คุณได้รับข้อความซ้ำๆ ให้ติดตั้งการปรับปรุง 929399 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929399 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงการปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหา เมื่อเซิร์ฟเวอร์การสมัครใช้งานไม่สามารถแยกข้อมูลการวัดจากอุปกรณ์แบบพกพาที่สนับสนุนการวัด การวัดเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) ที่ช่วยให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาสื่อดิจิทัลสามารถแยกข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่เล่นหรือคัดลอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัด ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/th-th/library/bb614608.aspx
บทความนี้ยังกล่าวถึงวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูงที่สามารถลองดำเนินการ ถ้าการดาวน์โหลดการปรับปรุงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง

ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

อาการของปัญหา

บริการสมัครใช้งาน เช่น ไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดเพลง ไม่สามารถแยกข้อมูลการวัดจากอุปกรณ์แบบพกพาบางอย่างที่สนับสนุนการวัด ปัญหานี้ทำให้เกิดความยากลำบากเมื่อคุณพยายามจะฟังเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมา

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อบริการพยายามจะทำข้อมูลการวัดให้ตรงกันบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Vista ซึ่งใช้งาน Microsoft Windows Media Format 11 Software Development Kit (SDK) ระบบจะพร้อมท์ให้คุณดาวน์โหลดการปรับปรุงคอมโพเนนต์ความปลอดภัย

วิธีการแก้ไขปัญหา

คุณอาจพบปัญหานี้เมื่อเซิร์ฟเวอร์ Component Object Model (COM) ที่อยู่ระหว่างโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ เช่น Internet Explorer และเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ใช้ข้อกำหนดแพคเกจที่ล้าสมัยสำหรับ Windows Media Player แฟ้มข้อกำหนดแพคเกจคือแม่แบบที่ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างและแจกจ่ายชนิดแฟ้มหรือแฟ้มเฉพาะ

การติดตั้ง Microsoft Update 929399

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com

วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นของ Windows Update

ถ้าคุณพบปัญหาเมื่อคุณพยายามจะขอรับการปรับปรุงนี้จาก Microsoft Windows Update ให้ลองใช้วิธีการต่อไปนี้ตามที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของคุณ
วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นของ Windows Vista Update
วิธีที่ 1

ตรวจหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดในแฟ้ม Windowsupdate.log เมื่อต้องการดูแฟ้มบันทึก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
คลิก เริ่ม พิมพ์ %windir%\windowsupdate.log ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วกด ENTER
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
902093 วิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log
วิธีที่ 2

ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://windows.microsoft.com/th-th/windows-vista/help
บนเว็บเพจ วิธีใช้และวิธีการของ Windows ให้พิมพ์คำสำคัญที่อธิบายถึงปัญหา ถ้าไม่มีผลลัพธ์ใดๆ ส่งคืนมา หรือคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ให้ไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3

ไปที่ Microsoft Update Solution Center ต่อไปนี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา Windows Update:
http://support.microsoft.com/ph/6527?ln=th&#tab0
วิธีที่ 4

ถ้าคุณพบปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับ Windows Update คุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการดังกล่าว ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkID=21608
วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นของ Windows XP Update
วิธีที่ 1

ตรวจหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดในแฟ้ม Windowsupdate.log เมื่อต้องการดูแฟ้มบันทึก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ %windir%\windowsupdate.log แล้วกด ENTER

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
902093 วิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log
วิธีที่ 2

ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://v5.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
บนเว็บเพจ ตัวเลือก ให้พิมพ์คำสำคัญที่อธิบายถึงปัญหา ถ้าไม่มีผลลัพธ์ใดๆ ส่งคืนมา หรือคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3

ไปที่ Microsoft Update Solution Center ต่อไปนี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา Windows Update:
http://support.microsoft.com/ph/6527?ln=th&#tab0
วิธีที่ 4

ถ้าคุณพบปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับ Windows Update คุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการดังกล่าว ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkID=21608

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ถ้าคุณไม่สะดวกที่จะแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th#tab0

การดาวน์โหลดการปรับปรุงนี้

นอกจากจะมีให้บริการผ่าน Microsoft Windows Update แล้ว การปรับปรุง 929299 ยังมีให้บริการจาก Microsoft Download Center ด้วย เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุงนี้จากเว็บเพจ Microsoft Download Center ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
คลิก ดาวน์โหลด แล้วคลิก เรียกใช้ หรือคลิก เปิด เพื่อติดตั้งการปรับปรุง
หมายเหตุ ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดการปรับปรุงนี้จาก Microsoft Download Center ได้ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ Windows ถ้าตัวเลือก ดาวน์โหลด ไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องตรวจสอบความถูกต้องของ Windows

เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของ Windows ให้คลิก ดำเนินการต่อ แล้วทำตามคำแนะนำบนเว็บเพจ Microsoft Download Center กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องแบบออนไลน์นี้รวดเร็วและง่ายดาย หลังจากที่คุณตรวจสอบความถูกต้องของ Windows แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงได้

การดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows รุ่น 32 บิต สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
Microsoft Windows Media Format 11 SDK สำหรับ Windows Vista บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0-KB929399-x86.msu เดี๋ยวนี้
Microsoft Windows Media Format 11 SDK สำหรับ Windows Vista บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0-KB929399-x64.msu เดี๋ยวนี้
Microsoft Windows Media Format 11 SDK สำหรับ Windows XP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsMedia11-KB929399-v2-x86-INTL.exe เดี๋ยวนี้

หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่มีรุ่น 64 บิตสำหรับ Windows XP แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะใช้รุ่น 32 บิตของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บน Windows XP รุ่น 64 บิต
Microsoft Windows Media Format 11 SDK สำหรับ Windows XP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsMedia11-KB929399-v2-x64-INTL.exe เดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่มี ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มนี้จะเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อแฟ้มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า Windows ที่คุณใช้อยู่เป็นรุ่นใด หรือเป็นรุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิต ให้ใช้ข้อมูลระบบ (Msinfo32.exe) และตรวจดูค่าที่แสดงรายการไว้สำหรับ ชนิดระบบ ในการปฏิบัติเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ หรือคลิก เริ่มค้นหา
  2. พิมพ์ msinfo32.exe แล้วกด ENTER
  3. ใน ข้อมูลระบบ ให้ตรวจดูค่า ชนิดระบบ

    สำหรับ Windows รุ่น 32 บิต ค่า ชนิดระบบ คือ พีซีที่ใช้ x86 สำหรับ Windows รุ่น 64 บิต ค่า ชนิดระบบ คือ พีซีที่ใช้ x64
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
827218 วิธีตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงให้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ใน แผงควบคุม
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msscp.dll11.0.5721.5201414,72004-Dec-200615:21x86
Windows XP รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msscp.dll11.0.5721.5201414,72004-Dec-200615:21x86
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Blackbox.dll11.0.6000.6324542,72020-Dec-200607:00x86
Drmmgrtn.dll11.0.6000.6324284,67220-Dec-200607:02x86
Drmv2clt.dll11.0.6000.6324978,43220-Dec-200607:02x86
Msnetobj.dll11.0.6000.6324179,71220-Dec-200607:11x86
Msscp.dll11.0.6000.6324414,20820-Dec-200607:11x86
Wmdrmsdk.dll11.0.6000.6324529,92020-Dec-200607:20x86
Windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Blackbox.dll11.0.6000.6324615,42420-Dec-200606:39x64
Drmmgrtn.dll11.0.6000.6324363,00820-Dec-200606:40x64
Drmv2clt.dll11.0.6000.63241,184,25620-Dec-200606:40x64
Msnetobj.dll11.0.6000.6324220,16020-Dec-200606:46x64
Msscp.dll11.0.6000.6324532,99220-Dec-200606:47x64
Wmdrmsdk.dll11.0.6000.6324689,15220-Dec-200606:56x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้ไม่ทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูล หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้ ข้อมูลการวัดก่อนหน้านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการแยก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929399 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Media Player 11
Keywords: 
kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbresolve atdownload kbprb kbexpertiseadvanced kbdownload kbhotfixserver kbqfe kbfix KB929399

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com