Naj?e??a pitanja o ?arobnjaku za aktiviranje sistema Office i re?imu smanjene funkcionalnosti u Office 2007 programima i u Office 2010 programima

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 927921 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak sadr?i neka od naj?e??ih pitanja o ?arobnjaku za aktiviranje sistema Microsoft Office.

Microsoft Office 2007 programski paketi i Office 2010 uklju?uju ?arobnjak za aktiviranje. Da biste u potpunosti koristili maloprodajnu verziju Office 2007 programskog paketa ili programa odnosno Office 2010 programskog paketa ili programa, morate da ih aktivirate. Ako ne aktivirate proizvod kada ga instalirate, Office 2007 i Office 2010 programe mo?ete pokrenuti samo u re?imu smanjene funkcionalnosti. U re?imu smanjene funkcionalnosti Office 2007 i Office 2010 programi funkcioni?u vi?e kao prikaziva?i. Drugim re?ima, ne mo?ete da sa?uvate izmene dokumenata niti da kreirate nove dokumente. Dodatna funkcionalnost mo?e da bude smanjena. Postoje?e Office 2007 ili Office 2010 datoteke se ne o?te?uju dok proizvod radi u re?imu smanjene funkcionalnosti.

Dodatne informacije

P1: ?ta je to aktivacija proizvoda?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P2: ko mora da aktivira kopiju Office 2007 programskog paketa ili programa?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P3: kako funkcioni?e aktivacija proizvoda?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P4: kako da aktiviram proizvod?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P5: ?ta se de?ava za vreme aktivacije proizvoda?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P6: na koji na?in aktivacija proizvoda ?titi privatnost klijenata?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P7: da li je aktivacija proizvoda isto ?to i registracija?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P8: kako da znam da li je moj proizvod aktiviran?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P9: da li proizvod prestaje da funkcioni?e ako ga ne aktiviram?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P10: ?ta je to re?im smanjene funkcionalnosti?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P11: kako se a?uriraju informacije koje se odnose na aktivaciju proizvoda?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P12: za?to dobijam obave?tenja da je potrebno da aktiviram proizvod?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P13: da li postoji vi?e tipova licence proizvoda?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P14: ?ta je to stalna licenca?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P15: ?ta je to licenca putem pretplate?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P16: ?ta je to licenca putem probnog programa za proizvod?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P17: koliko puta mogu da presko?im aktivaciju?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

P18: koliko instalacija mo?e da se izvr?i sa jednim ugovorom o licenciranju? Mogu li da instaliram proizvod na prenosnom i na stonom ra?unaru? Koliko puta mogu ponovo instalirati proizvod, a da ipak mogu da ga aktiviram?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili odgovor

Reference

Vi?e informacija o aktivaciji proizvoda i vi?e naj?e??ih pitanja o aktivaciji Microsoft proizvoda potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama: Vi?e informacija o aktivaciji sistema Office potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:

928218 Ru?na deinstalacija sistema Office 2007 ako ne mo?ete da ga deinstalirate pomo?u funkcije ?Dodavanje ili uklanjanje programa?
823570 Nabavljanje nove ?ifre proizvoda za programski paket Microsoft Office


Svojstva

Identifikator ?lanka: 927921 - Poslednji pregled: 21. oktobar 2012. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbhowto KB927921

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com