Počítač môže reagovať veľmi pomaly, keď filtrovanie neoprávneného získavania údajov vyhodnocuje obsah webovej stránky v programe Internet Explorer 7

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 928089 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

PRIZNAKY

Keď použijete program Windows Internet Explorer 7 na zobrazenie webovej stránky, počítač môže veľmi pomaly reagovať, kým filtrovanie neoprávneného získavania údajov vyhodnocuje obsah webovej stránky.

Poznámka. Filtrovanie neoprávneného získavania údajov je novou funkciou v programe Internet Explorer 7.

PRICINA

Tento problém sa vyskytuje v prípade splnenia niektorých z nasledujúcich podmienok:
  • Webová stránka obsahuje veľký počet rámov.
  • V krátkom čase prechádzate medzi mnohými rámami.
Program Internet Explorer 7 vyhodnocuje celú webovú stránku, keď prechádzate na niektorý rám. Z tohto dôvodu môže byť vyťaženie procesora veľmi vysoké.

RIESENIE

Informácie o aktualizácii zabezpečenia

Ak chcete odstrániť tento problém, nainštalujte najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu zabezpečenia pre program Internet Explorer 7. Ak chcete inštalovať najnovšie aktualizácie, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
http://update.microsoft.com/
Ďalšie technické informácie o najnovšej kumulatívnej aktualizácii zabezpečenia pre program Internet Explorer 7 nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Poznámka. Táto oprava bola po prvýkrát zahrnutá v aktualizácii zabezpečenia 928090 (MS07-016). Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
928090 MS07-016: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia pre program Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak chcete odstrániť tento problém, prevezmite si a nainštalujte nasledujúcu aktualizáciu.

informácie o aktualizácii 928089

V Preberacom centre spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory:

Aktualizácia pre systém Windows Vista, 32-bit. verzie

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Vista, 64-bit. verzie

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows XP s balíkom Service Pack 2, 32-bit. verzie

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows XP Professional, 64-bit. verzie

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1, 32-bit. verzie

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1, 64-bit./x64 verzie

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevziať balík 928089.

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 s balíkom Service Pack 1, 64-bit. verzie založené na procesore Itanium

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Prevziať
Prevziať balík 928089.

Dátum vydania: 12. december 2006

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Po publikovaní je súbor uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Predpoklady

Ak chcete inštalovať túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 2 alebo Windows Server 2003 Service Pack 1.

Požiadavka na reštartovanie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa môže požadovať reštart počítača.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadne ďalšie aktualizácie.

Poznámka. Aktualizácie určené pre program Internet Explorer sú kumulatívne. Preto aj budúce aktualizácie zabezpečenia pre program Windows Internet Explorer 7 budú obsahovať zmeny, ktoré vykonáva táto aktualizácia.

RIEŠENIE

Ak chcete tento problém obísť, vykonajte nasledovné kroky:
  1. Spustite program Internet Explorer 7.
  2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
  3. Kliknite na kartu Spresnenie a potom v zozname Nastavenie kliknite na položku Vypnúť filtrovanie neoprávneného získavania údajov.
  4. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Reštartujte program Internet Explorer 7.

STAV

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.

Vlastnosti

ID článku: 928089 - Posledná kontrola: 17. mája 2011 - Revízia: 3.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Kľúčové slová: 
kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbtshoot atdownload KB928089

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com