หน่วยความจำของระบบที่มีรายงานในกล่องโต้ตอบ'ข้อมูลระบบ'ใน Windows Vista มีค่าน้อยกว่าที่คุณคาดหวังว่าถ้ามีการติดตั้ง RAM ขนาด 4 GB

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929605 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่ต้องมีติดตั้ง service pack สิ้นสุดในเดือน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการทำต่อไปได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงไปยังเว็บไซต์นี้ของ Microsoft:เป็นการสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคอมพิวเตอร์มี 4 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ติด หน่วยความจำของระบบที่มีรายงานในการข้อมูลระบบกล่องโต้ตอบใน Windows Vista มีค่าน้อยกว่าที่คาด

ตัวอย่างเช่น การระบบข้อมูลกล่องโต้ตอบอาจรายงานหน่วยความจำระบบ 3,120 เมกะไบต์ (MB) บนคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำที่ติดตั้ง (4096 MB) 4 GB

หมายเหตุคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลระบบกล่องโต้ตอบโดยใช้วิธีต่อไปนี้:
 • คลิกเริ่มการทำงานชนิดระบบในการค้นหากล่อง จากนั้นคลิกระบบภายใต้โปรแกรม.
 • คลิกสองครั้งระบบใน'แผงควบคุม'
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาคอมพิวเตอร์แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 • คลิกแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าต่างศูนย์ต้อนรับของ Windows Vista
หมายเหตุWindows Vista Service Pack 1 (SP1) การเปลี่ยนแปลงวิธีที่คอมโพเนนต์ของส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) รายงานหน่วยความจำ ตัวอย่างเช่น บางคอมโพเนนต์ของรายงาน UI SP1 ของ Windows Vista เมื่อมีหน่วยความจำทางกายภาพที่ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 4 กิกะไบต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรายงานหน่วยความจำใน Windows Vista Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
946003Windows Vista Service Pack 1 จะรายงานว่า มีหน่วยความจำระบบ (RAM) ขนาด 4 GB บนระบบที่ได้ติดตั้งหน่วยความจำ 4 GB

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้คือ ผลลัพธ์คาดไว้ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ปัจจัยบางอย่าง

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปต้องการการเข้าถึงที่มีแมปหน่วยความจำ ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นหน่วยความจำถูกแมป I/O (MMIO) สำหรับพื้นที่ MMIO สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต เนื้อที่ MMIO ต้องอยู่ภายใน 4 กิกะไบต์แรกพื้นที่ที่อยู่

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลที่มีหน่วยความจำ onboard ขนาด 256 MB หน่วยความจำที่ต้องแมปภายใน 4 กิกะไบต์แรกพื้นที่ที่อยู่ ถ้ามีอยู่แล้วได้รับการติดตั้งหน่วยความจำระบบ 4 GB ส่วนหนึ่งของเนื้อที่ว่างที่อยู่จะถูกสำรองไว้ โดยการแมปหน่วยความจำกราฟิก การแมปหน่วยความจำกราฟิกเขียนทับส่วนของหน่วยความจำของระบบ เงื่อนไขเหล่านี้ลดจำนวนหน่วยความจำของระบบที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการทั้งหมด

ลดลงในหน่วยความจำของระบบที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ในการหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมควบคุมอาจเกิดขึ้น Windows Vista รุ่น 32 บิตจำกัดหน่วยความจำพร้อมใช้งานรวมถึง 3.12 GB ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมควบคุมที่อาจเกิดขึ้น

ถ้าคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ที่ติดตั้งหลาย หน่วยความจำที่มีอยู่อาจจะลดลงไป 3 GB หรือน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม สูงสุดมีหน่วยความจำใน Windows Vista รุ่น 32 บิตได้โดยปกติ 3.12 GB

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สำหรับ Windows Vista จะใช้ทั้งหมด 4 กิกะไบต์ของหน่วยความจำบนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งหน่วยความจำ 4 GB คอมพิวเตอร์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
 • ชุดของชิพต้องสนับสนุนพื้นที่น้อย 8 GB Chipsets ที่มีความสามารถนี้มีดังนี้:
  • X Intel 975
  • Intel P965
  • Intel 955 X บนซ็อกเก็ต 775
  • Chipsets สนับสนุนโปรเซสเซอร์ AMD ที่ใช้ซ็อกเก็ต F, socket 940 กิโล ซ็อกเก็ต 939 หรือซ็อกเก็ต AM2 Chipsets เหล่านี้รวมถึงซ็อกเก็ต AMD และการรวมกันของ CPU ที่คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำอยู่ใน CPU
 • CPU ต้องสนับสนุนชุดคำสั่งที่ 64 x AMD64 CPU และ Intel EM64T CPU สนับสนุนชุดคำสั่งนี้
 • BIOS ต้องสนับสนุนหน่วยความจำ remapping คุณลักษณะ คุณลักษณะ remapping ของหน่วยความจำช่วยให้สำหรับเซ็กเมนต์ของหน่วยความจำของระบบที่มีการเขียนทับไว้ก่อนหน้านี้ โดยพื้นที่กำหนดค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมโพเนนต์ Interconnect (PCI) เพื่อจะถูกแมปอีกครั้งข้างบนบรรทัดที่อยู่ 4 กิกะไบต์ ต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ในยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิก BIOS ในคอมพิวเตอร์ ดูคู่มือผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับคำแนะนำที่อธิบายถึงวิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คอมพิวเตอร์ด้านผู้บริโภคจำนวนมากอาจสนับสนุนหน่วยความจำ remapping คุณลักษณะ ไม่มีคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานถูกใช้ ในเอกสาร หรือ ในยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิก BIOS สำหรับคุณลักษณะนี้ ดังนั้น คุณอาจต้องอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าการการกำหนดค่า BIOS ต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานเพื่อตรวจสอบว่าการตั้งค่าใดๆ ที่เปิดใช้งานคุณลักษณะการ remapping หน่วยความจำ
 • ต้องใช้การ x 64 (64 บิต) รุ่น Windows Vista
ติดต่อผู้จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้

หมายเหตุเมื่อ RAM ทางกายภาพที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เท่ากับพื้นที่ว่างที่อยู่ที่ได้รับการสนับสนุน โดยชุดของชิพ หน่วยความจำของระบบทั้งหมดที่พร้อมใช้งานกับระบบปฏิบัติจะน้อยกว่า RAM ทางกายภาพที่ติดตั้งเสมอ ตัวอย่างเช่น พิจารณาการคอมพิวเตอร์ที่มีปเซ็ต X Intel 975 การสนับสนุนพื้นที่ 8 GB ถ้าคุณติดตั้ง RAM ขนาด 8 GB หน่วยความจำระบบที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการจะลดลงตามความต้องการตั้งค่าคอนฟิก PCI ในสถานการณ์สมมตินี้ ความต้องการตั้งค่าคอนฟิก PCI ลดหน่วยความจำที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการตามจำนวนที่อยู่ระหว่างประมาณ 200 เมกะไบต์และประมาณ 1 GB การลดขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมควบคุมที่ทำให้เกิด PAE-โหมดขึ้น

ปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการดำเนินการข้อมูล (DEP) มีอยู่จริงโดยทั่วไปแล้วปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นโหมดความเข้ากันได้นามสกุล (PAE)

หมายเหตุPAE จำเป็นต้องมีเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ที่รองรับ dep ที่ใช้กับฮาร์ดแวร์รับ dep

DEP อาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้กับโปรแกรมควบคุมใด ๆ ที่ทำการสร้างรหัส หรือที่ใช้เทคนิคอื่นเพื่อสร้างรหัสที่ปฏิบัติการได้ในเวลาจริง โปรแกรมควบคุมจำนวนมากที่ประสบปัญหาเหล่านี้ได้ถูกแก้ไขแล้ว เนื่องจาก DEP ที่ทำงานตลอดเวลาสำหรับโปรแกรมควบคุมที่อยู่บน Windows รุ่น 64 บิต ไดรเวอร์เหล่านี้โดยทั่วไปประสบปัญหาความเข้ากัน อย่างไรก็ตาม จะไม่รับประกันว่า โปรแกรมควบคุมทั้งหมดได้รับการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ที่ทำให้เกิด PAE-โหมดขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีไดรเวอร์ที่น้อยที่ใช้เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ DEP เพียงอย่างเดียวทำให้ปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมควบคุมโดยทั่วไป

ปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมควบคุมหลักที่คุณอาจพบเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โหมด PAE บนคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต โหมด PAE ช่วยให้ตัวประมวลผลการใช้หน่วยความจำมากกว่า 4 GB แตกต่างที่สำคัญระหว่างโครงร่างเพจจิ้งของหน่วยความจำ PAE และโครงร่างเพจจิ้งของหน่วยความจำไม่ใช่ PAE คือ ระดับเพิ่มเติมของเพจจิ้งที่จำเป็นต้องใช้ในโหมด PAE โหมด PAE ต้องมีสามระดับของเพจจิ้งแทนของระดับที่สองของเพจ

โปรแกรมควบคุมบางโปรแกรมอาจไม่โหลดโหมด PAE จะเปิดการใช้งานได้เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่สามารถทำการดำเนินการแก้ไขแบบ 64 บิต หรือ ไดรเวอร์อาจเขียนขึ้นกับ assumption ในโหมด PAE จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำมากกว่า 4 GB เขียนโปรแกรมควบคุมเช่นกับบล็อว่า ไดรเวอร์ที่จะได้รับแบบ 64 บิตอยู่เสมอในโหมด PAE และว่า ไดรเวอร์หรืออุปกรณ์ไม่สามารถแปลที่อยู่

โปรแกรมควบคุมอื่น ๆ อาจโหลดในโหมด PAE แต่ทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของระบบ โดยการปรับเปลี่ยนรายการตารางเพระบบ (PTE) โดยตรง โปรแกรมควบคุมเหล่านี้คาดว่ารายการตารางเพ 32 บิต แต่ได้รับ PTEs 64 บิตในโหมด PAE แทน

ปัญหาความเข้ากันได้ PAE กันทั่วไปสำหรับโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำโดยตรง (DMA) การเข้าถึงการโอนย้าย และแผนผังการปันส่วนที่ลงทะเบียน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุน DMA อะแดปเตอร์โดยทั่วไปแบบ 32 บิต ไม่สามารถดำเนินการพิจารณาทางกายภาพแบบ 64 บิต เมื่ออุปกรณ์เหล่านี้ทำงานในโหมด 32 บิต อุปกรณ์ที่สามารถที่อยู่ช่องว่างที่อยู่ทางกายภาพทั้งหมด ในโหมด PAE ข้อมูลสามารถมีที่อยู่ทางกายภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน อุปกรณ์ที่มีข้อจำกัดเหล่านี้จะทำงานได้ในนี้สถานการณ์ Microsoft Windows 2000 Server และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ให้กำหนดบัฟเฟอร์คู่สำหรับธุรกรรม DMA Windows 2000 Server และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่าทำเช่นนี้ ด้วยการให้ที่อยู่แบบ 32 บิตที่ระบุ โดยการลงทะเบียนการแมป อุปกรณ์สามารถทำธุรกรรม DMA ไปยังที่อยู่แบบ 32 บิต เคอร์เนลคัดลอกหน่วยความจำที่อยู่แบบ 64 บิตที่ให้มากับโปรแกรมควบคุม เมื่อคอมพิวเตอร์ที่รัน ด้วยโหมด PAE ที่ปิดการใช้งาน โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์รุ่น 32 บิตไม่ต้องว่า หน่วยความจำระบบมีการปันส่วนการทะเบียนการแมปของตน ซึ่งหมายความ ว่า กำหนดบัฟเฟอร์คู่ไม่จำเป็นเนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดและโปรแกรมควบคุมทั้งหมดจะอยู่ภายในพื้นที่ที่อยู่แบบ 32 บิต การทดสอบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์แบบ 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ 64 บิต processor–based ได้แสดงว่า โปรแกรมควบคุม DMA ความสามารถที่เป็นไคลเอนต์ที่ได้รับการทดสอบโดยทั่วไปคาดว่าการลงทะเบียนการแมปที่ไม่จำกัด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929605 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB929605 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929605

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com