Atnaujinus ? Windows Vista negalima pa?alinti programos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 927395 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omi galimi naudoti b?dai, kai atnaujinus kompiuter? i? senesn?s Windows versijos, Windows Vista atsiranda problem? ?alinant program?. Su ?ia problema galite susidurti, kai programa ar jos diegimo programa yra nesuderinama su Windows Vista. ?iame straipsnyje yra nuosekl?s nurodymai, kaip pa?alinti program?.

PO?YMIAI

Atnaujin? ? Windows Vista i? senesn?s Windows versijos negalite pa?alinti programos. ?i problema atsiranda, kai naudojate valdymo skydo element? Programos ir funkcijos arba programos diegimo program?.

PRIE?ASTIS

?i problema gali atsirasti, kai programa ar jos diegimo programa yra nesuderinama su Windows Vista.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, naudokit?s ?iais b?dais nurodyta tvarka.

1 b?das: Nor?dami pa?alinti program?, naudokite valdymo skydo element? Programos ir funkcijos

Jei nesate band? naudoti valdymo skydo elemento Programos ir funkcijos, kad pa?alintum?te program?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite appwiz.cpl, tada s?ra?e Programos spustel?kite appwiz.cpl.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinim?, ?ra?ykite slapta?od? ar spustel?kite T?sti.
 2. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite program? ir tada spustel?kite ?alinti.

  Pastaba De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?dami kitas programas galite spustel?ti laikinajame meniu esan?i? parinkt? ?alinti ir keisti arba ?alinti/keisti.
 3. Vykdykite nurodymus, kad pa?alintum?te program?.

2 b?das: Pa?alinkite program? naudodami original? programos diegimo fail?

Jei programa nerodoma Programos ir funkcijos, galb?t gal?site j? pa?alinti naudodami programos diegimo program?. Nor?dami tai atlikti, naudokit?s vienu i? ?i? b?d?.

Paleiskite diegimo program? naudodami meniu Prad?ti

Nor?dami paleisti diegimo program? naudodamiesi meniu Prad?ti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , spustel?kite Visos programos, tada suraskite programos aplank?.
 2. ?iame aplanke spustel?kite diegimo program?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinim?, ?ra?ykite slapta?od? ar spustel?kite Leisti.
 3. Vykdykite nurodymus, kad pa?alintum?te program?.

Paleiskite diegimo program? i? programos diegimo aplanko

Nor?dami paleisti diegimo program? i? programos diegimo aplanko, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , tada lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite programos pavadinim?.
 2. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite s?ra?? Programos, tada spustel?kite Atidaryti failo viet?.
 3. Suraskite diegimo program?, tada dukart spustel?kite j?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinim?, ?ra?ykite slapta?od? ar spustel?kite Leisti.
 4. Vykdykite nurodymus, kad pa?alintum?te program?.

Paleiskite diegimo program? i? programos diegimo laikmenos

Jei diegimo programos n?ra meniu Prad?ti ar diegimo aplanke, j? galite rasti programos diegimo laikmenoje. Pavyzd?iui, laikmena gali b?ti CD ar DVD diskas.

Jei vykdydami diegimo program? gaunate klaidos prane?im? ar diegimo programa nepa?alina programos, naudokit?s toliau nurodytais b?dais.

Naudokite program? suderinamumo asistent?, kad i? naujo ?diegtum?te diegimo program?

Jei diegimo programa veikia netinkamai, program? suderinamumo asistentas gali b?ti paleid?iamas automati?kai. Nor?dami naudoti program? suderinamumo asistent?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Diegimas i? naujo naudojant rekomenduojamus parametrus.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinim?, ?ra?ykite slapta?od? ar spustel?kite Leisti.
 2. Vykdykite nurodymus, kad pa?alintum?te program?.

Sukonfig?ruokite originali? diegimo program?, kad b?d? naudojamas suderinamumo re?imas

Nor?dami sukonfig?ruoti originali? diegimo program?, kad b?d? naudojamas suderinamumo re?imas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite programos diegimo program? ir tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite skirtuk? Suderinamumas.
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? ?i? program? vykdyti suderinamumo re?imu.
 4. S?ra?e spustel?kite Windows XP (2 pakeitim? paketas), tada spustel?kite Gerai.
 5. Dukart spustel?kite diegimo program?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinim?, ?ra?ykite slapta?od? ar spustel?kite Leisti.
 6. Vykdykite nurodymus, kad pa?alintum?te program?.

3 b?das: Nor?dami pa?alinti program? naudokite programos .msi paket?

Nor?dami naudoti programos .msi paket?, kad pa?alintum?te program?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite %windir%\Installer ir tada paspauskite klavi?? ENTER.

  Atidaromas diegimo programos aplankas.
 2. Meniu Rodymas spustel?kite I?sami informacija.
 3. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite stulpel? Pavadinimas ir tada spustel?kite Daugiau.
 4. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Tema, lauke Pasirinkto langelio plotis (pikseliais) ?ra?ykite 340, tada spustel?kite Gerai.

  PASTABA: gali praeiti kelios minut?s, kol prie kiekvieno .msi failo atsiras tema.
 5. Dukart spustel?kite programos .msi fail?.
 6. Vykdykite nurodymus, kad pa?alintum?te program?.

4 b?das: Naudokite programos .msi paket? su ?galintu diegimo programos registravimu ?urnale

Nor?dami sukurti programos ?alinimo proceso ?urnal?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite cmd, s?ra?e Programos spustel?kite cmd.exe. ir tada spustel?kite Vykdyti kaip administratorius

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinim?, ?ra?ykite slapta?od? ar spustel?kite T?sti.
 2. Komand? eilut?je ?ra?ykite msiexec /x <paketo_pavadinimas> /lv* "%userprofile%\desktop\msi.log", kur <paketo_pavadinimas> yra programos, kuri? bandote pa?alinti, .msi failo mar?rutas ir failo vardas, ir paspauskite klavi?? ENTER.

  Jei norite gauti daugiau informacijos apie Windows Vista didesni? teisi? komand? eilut?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://www.microsoft.com/technet/windowsvista/evaluate/feat/uaprot.mspx
 3. Vykdykite nurodymus, kad pa?alintum?te program?.
 4. Atidarykite darbalaukyje esant? .msi.log fail?. ?? ?urnalo fail? galite naudoti nor?dami i?tyrin?ti problemas, kurios atsiranda vykstant programos ?alinimo procesui.

  PASTABA: jei vykstant ?alinimo procesui atsiranda klaid?, prie? baigdami ar at?aukdami ?alinim? padarykite ?urnalo failo kopij?. Tada galite per?i?r?ti ?urnalo failo viet?, kurioje atsirado klaida.
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?galinti registravim? ?urnale, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
314852 Kaip sistemoje Windows XP ?galinti Windows diegimo programos registravim? ?urnale (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

5 b?das: Apsilankykite programos tiek?jo svetain?je

Apsilankykite programos tiek?jo svetain?je. Tiek?jas gali pateikti ?alinimo program?, atnaujint? .msi paket? ar ?alinimo neautomatiniu b?du nurodymus.

Savyb?s

Straipsnio ID: 927395 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 20 d. - Per?i?ra: 1.1
TAIKOMA
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbwindowsinstaller kbuninstall kbprb KB927395

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com