Windows Vista, Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008 อาจรายงานหน่วยความจำน้อยกว่าที่คาด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929580 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่มี 4 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM), การคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ และการข้อมูลระบบกล่องโต้ตอบอาจรายงานหน่วยความจำน้อยกว่าที่คาด

ปัญหานี้เกิดขึ้น ใน Windows Vista, Windows Server 2003 และ ใน Windows Server 2008

สิ่งสำคัญWindows Vista Service Pack 1 (SP1) ทำการเปลี่ยนแปลงคอมโพเนนต์ของวิธีของหน่วยความจำการรายงานอินเทอร์เฟซ (UI) ที่ผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น บางคอมโพเนนต์ Windows Vista SP1 UI จะเดี๋ยวนี้รายงานเมื่อมีหน่วยความจำที่มีอยู่จริงทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 4 กิกะไบต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรายงานหน่วยความจำใน Windows Vista Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
946003Windows Vista Service Pack 1 จะรายงานว่า มีหน่วยความจำระบบ (RAM) ขนาด 4 GB บนระบบที่ได้ติดตั้งหน่วยความจำ 4 GB

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากช่องว่างที่อยู่ถูกจำกัดไว้ที่ 4 กิกะไบต์ในสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์แบบ 32 บิต หน่วยความจำอาจ relocated ได้เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับที่อยู่สำรองที่พื้นฐานของระบบ (BIOS) สำหรับฮาร์ดแวร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากของข้อจำกัดนี้ Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 ไม่เข้าหน่วยความจำที่ relocated เหนือขอบเขต 4 GB

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตสามารถที่อยู่หน่วยความจำที่ relocated เหนือขอบเขต 4 กิกะไบต์หากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE)
 • คอมพิวเตอร์ที่มี RAM ขนาด 4 GB
ในกรณีนี้ ระบบปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรายงานจำนวนหน่วยความจำมีการติดตั้ง

นอกจากนี้ บาง x 64 โดยใช้ระบบปฏิบัติสามารถกล่าวถึง 2 terabytes (TB) ของ RAM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บเพจต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/bb294403.aspx
เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมด PAE คุณจะต้องเพิ่ม PAE กับรายการเริ่มต้นระบบในแฟ้ม BCD เปิดพร้อมท์คำสั่ง ชนิด/SET bcdedit ซึ่ง PAE ForceEnable.

หมายเหตุไม่มีแฟ้ม Boot.ini ใน Windows Vista แฟ้ม Boot.ini ที่ใช้สำหรับ Windows รุ่นเก่าเมื่อเริ่มดูอัลระบบเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
268230มาตราส่วนไม่เพียงพอกับการปรับมาตราส่วนขึ้นกับ Intel จริงพิจารณา Extensions (PAE)
283037สนับสนุนหน่วยความจำขนาดใหญ่จะพร้อมใช้งาน ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows 2000
ถ้าคุณเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติมให้กับระบบ BIOS อาจรู้จัก RAM ที่มีอยู่จริงทั้งหมดแม้ว่า Windows จดจำเท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของ RAM ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้คุณลักษณะหน่วยความจำซ้ำซ้อนหรือคุณลักษณะหน่วยความจำ mirroring ทั้งหมดของหน่วยความจำอาจจะไม่สามารถมองเห็น Windows หน่วยความจำซ้ำซ้อนแสดงระบบกับธนาคารหน่วยความจำล้มเหลวเมื่อธนาคารหน่วยความจำล้มเหลว หน่วยความจำที่ทำมิเรอร์แบบแยกเก็บหน่วยความจำลงในชุดที่มิเรอร์ คุณสามารถเปิด หรือปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ โดยใช้ BIOS คุณไม่สามารถเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ได้ โดยใช้ Windows เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณลักษณะเหล่านี้ อ้างอิงไป ยังผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต BIOS หรือ ติดต่อผู้ผลิต

ตัวอย่างเช่น ถ้าคอมพิวเตอร์มี 4 กิกะไบต์ของ RAM ที่ติดตั้ง และคุณเพิ่ม ram อีก 4 GB, Windows อาจรู้จักเพียง 4 หรือ 6 กิกะไบต์ RAM แทนของกิกะไบต์ 8 ที่เต็มรูปแบบ คุณลักษณะหน่วยความจำซ้ำซ้อนหรือคุณลักษณะการมิเรอร์หน่วยความจำอาจเปิดใช้งานในเก็บหน่วยความจำใหม่โดยปราศจากความรู้ อาการเหล่านี้มีลักษณะอาการที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ได้เพิ่มการ/ PAEสลับไปยังแฟ้ม Boot.ini

ขีดจำกัดของหน่วยความจำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดหน่วยความจำของระบบปฏิบัติการ Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366778.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีอยู่จริงอยู่ Extensions (PAE), แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa366796.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับหน่วยความจำ ดูล็อกเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้ (บล็อก):
http://blogs.msdn.com/oldnewthing/archive/2006/08/14/699521.aspx
Windows 7 จะแสดงการติดตั้งและการหน่วยความจำที่ใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Windows 7 ออนไลน์ช่วย
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929580 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbmt KB929580 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929580

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com