Straipsnio ID: 927177
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip i?diegti ?Windows Internet Explorer 7?, skirt? sistemoms ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003?.

?diegus ?Windows Internet Explorer 7? kompiuteryje automati?kai atkuriama ?Internet Explorer 6?. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip patikrinti, ar ?Windows Internet Explorer 6? atkurta tinkamai.

Yra du ?Windows Internet Explorer 7? i?diegimo b?dai:
 • 1 b?das: naudokite parinkt? ?traukti arba pa?alinti programas
 • 2 b?das: naudokite ?Spuninst.exe?
Prad?kite nuo pirmojo b?do. Jei jis nepadeda, pabandykite naudoti antr?j?.

?is straipsnis skirtas pradedantiesiems ir patyrusiems kompiuterio vartotojams.

Atlikti nurodytus veiksmus gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiausia i?spausdinsite.

Svarbu Jei ?dieg? ?Internete Explorer 7? kompiuteryje ?dieg?te ?Windows XP? SP3, prie? i?diegdami ?Internet Explorer 7? tur?site i?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?.

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
950719 Negalite i?diegti ?Internet Explorer 7? ar ?Internet Explorer 8? 1 beta versijos po to, kai ?diegiate ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?

1 b?das: ?Internet Explorer 7? i?diegimas naudojant parinkt? ?traukti arba pa?alinti programas

Lengviausias b?das i?diegti ?Windows Internet Explorer 7? ? naudoti parinkt? ?traukti arba pa?alinti programas.

1 veiksmas: i?diekite ?Internet Explorer 7?

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?ra?ykite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai. Kol kompiuteris sudarys program? s?ra??, gali praeiti kelios minut?s.
 3. Slinkite s?ra?u ?emyn ir spustel?kite Windows Internet Explorer 7, tada ? Pa?alinti.

2 veiksmas: patikrinkite, ar atkurta programa ?Internet Explorer 6?

Nor?dami patikrinti, ar atkurta programa ?Internet Explorer 6?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite iexplore. Bus atidaryta ?Windows Internet Explorer?.
 3. Meniu ?inynas spustel?kite Apie ?Internet Explorer?. Atidaromas langas Apie ?Internet Explorer?.
 4. Jei versijos numeris prasideda 6, s?kmingai i?dieg?te ?Internet Explorer 7? ir atk?r?te ?Internet Explorer 6?.
Jei ?is b?das nepad?jo, i?bandykite 2 b?d?.

2 b?das: naudodami ?Spuninst.exe? i?diekite ?Internet Explorer 7?

Jei 1 b?du nepavyko i?diegti ?Internet Explorer 7?, pabandykite kompiuteryje naudoti vykdom?j? vedl? ?Spuninst.exe?.

1 veiksmas: nematom? fail? ir aplank? nustatymas kaip matom?

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Mano dokumentai.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. Spustel?kite skirtuk? Rodymas.
 4. S?ra?o Papildomi parametrai dalyje Pasl?pti failai ir aplankai spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus, tada spustel?kite Gerai.

2 veiksmas: i?diekite ?Internet Explorer 7?

Nor?dami i?diegti ?Internet Explorer 7?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?ra?ykite %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe, tada spustel?kite Gerai.
 3. Nor?dami pa?alinti ?Internet Explorer 7?, vykdykite vedlio nurodymus.

3 veiksmas: patikrinkite, ar atkurta programa ?Internet Explorer 6?

Nor?dami patikrinti, ar atkurta programa ?Internet Explorer 6?:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite iexplore. Bus atidaryta ?Windows Internet Explorer?.
 3. Meniu ?inynas spustel?kite Apie ?Internet Explorer?. Atidaromas langas Apie ?Internet Explorer?.
 4. Jei versijos numeris prasideda 6, s?kmingai i?dieg?te ?Internet Explorer 7? ir atk?r?te ?Internet Explorer 6?.
Jei negalite i?diegti ?Windows Internet Explorer 7? arba ?Internet Explorer 6? nepavyko atkurti naudojant abu b?dus, per?i?r?kite skyri? ?Kiti veiksmai?.

KITI VEIKSMAI

Jei nepavyko i?diegti ?Windows Internet Explorer 7? naudojant abu b?dus, pagalbos galite kreiptis ? draugus, IPT arba tinklo administratori?. Be to, naudodamiesi ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnybos svetaine galite ie?koti kit? problemos sprendim?. ?tai keletas ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnybos svetain?je teikiam? paslaug?:
 • Ie?koma ?ini? baz?: ie?kokite ?Microsoft? produktams skirto palaikymo informacijos ir savaranki?kos pagalbos priemoni?.
 • Sprendim? centrai: per?i?r?kite da?nai u?duodamus klausimus apie konkre?ius produktus ir svarbiausius atsakymus.
 • ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnybos naujien? grup?s: konsultuokit?s su kolegomis, vartotojais ir ?Microsoft? labiausiai vertinamais profesionalais (LVP).
 • Kitos aptarnavimo parinktys: u?duokite klausim? internetu, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb? arba pateikite atsiliepim?.
Jei pasinaudojus ?iomis ?Microsoft? svetain?mis vis dar kyla problem? arba jei nerandate sprendimo ?Microsoft? palaikymo tarnybos svetain?je, spustel?kite ?? sait? ir susisiekite su palaikymo tarnyba:
http://support.microsoft.com/contactus/

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie ?Internet Explorer 8? i?diegim? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
957700 Kaip i?diegti, arba pa?alinti, ?Internet Explorer 8?

Savyb?s

Straipsnio ID: 927177 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 28 d. - Per?i?ra: 2.0
Rakta?od?iai: 
kbharmony kbuninstall kbceip kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB927177

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com