Cikk azonosítója: 927520 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A jelenség

A Windows Vista rendszer telepítésekor előfordulhat, hogy az alábbi jelenségeket tapasztalja:
 • A merevlemez, amelyre a Windows Vista rendszert telepíteni szeretné, nem szerepel a listában.
 • A Windows Vista rendszer telepítéséhez nem választható ki merevlemez-partíció.
 • Nem formázhatók a merevlemez-partíciók.
 • Nem állítható be megfelelően a merevlemezpartíciók mérete.
 • A következő hibaüzenet jelenik meg:
  A Windows nem talál olyan rendszerkötetet, amely megfelel a telepítési követelményeknek.

Oka

A problémát az alábbiak okozhatják:
 • A Windows Vista nem kompatibilis a háttértároló-vezérlőkkel vagy -illesztőprogramokkal.
 • A háttértároló-vezérlők vagy -illesztőprogramok elavultak.
 • A merevlemez, amelyre a Windows Vista rendszert telepíteni szeretné, dinamikus lemez.
 • A számítógép egyik adatkábele meglazult, vagy egyéb hardverhiba történt.
 • A merevlemez vagy a Windows fájlrendszer sérült.
 • FAT32 partíciót, vagy a Windows Vista rendszerrel nem kompatibilis más partíciótípust próbált meg kiválasztani.

A megoldás

A probléma az alábbi módszerekkel oldható meg.

1. módszer: Annak ellenőrzése, hogy a partíció kompatibilis-e a Windows Vista rendszerrel

A Windows Vista nem telepíthető FAT32 partícióra. Ezenkívül a dinamikus lemezeket megfelelően be kell állítani a Windows Vista rendszerrel való használathoz. Annak ellenőrzéséhez, hogy a partíció kompatibilis-e a Windows Vista rendszerrel, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Egyetlen kötettel rendelkező dinamikus lemez esetében a Diskpart.exe segédprogram használatával konfigurálja a lemezt aktív lemezként. A Diskpart.exe segédprogram használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  300415 A Diskpart parancssori segédprogram ismertetése
 2. FAT32 partíció esetében formázza újra a partíciót, vagy konvertálja NTFS fájlrendszerű partícióvá a Convert.exe parancs segítségével.

  Megjegyzés: A partíció formázásakor annak összes adata elvész (ez a partíción lévő összes fájl elvesztését jelenti). A Convert.exe parancs használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  314097 A Convert.exe segédprogram használata partíciók NTFS fájlrendszerűre alakításához

2. módszer: A merevlemez-vezérlő illesztőprogramjainak frissítése

Ha a Windows Vista rendszert frissítésként szeretné telepíteni, frissítse a merevlemez-vezérlő illesztőprogramjait a legújabb változatra.

Megjegyzés: A Windows Vista telepítője lehetővé teszi az aktuális illesztőprogramok áttelepítését az új operációs rendszerre. Emiatt előfordulhat, hogy a Windows Vista telepítője felhasználja a számítógépen aktuálisan telepített illesztőprogramokat. Ha a számítógépen nem a legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve, előfordulhat, hogy a telepítő elavult illesztőprogramokat használ. Ebben az esetben kompatibilitási problémák léphetnek fel.

3. módszer: A merevlemez-vezérlő megfelelő illesztőprogramjainak megadása

Ha a Windows Vista tiszta telepítését szeretné végrehajtani, meg kell adnia a megfelelő illesztőprogramokat a merevlemez-vezérlőhöz. Amikor a program a Windows Vista telepítési helyeként használandó lemez kiválasztását kéri, az Illesztőprogram betöltése jelölőnégyzetet is be kell jelölnie. A Windows Vista telepítője végigvezeti a további lépéseken.

4. módszer: A Setupact.log fájl vizsgálata annak ellenőrzéséhez, hogy a partíció aktív-e

Ha az alábbi hibaüzenet jelenik meg, a Setupact.log fájl segítségével ellenőrizze, hogy a partíció aktív-e:
A Windows nem talál olyan rendszerkötetet, amely megfelel a telepítési követelményeknek.
Megjegyzések
 • Ha a Windows Vista rendszert frissítésként telepíti, a Setupact.log fájl a meghajtó:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther mappában található, ahol a meghajtó annak a meghajtónak a betűjele, amely a Windows meglévő telepítését tartalmazza.
 • Ha a Windows Vista tiszta telepítését végzi, a Setupact.log fájl a meghajtó:\$WINDOWS\Sources\Panther mappában található, ahol a meghajtó annak a DVD-meghajtónak a betűjele, amely a Windows Vista telepítőfájljait tartalmazza.
Annak ellenőrzéséhez, hogy a partíció aktív-e, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a notepad parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Kattintson a Fájl menü Megnyitás parancsára.
 3. Keresse meg a Setupact.log fájlt, jelölje ki azt, majd kattintson a Megnyitás gombra.
 4. Keresse meg a DumpDiskInformation részt. Ez a rész a partíciók kiosztására vonatkozó információkat tartalmazza.
 5. A DumpDiskInformation részben keresse meg az alábbihoz hasonló naplóbejegyzést:
  A(z) [0] lemez [1] partíciója aktív partíció.
 6. Ha a fenti naplóbejegyzés egy, az alábbihoz hasonló bejegyzés után jelenik meg, előfordulhat, hogy a merevlemez nincs konfigurálva Windows operációs rendszerek használatához:
  Ismeretlen
  Ebben az esetben a Diskpart.exe segédprogram segítségével egy másik partíciót állítson be aktívként.

  Megjegyzés: Ezzel a lépéssel megakadályozza a külső gyártóktól származó operációs rendszerek indítását.

5. módszer: A belső vezérlőprogram frissítésének és a BIOS frissítésének ellenőrzése

A belső vezérlőprogram és a BIOS frissítését a számítógépben található hardver gyártójától szerezheti be. A hardver gyártójával történő kapcsolatfelvételről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
65416 Független hardver- és szoftvergyártók elérhetőségi információinak listája; A–K (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

60781 Független hardver- és szoftvergyártók elérhetőségi információinak listája; L–P (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

60782 Független hardver- és szoftvergyártók elérhetőségi információinak listája; Q–Z (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

6. módszer: Annak ellenőrzése, hogy a BIOS megfelelően észleli-e a merevlemezt

A megfelelő észleléssel kapcsolatos további információért lépjen kapcsolatba a számítógép hardvereszközének gyártójával.

7. módszer: A Chkdsk.exe segédprogram használata a hibák ellenőrzéséhez

A lemez hibáinak ellenőrzéséhez használja a Chkdsk.exe segédprogramot. Ha a merevlemez sérült, cserélje ki.

8. módszer: A lemez törlése a Diskpart.exe segédprogrammal, majd a Windows Vista telepítőjének ismételt futtatása

Ha a fenti részben szereplő összes módszert kipróbálta, és a probléma továbbra is fennáll, a Diskpart.exe segítségével törölje a lemezt, majd futtassa ismét a Windows Vista telepítőjét.

Megjegyzés: Ezt a módszert csak akkor használja, ha a Windows Vista tiszta telepítését hajtja végre. A merevlemezt törlésekor a rendszer formázza. A merevlemezen található összes partíció és adat elvész. A lemez törlése előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot a merevlemezen található fájlokról.

A merevlemez Diskpart.exe segédprogrammal történő törléséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a diskpart parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Írja be a list disk parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Megjelenik a rendelkezésre álló merevlemezek listája.
 3. Írja be a sel disk szám parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. A szám a törölni kívánt merevlemez száma. Ezzel kijelölte a kívánt merevlemezt.
 4. Írja be a det disk parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Megjelenik a merevlemezen található partíciók listája. A lista alapján ellenőrizze, hogy a megfelelő lemez van-e kiválasztva.
 5. Győződjön meg arról, hogy a lemez nem tartalmaz szükséges adatokat, írja be a clean all parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt a lemez törléséhez. A program véglegesen törli a lemezen található összes partíciót és adatot.
 6. Írja be az exit parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 7. A Windows Vista tiszta telepítéséhez futtassa a Windows Vista telepítőjét.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 927520 - Utolsó ellenőrzés: 2011. szeptember 25. - Verziószám: 3.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Kulcsszavak: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927520
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com