กล่องโต้ตอบบันทึกเป็นจะแสดงขึ้นเมื่อคุณใช้ Windows Explorer เพื่อเปิดแฟ้ม Office หลังจากที่คุณทำการติดตั้งชุดความเข้ากันได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927223 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณติดตั้งคความที่ใช้ Microsoft Word, Excel และรูป แบบแฟ้ม 2007 ของ PowerPoint เมื่อคุณใช้ Windows Explorer เพื่อเปิดแฟ้ม Microsoft Office เช่นเอกสาร Microsoft Word แผ่นงาน Microsoft Excel หรืองานนำ เสนอ Microsoft PowerPoint เอกสารที่ไม่เปิด แทนบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากชนิดแฟ้มของ Microsoft Office อาจสูญเสียการเชื่อมโยงที่พวกเขาไว้ก่อนหน้านี้ได้กับโปรแกรมอื่นเมื่อคุณติดตั้งคความเข้ากัน ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่ใช้ใด ๆ ของชนิดแฟ้มต่อไปนี้:
 • Microsoft Office Word 97-2003 เอกสาร (* .doc)
 • การนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 97-2003 (* .ppt)
 • แม่แบบของ Microsoft Office PowerPoint 97-2003 (* .pot)
 • การนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 97-2003 (*.pps)
 • สมุดงาน Excel 97-2003 ของ Microsoft Office (*.xls)
 • Microsoft Office ต้นแบบของ Excel 97-2003 (*.xlt)
 • Microsoft Office Excel 97-2003 เพิ่ม- ใน (*.xla)
 • การเอกสาร word 2007 (*.docx)
 • เอกสารที่เปิดใช้งานแมโคร 2007 ของ word (*.docm)
 • การนำเสนอ PowerPoint 2007 (*.pptx)
 • เปิดใช้งานแมโครการ 2007 PowerPoint นำเสนอ (*.pptm)
 • การแม่แบบ PowerPoint 2007 (*.potx)
 • เปิดใช้งานแมโครการ 2007 PowerPoint แม่แบบ (*.potm)
 • การนำเสนอ PowerPoint 2007 (*.ppsx)
 • แสดงที่เปิดใช้งานแมโคร 2007 ของ PowerPoint (*.ppsm)
 • สมุดงานไบนารี 2007 การ Excel (*.xlsb)
 • การสมุดงาน Excel 2007 (*.xlsx)
 • เปิดใช้งานแมโครการ 2007 Excel สมุดงาน (*.xlsm)
 • การแม่แบบ Excel 2007 (*.xltx)
 • เปิดใช้งานแมโครการ 2007 Excel แม่แบบ (*.xltm)
 • Excel 2007 เพิ่มไว้ (*.xlam)

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ re-associate ชนิดแฟ้มกับโปรแกรมที่คุณต้องการใช้เปิดแฟ้ม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกขวาแฟ้มที่คุณต้อง การเปิดในโปรแกรมนั้น แล้ว คลิกเปิดด้วย.
 2. คลิกเลือกโปรแกรมจากรายการแล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับแฟ้ม
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้โปรแกรมที่เลือกเพื่อเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้งชุดความเข้ากันได้ คุณสามารถบันทึกแฟ้มที่ใช้ชนิดของแฟ้มจาก Microsoft Office รุ่นก่อนหน้าเป็นแฟ้มที่ใช้ชนิดแฟ้มของ Office 2007 คุณยังสามารถบันทึกแฟ้มที่ใช้ชนิดแฟ้มของ Office 2007 เป็นแฟ้มที่ใช้ชนิดของแฟ้มจาก Office รุ่นก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มไปยังแฟ้มชนิดอื่น คลิกขวาแฟ้ม และจากนั้น คลิกบันทึกเป็น.

หมายเหตุ:ชนิดแฟ้มของ office 2007 จะเรียกอีกอย่างว่าชนิดแฟ้มของรูปแบบ Open XML Office

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงชนิดของแฟ้มที่สามารถระบุแฟ้มถูกบันทึกเป็นหลังจากที่คุณติดตั้งคความเข้ากัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ประเภทไฟล์บันทึกเป็นตัวเลือก
.doc.docx, .docm
.ppt.pptx, .pptm
.pot.potx, .potm
.pps.ppsx, .ppsm
.xls.xlsx, .xlsm, .xlsb
.xlt.xltx, .xltm
.xla.xlam
.docx, .docm.doc
.pptx, .pptm.ppt
.potx, .potm.pot
.ppsx, .ppsm.pps
.xlsx, .xlsm, .xlsb.xls
.xltx, .xltm.xlt
.xlam.xla
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การขอรับ และ การใช้คความเข้ากันได้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
924074วิธีการใช้ Excel, PowerPoint, และ Word รุ่นก่อนเพื่อเปิดและบันทึกแฟ้มจากโปรแกรม Office 2007

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927223 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
Keywords: 
kbtshoot kbfileawareoff2007 kbexpertisebeginner kbsavefile kbopenfile kbprb kbmt KB927223 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927223

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com