วิธีการสร้างเว็บเพจที่ถูกป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน โดยใช้ เว็บนิพจน์ หน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ และฐานข้อมูลการเข้าถึง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928706 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสร้างโซลูชันของเว็บเพจที่ง่าย ๆ ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน โดยใช้ เว็บนิพจน์ของ Microsoft, Active Server หน้า (ASP), และฐานข้อมูล Microsoft Access
 • ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนการทำงานการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่แล้วเว็บนิพจน์ ตัวอย่างจะได้รับการออกแบบเพื่อให้กลไกการรักษาความปลอดภัยอย่างง่ายสำหรับผู้ใช้เรียกดูเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น ดังนั้น ความปลอดภัยเว็บนิพจน์ไม่รวมกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกเพิ่มไปยังฐานข้อมูลการเข้าถึง
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่พิมพ์ไว้ในถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตในข้อความล้วน เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย เราขอแนะนำให้ คุณใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถใช้การเข้ารหัส Secure Sockets Layer (SSL) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างเว็บเพจที่ถูกป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน โดยใช้ เว็บนิพจน์ ASP และฐานข้อมูลการเข้าถึง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ลักษณะการทำงานของ ASP ในนิพจน์เว็บ

ก่อนที่คุณใช้ลักษณะการทำงานของ ASP เว็บนิพจน์ คุณต้องมีการเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บที่ใช้ดิสก์ที่สนับสนุน ASP

สร้างเว็บไซต์ใหม่ในนิพจน์เว็บ

หมายเหตุ:ข้อมูลตัวอย่างอนุมานว่า คุณทำการชื่อเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์และไซต์ที่เข้าสู่ระบบถูกสร้างขึ้นเป็นย่อยเว็บภายใต้รากของเว็บไซต์ของคุณ ถ้าคุณใช้ชื่ออื่นนอกเหนือจากเข้าสู่ระบบ หรือสร้างเว็บไซต์ในสถานที่เก็บอื่น คุณต้องแก้ไขขั้นตอนตลอดบทความนี้ตามลำดับ

การสร้างเว็บไซต์ใหม่ในนิพจน์เว็บ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้นนิพจน์เว็บ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกเว็บไซต์
 3. ในการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกเว็บไซต์ที่ว่างเปล่าในการเว็บไซต์แท็บ
 4. ในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์ใหม่กล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเก็บเว็บไซต์ใหม่ในรูปแบบต่อไปนี้:

  http://Servername/logon
 5. คลิกตกลง.
ว่างเปล่าเว็บไซต์ใหม่ที่ชื่อเข้าสู่ระบบถูกเปิดในเว็บของนิพจน์

สร้างฐานข้อมูล

คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลการจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเช่น Microsoft Office Access 2003

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้โปรแกรมฐานข้อมูลอื่นนอกเหนือจากการเข้าถึง 2003 เพื่อสร้างฐานข้อมูล ปรับเปลี่ยนขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับ

เมื่อต้องการสร้างฐานข้อมูล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การเริ่มการทำงานการเข้าถึง 2003
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่.
 3. ในบานหน้าต่างงาน คลิกฐานข้อมูลเปล่า.
 4. ประเภท:logon.mdbสำหรับชื่อแฟ้ม แล้วคลิกสร้าง.
 5. ในการวัตถุบานหน้าต่าง คลิกตารางแล้ว คลิกใหม่.
 6. คลิกมุมมองออกแบบแล้ว คลิกตกลง.
 7. ในแถวแรกของการชื่อเขตข้อมูล:คอลัมน์ ชนิดuid.
 8. ในการเกี่ยวข้องชนิดข้อมูล:คอลัมน์ คลิกข้อความแล้ว คลิกการคีย์หลักปุ่มบนแถบเครื่องมือ

  หมายเหตุ:กระบวนการคีย์หลักปุ่มปรากฏเป็นสัญลักษณ์คีย์
 9. ในแถวที่สองของชื่อเขตข้อมูล:คอลัมน์ ชนิดpwdแล้ว คลิกข้อความในแถวที่สองของชนิดข้อมูล:คอลัมน์
 10. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.
 11. ในการชื่อตารางกล่อง ชนิดtblUsersแล้ว คลิกตกลง.
 12. ในการมุมมองเมนู คลิกมุมมองแผ่นข้อมูล.
 13. ในการuidคอลัมน์ ชนิดtestuser.
  ในการpwdคอลัมน์ ชนิดรหัสผ่าน:.
 14. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดแล้ว ออกจากการเข้าถึง 2003
หมายเหตุ:เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย รหัสผ่านจะมีการจำกัดการ mixture เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และหมายเลข

การนำเข้าฐานข้อมูล

นำเข้าฐานข้อมูลที่คุณสร้างการจัดเก็บชื่อของผู้ใช้และรหัสผ่านในนิพจน์เว็บ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในเว็บของนิพจน์ เปิดเว็บไซต์ของคุณเข้าสู่ระบบ คลิกนำเข้าในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกแฟ้ม:.
 2. คลิกเพิ่มแฟ้มค้นหา และจากนั้น คลิกการlogon.mdbแฟ้ม ที่คุณสร้าง แล้ว คลิกOPEN.
 3. คลิกปรับเปลี่ยนประเภท:_private/logon.mdbในการตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มภายในเว็บของคุณกล่องข้อความ แล้วคลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ไม่มีขีดล่างอักขระ (_) หน้าของส่วน "ตัว" ในเส้นทางของแฟ้ม
 4. คลิกตกลงการนำเข้าแฟ้มฐานข้อมูล
 5. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำหรับแฟ้มที่นำเข้านี้ คลิกไม่มี.

สร้างเพจ ASP

คุณต้องสร้างแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มที่ทำงานกับตัวอย่างนี้ สร้างโฮมเพจของเว็บไซต์ของคุณ หน้า "nonsecure" และเพจที่มีป้องกันสำหรับการทดสอบ เข้าสู่ระบบเว็บเพจ ก่อน และเข้าสู่ระบบรวมถึงแฟ้ม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีฟังกชันการทำงานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

สร้างโฮมเพจหรือไม่

หน้านี้ทำหน้าที่เป็นเพจเริ่มต้นสำหรับไซต์ของคุณ ซึ่งจะรวมถึงการเชื่อมโยง ไปยังเพจการ nonsecure และ ไปยังเว็บเพได้รับการป้องกันที่คุณสร้าง เมื่อต้องการสร้างโฮมเพ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในเว็บของนิพจน์ คลิกใหม่ในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกหน้า.
 2. ในการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกhtmlในการหน้าแท็บ แล้วคลิกตกลง.
 3. ในพื้นที่ท้ายกระดาษของหน้าต่างเอกสาร คลิกรหัสเมื่อต้องการแสดงมุมมองโค้ด
 4. เลือก และเอาโค้ด HTML ทั้งหมดในเว็บเพจ
 5. พิมพ์ หรือวางโค้ด HTML ต่อไปนี้ในเว็บเพจ
  <% @language="vbscript" %>
  <html>
  <head><title>Home Page</title></head>
  <body>
  <h3>Home Page</h3>
  <p>You are logged on as: 
  <%
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    Response.Write "<b>You are not logged on.</b>"
   Else
    Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>"
   End If
  %>
  </p>
  <ul>
   
  <li><a href="passwordprotect.asp">Password-Protected Page</a></li>
  <li><a href="nonsecure.asp">Nonsecure Page</a></li>
  
  </ul>
  </body>
  </html>
 6. บันทึกเพเป็นdefault.aspในโฟลเดอร์รากของเว็บไซต์ของคุณเข้าสู่ระบบ
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิด default.asp เว็บเพจ

สร้างหน้า nonsecure

สร้างเพจ ASP โดยทั่วไปที่ทุกคนสามารถดู เมื่อต้องการสร้างเพ nonsecure ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในเว็บของนิพจน์ คลิกใหม่ในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกหน้า.
 2. ในการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกhtmlในการหน้าแท็บ แล้วคลิกตกลง.
 3. ในพื้นที่ท้ายกระดาษของหน้าต่างเอกสาร คลิกรหัสเมื่อต้องการแสดงมุมมองโค้ด
 4. เลือก และเอาโค้ด HTML ทั้งหมดในเว็บเพจ
 5. พิมพ์ หรือวางโค้ด HTML ต่อไปนี้ในเว็บเพจ
  <% @language="vbscript" %>
  <html>
  <head><title>Nonsecure Page</title></head>
  <body>
  <h3>Nonsecure Page</h3>
  <p>You are logged on as: 
  <%
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    Response.Write "<b>You are not logged on.</b>"
   Else
    Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>"
   End If
  %>
  </p>
  <p><a href="default.asp">Back to default</a></p>
  </body>
  </html>
 6. บันทึกเพเป็นnonsecure.aspในโฟลเดอร์รากของเว็บไซต์ของคุณเข้าสู่ระบบ
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิด nonsecure.asp เว็บเพจ

สร้างเพจที่มีการป้องกัน

หน้าในขั้นตอนนี้จะเหมือนกับเว็บเพ nonsecure ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ ยกเว้นว่าคุณต้องเพิ่มรหัสอยู่ใกล้ด้านบนของมุมมองโค้ดต่อไปนี้:
<!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
เมื่อคุณเพิ่มบรรทัดของรหัสนี้ไปยังเพจที่มี ASP หน้านั้นจะได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่านโดยแฟ้ม logon.inc ที่คุณสร้าง การสร้างเว็บเพจที่มีป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในเว็บของนิพจน์ คลิกใหม่ในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกหน้า.
 2. ในการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกhtmlในการหน้าแท็บ แล้วคลิกตกลง.
 3. ในพื้นที่ท้ายกระดาษของหน้าต่างเอกสาร คลิกรหัสเมื่อต้องการแสดงมุมมองโค้ด
 4. เลือก และเอาโค้ด HTML ทั้งหมดในเว็บเพจ
 5. พิมพ์ หรือวางโค้ด HTML ต่อไปนี้ในเว็บเพจ
  <% @language="vbscript" %>
  <!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
  <html>
  <head><title>Password-Protected Page</title></head>
  <body>
  <h3>Password-Protected Page</h3>
  <p>You are logged on as: 
  <%
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    Response.Write "<b>You are not logged on.</b>"
   Else
    Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>"
   End If
  %>
  </p>
  <p><a href="default.asp">Back to default</a>
  </body>
  </html>
 6. บันทึกเพเป็นpasswordprotect.aspในโฟลเดอร์รากของเว็บไซต์ของคุณเข้าสู่ระบบ
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิด passwordprotect.asp เว็บเพจ

สร้างหน้าการเข้าสู่ระบบ

สร้างการเข้าสู่ระบบแบบเพจที่คล้ายคลึงกับกล่องโต้ตอบเข้าสู่ระบบของ Windows โดยทั่วไป ผู้ใช้พยายามเข้าถึงเว็บเพจที่มีการป้องกันจะถูกส่งไปยังหน้านี้ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง เมื่อต้องการสร้างเพเข้าสู่ระบบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในเว็บของนิพจน์ คลิกใหม่ในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกหน้า.
 2. ในการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกhtmlในการหน้าแท็บ แล้วคลิกตกลง.
 3. ในพื้นที่ท้ายกระดาษของหน้าต่างเอกสาร คลิกรหัสเมื่อต้องการแสดงมุมมองโค้ด
 4. เลือก และเอาโค้ด HTML ทั้งหมดในเว็บเพจ
 5. พิมพ์ หรือวางโค้ด HTML ต่อไปนี้ในเว็บเพจ
  <% @language="vbscript" %>
  <!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
  <%
   ' Was this page posted to?
   If UCase(Request.ServerVariables("HTTP_METHOD")) = "POST" Then
    ' If so, check the username/password that was entered.
    If ComparePassword(Request("UID"),Request("PWD")) Then
     ' If comparison was good, store the user name...
     Session("UID") = Request("UID")
     ' ...and redirect back to the original page.
     Response.Redirect Session("REFERRER")
    End If
   End If
  %>
  <html>
  <head><title>Logon Page</title>
  <style>
  body { font-family: arial, helvetica }
  table { background-color: #cccccc; font-size: 9pt; padding: 3px }
  td  { color: #000000; background-color: #cccccc; border-width: 0px }
  th  { color: #ffffff; background-color: #0000cc; border-width: 0px }
  </style>
  </head>
  <body bgcolor="#000000" text="#ffffff">
  <h3 align="center">&#xa0;</h3>
  <div align="center"><center>
  <form action="<%=LOGON_PAGE%>" method="POST">
  <table border="2" cellpadding="2" cellspacing="2">
   <tr>
    <th colspan="4" align="left">Enter User Name and Password</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td colspan="2" align="left">Please type your user name and password.</td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td align="left">Site</td>
    <td align="left"><%=Request.ServerVariables("SERVER_NAME")%> &#xa0;</td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td align="left">User Name</td>
    <td align="left"><input name="UID" type="text" size="20"></td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td align="left">Password</td>
    <td align="left"><input name="PWD" type="password" size="20"></td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="LOGON"></td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
  </table>
  </form>
  </center></div>
  </body>
  </html>
 6. บันทึกเพเป็นlogon.aspในโฟลเดอร์รากของเว็บไซต์ของคุณเข้าสู่ระบบ
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิด logon.asp เว็บเพจ

สร้างการเข้าสู่ระบบรวมถึงแฟ้ม

รวมแฟ้มให้ผู้ใช้ชื่อและรหัสผ่านฟังก์ชัน จะสามารถใช้ได้ โดยการใช้เว็บเพจที่มีการป้องกันและเข้าสู่ระบบเว็บเพจ เมื่อต้องการสร้างการเข้าสู่ระบบรวมถึงแฟ้ม การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการออกแบบเว็บของนิพจน์ คลิกใหม่ในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกหน้า.
 2. ในการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกhtmlในการหน้าแท็บ แล้วคลิกตกลง.
 3. ในพื้นที่ท้ายกระดาษของหน้าต่างเอกสาร คลิกรหัสเมื่อต้องการแสดงมุมมองโค้ด
 4. เลือก และเอาโค้ด HTML ทั้งหมดในเว็บเพจ
 5. พิมพ์ หรือวางโค้ด HTML ต่อไปนี้ในเว็บเพจ
  <%
   ' Do not cache this page.
   Response.CacheControl = "no-cache"
  
   ' Define the name of the users table.
   Const USERS_TABLE = "tblUsers"
   ' Define the path to the logon page.
   Const LOGON_PAGE  = "/logon/logon.asp"
   ' Define the path to the logon database.
   Const MDB_URL   = "/logon/_private/logon.mdb"
  
   ' Check to see whether you have a current user name.
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    ' Are you currently on the logon page?
    If LCase(LOGON_PAGE) <> LCase(Request.ServerVariables("URL")) Then
     ' If not, set a session variable for the page that made the request...
     Session("REFERRER") = Request.ServerVariables("URL")
     ' ...and redirect to the logon page.
     Response.Redirect LOGON_PAGE
    End If
   End If
  
   ' This function checks for a username/password combination.
   Function ComparePassword(UID,PWD)
    ' Define your variables.
    Dim strSQL, objCN, objRS
    ' Set up your SQL string.
    strSQL = "SELECT * FROM " & USERS_TABLE & _
     " WHERE (UID='" & ParseText(UID) & _
     "' AND PWD='" & ParseText(PWD) & "');"
    ' Create a database connection object.
    Set objCN = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    ' Open the database connection object.
    objCN.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & _
     Server.MapPath(MDB_URL) & "; uid=admin; pwd="
    ' Run the database query.
    Set objRS = objCN.Execute(strSQL)
    ' Set the status to true/false for the database lookup.
    ComparePassword = Not(objRS.EOF)
    ' Close your database objects.
    Set objRS = Nothing
    Set objCN = Nothing
   End Function
  
   ' This function restricts text to alpha-numeric data only.
   Function ParseText(TXT)
    Dim intPos, strText, intText
    For intPos = 1 TO Len(TXT)
     intText = Asc(Mid(TXT,intPos,1))
     If (intText > 47 And intText < 58) Or _
       (intText > 64 And intText < 91) Or _
       (intText > 96 And intText < 123) Then
       strText = strText & Mid(TXT,intPos,1)
     End if
    Next
    ParseText = strText
   End Function
  %>
 6. บันทึกเพเป็นlogon.incในโฟลเดอร์ _private ของเว็บไซต์ของคุณเข้าสู่ระบบ
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิด logon.inc เว็บเพจ

ทดสอบการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกขวาในนิพจน์เว็บDefault.aspในการรายการโฟลเดอร์บานหน้าต่าง แล้วคลิกแสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์.

  เว็บเบราว์เซอร์โหลดโฮมเพจหรือตัวอย่าง และแสดงว่า คุณไม่ได้บันทึกไว้บน
 2. คลิกการเพ nonsecureการเชื่อมโยง

  เพจที่โหลด และแสดงว่า คุณไม่ได้บันทึกไว้บน คลิกการกลับไปเริ่มต้นการเชื่อมโยงเพื่อกลับไปหน้าเริ่มต้น
 3. คลิกการหน้าป้องกันรหัสผ่านการเชื่อมโยง

  เพ logon.asp โหลดแทนของเพจที่มีการป้องกัน
 4. ในการชื่อผู้ใช้:กล่อง ชนิดtestuserประเภท:รหัสผ่าน:ในการรหัสผ่าน:กล่อง แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ.

  เพจที่มีการป้องกันปรากฏขึ้น และแสดงว่า คุณเข้าสู่ระบบในฐานะtestuser. คลิกการกลับไปเริ่มต้นการเชื่อมโยงเพื่อกลับไปหน้าเริ่มต้น โหลด และแสดงว่า คุณเข้าสู่ระบบในฐานะโฮมเพจหรือไม่testuser.
 5. คลิกการเพ nonsecureการเชื่อมโยง

  เพจที่โหลด และแสดงว่า คุณเข้าสู่ระบบในฐานะtestuser.

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถกำหนดเองเข้าสู่ระบบตัวอย่างเว็บไซต์ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
 • เพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน:
  คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลในนิพจน์เว็บ แล้ว เพิ่มผู้ใช้นั้นtblUsersตาราง:
 • สร้างหน้าอื่น ๆ ของเว็บที่ได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน:
  เมื่อต้องการสร้างหน้าเว็บอื่นที่ได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่านในเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องบันทึกแฟ้ม โดยใช้นามสกุลชื่อแฟ้ม.asp ตัวอย่างเช่นMypage.aspแล้ว เพิ่มสองบรรทัดต่อไปนี้ไปยังด้านบนมากของมุมมองรหัส:
  <% @language="vbscript" %>
  <!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
  บรรทัดแรกระบุว่า คุณใช้ Microsoft Visual Basic การเขียนสคริปต์ Edition (VBScript) สำหรับภาษาสคริปต์ของคุณ บรรทัดสองประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ และการทำงานของรหัสผ่านจากเข้าสู่ระบบรวมถึงแฟ้มที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเว็บเพจที่ถูกป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน โดยใช้ FrontPage 2003 หน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ และฐานข้อมูลการเข้าถึง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
825498วิธีการสร้างหน้าเว็บที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน โดยใช้ FrontPage 2003 หน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ และฐานข้อมูลการเข้าถึง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ช่วยรักษาความปลอดภัยการสื่อสาร HTTP ระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
299525วิธีการตั้งค่า SSL โดยใช้ IIS 5.0 และใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ 2.0
299875วิธีการใช้ SSL ใน IIS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวม Active Server หน้า (ASP) กับฐานข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
299987วิธีการใช้ฐานข้อมูลและเซสชัน ASP ใช้การรักษาความปลอดภัย ASP
300382วิธีการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากเพจที่มี ASP ใน IIS
318287สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการใช้ Active Server หน้า (ASP) ใน FrontPage 2002

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928706 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Expression Web
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB928706 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928706

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com