Pritaik? kar?t?j? patais? paket? KB916089 ir bandydami ?diegti ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? naujinim?, gaunate prieigos pa?eidimo klaidos prane?im?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 927891 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Svarbu: daug Svchost.exe proces? gali b?ti vykdomi kompiuteryje, kuriame ?diegta sistema ?Windows?. ?ie Svchost.exe procesai kontroliuoja tam tikras u?duotis. ?iame straipsnyje apra?ytas programin?s ?rangos naujinimas yra skirtas tik problemai, nurodytai skyriuje ?Po?ymiai?, spr?sti. Kitos Svchost.exe problemos tur?t? b?ti sprend?iamos naudojant kitus sprendimus ar trik?i? ?alinimo veiksmus.

PO?YMIAI

Bandydami diegti naujinim? i? ?Windows Update? ar ?Microsoft Update?, galite pasteb?ti tokius po?ymius:
 • Svchost.exe procesas, vykdantis ?Windows Update?, nebeatsako.
 • Gaunate prieigos pa?eidimo klaidos prane?im?. ?is prieigos pa?eidimas sustabdo serverio ir darbo stoties tarnyb? veikim?.
J?s susiduriate su ?ia problema ?dieg? kar?t?j? patais?, apra?yt? ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
916089 PATAISA: Kai naudodamiesi ?Windows Update? ie?kote naujinim?, kurie naudoja ?Windows Installer?, ?skaitant ?Office? naujinimus, CPU naudojimas ilg? laik? gali siekti 100 procent?

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti problem?, ?diekite vien? i? ?i? naujinim?, atsi?velg? ? naudojam? ?Windows? versij?. Nor?dami su?inoti, kokia ?Windows? versija ?diegta, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite sysdm.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 2. Dialogo lange Sistemos ypatyb?s spustel?kite skirtuk? Bendra ir per?i?r?kite informacij?, rodom? dalyje Sistema.
Kai atsisi?site reikaling? naujinim?, nor?dami j? ?diegti, du kartus spustel?kite naujinimo paket?.

Pastaba: vis? ?Microsoft Windows XP? versij?, i?skyrus ?Microsoft Windows XP Media Center? versijas, dialogo lango Sistemos ypatyb?s skirtuke Bendra bus nurodyta ?Versija 2002?. Naujinimas, nurodytas ?io ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnio skyriuje ?Visos ?Microsoft Windows XP? versijos (?skaitant visas ?Windows XP Media Center? versijas)?, tinka visoms ?Windows XP? versijoms. Tai galioja visoms ?Windows XP Media Center? versijoms.

Pastaba: nor?dami ?diegti naujinim?, turite taikyti naujausi? pakeitim? paket?, skirt? naudojamai ?Windows? versijai. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
889100 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?

Visos ?Microsoft Windows XP? versijos (?skaitant visas ?Windows XP Media Center? versijas)

Naujinimo informacija

?iuos failus galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows XP? (927891) naujinimo paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows XP x64 Edition? (927891) naujinimo paket? dabar.

I?leidimo data: 2007 m. vasario 20 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.
B?tinosios s?lygos
Kad gal?tum?te ?diegti ?? naujinim?, turi b?ti ?diegtas ?Windows XP? SP2.
Reikalavimas paleisti i? naujo
?diegus ?? naujinim?, reik?s i? naujo paleisti kompiuter?.
Naujinimo pakeitimo informacija
?is naujinimas kei?i? ?? naujinim?:
916089 PATAISA: Kai naudodamiesi ?Windows Update? ie?kote naujinim?, kurie naudoja ?Windows Installer?, ?skaitant ?Office? naujinimus, CPU naudojimas ilg? laik? gali siekti 100 procent?
Failo informacija
?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal pasaulin? koordinuot?j? laik? (CUT). Per?i?rint failo informacij? jis pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.

?Windows XP?, 32 bit? versijos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msi31.dll3.1.4000.40032,854,4002007 m. sausio 16 d.05:30x86


?Windows XP?, 64 bit? versija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaugos ?aka
Msi.dll3.1.4000.28734,491,2642007 m. vasario 2 d.09:37x64SP1SP1QFE
Wmsi.dll3.1.4000.28732,900,9922007 m. vasario 2 d.09:37x86SP1SP1QFE\WOW
Msi.dll3.1.4000.40144,491,2642007 m. vasario 2 d.10:00x64SP2SP2QFE
Wmsi.dll3.1.4000.40142,854,4002007 m. vasario 2 d.10:00x86SP2SP2QFE\WOW

?Microsoft Windows Server 2003?

Naujinimo informacija

?iuos failus galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2003? (927891) naujinimo paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2003 x64 Edition? (927891) naujinimo paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2003?, skirto ?Itanium? sistemoms, (927891) naujinimo paket? dabar.

I?leidimo data: 2007 m. vasario 20 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?tinosios s?lygos
Kad gal?tum?te ?diegti ?? naujinim?, turi b?ti ?diegtas ?Windows Server 2003? SP1 arba SP2.
Reikalavimas paleisti i? naujo
?diegus ?? naujinim?, reik?s i? naujo paleisti kompiuter?.
Naujinimo pakeitimo informacija
?is naujinimas kei?i? ?? naujinim?:
916089 PATAISA: Kai naudodamiesi ?Windows Update? ie?kote naujinim?, kurie naudoja ?Windows Installer?, ?skaitant ?Office? naujinimus, CPU naudojimas ilg? laik? gali siekti 100 procent?
Failo informacija
?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal pasaulin? koordinuot?j? laik? (CUT). Per?i?rint failo informacij? jis pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.

?Windows Server 2003?, x86 versijos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaugos ?aka
Msi.dll3.1.4000.28732,900,9922007 m. vasario 2 d.10:15x86SP1SP1QFE
Msi.dll3.1.4000.40142,854,4002007 m. vasario 2 d.10:10x86SP2SP2QFE


?Windows Server 2003?, 64 bit? versijos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaugos ?aka
Msi.dll3.1.4000.28734,491,2642007 m. vasario 2 d.09:37x64SP1SP1QFE
Wmsi.dll3.1.4000.28732,900,9922007 m. vasario 2 d.09:37x86SP1SP1QFE\WOW
Msi.dll3.1.4000.40144,491,2642007 m. vasario 2 d.10:00x64SP2SP2QFE
Wmsi.dll3.1.4000.40142,854,4002007 m. vasario 2 d.10:00x86SP2SP2QFE\WOW


?Windows Server 2003?, 64 bit? versijos, skirtos ?Itanium? sistemoms

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaSP reikalavimasPaslaugos ?aka
Msi.dll3.1.4000.28735,992,9602007 m. vasario 2 d.09:37IA-64SP1SP1QFE
Wmsi.dll3.1.4000.28732,900,9922007 m. vasario 2 d.09:37x86SP1SP1QFE\WOW
Msi.dll3.1.4000.40145,992,9602007 m. vasario 2 d.10:00IA-64SP2SP2QFE
Wmsi.dll3.1.4000.40142,854,4002007 m. vasario 2 d.10:00x86SP2SP2QFE\WOW

B?SENA

?Microsoft? pripa?ino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 927891 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 18 d. - Per?i?ra: 8.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbwinserv2003sp2fix kbwinserv2003presp2fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbqfe KB927891

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com