Negalite naudotis programa ?Outlook 2007? ir si?sti bei ?ra?yti el. pa?to prane?im?, sukurt? programa ?OneNote 2007?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 928767 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai bandote naudotis ?Microsoft Office Outlook 2007? ir si?sti arba ?ra?yti el. pa?to prane?im?, sukurt? programa ?Microsoft Office OneNote 2007?, galite pasteb?ti ?iuos po?ymius:
 • Spustel?j? Si?sti, kad i?si?stum?te el. pa?to prane?im?, pamatote tok? prane?im?:
  ?io elemento i?si?sti ne?manoma.
 • Spustel?j? ?ra?yti, kad ?ra?ytum?te el. pa?to prane?im?, pamatote tok? prane?im?:
  Prane?im? s?saja gr??ino ne?inom? klaid?. Jei problema kartojasi, i? naujo paleiskite program? ?Outlook?.
 • ?Outlook 2007? u?stringa ir parodomas toks prane?imas:
  Aplanko ne?manoma parodyti. Programa ?Microsoft Office OneNote? i?jungiama tinkamai neu?darius ?Outlook? duomen? failo ?Kelias iki OST?. Reikia i? naujo paleisti ?Microsoft Office Outlook?. Jei klaidos prane?imas parodomas v?l, pagalbos kreipkit?s ? ?Microsoft Office OneNote? palaikymo tarnyb?.
?ie po?ymiai pastebimi, kai sukuriate fail?, nusiun?iate j? Pa?to gav?jui, tada i?einate i? ?OneNote 2007?.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, si?sdami arba ?ra?ydami el. pa?to prane?im? programa ?Outlook 2007? laikykite ?OneNote 2007? atidaryt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 928767 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 12 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB928767

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com