כיצד לנתח את ערכי קובץ היומן שיוצר Microsoft Windows Resource Checker? (SFC.exe) ב-Windows Vista?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 928228 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לנתח את ערכי קובץ היומן שיוצר Microsoft Windows Resource Checker? (SFC.exe) ב-Windows Vista.

מידע נוסף

סקירה כללית

באפשרותך להיעזר בתוכנית SFC.exe לפתרון קריסות המתרחשות בחלק מצב משתמש ב-Windows Vista. ייתכן שקריסות אלו קשורות לקבצי מערכת חסרים או פגומים.

התוכנית SFC.exe מבצעת את הפעולות הבאות:
 • היא מאמתת שלא שונו קבצי מערכת של Windows Vista שלא ניתן לשנות את תצורתם. כמו-כן היא מוודאה שקבצים אלה מתאימים להגדרות מערכת ההפעלה לגבי הקבצים הצפויים להיות מותקנים במחשב.
 • היא מתקנת קבצי מערכת Windows Vista שלא ניתן לשנות את תצורתם, אם הדבר אפשרי.

כיצד לנתח את קובץ היומן שהתוכנית SFC.exe יוצרת

כיצד לצפות בקובץ היומן

התוכנית SFC.exe כותבת את הפרטים של כל פעולת אימות וכל פעולת תיקון בקובץ CBS.log. לכל ערך שתוכנית SFC.exe מכניסה לקובץ זה צמוד תג [SR]. הקובץ CBS.log נמצא בתיקייה ?%windir%\Logs\CBS.

שים לב השירות Windows Modules Installer גם הוא כותב בקובץ יומן זה. (השירות Windows Modules Installer מתקין תכונות אופציונליות, עדכונים וחבילות שירות.)

באפשרותך לחפש תגי [SR] כדי לאתר את ערכי התוכנית SFC.exe. כדי לבצע חיפוש מסוג זה ולנתב מחדש את התוצאות לקובץ טקסט, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד cmd בתיבה התחל חיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על cmd ברשימה תוכניות ולאחר מכן לחץ הפעל כמנהל.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין או לאשר סיסמת מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
 2. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt
הקובץ Sfcdetails.txt מכיל את הערכים שהוכנסו ליומן בכל שהתוכנית SFC.exe רצה במחשב.

כיצד לפרש את הערכים שבקובץ היומן

התוכנית SFC.exe מאמתת קבצים בקבוצות של 100. לכן יהיו הרבה קבוצות של ערכים שהוכנסו על ידי תוכנית SFC.exe. לכל ערך התבנית הבאה:
date time entry_type details
הדוגמה הבאה מתוך רישומי יומן בקובץ CBS.log מראה שהתוכנית SFC.exe לא זיהתה כל בעיה בקבצי המערכת של Windows Vista:
?<date> <time>, Info  CSI  00000006 [SR] Verifying 100 (0x00000064) components?
?<date> <time>, Info  CSI  00000007 [SR] Beginning Verify and Repair transaction?
?<date> <time>, Info  CSI  00000009 [SR] Verify complete?
?<date> <time>, Info  CSI  0000000a [SR] Verifying 100 (0x00000064) components?
?<date> <time>, Info  CSI  0000000b [SR] Beginning Verify and Repair transaction?
?<date> <time>, Info  CSI  0000000d [SR] Verify complete?
?<date> <time>, Info  CSI  0000000e [SR] Verifying 100 (0x00000064) components?
?<date> <time>, Info  CSI  0000000f [SR] Beginning Verify and Repair transaction?
?<date> <time>, Info  CSI  00000011 [SR] Verify complete?
?<additional entries>?
?<additional entries>?
?<date> <time>, Info  CSI  00000011 [SR] Verify complete?
הדוגמה הבאה מתוך רישומי יומן בקובץ CBS.log מראה שהתוכנית SFC.exe זיהתה בעיות בקבצי המערכת של Windows Vista:
?<date> <time>, Info  CSI  00000006 [SR] Verifying 100 (0x00000064) components?
?<additional entries>?
?<additional entries>?
?<date> <time>, Info  CSI  00000007 [SR] Beginning Verify and Repair transaction?
?<date> <time>, Info  CSI  00000008 [SR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:108{54}]"\??\E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO"\[l:20{10}]"dao360.dll" from store?
?<date> <time>, Info  CSI  0000000a [SR] Verify complete?
שים לב אף כי הערך בקובץ היומן מראה שהתוכנית SFC.exe מתקנת את הקובץ שהשתנה, שום פעולת תיקון ממשית אינה מתרחשת בשעת אימות הקובץ.

בטבלה הבאה מופיעה רשימה של הודעות אחרות שתוכנית SFC.exe יכולה להזין כערכים בקובץ היומן CBS.log לאחר השלמת האימות.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
ערךדוגמההסבר
Cannot repair member file ( אין אפשרות לתקן קובץ עמית) פרטי קובץCannot repair member file [l:14{7}]"url.dll" of Microsoft-Windows-IE-WinsockAutodialStub, Version = 6.0.5752.0, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeNהערך מציין שתוכן הקובץ אינו תואם להגדרת מערכת ההפעלה עבור הקובץ. במצב זה, התוכנית SFC.exe אינה יכולה לתקן את הקובץ.
Repaired file file details by copying from backup (קובץ מתוקן, פרטי קובץ, על ידי העתקה מגיבוי)Repaired file \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[ml:24{12},l:18{9}]"netnb.inf" by copying from backupהערך מציין שיש בעיה עם הקובץ. באפשרות התוכנית SFC.exe לתקן את הקובץ על ידי העתקת גירסה שלו מהגיבוי הפרטי המאוחסן במערכת.
Repairing corrupted file [ml:520{260},l:36{18}]"\??\C:\Windows\inf"\[l:18{9}]"netnb.inf" from store (מתקן קובץ פגום מאחסון)Repairing corrupted file [ml:520{260},l:36{18}]"\??\C:\Windows\inf"\[l:18{9}]"netnb.inf" from storeהערך מציין שיש בעיה עם הקובץ. באפשרות התוכנית SFC.exe לתקן את הקובץ על ידי העתקת גירסה שלו המאוחסנת במערכת.

מאפיינים

Article ID: 928228 - Last Review: יום שלישי 26 יולי 2011 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
מילות מפתח 
kbexpertiseadvanced kbfilesystems kbhowto kbinfo KB928228

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com