Apsimestini? svetaini? filtrui ?vertinant tinklalapio turin? naudojant ?Internet Explorer 7?, kompiuteris gali reaguoti labai l?tai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 928089 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai naudodamiesi ?Windows Internet Explorer 7? lankot?s tinklalapyje, kompiuteris gali reaguoti labai l?tai, nes apsimestini? svetaini? filtras ?vertina tinklalapio turin?.

PASTABA: apsimestini? svetaini? filtras yra nauja ?Internet Explorer 7? funkcija.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, jei yra bent viena i? ?i? s?lyg?:
  • Tinklalapyje yra daug r?meli?.
  • Per trump? laiko tarp? nar?ote daug r?meli?.
Kai nar?ote r?mel?, ?Internet Explorer 7? ?vertina vis? tinklalap?. Tod?l CPU naudojamas labai intensyviai.

SPRENDIMAS

Saugos naujinimo informacija

Jei norite pa?alinti ?i? problem?, ?diekite naujausi? kaupiam?j? ?Internet Explorer 7? saugos naujinim?. Jei norite ?diegti naujausius naujinimus, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je
http://update.microsoft.com/
I?samesn?s technin?s informacijos apie naujausi? kaupiam?j? ?Internet Explorer 7? saugos naujinim? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
PASTABA: ?i pataisa pirm? kart? ?traukta ? saugos naujinim? 928090 (MS07-016). Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
928090 MS07-016: kaupiamasis ?Internet Explorer? saugos naujinimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite pa?alinti ?i? problem?, atsisi?skite ir ?diekite ?? naujinim?.

928089 naujinimo informacija

?iuos failus galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Naujinimas, skirtas ?Windows Vista?, 32 bit? versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 928089 paket? dabar.

Naujinimas, skirtas ?Windows Vista?, 64 bit? versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 928089 paket? dabar.

Naujinimas, skirtas ?Windows XP? su 2 pakeitim? paketu, 32 bit? versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 928089 paket? dabar.

Naujinimas, skirtas ?Windows XP Professional?, 64 bit? versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 928089 paket? dabar.

Naujinimas, skirtas ?Windows Server 2003? su 1 pakeitim? paketu, 32 bit? versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 928089 paket? dabar.

Naujinimas, skirtas ?Windows Server 2003? su 1 pakeitim? paketu, 64 bit? x64 pagr?stoms versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 928089 paket? dabar.

Naujinimas, skirtas ?Windows Server 2003? su 1 pakeitim? paketu, 64 bit? ?Itanium? pagr?stoms versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 928089 paket? dabar.

I?leidimo data: 2006 m. gruod?io 12 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?. Be to, failas pasira?ytas skaitmeniniu b?du. Skaitmeninis para?as padeda j? apsaugoti nuo nepastebimo failo pakeitimo.

B?tinosios s?lygos

Norint ?diegti ?? naujinim?, reikia ?diegti ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? arba ?Windows Server 2003? 1 pakeitim? paket?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Gali b?ti, kad ?diegus ?? naujinim?, reik?s i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia jokio kito naujinimo.

PASTABA: ?Internet Explorer? naujinimai yra kaupiamieji. Tod?l ? b?simuosius ?Windows Internet Explorer 7? saugos naujinimus bus ?traukti ?iame naujinime pateikti keitimai.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Paleiskite ?Internet Explorer 7?.
  2. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys.
  3. Spustel?kite skirtuk? I?samiau, tada s?ra?e Parametrai spustel?kite I?jungti Apsimestini? svetaini? filtr?.
  4. Spustel?kite Taikyti ir Gerai.
  5. I? naujo paleiskite ?Internet Explorer 7?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 928089 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 14 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Rakta?od?iai: 
kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbtshoot atdownload KB928089

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com