Kaip sistemoje Windows Vista prisijungti prie belaid?io tinklo

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 928429 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip sistemoje Windows Vista prisijungti prie belaid?io tinklo.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kai kuri tre?i?j? ?ali? darbo belaid?iame tinkle programin? ?ranga yra nesuderinama su Windows Vista. Sistemoje Windows Vista yra funkcini? galimybi?, leid?ian?i? prisijungti prie belaid?io tinklo.

Jei norite prisijungti prie belaid?io tinklo naudodami Windows Vista belaid?io tinklo funkcines galimybes, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Jungtis prie.
 2. Spustel?kite belaid? tinkl?, prie kurio norite prisijungti, tada spustel?kite Jungtis.
PASTABA: jungimosi metu galite b?ti paraginti ?vesti WEP (Wired Equivalent Privacy) rakt?. Jei ?io rakto neturite, kreipkit?s ? belaid?io tinklo administratori?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip naudojant Windows Vista prisijungti prie belaid?i? tinkl?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0406.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 928429 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbnetworkconnectivity kbwireless kbhowto kbinfo kbdriver kb3rdparty kbexpertisebeginner KB928429

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com