Straipsnio ID: 928635 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

Naujindami ? Windows Vista ir nor?dami i? kompiuterio, kuriame veikia Microsoft Windows, ? kompiuter?, kuriame veikia Windows Vista, perkelti failus ir parametrus, galite naudoti Windows lengvo perk?limo ?rank?. Naudodami Windows lengvo perk?limo ?rank? galite nuspr?sti, k? perkelti ? Windows Vista. Taip pat galite pasirinkti norim? perk?limo b?d?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Galite naudotis Windows lengvo perk?limo ?rankiu, jei norite perkelti toliau nurodytus failus ir parametrus:
 • Failus ir aplankus
 • El. pa?to parametrus
 • Kontaktus ir el. lai?kus
 • Programos parametrus
 • Vartotoj? abonementus ir parametrus
 • Interneto parametrus ir parankinius
 • Muzik?
 • Paveiksl?lius ir vaizdo ?ra?us
Ta?iau naudodami Windows lengvo perk?limo ?rank? negalite perkelti program? fail?. Windows lengvo perk?limo ?rankis perkelia tik duomenis ir program? parametrus. Nor?dami ? Windows Vista perkelti programos parametrus, prie? paleisdami Windows lengvo perk?limo ?rank? turite t? program? ?diegti kompiuteryje, kuriame veikia Windows Vista. Be to, Windows lengvo perk?limo ?rankis neperkelia joki? sistemos fail?, pvz., ?rift? ir tvarkykli?. Nor?dami tai padaryti, turite sistemoje Windows Vista i? naujo ?diegti pasirinktinius ?riftus ir atnaujintas tvarkykles.

Galite naudotis Windows lengvo perk?limo ?rankiu, jei norite perkelti failus ir parametrus i? toliau nurodyt? operacini? sistem? :
 • Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paketas (SP2) ar naujesn? Windows XP versija
 • Windows Vista
Naudodamiesi Windows lengvo perk?limo ?rankiu i? Microsoft Windows 2000 galite perkelti tik failus.

Nor?dami perkelti failus ir parametrus i? tinkam? operacini? sistem? ? Windows Vista, galite naudotis ?iais duomen? perk?limo b?dais:
 • Naudokite USB kabel?, jungiant? kompiuter?, kuriame veikia Windows, su kompiuteriu, kuriame veikia Windows Vista.
 • Tarp kompiuterio, kuriame veikia Windows, ir kompiuterio, kuriame veikia Windows Vista, sukurkite tinklo ry??.
 • Naudokite kei?iam?sias laikmenas, pvz., USB ?flash? atmintin? ar i?orin? stand?j? disk?. Bet kur? i? j? galite prijungti prie kompiuterio, kuriame veikia Windows, ir kompiuterio, kuriame veikia Windows Vista.
 • Naudokite kompiuterio, kuriame veikia Windows, CD ar DVD disk? ?ra?ymo ?rengin? ir tu??i? laikmen?, kad gal?tum?te ?ra?yti failus ir parametrus ? disk?. Tada ?iuos failus ir parametrus gal?site perkelti ? Windows Vista.
Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=56488
?ioje svetain?je aptariamos tokios temos:
 • Kaip automatizuoti visuotin? Windows Vista diegim?
 • Patarimai, praversiantys visuotinai diegiant Windows Vista
 • Perk?limo scenarij? pavyzd?iai
 • Program? suderinamumas
 • Vaizdavimas
 • Nuotolinis visuotinis Windows Vista diegimas
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti Windows lengvo perk?limo ?rank?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
928634 Kaip naudoti Windows lengvo perk?limo ?rank? norint perkelti failus ir parametrus i? kompiuterio, kuriame veikia Windows, ? kit? kompiuter?, kuriame veikia Windows Vista (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 928635 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB928635

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com