Identifikator ?lanka: 929658 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

U operativnom sistemu Windows Vista mo?ete iskusiti neke od slede?ih simptoma:
 • Opcija Stanje hibernacije nije dostupna u meniju za opcije napajanja u Start meniju.
 • Opcija Stanje hibernacije nije dostupna u dijalogu Isklju?ivanje operativnog sistema Windows.

  Napomena Da biste otvorili dijalog Isklju?ivanje operativnog sistema Windows, pritisnite tastere ALT+F4.
 • Opcija Stanje hibernacije nije dostupna u meniju dugmeta za napajanje koje se prikazuje na bezbednoj radnoj povr?ini.

  Napomena Meniju dugmeta za napajanje na bezbednoj radnoj povr?ini mo?ete da pristupite kada se odjavite sa operativnog sistema Windows Vista.

UZROK

Do ovog problema dolazi ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Za brisanje ?ista?a datoteka hibernacije kori??en je uslu?ni program ?Pospremanje diska?.
 • Ra?unar ne podr?ava funkciju stanja hibernacije.
 • Funkcija hibernacije je onemogu?ena.
 • Omogu?ena je funkcija ?Hibridno spavanje?.

  Funkcija ?Hibridno spavanje? stavlja ra?unar u stanje spavanja i generi?e datoteku hibernacije kada korisnik u nekom od menija za opcije napajanja odabere opciju Stanje spavanja. Zbog toga se opcija Stanje hibernacije ne prikazuje u opcijama napajanja kada je omogu?ena funkcija ?Hibridno spavanje?.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite alatku komandne linije PowerCfg da biste omogu?ili funkciju stanja hibernacije. Da biste to uradili, sledite ove korake.

Napomena Ako ra?unar ne podr?ava funkciju stanja hibernacije, ne mo?ete da omogu?ite funkciju. Za informacije o tome kako se alatka PowerCfg koristi za utvr?ivanje toga da li ra?unar podr?ava funkciju stanja hibernacije pogledajte odeljak ?Vi?e informacija?.
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte command, na listi Programi kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte powercfg /hibernate on.

DODATNE INFORMACIJE

Alatku komandne linije PowerCfg mo?ete da koristite i da biste utvrdili da li ra?unar podr?ava funkciju stanja hibernacije. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte command, na listi Programi kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte powercfg /a.
Alatka PowerCfg generi?e izlaz koji odgovara slede?em:
Na ovom sistemu dostupna su slede?a stanja spavanja: Stanje pripravnosti ( S1 S3 ), stanje hibernacije, hibridno spavanje. Na ovom sistemu nisu dostupna slede?a stanja spavanja: Stanje pripravnosti (S2) Sistemski firmver ne podr?ava ovo stanje pripravnosti.
Stanja spavanja koja su navedena kao dostupna ili nedostupna razlikuju se u zavisnosti od hardvera ra?unara.

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
928897 Funkcija ?Hibridno spavanje? i funkcija ?Stanje hibernacije? u operativnom sistemu Windows Vista mogu postati nedostupne nakon kori??enja alatke ?Pospremanje diska? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 929658 - Poslednji pregled: 25. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929658

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com