คอมพิวเตอร์อาจตอบสนองช้ามากขณะตัวกรองฟิชชิ่งตรวจสอบเนื้อหาเว็บเพจที่ใน Internet Explorer 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928089 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Windows Internet Explorer 7 การเยี่ยมชมเว็บเพจคอมพิวเตอร์อาจตอบสนองช้ามากขณะตัวกรองฟิชชิ่งตรวจสอบเนื้อหาของเว็บเพจที่ได้

หมายเหตุ ตัวกรองฟิชชิ่งเป็นคุณลักษณะใหม่ใน Internet Explorer 7

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • เว็บเพจมีเฟรมจำนวนมาก
 • คุณเรียกดูเฟรมหลายเฟรมในช่วงเวลาสั้น ๆ
Internet Explorer 7 หาเว็บเพจทั้งหมดเมื่อคุณเรียกดูเฟรม ดังนั้น การใช้งาน CPU อาจสูงมาก

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer 7 เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com/
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer 7 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขนี้ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงความปลอดภัย 928090 (MS07-016) ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
928090 MS07-016: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้

ข้อมูลการปรับปรุง 928089

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ MicrosoftDownload:

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP ที่ 2 Service Pack เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP Professional เวอร์ชั่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 มี 1 Service Pack เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 มี 1 Service Pack รุ่นที่ใช้ x64 64-บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 มี 1 Service Pack รุ่นที่ใช้ Itanium 64-บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 เดี๋ยวนี้

วันออกจำหน่าย: 12 ธันวาคม 2006

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

นอกจากนั้น ไฟล์ถูกเซ็นชื่อ ลายเซ็นดิจิทัลช่วยป้องกันการแทรกแซงตรวจไม่พบแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 1 ติดตั้งอยู่

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

หมายเหตุ การปรับปรุง Internet Explorer เป็นแบบสะสม ดังนั้น ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในอนาคตสำหรับ Windows Internet Explorer 7 จะรวมการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำการปรับปรุงนี้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 7
 2. บนเมนูเครื่องมือคลิกInternet Options
 3. คลิกแท็บขั้นสูงและจากนั้น คลิกปิดใช้งานตัวกรองฟิชชิ่งในรายการการตั้งค่า
 4. คลิกการใช้และจากนั้น คลิกตกลง
 5. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 7

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928089 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Keywords: 
kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbtshoot atdownload kbmt KB928089 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928089

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com