ID članka: 929658 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
-

Da biste nastavili primati sigurnosna a?uriranja za Windows, provjerite koristite li sustav Windows Vista sa servisnim paketom Service Pack 2 (SP2). Dodatne informacije potra?ite na sljedecoj Microsoftovoj web-stranici: Pru?anje podr?ke prekida se za neke verzije sustava Windows

Proširi sve | Sažmi sve

SIMPTOMI

U sustavu Windows Vista može se pojaviti jedan ili više sljedećih simptoma:
 • Mogućnost Hibernate (Hibernacija) nije dostupna na izborniku s mogućnostima uštede energije unutar izbornika Start.
 • Mogućnost Hibernate (Hibernacija) nije dostupna u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključivanje sustava Windows).

  Napomena Da biste otvorili dijaloški okvir Shut Down Windows (Isključivanje sustava Windows), pritisnite ALT+F4.
 • Mogućnost Hibernate (Hibernacija) nije dostupna na izborniku gumba za uključivanje koji se prikazuje na sigurnoj radnoj površini.

  Napomena Izborniku gumba za uključivanje na sigurnoj radnoj površini možete pristupiti kada se odjavite iz sustava Windows Vista.

UZROK

Taj se problem pojavljuje ako se dogodi nešto od sljedećeg:
 • Pomoću programa Disk Cleanup (Čišćenje diska) izbrisan je Hibernation File Cleaner (Čistač hibernacijskih datoteka).
 • Računalo ne podržava značajku hibernacije.
 • Značajka hibernacije nije omogućena.
 • Omogućena je značajka Hybrid Sleep (Hibridno stanje mirovanja).

  Hibridno stanje mirovanja stavlja računalo u stanje mirovanja i generira hibernacijsku datoteku kada korisnik odabere mogućnost Sleep (Stanje mirovanja) na bilo kojem izborniku s mogućnošću uštede energije. Zbog toga se mogućnost Hibernate (Hibernacija) ne prikazuje kao jedna od mogućnosti uštede energije kada je omogućeno hibridno stanje mirovanja.

RJEŠENJE

Da biste riješili taj problem, značajku hibernacije omogućite pomoću alata naredbenog retka PowerCfg. Da biste to učinili, slijedite ove korake.

Napomena Ako računalo ne podržava značajku hibernacije, ne možete je omogućiti. Informacije o tome kako alatom PowerCfg odrediti podržava li računalo značajku hibernacije potražite u odjeljku "Dodatne informacije".
 1. Kliknite Start
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  gumb Start
  te u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite command, zatim desnom tipkom miša na popisu Programs (Programi) kliknite Command Prompt (Naredbeni redak), a potom kliknite Run as administrator (Pokreni kao administrator).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
   Dozvola za kontrolu korisničkog pristupa
  Ako se zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite svoju lozinku ili kliknite Continue (Nastavi).
 2. U naredbeni redak upišite powercfg /hibernate on.

DODATNE INFORMACIJE

Pomoću alata naredbenog retka PowerCfg možete također odrediti podržava li računalo značajku hibernacije. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  gumb Start
  te u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite command, zatim desnom tipkom miša na popisu Programs (Programi) kliknite Command Prompt (Naredbeni redak), a potom kliknite Run as administrator (Pokreni kao administrator).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Dozvola za kontrolu korisničkog pristupa
  Ako se zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite svoju lozinku ili kliknite Continue (Nastavi).
 2. U naredbeni redak upišite powercfg /a.
Alat PowerCfg generira rezultat koji izgleda otprilike ovako:
The following sleep states are available on this system: Standby ( S1 S3 ) Hibernate Hybrid Sleep The following sleep states are not available on this system: Standby (S2) The system firmware does not support this standby state.
(U sustavu su dostupna sljedeća stanja mirovanja: stanje čekanja ( S1 S3 ) – hibernacija, hibridno stanje mirovanja. U sustavu nisu dostupna sljedeća stanja mirovanja: stanje čekanja (S2). Oprema sustava ne podržava to stanje mirovanja.) Stanja mirovanja navedena kao dostupna i ona navedena kao nedostupna ovise o hardveru računala.

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
928897 Značajka hibridnog stanja mirovanja i značajka hibernacije u sustavu Windows Vista mogu postati nedostupne nakon korištenja alata za čišćenje diska (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Svojstva

ID članka: 929658 - Posljednja izmjena: 25. rujna 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Ključne riječi: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929658

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com