สรุปการสนับสนุน 64 บิต ระบบปฏิบัติการ และรุ่นของ SQL Server ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926628 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงรุ่นของ Windows, SQL Server, Visual Studio และ.NET Framework รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft BizTalk Server 2006 R2 และรุ่นใหม่กว่า บทความนี้แสดงการสนับสนุน 64 บิตสำหรับรุ่นและรุ่นของ BizTalk Server เหล่านี้

สำหรับรุ่นก่อนหน้าของ BizTalk Server ไป เซิร์ฟเวอร์ BizTalk: ระบบปฏิบัติการ รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ SQL และการสนับสนุน 64 บิต.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการระบบปฏิบัติการ SQL Server, Visual Studio และ.NET Framework รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน โดย BizTalk Server 2006 R2 และรุ่นใหม่กว่า

ระบบปฏิบัติการ SQL Server, Visual Studio และการสนับสนุนเวอร์ชัน.NET Framework

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
BizTalk Server 2013 R22013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalkBizTalk Server 20102009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalkBizTalk Server 2006 R2
Windows XPไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ มี Windows XP Service Pack 3ใช่ Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็ค
Windows XP Professional เวอร์ชั่น 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ มี Windows XP Service Pack 3ใช่ Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็ค
Windows Server 2003ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ กับ Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ กับ Windows Server 2003 Service Pack ที่ 1
เซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 เวอร์ชั่น 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่
Windows Vista รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ ด้วย Windows Vista Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คใช่ ด้วย Windows Vista Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่
Windows Server 2008 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่
Windows 7 รวมถึง 64 บิตใช่ กับ Windows 7 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ กับ Windows 7 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Server 2008 R2 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ใช่ ด้วย Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Server 2012ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows Server 2012 R2ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Windows 8ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
8.1 ของ Windowsใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
SQL Server 2000ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ กับ SQL Server 2000 Service Pack ที่ 4
เฉพาะ SQL Server 2000 เวอร์ชั่น 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่
SQL Server 2005 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ SQL Server 2005 Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คใช่
SQL Server 2008 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ กับ SQL Server 2008 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ไม่ใช่
SQL Server 2008 R2 รวมถึง 64 บิตไม่ใช่ใช่ กับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
เซิร์ฟเวอร์ SQL 2012ใช่ กับ SQL Server 2012 Service Pack ที่ 1ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
SQL เซิร์ฟเวอร์ 2014ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
SQL Server Expressใช่ แต่ไม่แนะนำใช่ แต่ไม่แนะนำใช่ แต่ไม่แนะนำใช่ แต่ไม่แนะนำใช่ แต่ไม่แนะนำ
รุ่นที่มี visual StudioVisual Studio 2013Visual Studio 20122010 Studio แสดงผลVisual Studio 2008 SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คVisual Studio 2005
.NET framework เวอร์ชั่นโครงการที่มี visual Studio: .Net Framework 4.5

รันไทม์ของ BizTalk: .Net Framework 4.5 หรือ.Net Framework 4.51
.Net framework 4.5.Net framework 4
.Net framework 3.5 SP1
.Net framework 3.5 SP1.Net framework 3.0
.Net framework 2.0

สิ่งสำคัญควรติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows และ SQL Server การติดตั้ง Windows ใหม่ล่าสุดและ SQL Server เซอร์วิสแพ็คอยู่เสมอได้รับการสนับสนุน

การสนับสนุน 64 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ 64 บิตการสนับสนุนการปฏิบัติการ 64 บิตท้องถิ่น
BizTalk Server 2013 R2รุ่นทั้งหมดรุ่นขององค์กร
รุ่นมาตรฐาน
รุ่นสำหรับนักพัฒนา
รุ่นสาขา
รุ่นทดลอง
2013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalkรุ่นทั้งหมดรุ่นขององค์กร
รุ่นมาตรฐาน
รุ่นสำหรับนักพัฒนา
รุ่นสาขา
รุ่นทดลอง
BizTalk Server 2010รุ่นทั้งหมดรุ่นขององค์กร
รุ่นมาตรฐาน
รุ่นสำหรับนักพัฒนา
รุ่นสาขา
รุ่นทดลอง
2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalkรุ่นทั้งหมดรุ่นขององค์กร
รุ่นสำหรับนักพัฒนา
รุ่นสาขา
รุ่นทดลอง

หมายเหตุ Standard Edition ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติการ 64 บิตท้องถิ่น
BizTalk Server 2006 R2รุ่นทั้งหมดรุ่นขององค์กร
รุ่นสำหรับนักพัฒนา
รุ่นสาขา
รุ่นทดลอง

หมายเหตุ Standard Edition ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติการ 64 บิตท้องถิ่น

รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ก่อนหน้านี้

สำหรับรุ่นก่อนหน้าของ BizTalk Server ไปที่:
เซิร์ฟเวอร์ BizTalk: ระบบปฏิบัติการ รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ SQL และการสนับสนุน 64 บิต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926628 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
Keywords: 
kbbtssetup kbbts kbtshoot kbinfo kbmt KB926628 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926628

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com