การแก้ไข: คุณไม่เรียกใช้แมโครใน Visual Studio 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928209 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Microsoft Visual Studio 2005 ในระบบที่มีกรอบงาน Microsoft .NET 2.0 ที่มีการติดตั้งรุ่นที่ปรับปรุง คุณไม่สามารถเรียกใช้แมโครในแมโคร IDE Visual ของ Studio เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และไม่ได้เรียกใช้แมโคร

สาเหตุ

ปัญหาที่เกิดจากการล่าสุดออกเปลี่ยนคอมโพเนนต์ขณะใช้งานจริง (CLR) โดยทั่วไปของภาษาสำหรับ.NET Framework 2.0 การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้ปัญหาความเข้ากันได้สำหรับโปรแกรมขณะออกแบบของ Microsoft Visual Studio สำหรับโปรแกรมประยุกต์ visual Studio 2005 ใช้โปรแกรมขณะออกแบบของ Visual Studio สำหรับโปรแกรมประยุกต์สำหรับความสามารถของแมโคร ปัญหาความเข้ากันได้เหล่านี้อาจป้องกันสคริปต์แมโคร จากการถูกคอมไพล์เรียบร้อยแล้ว หรือ จากโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น แมโครจะทำงานไม่

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Visual Studio 2005 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
929697วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Visual Studio 2005

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว แต่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ Visual Studio 2005 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Visual Studio 2005 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันใน Visual Studio สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่รันไทม์โปรแกรม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
928208การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองที่ใช้ Visual Studio สำหรับรันไทม์ Visual Basic ของโปรแกรมประยุกต์ อาจไม่สามารถใน การคอมไพล์แมโคร หรือเรียกใช้แมโคร
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928209 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server
  • Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System
  • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbfix kbmt KB928209 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928209

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com