การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายไม่ได้ออกอากาศใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929661 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

เครือข่ายไร้สายใช้รับรองความถูกต้องและการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้ยังคงมีความปลอดภัย รับรองความถูกต้องควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย การเข้ารหัสลับช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ที่เป็นอันตรายไม่สามารถตัดสินเนื้อหาของเฟรมข้อมูลแบบไร้สาย

Windows Vista มีการตั้งค่าการกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายใหม่ การตั้งค่าใหม่บ่งชี้ว่า มีการออกอากาศกับเครือข่ายแบบไร้สายหรือไม่ออกอากาศ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าใหม่ได้เมื่อต้องการกำหนดค่าวิธีการที่ไคลเอนต์แบบไร้สาย Windows Vista เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ได้ออกอากาศ

เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้กำหนดค่าจุดการเข้าถึงเป็นเครือข่าย (ซ่อน) ที่ไม่ได้ออกอากาศ ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ใช่ออกอากาศ เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้ตัวเลือกการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ตัวเลือกการเชื่อมต่ออัตโนมัติเปิดเผยบริการการตั้งค่าตัวบ่งชี้ (SSID) ของเครือข่าย แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วง

ข้อมูลเพิ่มเติม

จุดการเข้าถึงแบบไร้สายของเครือข่ายไร้สายไม่ได้ออกอากาศเผยแพร่ SSID จุดการเข้าถึงแบบไร้สายสามารถซ่อน Ssid ของตนเอง โดยการส่งเฟรมเบคอนที่ตั้ง SSID มีค่าเป็น NULL เนื่องจากเครือข่ายไร้สายไม่ได้ออกอากาศไม่สามารถมองเห็นได้ในระหว่างการสแกนใช้งานอยู่ ผู้ใช้ต้องทราบ SSID ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ผู้ใช้ต้องยังกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายที่ต้องการก่อนที่คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม ไม่กระจายข้อมูลเครือข่ายยังคงสามารถตรวจจับได้เนื่องจากเครือข่ายได้รับการโฆษณาในการร้องขอการโพรบที่ไคลเอนต์แบบไร้สายส่ง ยังมีโฆษณาเครือข่ายในการตอบสนองการร้องขอโพรบเหล่านี้ ในลักษณะนี้ ไคลเอนต์แบบไร้สายที่มีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ใช่ออกอากาศอย่างต่อเนื่อง เปิดเผย SSID ของเครือข่าย แม้ว่าเครือข่ายไม่ได้อยู่ในช่วง

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ Windows Vista มีการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายใหม่ที่ระบุว่า เครือข่ายไร้สายออกอากาศ หรือไม่ออกอากาศ ใน Windows Vista คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าใหม่: ภายใน
  • ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายด้วยตนเองกล่องโต้ตอบ
  • ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของเครือข่ายแบบไร้สาย
  • ที่พรอมต์คำสั่งโดยใช้คำสั่งในการnetsh wlanบริบท
  • โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'
เมื่อการเชื่อมต่อแม้ว่าเครือข่ายไม่ได้ออกอากาศคุณลักษณะการกำหนดค่าอัตโนมัติแบบไร้สายมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งโพรบการร้องขอการค้นหาถ้าเครือข่ายไม่ใช่ออกอากาศในช่วงนั้น คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของ Windows Vista ส่งคำร้องขอโพรบเหล่านี้เมื่อมีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ถึงแม้ว่าจุดการเข้าถึงแบบไร้สายออกอากาศชื่อเครือข่ายไร้สาย จะปรากฏในรายการของเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งานเมื่อยังอยู่ในช่วง เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ตรวจพบเครือข่ายอยู่ในช่วง การกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายอัตโนมัติพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยไม่คำนึงถึงว่ามีการกำหนดค่าเครือข่ายที่ออกอากาศ หรือ เป็นเครือข่ายไม่ได้ออกอากาศ โดยการส่งคำร้องขอโพรบเท่านั้นสำหรับเครือข่ายไม่กระจายข้อมูลถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แบบไร้สายของ Windows Vista ลดสถานการณ์ซึ่งได้เปิดเผยการกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายของ

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าด้วยตนเองเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายไม่ได้ออกอากาศ นอกจากนี้คุณนั้นสามารถควบคุมการอย่างแน่นอนเมื่อส่งโพรบร้องขอ เชื่อมต่อด้วยตนเองไม่กระจายข้อมูลเครือข่ายไร้สายปรากฏในรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งานเสมอ ดังนั้น คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายตามความจำเป็น

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ได้ออกอากาศใน Windows Vista เมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แบบไร้สายของ Windows Vista ได้รับเฟรมเบคอนที่มี SSID ที่ null, Windows Vista เพิ่มเครือข่ายแบบไร้สายลงในรายการของเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน แล้ว Windows Vista ชื่อเครือข่ายไร้สายในเครือข่าย "เครือข่ายไม่มีชื่อ"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายแบบไร้สายที่ไม่ได้ออกอากาศและ Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb726942.aspx#EBAA

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929661 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB929661 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929661

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com