Windows Media Center ne konfiguri?e ispravno kombinovani TV tjuner koji podr?ava ATSC i NTSC signale na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 929011 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista poku?avate da konfiguri?ete kombinovani TV tjuner u programu Windows Media Center. Ovaj kombinovani tjuner podr?ava ATSC i NTSC signale. Me?utim, dolazi do slede?ih problema:
 • Windows Media Center ne otkriva kombinovani tjuner.
 • Windows Media Center ne konfiguri?e ispravno tjuner kada koristite ru?no konfigurisanje tjunera.
 • Kada konfiguri?ete Windows Media Center da dobija vazdu?ni digitalni TV (DTV) i analogni kablovski TV signal, mo?ete da prika?ete samo analogne kanale. Do ovog problema dolazi i ako su digitalni kanali prikazani u vodi?u. Kada poku?ate da gledate neki od digitalnih kanala, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
  Nije mogu?e reprodukovati program
  Kanal mo?da nije podr?an. Ako ne mo?ete da se priklju?ite na neki drugi kanal, ponovo pokrenite Windows Media Center ili ra?unar, a zatim poku?ajte ponovo.

RE?ENJE

Informacije o servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za operativni sistem Windows Vista. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
935791 Nabavljanje najnovijeg Windows Vista servisnog paketa

Informacije o vru?oj zakrpi

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite ovu hitnu ispravku samo na sisteme na kojima dolazi do ovog odre?enog problema. Ova hitna ispravka mo?da ?e se dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom ispravkom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Informacije o datoteci

Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ehshell.dll6.0.6000.205034,370,43224-Dec-200607:27x86
Msil_ehshell.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20503_none_1b9c560f4b543835.manifestNot applicable65727-Dec-200623:58Not applicable
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20503_none_8a3caf265d905cff.manifestNot applicable8,38828-Dec-200600:01Not applicable
Update.mumNot applicable1,71927-Dec-200623:58Not applicable

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na". Ovaj problem je prvi put ispravljen u Windows Vista servisnom paketu 1.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o imenovanju paketa vru?ih zakrpa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
816915 Nova ?ema imenovanja datoteka za pakete ispravki za Microsoft Windows softver (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 929011 - Poslednji pregled: 25. novembar 2008. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbprb kbexpertiseinter KB929011

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com