คุณไม่สามารถเลือกหรือจัดรูปแบบพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927520 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อมูลสำคัญ ดิสก์แบบไดนามิกใช้สำหรับ Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, และ Windows Vista Ultimate เท่านั้น และไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Windows Vista Home Basic และ Windows Vista Home Premium

มีข้อยกเว้นอย่างหนึ่ง เมื่อคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณจาก Windows XP Media Center Edition ให้เป็น Windows Vista Home Premium ดิสก์แบบไดนามิกบางดิสก์จะได้รับการจัดการและสนับสนุน
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
 • ฮาร์ดดิสก์ที่คุณต้องการติดตั้ง Windows Vista ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ
 • คุณไม่สามารถเลือกพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ที่จะติดตั้ง Windows Vista
 • คุณไม่สามารถจัดรูปแบบพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์หรือพาร์ติชันต่างๆ
 • คุณไม่สามารถกำหนดขนาดที่ถูกต้องสำหรับพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  Windows ไม่สามารถหาดิสก์ระบบที่ตรงกับเกณฑ์สำหรับการติดตั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows Vista ไม่สามารถใช้งานได้กับตัวควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่หรือโปรแกรมควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่
 • ตัวควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่หรือโปรแกรมควบคุมพื้นที่เก็บขนาดใหญ่ตกรุ่นแล้ว
 • ฮาร์ดดิสก์ที่คุณต้องการติดตั้ง Windows Vista เป็นดิสก์ไดนามิก
 • สายเคเบิลข้อมูลในคอมพิวเตอร์หลวม หรือมีปัญหาอื่นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
 • ฮาร์ดดิสก์หรือระบบแฟ้ม Windows ได้รับความเสียหาย
 • คุณพยายามเลือกพาร์ติชัน FAT32 หรือประเภทพาร์ติชันอื่นที่ไม่สามารถใช้งานได้กับ Windows Vista

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ตรวจสอบว่าพาร์ติชันใช้ได้กับ Windows Vista

คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows Vista ในพาร์ติชัน FAT32 นอกจากนี้ คุณต้องกำหนดค่าดิสก์ไดนามิกสำหรับใช้กับ Windows Vista ให้ถูกต้อง เมื่อต้องการตรวจสอบว่าพาร์ติชันใช้ได้กับ Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. สำหรับดิสก์ไดนามิกที่มีไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา ให้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Diskpart.exe เพื่อกำหนดค่าดิสก์เป็นดิสก์ที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Diskpart.exe ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  300415 คำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Diskpart.exe (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 2. สำหรับพาร์ติชัน FAT32 ให้จัดรูปแบบพาร์ติชันใหม่ หรือแปลงพาร์ติชันเป็นพาร์ติชันระบบแฟ้ม NTFS โดยใช้คำสั่ง Convert.exe

  หมายเหตุ เมื่อคุณจัดรูปแบบพาร์ติชัน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากพาร์ติชัน ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดในพาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คำสั่ง Convert.exe ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  314097 วิธีการใช้ Convert.exe เพื่อแปลงพาร์ติชันเป็นระบบแฟ้ม NTFS (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

วิธีที่ 2: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์

ถ้าคุณต้องการติดตั้ง Windows Vista เป็นการปรับรุ่น ให้ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์เป็นโปรแกรมควบคุมล่าสุด

หมายเหตุ Windows Vista Setup มีคุณลักษณะในการโยกย้ายโปรแกรมควบคุมปัจจุบันไปสู่ระบบปฏิบัติการใหม่ ดังนั้น Windows Vista Setup อาจใช้โปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุด โปรแกรมติดตั้งอาจใช้โปรแกรมควบคุมที่ตกรุ่นแล้ว ในกรณีนี้ คุณอาจมีปัญหาเรื่องความเข้ากันได้

วิธีที่ 3: จัดเตรียมโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์

ถ้าคุณพยายามที่จะติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด คุณต้องมีโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกดิสก์ที่จะติดตั้ง Window Vista คุณต้องคลิกเลือกตัวเลือก โหลดโปรแกรมควบคุม Windows Vista Setup จะให้คำแนะนำกับคุณตลอดขั้นตอนที่เหลือ

วิธีที่ 4: ตรวจสอบแฟ้ม Setupact.log เพื่อดูว่ามีการใช้งานพาร์ติชัน

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีการใช้งานพาร์ติชันโดยตรวจสอบแฟ้ม Setupact.log
Windows ไม่สามารถหาดิสก์ระบบที่ตรงกับเกณฑ์สำหรับการติดตั้ง
หมายเหตุ
 • ถ้าคุณติดตั้ง Windows Vista เป็นการปรับรุ่น แฟ้ม Setupact.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ ไดรฟ์:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther ไดรฟ์ หมายถึงไดรฟ์ที่มีการติดตั้ง Windows ปัจจุบัน
 • ถ้าคุณติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด แฟ้ม Setupact.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ ไดรฟ์:\$WINDOWS\Sources\Panther ไดรฟ์ หมายถึงไดรฟ์ดีวีดีที่มีแฟ้ม Windows Vista Setup
เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการใช้งานพาร์ติชัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใส่แผ่นดีวีดีลงในไดรฟ์ดีวีดี
 2. บนหน้าจอ เลือกดิสก์ ให้กด SHIFT+F10 หน้าต่าง พร้อมท์รับคำสั่ง(CMD) จะเปิดขึ้น
 3. เปลี่ยนไดเรกทอรีเพื่อค้นหาแฟ้ม Setupact.log แล้วเปิดแฟ้ม Setupact.log
 4. ค้นหาส่วน "DumpDiskInformation" ส่วนนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการแมปพาร์ติชัน
 5. ในส่วน "DumpDiskInformation" ให้ค้นหารายการแฟ้มบันทึกที่มีลักษณะคล้ายกับดังต่อไปนี้
  พาร์ติชัน [1] ของดิสก์ [0] เป็นพาร์ทิชันที่ใช้งานอยู่
 6. ถ้ารายการแฟ้มบันทึกนี้ปรากฏขึ้นหลังรายการที่มีลักษณะคล้ายกับดังต่อไปนี้ อาจไม่มีการกำหนดค่าให้ฮาร์ดดิสก์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows
  ไม่รู้จัก
  ในกรณีนี้ ให้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Diskpart.exe เพื่อกำหนดค่าพาร์ติชันอื่นให้อยู่ในสถานะใช้งานอยู่

  หมายเหตุ ขั้นตอนนี้จะป้องกันไม่ให้ระบบปฏิบัติการอื่นเริ่มทำงาน
 7. ปิดหน้าต่าง พร้อมท์รับคำสั่ง

วิธีที่ 5: ตรวจสอบการปรับปรุงเฟิร์มแวร์และการปรับปรุงระบบ BIOS

สำหรับการปรับปรุงเฟิร์มแวร์และการปรับปรุงระบบ BIOS ให้ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความที่ต้องการในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
65416 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60781 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60782 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

วิธีที่ 6: ตรวจสอบว่าระบบ BIOS ตรวจพบฮาร์ดดิสก์ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่าระบบ BIOS ตรวจพบฮาร์ดดิสก์ถูกต้อง ให้ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

วิธีที่ 7: ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe เพื่อตรวจสอบปัญหา

เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkdsk.exe เพื่อตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับดิสก์ เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์หากฮาร์ดดิสก์ได้รับความเสียหาย

วิธีที่ 8: ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Diskpart.exe ล้างดิสก์ และเรียกใช้ Windows Vista Setup อีกครั้ง

ถ้าคุณพยายามทำตามวิธีต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ในรายการส่วนนี้แล้ว แต่ปัญหายังคงอยู่ ให้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Diskpart.exe เพื่อล้างดิสก์ แล้วเรียกใช้ Windows Vista Setup อีกครั้ง

หมายเหตุ ใช้วิธีนี้เฉพาะเมื่อต้องการดำเนินการติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด เมื่อคุณล้างฮาร์ดดิสก์แล้ว จะมีการจัดรูปแบบฮาร์ดดิสก์ใหม่ พาร์ติชันและข้อมูลทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์จะถูกลบออกถาวร เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลแฟ้มไว้ในฮาร์ดดิสก์ก่อนที่จะทำการล้างดิสก์

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Diskpart.exe ล้างฮาร์ดดิสก์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใส่แผ่นดีวีดีลงในไดรฟ์ดีวีดี
 2. บนหน้าจอ เลือกดิสก์ ให้กด SHIFT+F10 หน้าต่าง พร้อมท์รับคำสั่ง จะเปิด
 3. พิมพ์ diskpart แล้วกด ENTER เพื่อเปิดใช้เครื่องมือ diskpart
 4. พิมพ์ list disk แล้วกด ENTER รายการฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น
 5. พิมพ์ หมายเลข sel disk แล้วกด ENTERหมายเลข คือหมายเลขของฮาร์ดดิสก์ที่คุณต้องการล้าง ขณะนี้เลือกฮาร์ดดิสก์แล้ว
 6. พิมพ์ det disk แล้วกด ENTER รายการพาร์ติชันในฮาร์ดดิสก์จะปรากฏขึ้น ใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบว่าได้เลือกดิสก์ที่ถูกต้อง
 7. ตรวจสอบว่าดิสก์ไม่มีข้อมูลที่ต้องการ พิมพ์ clean all แล้วกด ENTER เพื่อล้างดิสก์ พาร์ติชันและข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกถาวร
 8. พิมพ์ ออก แล้วกด ENTER เพื่อปิดเครื่องมือ diskpart
 9. ปิดหน้าต่าง พร้อมท์รับคำสั่ง
 10. คลิกที่ปุ่ม ฟื้นฟู เพื่อปรับปรุงหน้าจอ เลือกดิสก์ ขั้นตอนนี้จะแสดงรายการดิสก์
 11. เรียกใช้ Windows Vista Setup เพื่อดำเนินการติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927520 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2550 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB927520

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com