Identifikator ?lanka: 926804 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako korisnik predstavlja malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Re?enje


Ako se prilikom instalacije sistema Office 2010 ili 2007 ili nekog od zasebnih Office programa, kao ?to je Excel, pojavi poruka ?Gre?ka 1935. Do?lo je do gre?ke tokom instaliranja komponente asemblera?, najpre ponovo pokrenite ra?unar i poku?ajte da ponovite instalaciju.

Ako se ova gre?ka javlja i nakon ?to ponovo pokrenete ra?unar, poku?ajte da re?ite problem pomo?u nekog od ovih metoda:
Pokrenite alatku ?Provera spremnosti a?uriranja sistema?
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
VA?NO Alatka ?Provera spremnosti a?uriranja sistema? mo?e da se koristi samo u operativnim sistemima Windows 7 ili Windows Vista. Ako imate Windows XP, isprobajte neki drugi metod iz ovog ?lanka.

Izaberite i preuzmite alatku ?Provera spremnosti a?uriranja sistema? za va?u verziju operativnog sistema Windows.

Vi?e informacija o alatki ?Provera spremnosti a?uriranja sistema? i veze za preuzimanje odgovaraju?ih verzija za operativne sisteme Windows Server potra?ite u odeljku ?ta je alatka ?Provera spremnosti a?uriranja sistema??
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Popravka ili a?uriranje Microsoft .NET Framework komponenti
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Najpre proverite u listi instaliranih programa da li je instalirana najnovija verzija platforme .NET Framework. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start (ili izaberite Start > Pokreni u operativnom sistemu Windows XP).
 2. Otkucajte appwiz.cpl i pritisnite taster Enter.
 3. Prona?ite Microsoft .NET Framework 4 Client Profile u listi instaliranih programa. Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2855931
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
Ako ste prona?li Microsoft .NET Framework 4 Client Profile, primenite slede?e korake da biste ga popravili:
 1. Zatvorite sve aplikacije.
 2. Kliknite na dugme Start (ili izaberite Start > Pokreni u operativnom sistemu Windows XP).
 3. Otkucajte appwiz.cpl i pritisnite taster Enter.
 4. Izaberite stavku Microsoft .NET Framework 4 Client Profile i kliknite na dugme Deinstaliraj/promeni (ili Promeni/ukloni u operativnom sistemu Windows XP). Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2855932
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed

 5. Izaberite opciju Popravi .NET Framework 4 Client Profile na prvobitno stanje, a zatim kliknite na dugme Dalje. Pogledajte sliku.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Gre?ka 1935
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed

 6. Nakon popravke kliknite na dugme Zavr?i, a zatim kliknite na dugme Ponovo pokreni sada.
Ako ne mo?ete da prona?ete Microsoft .NET Framework 4 Client Profile, preuzmite i instalirajte ga da biste a?urirali ra?unar. Datoteku mo?ete da preuzmete sa lokacije:

Microsoft .NET Framework 4 (Web Installer)
Ponovo poku?ajte da instalirate Microsoft Office. Ako se gre?ka 1035 i dalje javlja, primenite slede?e korake da biste deinstalirali, a zatim ponovo instalirali plarformu .NET Framework.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Deinstalacija i ponovna instalacija Microsoft .NET Framework komponenti
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
VA?NO Uslu?ni program za ?i??enje instalacije platforme .NET Framework koji je ovde dat trebalo bi da se upotrebi tek kada ve? isprobate prethodne opcije.

Da biste deinstalirali .NET Framework komponente sa ra?unara, pratite slede?e korake:
 1. Kreirajte privremenu fasciklu na radnoj povr?ini.
 2. Posetite blog Korisni?ki priru?nik za .NET Framework alatku za ?i??enje i preuzmite datoteku dotnetfx_cleanup_tool.zip.
 3. Kada se od vas to zatra?i, kliknite na dugme Otvori, a zatim na dugme Izdvoji odmah. Izdvojite datoteke u fasciklu koju ste kreirali.
 4. Prona?ite datoteku cleanup_tool.exe u fascikli koju ste kreirali i kliknite dvaput na nju.
 5. U poruci ?elite li da pokrenete uslu?ni program za ?i??enje instalacije platforme .NET Framework? kliknite na dugme Da.
 6. Kliknite na dugme Da da biste prihvatili ugovor o licenciranju.
 7. U prozoru Proizvod za ?i??enje izaberite verziju platforme .NET Framework koju ?elite da uklonite.

  Napomena Ne mo?ete da uklonite .NET Framework verzije koje su deo operativnog sistema Windows. Ako imate Windows 7, ne mo?ete da uklonite verziju 3.5 ili neku od prethodnih verzija platforme .NET Framework. Ako imate operativni sistem Windows Vista, ne mo?ete da uklonite verziju 3.0 ili neku od prethodnih verzija platforme .NET Framework. Ako imate Windows XP, ne mo?ete da uklonite verziju 2.0 ili neku od prethodnih verzija platforme .NET Framework.
 8. Kliknite na dugme O?isti odmah.
 9. Ponovo pokrenite ra?unar kada .NET Framework komponenta bude uklonjena.
 10. Preuzmite odgovaraju?e komponente za svoj operativni sistem i instalirajte ih jednu po jednu:
  • .NET Framework 1.1 ? samo za Windows XP.
  • .NET Framework 1.1 SP1 ? samo za Windows XP.
  • .NET Framework 3.5 SP1 ? za operativne sisteme Windows XP, Windows Vista i Windows 7.
  • .NET Framework 4.0 ? za operativne sistem Windows XP, Windows Vista i Windows 7.
 11. Ponovo pokrenite ra?unar i pokrenite Windows Update da biste instalirali ispravke.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Potrebna vam je dodatna pomo??

Potra?ite pomo? od Microsoft zajednice na mre?i, prona?ite vi?e informacija na lokaciji Microsoft podr?ka ili Office pomo? i uputstva, odnosno saznajte vi?e o opcijama pomo?ne podr?ke.

Dodatne informacije


Ako se gre?ka 1935 javi tokom instalacije sistema Office 2010 sa servisnim paketom 1 (SP1), primenite korake iz ?lanka baze znanja Opis ispravke za Office 2010: 13. septembar 2011.

Dodatne informacije o gre?ci 1935 mo?ete da prona?ete u ?lanku Gre?ka 1935 tokom instalacije platforme .NET Framework (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom).
Svojstva

Identifikator ?lanka: 926804 - Poslednji pregled: 31. maj 2013. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Professional Academic 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbsmbportal KB926804

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com