คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 1.0 Service Pack 3 สำหรับ Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP และ Windows 2000: 10 กรกฎาคม 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928367 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows XP Media Center และ Microsoft Windows XP ข้อมูลแท็บเล็ตพีรุ่นของบทความนี้ ดู930494.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-040 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับโปรแกรมที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลไฟล์และตัวเลือกการใช้งาน เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการลบการปรับปรุงนี้ ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Microsoft Windows Installer 3.1 การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c
 • การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows Server 2003 รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 1 (SP1) หรือ Service Pack 2 (SP2)
  • รุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003 SP1 หรือ SP2
  • ีรุ่น x64-based ของ Windows Server 2003
  • Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 รุ่น 64
  • Windows XP Professional รุ่น 64
  • Windows XP Professional ที่ติดตั้ง SP2 รุ่น 64
  • Windows XP ที่ติดตั้ง SP2 หรือ Service Pack 3 (SP3) รุ่น 32 บิต
  • Microsoft Windows 2000 with Service Pack 4 (SP4)
  • windows Vista หรือ Windows Vista ที่ติดตั้ง SP1
  • Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต

ปัญหาที่ทราบ

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งด้วย Microsoft .NET Framework 1.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  934712ข้อความแจ้งเตือนเมื่อคุณพยายามติดตั้งแบบ 1.0 Framework .NET หรือการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย.NET Framework 1.1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista: "มีโปรแกรมที่ไม่ได้ระบุต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ"
  939160รุ่นของแฟ้มถูกยกเลิกไปเป็นรุ่นที่ถูกติดตั้ง ด้วยเซอร์วิสแพ็คล่าสุดเมื่อคุณเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบางอย่าง สำหรับ.NET Framework 1.1 หรือ 1.0 Framework ของ.NET
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับกรอบงาน Microsoft .NET 1.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  936597โปรแกรมประยุกต์หรือตัวควบคุมไม่ทำงานเมื่อคุณพยายามเรียกใช้แท็ก.NET Framework 1.0 HREF ให้ชี้ไป ยังโปรแกรมประยุกต์การกระทำที่ได้รับการจัดการ หรือตัวควบคุม
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  944746การแก้ไข: Event ID: 1008 เกิดขึ้นหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS07-040 บนคอมพิวเตอร์ที่มี 1.0 Framework .NET ที่ติดตั้ง
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยพร้อม ด้วย Microsoft .NET Framework 1.1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  940332เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง สำหรับ.NET Framework 1.1 หรือ 1.0 กรอบงานการ.NET: "โปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นไม่สามารถติดตั้งบริการ Windows Installer"
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยพร้อมกับกรอบงาน Microsoft .NET 2.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  923100เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ 1.0 กรอบงานการ.NET, 1.1 หรือ 2.0 คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาดในการปรับปรุงของ Windows "0x643" หรือรหัสข้อผิดพลาดของ Windows Installer "1603"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928367 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbhowto kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsecurity kbfix kbbug kbexpertisebeginner kbmt KB928367 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928367

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com