at anvende en eller flere af nedenstående metoder alt efter den aktuelle situation.

Metode 1

Hvis KMS-aktivering ikke kan bruges, og der ikke er en KMS-server, skal produktnøglen ændres til en MAK. I forbindelse med Microsoft Developer Network (MSDN) eller TechNet er de lagervarer (pr. lokation), der er angivet nedenfor, normalt medier med volumenlicens, og den leverede produktnøgle er en MAK-nøgle.

Benyt følgende fremgangsmåde til at ændre produktnøglen til en multiaktiveringsnøgle:
 1. Klik på Start
  Skjul billedetUdvid billedet
  Knappen Start
  , klik på Alle programmer, klik på Tilbehør, og højreklik derefter på Kommandoprompt.
 2. Klik på Kør som administrator.

  Skjul billedetUdvid billedet
  Tilladelsen Brugeradgangskontrol
  Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 3. Start en kommandoprompt, skriv følgende kommando, og tryk derefter på ENTER:
  slmgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  Bemærk! I denne kommando repræsenterer pladsholderen xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx din MAK-produktnøgle.

Metode 2

KMS-aktivering kræver, at der konfigureres en KMS-værtsserver, som klienterne kan aktivere i forhold til. Hvis der ikke er konfigureret KMS-værtsservere i dit miljø, skal du installere og aktivere en KMS-værtsserver ved hjælp af en relevant KMS-værtsservernøgle. Når du har konfigureret en computer på netværket, der skal hoste KMS-softwaren, skal du publicere DNS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan en KMS-server konfigureres, og hvordan DNS-indstillingerne publiceres, ved at besøge følgende Microsoft-websteder:
Sådan installeres en KMS-værtsserver i Windows Server 2003, Windows Vista og Windows Server 2008
http://technet.microsoft.com/da-dk/library/cc303280.aspx#_Install_KMS_Hosts
Video om KMS-konfiguration i Windows 7 og Windows Server 2008 R2
http://technet.microsoft.com/da-dk/library/dd996588(en-us).aspx
Hent Volume Activation 2.0
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9893F83E-C8A5-4475-B025-66C6B38B46E3&displaylang=en
Generelle oplysninger om Volume Activation
http://technet.microsoft.com/da-dk/library/bb871044.aspx

Metode 3

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis der ikke er konfigureret en KMS-værtsmaskine på dit netværk, og hvis klienten ikke kan finde en KMS-vært på netværket til aktivering:
 1. Benyt følgende fremgangsmåde til at kontrollere, at den computer, hvor KMS-værten er installeret og aktiveret ved hjælp af en KMS-nøgle, er registreret i DNS:
  1. Udfør følgende kommando fra en kommandoprompt med administratorrettigheder på KMS-værtsserveren:
   nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
  2. Åbn filen KMS.txt, der er oprettet ud fra den forrige kommando. Denne fil bør indeholde én eller flere poster, der ligner følgende post:
   _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  3. Hvis disse "_vlmcs"-poster findes, og hvis de indeholder de forventede KMS-værtsnavne, skal du gå til afsnittet "Metode 4".
 2. Som standard registrerer en KMS-værtsserver dynamisk en DNS SRV-post én gang hver 24 timer. Hvis følgende registreringsdatabasenøgle findes med en værdi på 1, registreres KMS-tjenesten ikke i DNS. Hvis dynamisk registrering accepteres, skal du ændre følgende registreringsnøgleværdi til 0:

  Sti til registreringsdatabase:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL

  Indstilling: DisableDnsPublishing
  Type: dword
  Værdi: 0

  Bemærk! Denne registreringsdatabasenøgle har som standard en udefineret værdi, der resulterer i en dynamisk registrering én gang i døgnet.
 3. Hvis DNS-servertjenesten ikke understøtter dynamiske opdateringer, eller hvis der ikke forekommer dynamiske opdateringer, kan posten "VLMCS._TCP, SRV" registreres manuelt.
Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du manuelt vil oprette en KMS SRV-post på en Microsoft DNS-server:
 1. Åbn DNS-styring på DNS-serveren. Klik på Start for at åbne DNS-styring, og klik på Administration, og klik derefter på DNS.
 2. Klik på den DNS-server, hvor du skal oprette SRV-ressourceposten.
 3. Udvid Zoner til normale opslag i konsoltræet, højreklik på domænet, og klik derefter på Andre nye poster.
 4. Rul ned på listen, og klik på Tjenesteplacering (SRV), og klik derefter på Opret post.
 5. Skriv følgende oplysninger:
  • Tjeneste: _VLMCS
  • Protokol: _TCP
  • Portnummer: 1688
  • Vært, der tilbyder tjenesten: <FQDN_of_KMS_Host>
 6. Når du er færdig, skal du klikke på OK, og derefter klikke på Udført.
Hvis du vil oprette SRV-poster manuelt på en BIND 9.x-kompatibel DNS-server, skal du inkludere følgende oplysninger, når du opretter posten.

Bemærk! Hvis din organisation bruger en DNS-server, der ikke er fra Microsoft, kan du oprette de nødvendige SRV-poster, hvis bare DNS-serveren er BIND 9.x-kompatibel.
 • Name=_vlmcs._TCP
 • Type=SRV
 • Priority = 0
 • Weight = 0
 • Port = 1688
 • Hostname = <FQDN or A-Name of the KMS host>
Bemærk! Felterne Priority og Weight bruges ikke af KMS og ignoreres af KMS-klienten. De skal dog være inkluderet i zonefilen.

Hvis du vil konfigurere en BIND 9.x DNS-server til at understøtte automatisk KMS-publicering, skal du konfigurere BIND-serveren, så du muliggør opdatering af ressourceposter fra KMS-værter. Du kan f.eks. tilføje følgende linje i zonedefinitionen i Named.conf eller Named.conf.local:
allow-update { any; };

Metode 4

Som standard bruger KMS-klienterne den automatiske registreringsfunktion og anmoder DNS om en liste over servere, der har publiceret posten _VLMCS i klientens medlemskabszone. DNS returnerer listen over KMS-værter i tilfældig rækkefølge. Klienten plukker en KMS-vært og forsøger at oprette en session på den. Hvis dette forsøg fungerer, cachelagrer klienten serveren og forsøger at bruge den til næste forsøg på fornyelse. Hvis konfigurationen af sessionen mislykkes, plukker klienten tilfældigt en anden server. Vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger funktionen til automatisk registrering. Du kan dog manuelt tildele en KMS-server. Hvis du vil gøre dette, skal du bruge følgende kommandoer fra en kommandoprompt med administratorrettigheder på KMS-klienten.

Hvis du vil tildele en KMS-vært ved hjælp af det fulde domænenavn for værten, skal du skrive følgende kommando:
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>

Hvis du vil tildele en KMS-vært ved hjælp af versionen 4 IP-adresse for værten, skal du skrive følgende kommando:
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv4Address><:port>

Hvis du vil tildele en KMS-vært ved hjælp af versionen 6 IP-adresse for værten, skal du skrive følgende kommando:
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv6Address><:port>

Hvis du vil tildele en KMS-vært ved hjælp af NETBIOS for værten, skal du skrive følgende kommando:
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <NetbiosName><:port>

Hvis du vil vende tilbage til automatisk registrering på en KMS-klient, skal du skrive følgende kommando:
cscript \windows\system32\slmgr.vbs ?ckms

Metode 5

Hvis de tidligere metoder ikke har løst problemet, kan problemet ligge i klientens evne til at fortolke eller til at oprette forbindelse til KMS-serveren. Benyt følgende metode, hvis problemet er klientens evne til at fortolke DNS-navnet på KMS-serveren eller til at oprette forbindelse til KMS-serveren:

Bemærk! Medmindre andet er angivet, skal følgende trin udføres på en KMS-klient, hvor det problem, der nævnes i titlen, er opstået:
 1. Skriv følgende kommando ud for kommandoprompten, og tryk derefter på Enter:
  IPCONFIG /all
 2. Husk den tildelte IP-adresse, DNS-serveradressen og standardgatewayadressen.
 3. Kontrollér den grundlæggende IP-forbindelse til DNS-serveren ved at bruge kommandoen ping. Det kan du gøre ved hjælp af følgende kommando.
  ping <DNS Server IP address>
  Bemærk! Hvis denne kommando ikke pinger serveren, skal dette problem løses først.

  Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af TCP/IP-problemer på TechNet-webstedet:
  Fejlfinding i forbindelse med TCP/IP-problemer
 4. Kontrollér, at søgelisten over det primære DNS-suffiks indeholder det DNS-domænesuffiks, som KMS-værten registrerede.

  For de computere, der er en del af domænet, kræver den automatiske DNS-registrering af KMS, at DNS-zonen indeholder SRV-ressourceposten for KMS-værten. Denne DNS-zone er den DNS-zone, der svarer til enten det primære DNS-suffiks for computeren eller til domænet for Active Directory-DNS.

  For arbejdsgruppecomputere kræver den automatiske DNS-registrering af KMS, at DNS-zonen indeholder SRV-ressourceposten for KMS-værten. Denne DNS-zone er den DNS-zone, der svarer til enten det primære DNS-suffiks for computeren eller til det DNS-domænenavn, der er tildelt af DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Dette domænenavn er defineret af den indstilling, der har kodeværdien 15 som defineret i Request for Comments (RFC) 2132.
 5. Kontrollér, at SRV-posterne i KMS-værten er registreret i DNS. Skriv følgende kommando i en kommandoprompt med administratorrettigheder, og tryk derefter på ENTER:
  nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
 6. Åbn filen Kms.txt, der er genereret af denne kommando. Denne fil bør indeholde én eller flere poster, der ligner følgende:
  _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  Kontrollér IP-adressen, værtsnavnet og porten for KMS-værten.

  Bemærk! Hvis kommandoen nslookup finder KMS-værten, betyder det ikke, at DNS-klienten kan finde KMS-værten. Hvis kommandoen nslookup finder KMS-værten, og du stadig ikke kan aktivere KMS-værtsserveren, skal du kontrollere de øvrige indstillinger, f.eks. det primære DNS-suffiks og søgelisten for DNS-suffikset.

  Bemærk! SRV-posterne er registreret i den DNS-zone, der svarer til KMS-værtsdomænemedlemskabet. Antag f.eks. at en KMS-vært er en del af domænet contoso.com. I denne situation registrerer KMS-værten sin VLMCS._TCP SRV-post under DNS-zonen contoso.com. Derfor oprettes posten VLMCS._TCP.CONTOSO.COM. Hvis klienterne er konfigureret til at bruge en anden DNS-zone, publiceres KMS automatisk i flere DNS-domæner. Det gør du ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Log på en KMS-vært.
  2. Åbn en kommandoprompt med administratorrettigheder. Det gør du ved at klikke på Start, klikke på Alle programmer, klikke på Tilbehør, højreklikke på Kommandoprompt og derefter klikke på Kør som administrator.

   Skjul billedetUdvid billedet
   Tilladelsen Brugerkontokontrol
   Hvis du bliver bedt om at angive en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
  3. Skriv Regedit.exe i for kommandoprompten, og tryk derefter på ENTER.
  4. Find følgende nøgle i registreringsdatabasen:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  5. Klik på SL i ruden med træstrukturen. Højreklik på et tomt område i detaljeruden, peg på Ny, og klik derefter på Multistrengværdi.
  6. Skriv DnsDomainPublishList som navnet på den nye værdi, og tryk derefter på ENTER.
  7. Højreklik på den nye DnsDomainPublishList-værdi, og klik derefter på Rediger.
  8. Skriv hvert DNS-domænesuffiks, der er publiceret af KMS på en separat linje i dialogboksen Rediger multistreng, og klik derefter på OK.

   Bemærk! Formatet for DnsDomainPublishList er forskelligt i Windows 7 og Windows Server 2008 R2.

   Du kan finde flere oplysninger på følgende Microsoft-websted. Webstedet er evt. på engelsk:
   http://technet.microsoft.com/da-dk/library/ee355153(en-us).aspx
  9. Genstart Tjenesten Softwarelicensering ved hjælp af det administrative værktøj Tjeneste. Denne handling opretter SRV-posterne.
 7. Kontrollér, at det værtsnavn, der returneres i sidste trin, kan fortolkes på KMS-klienten ved hjælp af en almindelig metode. Når navnet er fortolket, skal du også kontrollere, at den IP-adresse, der returneres, er korrekt. Hvis en af denne kontroller mislykkes, skal du undersøge fortolkningsproblemet på DNS-klienten.
 8. Hvis vi forsøger at bruge KMS-funktionen til automatisk registrering, skal du køre følgende kommando i en kommandoprompt med administratorrettigheder for at rydde eventuelle tidligere cachelagrede KMS-værtsnavne:
  cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs ?ckms
 9. Hvis du mener, at du har et problem med en SRV-post, kan du foretage fejlfinding af problemet ved at bruge en af de kommandoer, der er beskrevet i afsnittet "Metode 4", for statisk at angive en KMS-vært. Følgende kommandoer kan bruges til at fastslå, om det er et problem med fortolkning af et navn eller, om det er et problem med en SRV-post. Hvis ingen af disse kommandoer kan løse problemet, kan du støde på en blokeret port eller en vært, der ikke kan opnås adgang til, som det beskrives i næste trin.

  Kør først følgende kommandoer:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs ?ato
  Hvis disse to kommandoer løser problemer, er problemet et problem med SRV-posten, og det kræver, at du foretager fejlfinding af SRV-posten.

  Hvis disse to kommandoer ikke løser problemet, skal du køre følgende kommandoer:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IP Address>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs ?ato
  Hvis disse to kommandoer løser problemet, er problemet sandsynligvis et problem med fortolkningen af et navn.
 10. TCP-porten 1688 bruges til aktivering af kommunikationen mellem KMS-klienten og KMS-værten. Hvis kommunikationen virker til at være blokeret, skal du kontrollere opsætningen af firewallen eller andet, der kan blokere TCP-porten 1688.

Yderligere Information

Når du bruger et medie med volumenlicens til at installere Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business eller Windows Server 2008, bruger installationsprocessen en generisk produktnøgle. Når du derefter forsøger at aktivere Windows 7, Windows Vista eller Windows Server 2008, bruger aktiveringsguiden DNS til at finde en Windows 7-baseret, Windows Vista-baseret eller Windows Server 2008-baseret computer, der kører KMS-softwaren. Når guiden sender en forespørgsel til DNS og ikke finder DNS-posten for KMS-værtscomputeren, rapporterer guiden fejlmeddelelsen. Hvis du har konfigureret en KMS-værtscomputer, kan de korrekte DNS-poster ikke ses af klientcomputeren. Hvis du ikke har konfigureret en KMS-værtscomputer, skal du enten konfigurere en KMS-værtscomputer eller skifte til en MAK-produktnøglemetode for at aktivere din volumenlicensinstallation.

Microsoft Developer Network (MSDN) og TechNet leverer medier med volumenlicens til Windows Server 2008 lagervarer (pr. lokation), til Windows Server 2008 R2 lagervarer (pr. lokation), til Windows Vista Enterprise lagervarer (pr. lokation) og til Windows 7 Enterprise lagervarer (pr. lokation). Medierne med volumenlicens beder dig ikke om en produktnøgle under installationen. Hvis du ikke ændrer produktnøglen til MSDN-nøglen, får du vist fejlmeddelelsen, når du forsøger at aktivere operativsystemet. Hvis du bruger MSDN-medier eller TechNet-medier, skal du ændre produktnøglen til MSDN-produktnøglen. Brug afsnittet "Metode 1" i afsnittet "Løsning" til at ændre produktnøglen.

Bemærk! MSDN-produktnøglen eller TechNet-produktnøglen til Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise eller Windows 7 Enterprise er MAK-produktnøglen.

Referencer

Du kan finde flere oplysninger om Volume Activation til Windows Vista ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
929712 Oplysninger om Diskaktivering til Windows Vista
Du kan finde flere oplysninger om volumenlicens ved at besøge følgende Microsoft-websted:
http://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/default.mspx
Du kan finde flere oplysninger om aktivering af kopier af Windows Vista eller Windows Server 2008, der blev installeret ved hjælp af medier med volumenlicens, ved at besøge følgende Microsoft TechNet-websted:
http://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/default.mspx
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.

Egenskaber

Artikel-id: 929826 - Seneste redigering: 22. maj 2012 - Redigering: 1.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
Nøgleord: 
kbsurveynew kbvolumelicensing kbactivation kbtshoot kberrmsg kbprb KB929826

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com