Nije mogu?e koristiti Outlook 2007 za slanje ili ?uvanje e-poruke koja je kreirana u programu OneNote 2007

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 928767 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da upotrebite Microsoft Office Outlook 2007 da biste poslali ili sa?uvali e-poruku koja je kreirana u programu Microsoft Office OneNote 2007, mo?ete nai?i na slede?e simptome:
 • Kada kliknete na dugme Po?alji da biste poslali e-poruku, dobijate slede?u poruku:
  Nije mogu?e poslati ovu stavku.
 • Kada kliknete na dugme Sa?uvaj da biste sa?uvali e-poruku, dobijate slede?u poruku:
  Interfejs za poruke je vratio nepoznatu gre?ku. Ako ponovo do?e do problema, ponovo pokrenite Outlook.
 • Outlook 2007 otkazuje i dobijate slede?u poruku:
  Nije mogu?e prikazati fasciklu. ?Microsoft Office OneNote? je zatvoren bez ispravnog zatvaranja Outlook datoteke sa podacima ?Putanja ka ost datoteci?. Neophodno je ponovo pokrenuti ?Microsoft Office Outlook?. Ako ova poruka o gre?ci nastavi da se pojavljuje, pomo? potra?ite od podr?ke za Microsoft Office OneNote.
Do ovih simptoma dolazi kada kreirate datoteku, po?aljete je primaocu po?te, a zatim zatvorite OneNote 2007.

ZAOBILA?ENJE

Da biste izbegli ovaj problem, dr?ite OneNote 2007 otvoren kada ?aljete ili ?uvate e-poruku u programu Outlook 2007.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 928767 - Poslednji pregled: 12. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB928767

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com