Windows 2000 ทรัพยากร Kit มือในการดูแล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927229 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

เครื่องมือในการ Windows 2000 Resource Kit ถูกออกแบบมาให้ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 เครื่องมือใน Resource Kit ช่วยคุณในการทำงานด้านการจัดการ การทำให้การติดตั้งซอฟต์แวร์ และ กับงานอื่น ๆ

หมายเหตุ Microsoft localize หรือสนับสนุนเครื่องมือเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือต่าง ๆ ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด:
 • Sizer ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (adsizer.exe): เครื่องมือ Sizer ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ช่วยให้คุณประเมินฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นต้องใช้งานไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในองค์กรของคุณ การประเมินที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับโปรไฟล์การใช้งานขององค์กรของคุณ และโดเมนและไซต์โทโพโลยี เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/ASsizer/1.0/NT5/EN-US/setup.exe
 • จอภาพของอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมประยุกต์ (apimon.exe): เครื่องมือนี้ตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังทำงานสำหรับการเรียก API ที่กระบวนการกำลังทำ APIMon นับจำนวน และเวลาเรียกใช้ API นอกจากนี้ยังมีข้อบกพร่องของหน้าจอที่เกิดขึ้น โดยแอพลิเคชันการตรวจสอบ และรายงานเหล่านั้น โดยการเรียก API ที่จะ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/Apimon/1.0/NT5/EN-US/apimon.exe
 • ความปลอดภัยของแอพลิเคชัน (appsec.exe): เครื่องมือนี้คือ ที่โปรแกรมประยุกต์ใช้ GUI ที่ช่วยให้ผู้ดูแลในสภาพแวดล้อมแบบผู้ใช้หลายคนเพื่อจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้ทั่วไปถึงชุดของโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยใช้เครื่องมือนี้เพื่อเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัยของแอพลิเคชัน ระบบจะปฏิเสธ tries ใด ๆ โดยแบบธรรมดาผู้ใช้สามารถเรียกใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/Appsec/1.0/NT5/EN-US/appsec_hotfix.exe
 • อรรถประโยชน์การคืนค่าควอรัมของคลัสเตอร์ (clusrest.exe): คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ในคลัสเตอร์ Windows 2000 หลังจากโหนได้ถูกคืนค่า โดยใช้ NtBackup คอมโพเนนต์ของระบบปฏิบัติการ Windows 2000 NtBackup ออกจากข้อมูลควอรัมในไดเรกทอรีบนดิสก์ของโหนด แต่ NtBackup ไม่คืนควอรัมข้อมูลดิสก์ควอรัมในขณะนั้น การกู้คืนดิสก์ควอรัมต้องว่า คลัสเตอร์ถูกหยุด และเริ่มการทำงาน ซึ่งอาจ จะจำเป็นต้อง ถ้าดิสก์ควอรัมต้องคืนค่า คลัสเตอร์มักค้าง และการดำเนินการจะไม่ผลกระทบการดำเนินงาน เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/clusrest/1.0/NT5/EN-US/clusrest.exe
 • ตัวนับรายการ (ctrlist.exe): นี่คือเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่แสดงรายการวัตถุและตัวนับที่ติดตั้งในระบบสำหรับรหัสภาษา ทั้งหมด เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/Ctrlist.exe
 • โปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบของคลัสเตอร์ (clustsim.exe): เครื่องมือนี้ตรวจสอบว่า คลัสเตอร์สองโหนดถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/clustsim.exe
 • โดเมนคอนโทรลเลอร์การวินิจฉัยมือ (dcdiag.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้วิเคราะห์สถานะของตัวควบคุมโดเมนในฟอเรสต์หรือองค์กร และรายงานปัญหาต่าง ๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น มีโปรแกรมสำหรับผู้ใช้รายงาน DCDiag สที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบลักษณะการทำงานที่ผิดปกติในระบบ
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/update/5.0.2195.2103/nt5/en-us/dcdiag_setup.exe
 • ลบแฟ้มและจุดแยกวิเคราะห์ใหม่ (delrp.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ลบแฟ้มหรือเป็นจุดแยกวิเคราะห์ใหม่ไดเรกทอรี และการเชื่อมโยงใด ๆ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/delrp.exe
 • ลบเซิร์ฟเวอร์ (delsrv.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ unregisters การบริการ โดยใช้ตัวจัดการควบคุมบริการ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/delsrv.exe
 • จอแสดงผลฮีป (dh.exe): นี่คือเครื่องมือบรรทัดคำสั่งเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานของฮีป สำหรับกระบวนการของโหมดผู้ใช้ หรือ สำหรับการใช้งานการเก็บพักในหน่วยความจำในโหมดเคอร์เนล นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถล็อก heaps แท็ก กอง และวัตถุ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/dh.exe
 • การใช้งานดิสก์ไดเรกทอรี (diruse.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้แสดงรายละเอียดขนาดไดเรกทอรีที่มีการบีบอัดข้อมูลสำหรับไดรฟ์ข้อมูลแบบ NTFS คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ Diruse เพื่อตรวจสอบการใช้งานจริงของพื้นที่สำหรับการบีบอัดแฟ้มและไดเรกทอรี นอกจากนี้คุณสามารถระบุขนาดสูงสุดของโฟลเดอร์ หลังจากที่คุณระบุมีขนาดสูงสุดของโฟลเดอร์ ยูทิลิตี้การ Diruse แล้วทำเครื่องหมายโฟลเดอร์ใด ๆ ที่เกินขีดจำกัดที่ระบุ นั้น ถ้าคุณต้องการ เตือนคุณปัญหา เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/diruse/1.00.0.1/NT5/EN-US/diruse_setup.exe
 • แมปดิสก์ (diskmap.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้สร้างรายงานโดยละเอียดของฮาร์ดดิสก์ที่คุณระบุ ฟอร์มนี้จะให้ข้อมูลจากรีจิสทรีที่เกี่ยวกับลักษณะของดิสก์และเรขาคณิตวิเคราะห์ จะอ่านยัง และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพาร์ติชันทั้งหมดและไดรฟ์แบบลอจิคัลที่กำหนดไว้บนดิสก์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/Diskmap.exe
 • พาร์ติชันดิสก์ (diskpart.exe): โปรแกรมอรรถประโยชน์ของ Microsoft Windows 2000 DiskPart การเปิดใช้งานการเก็บข้อมูลการกำหนดค่า จากสคริปต์ จากเซสชันระยะไกล หรือ จากพร้อมต์คำสั่งอื่น ๆ DiskPart augments อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้แบบกราฟิกของผู้ดูแลดิสก์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/DiskPart/1.00.0.1/nt5/en-us/DiskPart_setup.exe
 • ตัวจัดการดิสก์วินิจฉัย (dmdiag.exe): การวินิจฉัย disk Manager เป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่แสดงข้อมูลสถานะของระบบและข้อมูลการกำหนดค่าที่อธิบายถึงการจัดเก็บข้อมูลของดิสก์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/Dmdiag.exe
 • แสดงรายการโปรแกรมควบคุมที่โหลด (drivers.exe): โปรแกรมควบคุมที่โหลดรายการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ใช้ตัวอักขระ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/drivers/1.0/NT5/EN-US/drivers.exe
 • ไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน (drmapsrv.exe): DrMapSrv คือ บริการ เทอร์มินัลมีเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถกำหนดค่าไคลเอนต์สุทธิที่ใช้ร่วมกันและการใช้งาน NET ไดรฟ์สำหรับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัล เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/drmapsrv/1.0/NT5/EN-US/drmapsrv_hotfix.exe
 • ล็อกเหตุการณ์การถ่ายโอนข้อมูล (dumpel.exe): แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของการถ่ายโอนข้อมูลมีเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่รวมแฟ้มบันทึกเหตุการณ์สำหรับระบบภายในเครื่องหรือระบบระยะไกลอยู่เป็นแฟ้มที่ใช้แท็บคั่นระหว่างข้อความ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองข้อมูล หรือกรองออกบางชนิดเหตุการณ์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/Dumpel.exe
 • ถ่ายโอนบทบาท FSMO (dumpfsmos.cmd): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้รวมอยู่ในการดำเนินงานหลักบทบาท (การดำเนินงานหลักเดียวหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความยืดหยุ่นหรือบทบาท FSMO) สำหรับโดเมน โดยใช้ DumpFsmos คุณสามารถค้นหาชื่อของตัวควบคุมโดเมนที่กำลังทำการดำเนินงานของฟอเรสต์ทั้งบทบาทหลักที่มีต่อไปนี้:
  • เก็บ schema หลัก
  • หลักการตั้งชื่อโดเมน
  • โครงสร้างพื้นฐานหลัก
  • ID (RID) หลักที่สัมพันธ์กัน
  • โดเมนหลัก (PDC) ของตัวควบคุม emulator หลัก
  เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/Dumpfsmos.exe
 • Estimator ขนาดของรีจิสทรี (dureg.exe): DuReg เป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาจำนวนข้อมูลที่เก็บอยู่ ในรีจิสทรี หรือ ในทรีย่อยของรีจิสทรี คีย์ หรือใด ๆ คีย์ย่อย เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถค้นหาพบทั้งหมดของสายอักขระข้อความในรีจิสทรี ค้นหานี้สามารถถูกจำกัดในทรีย่อยเฉพาะ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/Dureg.exe
 • การเข้ารหัสลับข้อมูลระบบแฟ้ม (efsinfo.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ถูกเข้ารหัสลับ โดยใช้ Encrypting File System (EFS) บนพาร์ติชัน NTFS นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้ EFS ผู้ใช้สามารถป้องกันแฟ้มจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ข้อมูลที่สำคัญที่ประกอบด้วยข้อมูลจากแล็ปท็อปถูกโจรกรรมหรือดิสก์ไดรฟ์ภายนอก เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/efsinfo/1.00.0.1/NT5/EN-US/efsinfo_setup.exe
 • รายการของตัวนับประสิทธิภาพ extensible (exctrlst.exe): เครื่องมือนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ Dll ของตัวนับที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 เครื่องมือแสดงรายการบริการและโปรแกรมประยุกต์ที่ให้ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้รีจิสทรีของ Windows 2000 เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/exctrlst/1.00.0.1/nt5/en-us/exctrlst_setup.exe
 • แยก Cabinet (extract.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้แยกแต่ละแฟ้มจากแฟ้ม cabinet ที่บีบอัด (.cab) แฟ้มคาบิเนตใช้จนถึงวิธีการบีบอัดและการแจกจ่าย วิธีการนี้มีการใช้ โดย Microsoft นานหลายปี เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/extract/1.00.0.1/nt5/en-us/extract_setup.exe
 • FAZAM 2000: เครื่องมือ GUI อื่น ๆ นี้ขยายหน้าที่การใช้งานการจัดการนโยบายกลุ่มของ Windows 2000 FAZAM 2000 รุ่นนี้ถูกออกแบบมา สำหรับองค์กรขนาดเล็ก สำหรับห้องแล็บทดสอบการปรับใช้ Windows 2000 และ สำหรับโดเมนเดียวที่มีผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์น้อยกว่า 500 เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/fazam/1.00.0.1/nt5/en-us/fazam_setup.exe
 • GetMAC (getmac.exe): GetMAC มีวิธีรวดเร็วเพื่อขอรับการอีเทอร์เน็ต MAC ชั้นอยู่และรวมใบสั่งสำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 ในเครื่อง หรือ บนเครือข่าย เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/getmac/1.00.0.1/nt5/en-us/getmac_setup.exe
 • รับรหัสความปลอดภัย (getsid.exe): GetSID เปรียบเทียบความปลอดภัยผู้ใช้ Id (Sid) ของบัญชีที่สอง คุณสามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบบัญชี SIDs ระหว่างตัวควบคุมโดเมนหลักและตัวควบคุมโดเมนที่สำรองข้อมูลเมื่อคุณสงสัยว่าความเสียหายของฐานข้อมูลของผู้ใช้ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/Getsid/1.0/NT5/EN-US/getsid.exe
 • เครื่องมือตรวจสอบนโยบายกลุ่ม (gpotool.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'บนตัวควบคุมโดเมน เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/gpotool/1.0/NT5/EN-US/gpotool.exe
 • ผลลัพธ์ของนโยบายกลุ่ม (gpresult.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธี Group Policy มีผลกระทบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันและผู้ใช้ใด ๆ ที่เข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/gpresult/1.0/NT5/EN-US/gpresult.exe
 • GUID ที่วัตถุ (guid2obj.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้แมป GUID ไปยังชื่อที่แตกต่าง ใน Microsoft Windows 2000 แต่ละหน่วยความปลอดภัย (ผู้ใช้ กลุ่ม หรือคอมพิวเตอร์) จะถูกระบุ ด้วยตัวระบุความปลอดภัยเฉพาะ (SID) ในรูปแบบของ GUID ในบริการไดเรกทอรี Active Directory แต่ละวัตถุมีชื่อที่แตกต่าง เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์ทั้งสอง เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/Guid2obj.exe
 • การตรวจสอบฮีป (heapmon.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดของฮีประบบ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/heapmon/1.00.0.1/nt5/en-us/heapmon_setup.exe
 • เครื่องมือแสดงการเชื่อมโยงฮาร์ (hlscan.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้แสดงฮาร์ดลิงก์ บนไดรฟ์ข้อมูลแบบ NTFS หรือ ในการระบุแฟ้มหรือไดเรกตอรีของไดรฟ์ข้อมูล เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=289adee4-abb3-4e18-ab07-c77db8654979
 • ถ้าสมาชิก (Ifmember.exe): Ifmember เป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ระบุ โดยปกติในสคริปต์การเข้าสู่ระบบของ Windows และแฟ้มอื่น ๆ ชุด เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/ifmember/1.00.0.1/NT5/EN-US/ifmember_setup.exe
 • ตัวช่วยสร้างการโยกย้าย IIS (IISMIGrationWizard_Setup.exe): ตัวช่วยสร้างการโยกย้าย IIS การย้ายการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เว็บ ข้อมูล MIME และเนื้อหาของ Windows 2000 Server และ Internet Information Services (IIS) 5.0 จากเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่น และยังให้ตัวเลือกในการโยกย้ายผู้ใช้และกลุ่ม เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/iismigwz/1.00.0.1/nt5/en-us/IISMIGrationWizard_Setup.exe
 • ตรวจสอบการติดตั้ง (instaler_setup.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยการติดตั้งโปรแกรมในการประมวลผลใด ๆ รองที่จะเริ่มการทำงาน ซึ่งจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลง กับรายการรีจิสทรี ไฟล์ และรายการแฟ้ม.ini ตรวจสอบการติดตั้งสร้างแฟ้มที่มี IML ที่เอกสารทั้งหมดเหล่านั้นเปลี่ยน พร้อมกับข้อมูลเพียงพอในการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/instaler/1.00.0.1/NT5/EN-US/instaler_setup.exe
 • แทนที่แฟ้มในใช้ยูทิลิตี้ (inuse.exe): InUse เป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่ดำเนินการบน-the-ลอยแทนที่แฟ้มที่ระบบปฏิบัติการใช้อยู่ในขณะนี้ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/inuse/1.0/NT5/EN-US/inuse.exe
 • อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลการรักษาความปลอดภัยนโยบายมือ (lpsecpol.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้กำหนดค่านโยบายการรักษาความปลอดภัย (IPsec) Internet Protocol ใน บริการไดเรกทอรี หรือ ในรีจิสทรีแบบท้องถิ่น หรือระยะไกล ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ IPsec Microsoft Management Console (MMC) สแนปอินไม่ และแม้แต่จัดรูปแบบหลังจากสแน็ปอิน เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/ipsecpol/1.00.0.0/nt5/en-us/ipsecpol_setup.exe
 • ถาด Kerberos (kerbtray.exe): เครื่องมือ GUI นี้แสดงข้อมูลของ ticket สำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้งาน Microsoft ของโพรโทคอล Kerberos V5 คุณได้รับการเริ่มต้นให้สิทธิบัตรบัตร (TGT) เมื่อครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ระบบโดเมน Windows 2000 โดยใช้บัญชีของคุณ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/kerbtray/1.00.0.1/NT5/EN-US/kerbtray_setup.exe
 • รายการของ Kerberos (klist.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ช่วยให้คุณสามารถดู และลบตั๋ว Kerberos ที่มอบให้กับเซสชันการเข้าสู่ระบบในปัจจุบัน เมื่อต้องการใช้ KList เพื่อดูตั๋ว คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ที่เป็นสมาชิกของโดเมน Windows 2000 เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/klist/1.00.0.1/NT5/EN-US/klist_setup.exe
 • Tester การเชื่อมต่อเครือข่าย (netdiag.exe): เครื่องมือการวินิจฉัยนี้บรรทัดช่วยให้สามารถแยกปัญหาระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ จะดำเนินการชุดการทดสอบเพื่อตรวจสอบสถานะของไคลเอ็นต์เครือข่ายและไม่ว่าจะทำงาน เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/netdiag/1.00.0.1/nt5/en-us/NetDiag_setup.exe
 • ในขณะนี้ (now.exe): แสดงวันปัจจุบันและเวลาบน STDOUT เดี๋ยวนี้ และตาม ด้วยทุกอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งที่คุณต้องเพิ่ม เครื่องมือมีประโยชน์สำหรับการบันทึกเวลาจากแฟ้ม.bat หรือ.cmd เพื่อติดตามความคืบหน้า เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/now/1.00.0.1/NT5/EN-US/now_setup.exe
 • NT (ntdetect.com) ที่ตรวจพบ: การติดตั้งตัวตรวจจับฮาร์ดแวร์ที่เริ่มต้นเพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ตรวจหารุ่นตรวจแก้จุดบกพร่อง เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/ntdetect/1.00.0.1/nt5/en-us/ntdetect_setup.exe
 • ที่จับสำหรับเปิด (oh.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้แสดงจับของ windows ที่เปิดอยู่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องมือเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเฉพาะ ชนิดวัตถุ หรือชื่อวัตถุ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/oh/1.00.0.1/nt5/en-us/oh_setup.exe
 • ตัวแสดงวัตถุ OLE/COM (oleview.exe): จัดการและเครื่องมือทดสอบนี้ไซท์ในลักษณะโครงสร้าง และคุณสามารถกำหนดค่า ช่วยให้ และทดสอบโมเดลวัตถุคอมโพเนนต์ของ Microsoft (COM) คลาสทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/oleview/1.00.0.1/nt5/en-us/oleview_setup.exe
 • การจัดการเส้นทาง (pathman.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้เพิ่ม หรือเอาคอมโพเนนต์ออกจากเส้นทางระบบหรือผู้ใช้ PathMan สามารถปรับเปลี่ยนหมายเลขใด ๆ ของเส้นทางในสายเดียวกัน มีข้อผิดพลาดการตรวจสอบที่สามารถจัดการเส้นทาง abnormalities เช่นรายการซ้ำ รายการที่หายไป และเครื่องหมายอัฒภาคที่อยู่ติดกัน เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/pathman/1.00.0.1/NT5/EN-US/pathman_setup.exe
 • สิทธิ์การเข้าถึงแฟ้มสำหรับแต่ละผู้ใช้ (perms.exe): Perms แสดงสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับแฟ้มที่ระบุหรือชุดของแฟ้ม เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/Perms.exe
 • การตรวจสอบเพจฟอลต์ (pfmon.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ช่วยให้นักพัฒนาหรือระบบผู้ดูแลตรวจสอบหน้าบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์ทำงาน ถึงแม้ว่าคุณได้อย่างง่ายดายสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของเพนุ่มนวลกับตัวจัดการหน่วยความจำเสมือน คุณสามารถใช้ Pfmon เพื่อติดตามข้อบกพร่องของเพฮาร์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/pfmon/1.00.0.1/NT5/EN-US/pfmon_setup.exe
 • กระบวนการและสถานะของเธรด (pstat.exe): PStat เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัวอักขระที่แสดงรายการเธรดทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ และแสดงสถานะของพวกเขา เครื่องมือนี้คล้ายกับ Qslice.exe แต่ใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งแทนที่เป็นอินเทอร์เฟซแบบ GUI เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/pstat/1.0/nt5/en-us/pstat.exe
 • PuList (pulist.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้แสดงกระบวนการที่กำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น หรือระยะไกล PuList คล้ายกับ TList TList คือ เครื่องมือ สนับสนุนบนซีดี Windows 2000 แต่ PuList ยังมีรายการชื่อผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับแต่ละกระบวนการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/pulist/1.00.0.1/nt5/en-us/pulist_setup.exe
 • การคัดลอกแฟ้ม (rdpclip.exe): คัดลอกแฟ้มมีส่วนขยายไปยังเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลที่อนุญาตให้คุณคัดลอก และวางไว้ระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ RdpClip ช่วยให้คุณสามารถคัดลอก และวางแฟ้มระหว่างเซสชันเทอร์มินัลและเซสชันคอนโซลไคลเอ็นต์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/rdpclip/1.0/NT5/EN-US/rdpclip_hotfix.exe
 • Relog (relog.exe): Relog.exe แยกเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานจากแฟ้มบันทึกที่จะถูกสร้างขึ้น โดยการล็อกประสิทธิภาพและบริการข้อความแจ้งเตือนเป็นรูปแบบแฟ้มสนับสนุนอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ข้อความ-TSV สำหรับข้อความที่คั่นด้วยแท็บ
  • ข้อความ-CSV สำหรับข้อความที่มีคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
  • ช่องฐานสอง
  เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/relog/1.00.0.1/NT5/EN-US/relog_setup.exe
 • เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิก RPC (rpccfg.exe): Rpccfg.exe กำหนดค่า Microsoft การเรียกขั้นตอนระยะไกลเพื่อฟังบนพอร์ตที่ระบุ จะแสดงการตั้งค่าพอร์ตยัง และพอร์ตตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นของระบบ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/4/c/5/4c5017b8-121f-45d7-bdaf-4683c0646621/rpccfg_setup.exe
 • การถ่ายโอนข้อมูล RPC (rpcdump.exe): นี้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งแบบสอบถามกระบวนการระยะไกลเรียกปลายทาง (RPC) สถานะ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ RPC เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/rpcdump.exe
 • เครื่องมือการตรวจสอบการเชื่อมต่อของ RPC (rpings.exe): เครื่องมือนี้ยืนยันการเชื่อมต่อ (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกลระหว่าง RPC เซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์บนเครือข่าย RPC Ping ตรวจสอบเพื่อดูว่า บริการ RPC จะตอบสนองการร้องขอของ RPC จากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/rpings.exe
 • จัดการชื่อบริการหลักสำหรับบัญชี (setspn.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยน หรือลบคุณสมบัติของไดเรกทอรีบริการหลักชื่อ (SPN) สำหรับบัญชีบริการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ SPNs ถูกใช้เพื่อค้นหาชื่อหลักเป้าหมายสำหรับการทำงานการบริการ SetSpn ช่วยให้คุณสามารถดู SPNs ปัจจุบัน การตั้งค่าของบัญชีเริ่มต้น SPNs และเมื่อต้อง การเพิ่ม หรือลบ SPNs เพิ่มเติม เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5fd831fd-ab77-46a3-9cfe-ff01d29e5c46&displaylang=en
 • SetX (setx.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ให้วิธีการชุดงานสำหรับการตั้งค่าตัวแปรตามสภาพแวดล้อม ในผู้ใช้ หรือ ในสภาพแวดล้อมระบบกิกะไบต์ เครื่องมือต้องการไม่ใช่การเขียนโปรแกรม หรือสคริปต์ อาจต้องใช้ตัวแปรตามสภาพแวดล้อมและค่าที่เกี่ยวข้องจากบรรทัดคำสั่ง นอกจากนี้จะสามารถรับค่าของคีย์รีจิสทรี และเขียนไปยังแฟ้มข้อความ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/setx/1.00.0.1/nt5/en-us/setx_setup.exe
 • ประสิทธิภาพการทำงานข้อมูลบล็อกการถ่ายโอนข้อมูลยูทิลิตี (showperf.exe): เครื่องมือ GUI นี้ช่วยให้นักพัฒนาที่ถ่ายโอนข้อมูล และแสดงข้อมูลดิบประสิทธิภาพการทำงาน ตามที่ถูกอ่านจากรีจิสทรีประสิทธิภาพการทำงานของ Windows 2000 ShowPerf อ่านข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานจากรีจิสทรี และแสดงผลลัพธ์ไม่ได้จัดเรียง และจัดในรายการแล้ว เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/showperf/1.00.0.1/NT5/EN-US/showperf_setup.exe
 • แฟ้มจำลองแบบบริการ (FRS) สถานะ Viewer (sonar.exe): Sonar เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบคีย์สถิติเกี่ยวกับ FRS สมาชิกในชุดแบบจำลอง Sonar สามารถรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานะจาก FRS. คุณสามารถใช้ Sonar เพื่อดูสถิติ coarse ในชุดแบบจำลอง และระดับของปริมาณการใช้งานจอภาพ backlogs เนื้อที่ว่าง และปัญหาอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=158cb0fb-fe09-477c-8148-25ae02cf15d8
 • ตัวกำหนดเวลาสั่งใกล้อนาคต (soon.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้กำหนดการโปรแกรมและคำสั่งเพื่อเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลหรือภายในเครื่องเร็วมาก เนื่องจากคุณจัดกำหนดการงานจะรันในแต่ละครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาปัจจุบัน คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไข Soon เพื่อจัดกำหนดการงาน คุณยังสามารถใช้ Soon เพื่อจัดกำหนดการงานเพื่อรันในช่วงเวลาน้อยกว่าหนึ่งวัน cyclically เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/soon/1.00.0.1/NT5/EN-US/soon_setup.exe
 • เครื่องมือการติดตั้งแบบอัตโนมัติ (sysdiff.exe): โดยการใช้เครื่องมือนี้ คุณสามารถ pre-install แอพลิเคชันเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งแบบอัตโนมัติที่มีโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่สนับสนุนการใช้สคริปต์การติดตั้ง เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/sysdiff/1.0/NT5/EN-US/sysdiff_hotfix.exe
 • Timethis (timethis.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้คำนวณเวลาที่ใช้เพื่อเรียกใช้คำสั่งระบบ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/timethis/1.00.0.1/NT5/EN-US/timethis_setup.exe
 • การสืบค้นกลับการถ่ายโอนข้อมูล (tracedmp.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ก่อให้เกิดการสรุปของข้อมูลล็อกการติดตามเหตุการณ์ TraceLog ไม่ผลิตผลที่สามารถอ่านได้โดยไม่ต้องใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มเติม ฟังก์ชัน TraceDmp ต้องเป็นผู้บริโภค Windows Management Instrumentation (WMI) ใช้เอาพุ TraceLog และแยกลงในรูปแบบที่อ่าน TraceDmp ยังสามารถสำรวจข้อมูลการสืบค้นกลับบัฟเฟอร์แบบเรียลไทม์ และแปลงข้อมูลไปยังแฟ้ม.csv เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/tracedmp/1.00.0.1/NT5/EN-US/tracedmp_setup.exe
 • เปิดใช้งานการสืบค้นกลับ (traceenable.exe): เครื่องมือ GUI นี้เปิดใช้งานการสืบค้นกลับ และแสดงตัวเลือกการสืบค้นกลับปัจจุบัน คุณสามารถใช้ TraceEnable เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:
  • เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการสืบค้นกลับการเข้าถึงระยะไกล/รัศมี Windows 2000 Server โดยไม่ต้องใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี
  • การสแกนแบบ EnableConsoleTracing, EnableFileTracing และ MaxFileSize ที่เกี่ยวข้องกับคอมโพเนนต์ย่อยใน
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing
   และปรับเปลี่ยนคีย์ย่อยที่ไม่ มีการใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี
  เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/traceena/1.00.0.1/NT5/EN-US/traceenable_setup.exe
 • ล็อกการสืบค้นกลับ (tracelog.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้เริ่มต้น หยุด หรือเปิดใช้งานการบันทึกล็อกการสืบค้นกลับ สามารถดูผลลัพธ์ของการบันทึกเหตุการณ์ โดยใช้เครื่องมือ TraceDmp หรือเครื่องมือ Reducer เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/tracelog/1.00.0.1/NT5/EN-US/tracelog_setup.exe
 • วางแผนกำลังการผลิตของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลเครื่องมือ (tscpt.exe): นี้ชุดของเครื่องมือช่วยองค์กรที่ มีการวางแผนกำลังการผลิตของ Microsoft Windows 2000 Terminal Services เครื่องมือช่วยให้องค์กรสามารถ และจัดการกพร้อมเลียนแบบบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งในทางกลับไม่สามารถช่วยตรวจสอบว่า สภาพแวดล้อมของสามารถจัดการการโหลดที่องค์กรที่คาดว่าจะเป็นการวางในสภาพแวดล้อมองค์กร เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/Tscpt/1.0/NT5/EN-US/tscpt_hotfix.exe
 • ตัวแก้ไขโซนเวลา (tzedit.exe): เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง และแก้ไขรายการของโซนเวลาสำหรับการตั้งค่าวัน / เวลา'ใน'แผงควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาล
  http://download.microsoft.com/download/5/8/a/58a208b7-7dc7-4bc7-8357-28e29cdac52f/TZEDIT.exe
 • เครื่องมือการโยกย้ายสถานะของผู้ใช้ (usmt.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้รวมเอกสารและการตั้งค่า (สถานะ) ของผู้ใช้ก่อนการโยกย้ายระบบปฏิบัติการเป็น Windows 2000 มีดำเนินการ และคืนค่าเหล่านั้นหลังจากการติดตั้ง คำสั่ง ScanState ของเครื่องมือการโยกย้ายสถานะของผู้ใช้จะเรียกใช้ก่อนที่จะติดตั้งเมื่อต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานะของผู้ใช้ หลังจากการติดตั้ง Windows 2000 เสร็จสมบูรณ์ คำสั่ง LoadState ของเครื่องมือจะเรียกใช้การรวมสถานะของผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/usmt/1.00.0.1/NT5/EN-US/usmt_setup.exe
 • การถ่ายโอนข้อมูลที่อยู่เสมือน (vadump.exe): เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้แสดงสถานะและขนาดของแต่ละส่วนของพื้นที่ที่อยู่เสมือน คุณสามารถใช้ VaDump เพื่อให้แน่ใจว่า พื้นที่ที่อยู่เสมือนเป็น overallocated เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/vadump/1.00.0.1/NT5/EN-US/vadump_setup.exe
 • (Whoami.exe) ของฉันคือใคร: เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ส่งกลับชื่อโดเมน หรือชื่อคอมพิวเตอร์ และชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้เครื่องมือ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/whoami/1.00.0.1/NT5/EN-US/whoami_setup.exe
 • การตรวจสอบ WinStation (winsta.exe): เครื่องมือ GUI นี้ตรวจสอบสถานะของผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเทอร์มินัล Microsoft Windows 2000 เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/winsta/1.00.0.1/NT5/EN-US/winsta_setup.exe
 • โปรแกรมอรรถประโยชน์ IPConfig Windows NT (wntipcfg.exe): เครื่องมือ GUI นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่า IP ของคุณ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
  http://download.microsoft.com/download/win2000platform/wntipcfg/1.00.0.1/nt5/en-us/WntIpcfg_setup.exe
 • XCacls (xcacls.exe): เครื่องมือนี้สามารถตั้งค่าตัวแฟ้มระบบความปลอดภัยเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ใน Windows Explorer จากบรรทัดคำสั่ง XCacls ทำ โดยการแสดง และ ด้วยการปรับเปลี่ยน access control list (Acl) ของแฟ้ม เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้: http://download.microsoft.com/download/win2000platform/WebPacks/1.00.0.1/NT5/EN-US/xcacls.exe

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927229 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbproductlink kbtshoot kbinfo kbmt KB927229 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927229

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com