คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Microsoft เกมสำหรับ Windows ถนน และเดินทางไปทำ และ Mappoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927007 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

บทความนี้แสดงคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Microsoft เกมสำหรับ Windows ถนน และเดินทางไปทำ และ Mappoint

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่ 1: เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft คืออะไร

A1: การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft พยายามลดซอฟต์แวร์ปลอม และ เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าของ Microsoft ได้รับซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพที่พวกเขาคาดหวัง หลังจากที่คุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ product key เฉพาะถูกกำหนดให้กับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ที่ที่คุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ หลังจากที่มีกำหนดหมายเลขผลิตภัณฑ์นี้ คุณไม่สามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เดียวกันเมื่อต้องการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในโหมดเต็มรูปแบบลักษณะการทำงานดังกล่าว ถ้าคุณเลือกที่ไม่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะในโหมดการทดลองลดลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
925723คุณได้รับข้อความแสดงข้อความการเปิดใช้งานหลังจากที่คุณเล่น X Simulator เที่ยวบิน 30 นาที
Q2: ประโยชน์ของการใช้การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft คืออะไร

A2: เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ช่วยให้คุณสามารถเริ่มการทำงาน และใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องใช้แผ่นดิสก์

Q3: ข้อมูลใดจะเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งผ่านระหว่างการเปิดใช้งานหรือไม่

A3: เมื่อคุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งไปยัง Microsoft พร้อมกับฮาร์ดแวร์แฮ ฮาร์ดแวร์แฮเป็นตัวเลขซ้ำกันที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์แฮแสดงถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์แฮชในการกำหนดยี่ห้อหรือรูปแบบของคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ แฮฮาร์ดแวร์ไม่สามารถย้อนหลังคำนวณหาข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ raw นอกเหนือจากข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน การตั้งค่าภาษาเพิ่มเติมบางอย่างรวบรวม ไม่มีใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวคุณ ข้อมูลถูกใช้เฉพาะเมื่อ ต้องยืนยันว่า คุณมีสำเนาที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์ และ สามารถรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ

Q4: กี่ครั้งสามารถเรียกฉันใช้ผลิตภัณฑ์หรือไม่

A4: ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ให้คุณสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเอาออก และติดตั้ง หรือเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จำนวนครั้ง การเปิดใช้งานเพิ่มเติมให้ไว้เพื่อให้คุณสามารถเอาออก และติดตั้งผลิตภัณฑ์ บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรือ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ดูข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft จะอยู่ในโฟลเดอร์'เกม'

Q5: ทราบได้อย่างไรว่า ซอฟต์แวร์ของฉันมีอยู่แล้วการเรียกใช้หรือไม่

A5: ถ้าไม่มีการเรียกใช้ผลิตภัณฑ์ ความสามารถเกมส์แบบมัลติในเกมจะไม่พร้อมใช้งาน
หมายเหตุ เกมบางเกมเกมส์แบบมัลติเพลย์เยอร์ที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นเกมจนกว่าคุณเปิดใช้งาน
Q6: ฉันสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องหรือไม่

A6: โปรดอ้างถึงข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ (เงื่อนไขซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาตให้ใช้สิทธิ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์กี่เครื่อง ข้อตกลงการให้ผู้ใช้ปลายทางจะอยู่ ในโฟลเดอร์ผลิตภัณฑ์ หรือ บนดีวีดีของผลิตภัณฑ์
Q7: เรียกวิธีทำฉันใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft ของฉันสำหรับ Windows หรือไม่

A7: เมื่อคุณเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก คุณได้รับพร้อมท์ให้คลิก เปิดใช้งานในขณะนี้ หรือคลิก เปิดใช้งานในภายหลัง. ถ้าคุณคลิก เปิดใช้งานในขณะนี้คุณต้องป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเรียกใช้ผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีการเปิดใช้งานสำหรับตราบเท่าที่คุณต้องการ ถ้าคุณทำไม่ได้เมื่อต้องการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จะทำในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน นอกจากนี้ เช่นคุณลักษณะเกมส์แบบมัลติ คุณลักษณะบางอย่างจะไม่พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ต่อไป คุณต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เปิดใช้งานในขณะนี้แล้ว คลิก ถัดไป.
 2. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ และจากนั้น คลิก ถัดไป.

  หมายเหตุ ไม่ต้องสูญเสียหมายเลขผลิตภัณฑ์ เก็บบรรจุภัณฑ์ หรือหมายเหตุหมายเลข เก็บข้อมูลตัวเลขในตำแหน่งที่ปลอดภัย
 3. ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานรันโดยอัตโนมัติ ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานให้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อดำเนินต่อ:
  • เปิดใช้งาน โดยใช้อินเทอร์เน็ต
   นอกจากนี้ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติติดต่อ Microsoft เซิร์ฟเวอร์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เมื่อคุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ โดยใช้อินเทอร์เน็ต หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งไปยัง Microsoft ผ่านทางการโอนย้ายที่เข้ารหัสลับ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และคุณไม่ได้เชื่อมต่อ ตัวช่วยสร้างจะแจ้งเตือนคุณว่าไม่มีการเชื่อมต่อ
  • เปิดใช้งาน โดยใช้โทรศัพท์
   คุณสามารถโทรศัพท์ศูนย์การเปิดใช้งานเมื่อต้องดูวิธีใช้ของตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า และการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ เปิดใช้งานโทรศัพท์อาจต้องใช้เวลานานกว่าการเปิดใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณควรอยู่ที่คอมพิวเตอร์เมื่อคุณเรียกใช้ นอกจากนี้ คุณควรมีรหัสผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์ของคุณ เมื่อคุณเลือกอ็อพชันนี้ ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานสร้างรหัสการติดตั้ง คุณ musy ได้ ID การติดตั้งนี้เพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์

   สิ่งสำคัญ เมื่อคุณโทรศัพท์ ศูนย์การเปิดใช้งานคุณได้รับพร้อมท์ให้อ่านหมายเลข ID การติดตั้ง ถ้าคุณมีปัญหาในการทำตามคำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ ไม่วางสาย รอจนกว่าคุณได้รับตัวเลือกสำหรับการโอนย้าย พูดว่า "โอนฉัน คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางเพื่อคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

   หมายเหตุ หมายเลขของศูนย์การเปิดใช้งานจะไม่ปรากฏในบทความนี้ได้เนื่องจากหมายเลขที่ติดต่อโทรศัพท์แตกต่างกันไป ตามสิทธิ์การใช้งาน และ ตามประเทศหรือภูมิภาค ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานให้หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์การเปิดใช้งาน
ถ้าเปิดใช้งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
คุณเรียบร้อยแล้วเรียกใช้ Microsoft<product title="">บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้</product>

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม แวะไปที่ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ เว็บไซต์นี้ให้บริการต่อไปนี้:
 • (ชุมชนของ Microsofthttp://answers.microsoft.com/en-us/windows/default.aspx): การโต้ตอบ กับเพื่อน และผู้เชี่ยวชาญ Microsoft สุดคุณค่าด้าน (MVPs)
 • (ศูนย์แก้ไขปัญหาhttp://support.microsoft.com/select/?target=hub): ดูเฉพาะผลิตภัณฑ์ถามที่ถามบ่อย (FAQ) และสนับสนุนที่สำคัญ
 • (ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถค้นหาได้http://support.microsoft.com/search/?adv=1): ค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคข้อมูลและแก้ไขเครื่องมือสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
 • (ตัวเลือกการสนับสนุนอื่น ๆhttp://support.microsoft.com/default.aspx?pr=csshome): ใช้เว็บเพื่อถามคำถาม การติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องให้ผลป้อนกลับ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927007 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 20.0
ใช้กับ
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege 2.0
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2010
 • Microsoft Streets & Trips 2010 GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator
 • Microsoft Fable III for PC
Keywords: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB927007 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927007

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com