windows 7, Windows Server 2008 R2 และ Windows Vista ตำแหน่งแฟ้มการตั้งค่าแฟ้มบันทึก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927521 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

แฟ้มบันทึกการตั้งค่าของ windows ที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนฮาร์ดดิสก์ ตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการติดตั้ง บทความนี้อธิบายถึงตำแหน่งที่จะค้นหาแฟ้มบันทึกเหล่านี้และแฟ้มล็อกที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับแต่ละขั้นตอนการตั้งค่า ของ Windows 7 ของ Windows Server 2008 R2 และ ของ Windows Vista ในการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับล่างระยะ

ขั้นตอนการ downlevel คือ ขั้นตอนการตั้งค่าของ Windows ที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแฟ้มบันทึกที่สำคัญในขั้นตอนการตั้งค่านี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มบันทึกคำอธิบาย:
C:\WINDOWS\setupapi.logประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ไดรเวอร์การเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยน แปลงระบบที่สำคัญ เช่นการติดตั้ง service pack ของบริการและการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:แฟ้มบันทึกนี้ถูกใช้ โดย Microsoft Windows XP และรุ่นก่อนหน้าเท่านั้น
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xmlประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างไดเรกทอรีของผู้ใช้ ข้อมูลนี้รวมถึงตัวระบุความปลอดภัย (sid)
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจับภาพเริ่มต้นของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่บนระบบระหว่างขั้นตอน downlevel

ขั้นตอนในสภาพแวดล้อม Preinstallation ของ windows

ระยะของสภาพแวด Windows Preinstallation ล้อม (Windows PE หรือ WinPE) คือ ระยะติดตั้ง Windows ที่เกิดขึ้นหลังจากการเริ่มระบบใหม่เมื่อสิ้นสุดรอบระยะ downlevel หรือเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อการติดตั้ง Windows ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแฟ้มบันทึกที่สำคัญในขั้นตอนการตั้งค่านี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มบันทึกคำอธิบาย:
X:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง
X:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง
X:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xmlประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างไดเรกทอรีของผู้ใช้ ข้อมูลนี้รวมถึงตัวระบุความปลอดภัย (sid)
X:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจับภาพเริ่มต้นของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่บนระบบระหว่างขั้นตอน downlevel
หรือ
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xmlประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างไดเรกทอรีของผู้ใช้ ข้อมูลนี้รวมถึงตัวระบุความปลอดภัย (sid)
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจับภาพเริ่มต้นของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่บนระบบระหว่างขั้นตอน downlevel
หมายเหตุ:นอกจากนี้คุณอาจดูไฟล์บันทึกในไดเรกทอรี X:\WINDOWS แฟ้ม Setupact.log ในไดเรกทอรีนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของตัวเลือกการเริ่มต้นที่เลือกบนหน้าจอในการติดตั้ง Windows หน้าจอในการติดตั้ง Windows ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อการติดตั้ง Windows หลังจากที่คุณคลิกติดตั้งเดี๋ยวนี้จากหน้าจอในการติดตั้ง Windows เริ่มต้นแฟ้มมีชื่อเป็น Setup.exe และแฟ้มบันทึกนี้ แฟ้มจะไม่ใช้

ขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกแบบออนไลน์

ขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกออนไลน์ (ขั้นตอนสำหรับการเริ่มระบบแรก) เริ่มต้นเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
กรุณารอครู่หนึ่งในขณะที่ Windows เตรียมเริ่มการทำงานครั้งแรก
ระหว่างขั้นตอนนี้ การสนับสนุนฮาร์ดแวร์พื้นฐานถูกติดตั้งไว้ ในกรณีนี้คือการติดตั้งการปรับรุ่น ข้อมูลและโปรแกรมจะยังโยกย้าย ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแฟ้มบันทึกที่สำคัญในขั้นตอนการตั้งค่านี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มบันทึกคำอธิบาย:
C:\WINDOWS\PANTHER\setupact.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง
C:\WINDOWS\PANTHER\setuperr.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง
C:\WINDOWS\PANTHER\miglog.xmlประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างไดเรกทอรีของผู้ใช้ ข้อมูลนี้รวมถึงตัวระบุความปลอดภัย (sid)
C:\WINDOWS\INF\setupapi.dev.logประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ Plug and Play และการติดตั้งโปรแกรมควบคุม
C:\WINDOWS\INF\setupapi.app.logประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
C:\WINDOWS\Panther\PostGatherPnPList.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจับภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่บนระบบหลังจากขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกแบบออนไลน์
C:\WINDOWS\Panther\PreGatherPnPList.logแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการจับภาพเริ่มต้นของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่บนระบบระหว่างขั้นตอน downlevel

ขั้นตอนการต้อนรับสู่ windows

ขั้นตอนการต้อนรับสู่ Windows มีตัวเลือกและเหตุการณ์ต่อไปนี้:
 • และมีตัวเลือกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
 • และมีตัวระบุชื่อสำหรับคอมพิวเตอร์
 • เครื่องมือประเมินการระบบ Windows (Winsat.exe) เสร็จสมบูรณ์ประสิทธิภาพการทำงานการทดสอบเพื่อตรวจสอบการจัดอันดับ Windows Experience Index
ขั้นตอนการต้อนรับสู่ Windows มีขั้นตอนการตั้งค่าขั้นสุดท้ายก่อนที่ผู้ใช้ที่ล็อกใน The following table lists important log files in this setup phase.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มบันทึกคำอธิบาย:
C:\WINDOWS\PANTHER\setupact.logContains information about setup actions during the installation.
C:\WINDOWS\PANTHER\setuperr.logContains information about setup errors during the installation.
C:\WINDOWS\PANTHER\miglog.xmlContains information about the user directory structure. This information includes security identifiers (SIDs).
C:\WINDOWS\INF\setupapi.dev.logContains information about Plug and Play devices and driver installation.
C:\WINDOWS\INF\setupapi.app.logContains information about application installation.
C:\WINDOWS\Panther\PostGatherPnPList.logContains information about the capture of devices that are on the system after the online configuration phase.
C:\WINDOWS\Panther\PreGatherPnPList.logContains information about the initial capture of devices that are on the system during the downlevel phase.
C:\WINDOWS\Performance\Winsat\winsat.logContains information about the Windows System Assessment Tool performance testing results.

Rollback phase

If a Windows upgrade installation fails, and you have successfully rolled back the installation to the previous operating system desktop, there are several log files that you can use for troubleshooting. The following table lists important log files in this phase.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มบันทึกคำอธิบาย:
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.logContains information about setup actions during the installation.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xmlContains information about the user directory structure. This information includes security identifiers (SIDs).
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupapi\setupapi.dev.logContains information about Plug and Play devices and driver installation.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupapi\setupapi.app.logContains information about application installation.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.logContains information about the initial capture of devices that are on the system during the downlevel phase.
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PostGatherPnPList.logContains information about the capture of devices that are on the system after the online configuration phase.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927521 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB927521 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927521

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com