ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยอีเมล์ใน Outlook 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926512 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำหรับผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณลักษณะความปลอดภัยอีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2007 บทความนี้แสดงการตั้งค่าความปลอดภัยที่คุณสามารถตั้งค่าเมื่อ Outlook 2007 ทำงานในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการและการรักษาความปลอดภัยนโยบายรีจิสทรีของ AdminSecurityMode

outlook 2007 สามารถใช้แบบฟอร์มการรักษาความปลอดภัยของโฟลเดอร์สาธารณะหรือ'นโยบายกลุ่ม'เพื่อจัดการการรักษาความปลอดภัย สำหรับสิ่งที่แนบ และคง คลังที่เพิ่ม ความสามารถในการใช้การตั้งค่าวัตถุ (GPO) ของ'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเก็บการตั้งค่าความปลอดภัยคือ คุณลักษณะใหม่ใน Outlook 2007

ถ้าสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณใช้โฟลเดอร์สาธารณะ และ ถ้าคุณใช้รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของโฟลเดอร์สาธารณะใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ คุณสามารถต่อการใช้รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของโฟลเดอร์สาธารณะ คุณสามารถทำเช่นนี้หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนรองเพื่อตั้งค่ารีจิสทรีที่เหมาะสม

outlook 2007 จะได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากที่การตั้งค่าการจัดการความปลอดภัย สำหรับสิ่งที่แนบ และคง คลังที่เพิ่มวัตถุนโยบายกลุ่ม ไม่เหมือนกับ Microsoft Office Outlook 2003, Outlook 2007 ไม่ใช้ข้อมูลรีจิสทรี CheckAdminSettings เพื่อตรวจสอบการตั้งค่านโยบาย หรือ เพื่อกำหนดระดับของความน่าเชื่อถือสำหรับคงคลังที่เพิ่มขึ้น แทน Outlook 2007 ใช้รายการรีจิสทรี AdminSecurityMode ใหม่เพื่อกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัย

รายการรีจิสทรี AdminSecurityMode ใช้การกำหนดค่าต่อไปนี้:

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: AdminSecurityMode
ค่าต่างๆ::
 • 0: ใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของเริ่มต้น Outlook

  หมายเหตุ:นี้เป็นค่าเริ่มต้นถ้าไม่มีรายการรีจิสทรี AdminSecurityMode
 • 1: ใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยจากโฟลเดอร์สาธารณะของการตั้งค่าความปลอดภัยของ Outlook
 • 2: ใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยจากโฟลเดอร์สาธารณะของการตั้งค่าความปลอดภัย 10 Outlook
 • 3: ใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยจากการตั้งค่าของวัตถุนโยบายกลุ่ม
ใช้รายการรีจิสทรี AdminSecurityMode เพื่อควบคุมการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ Outlook 2007 คุณสามารถกำหนดค่า Outlook 2007 ใช้การตั้งค่าความปลอดภัยปัจจุบันที่มีการเผยแพร่ผ่านทางแบบฟอร์มความปลอดภัยโฟลเดอร์สาธารณะ Outlook ที่มีอยู่ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถกำหนดค่า Outlook 2007 ใช้การตั้งค่าความปลอดภัยที่ใช้วัตถุนโยบายกลุ่ม

รายการรีจิสทรี AddinTrust และเชื่อถือเพิ่มในนโยบาย

รายการรีจิสทรี AddinTrust ใน Outlook 2007 ทำงานตรง ตามที่ได้บ้างใน Outlook 2003 โปรดทราบว่า เมื่อคุณกำหนดค่าของรายการรีจิสทรี AddinTrust เป็น 0 (ศูนย์), คุณกำหนดค่า Outlook 2007 ใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยที่กำหนด ด้วยค่าของรายการรีจิสทรี AdminSecurityMode รายการรีจิสทรี AddinTrust ใช้การกำหนดค่าต่อไปนี้:

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: AddinTrust
ค่าต่างๆ::
 • 0: ความน่าเชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับค่าของรายการรีจิสทรี AdminSecurityMode

  หมายเหตุ:นี้เป็นค่าเริ่มต้นถ้าไม่มีรายการรีจิสทรี AddinTrust
 • 1: ความเชื่อถือโปรแกรมทั้งหมดเพิ่มเติม
 • 2: ความเชื่อถือโปรแกรมมีเพิ่มเติม

outlook 2007 ในสภาพแวดล้อม Exchange Server ที่ใช้โฟลเดอร์สาธารณะ

หากเรียบร้อยแล้วคุณใช้โฟลเดอร์สาธารณะฟอร์มการรักษาความปลอดภัยการจัดการความปลอดภัย กระบวนการโยกย้ายที่ง่ายที่สุดไปยัง Outlook 2007 จะดำเนินต่อให้ใช้รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของโฟลเดอร์สาธารณะ คุณสามารถทำเช่นนี้คำนึงถึงรุ่นของ Exchange Server ที่คุณกำลังทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook 2007 ใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดค่าในแบบฟอร์มการรักษาความปลอดภัยของโฟลเดอร์สาธารณะ เซ็ตรายการรีจิสทรี AdminSecurityMode ค่าเป็น 1 หรือ 2 ค่าที่คุณตั้งค่าขึ้นอยู่กับว่าแบบฟอร์มที่มีการเผยแพร่ถูกเก็บอยู่ ในโฟลเดอร์สาธารณะของการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย Outlook หรือ ในโฟลเดอร์สาธารณะของการตั้งค่าความปลอดภัย 10 Outlook

รายการต่อไปนี้อธิบายถึงค่ารายการรีจิสทรี AdminSecurityMode ในรายการนอกจากนี้ยังอธิบายมีผลอย่างไรแต่ละค่ากับ Outlook 2007 ในสภาพแวดล้อม Exchange Server ที่ใช้โฟลเดอร์สาธารณะ เป็นดังนี้:
 • รายการรีจิสทรีไม่มีอยู่: Outlook 2007 ใช้การตั้งค่าผู้ดูแลในการเริ่มต้น
 • 0: outlook 2007 ใช้การตั้งค่าผู้ดูแลในการเริ่มต้น
 • 1: outlook 2007 ใช้การตั้งค่าผู้ดูแลที่กำหนดเองในโฟลเดอร์สาธารณะของการตั้งค่าความปลอดภัยของ Outlook
 • 2: outlook 2007 ใช้การตั้งค่าผู้ดูแลที่กำหนดเองในโฟลเดอร์สาธารณะของการตั้งค่าความปลอดภัย 10 Outlook
 • 3: outlook 2007 ใช้การตั้งค่าของวัตถุนโยบายกลุ่ม

outlook 2007 ในสภาพแวดล้อม Exchange Server ไม่สามารถใช้โฟลเดอร์สาธารณะ

การกำหนดค่า Outlook 2007 ใช้การตั้งค่าความปลอดภัยที่ใช้ GPO เซ็ตรายการรีจิสทรี AdminSecurityMode ค่าเป็น 3 นอกจากนี้ ถ้าจำเป็น ยืนยันว่า มีการตั้งค่ารายการรีจิสทรี AddinTrust ค่าเป็น 0 (ศูนย์)

การตั้งค่าความปลอดภัยของสิ่งที่แนบมา

การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับสิ่งที่แนบใน Outlook 2007 มีดังนี้

แสดงสิ่งที่แนบระดับ 1

โดยทั่วไป ระดับ 1 การสิ่งที่แนบถูกบล็อค ถ้าคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ ผู้ใช้สามารถดูสิ่งที่แนบมาระดับ 1 ใน Outlook 2007

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: ShowLevel1Attach
ค่าต่างๆ::
 • 1: เปิดใช้งาน
 • 0: ถูกปิดใช้งาน

อนุญาตให้ผู้ใช้ที่การลดระดับสิ่งที่แนบไปยังระดับที่ 2

ถ้าคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ ผู้ใช้สามารถลดระดับระดับความปลอดภัยของสิ่งที่แนบมาจากการรักษาความปลอดภัย 1 ระดับการรักษาความปลอดภัยระดับ 2 การทำเช่นนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระดับ 1 สิ่งที่แนบมาใน Outlook 2007 ถ้าคุณปิดการใช้นโยบายนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถลดระดับระดับความปลอดภัยของสิ่งที่แนบมา

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: AllowUsersToLowerAttachments
ค่าต่างๆ::
 • 1: เปิดใช้งาน
 • 0: ถูกปิดใช้งาน

ปิดการใช้งานของพร้อมท์เกี่ยวกับสิ่งที่แนบระดับ 1 เมื่อผู้ใช้ที่ส่งสินค้า

โดยค่าเริ่มต้น Outlook 2007 พร้อมท์ให้ผู้ใช้เมื่อมีส่งสินค้าที่มีสิ่งที่แนบของระดับ 1 ถ้าคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ คุณยกเลิกพร้อมท์

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: DontPromptLevel1AttachSend
ค่าต่างๆ::
 • 1: เปิดใช้งาน
 • 0: ถูกปิดใช้งาน

ปิดการใช้งานของพร้อมท์เกี่ยวกับสิ่งที่แนบระดับ 1 เมื่อผู้ใช้ปิดรายการ

โดยค่าเริ่มต้น Outlook 2007 พร้อมท์ให้ผู้ใช้เมื่อปิดรายการที่มีสิ่งที่แนบที่ระดับ ถ้าคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ คุณยกเลิกพร้อมท์

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: DontPromptLevel1AttachClose
ค่าต่างๆ::
 • 1: เปิดใช้งาน
 • 0: ถูกปิดใช้งาน

การเปิดใช้งานการเปิดใช้งานในตำแหน่งของวัตถุ OLE ที่ฝังตัว

outlook 2007 สามารถเปิดใช้งานการเปิดใช้งานในตำแหน่งของวัตถุ OLE ที่ฝังตัว เงื่อนไขนี้อาจอาจช่วยให้ผู้ใช้เรียกใช้โค้ดที่เป็นอันตรายที่มีการปลอมแปลงเป็นเอกสารอื่น ถ้าคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ Outlook 2007 ช่วยให้ผู้ใช้เพื่อทำให้วัตถุ OLE ในตำแหน่งที่จะใช้งานอยู่ ถ้าคุณปิดการใช้นโยบายนี้ Outlook 2007 ไม่สามารถช่วยให้ผู้ใช้เพื่อทำให้วัตถุ OLE ที่ฝังตัวในตำแหน่งที่จะใช้งานอยู่

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: AllowInPlaceOLEActivation
ค่าต่างๆ::
 • 1: เปิดใช้งาน
 • 0: ถูกปิดใช้งาน

แสดงวัตถุ OLE ที่แพคเกจ

outlook 2007 สามารถแสดงวัตถุ OLE ที่แพคเกจ วัตถุ ole ที่แพคเกจสามารถ disguise โค้ดที่เป็นอันตรายเป็นเอกสารอื่น ถ้าคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ Outlook 2007 แสดงวัตถุ OLE ที่แพคเกจ ถ้าคุณปิดการใช้นโยบายนี้ Outlook 2007 ไม่สามารถแสดงวัตถุ OLE ที่แพคเกจ

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: ShowOLEPackageObj
ค่าต่างๆ::
 • 1: เปิดใช้งาน
 • 0: ถูกปิดใช้งาน

เพิ่มนามสกุลของชื่อแฟ้มที่ถูกบล็อกไว้เป็นรายการการรักษาความปลอดภัยระดับ 1

นโยบายนี้แสดงส่วนขยายที่ promoted การรักษาความปลอดภัยระดับ 1

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

สตริงที่: FileExtensionsAddLevel1
ค่า: รายการของนามสกุลของชื่อแฟ้มที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

การเอาออกส่วนขยายชื่อแฟ้มที่ถูกบล็อกไว้เป็นรายการการรักษาความปลอดภัยระดับ 1

นโยบายนี้แสดงส่วนขยายที่ demoted การรักษาความปลอดภัยระดับ 2

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

สตริงที่: FileExtensionsRemoveLevel1
ค่า: รายการของนามสกุลของชื่อแฟ้มที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

เพิ่มนามสกุลของชื่อแฟ้มที่ถูกบล็อกไว้เป็นรายการการรักษาความปลอดภัยระดับ 2

นโยบายนี้แสดงรายการนามสกุลของชื่อแฟ้มที่มีเพิ่มการรักษาความปลอดภัยระดับ 2

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

สตริงที่: FileExtensionsAddLevel2
ค่า: รายการของนามสกุลของชื่อแฟ้มที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

การเอาออกส่วนขยายชื่อแฟ้มที่ถูกบล็อกไว้เป็นรายการการรักษาความปลอดภัยระดับ 2

นโยบายนี้แสดงรายการนามสกุลของชื่อแฟ้มที่จะถูกเอาออกจากการรักษาความปลอดภัยระดับ 2

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

สตริงที่: FileExtensionsRemoveLevel2
ค่า: รายการของนามสกุลของชื่อแฟ้มที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

การตั้งค่าความปลอดภัยของแบบฟอร์มที่กำหนดเอง

การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับรูปแบบกำหนดเองใน Outlook 2007 มีดังนี้

เปิดการใช้งานสคริปต์ในแบบฟอร์ม Outlook 2007 one-off

เมื่อคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ สคริปต์สามารถเรียกใช้ในแบบฟอร์ม Outlook 2007 one-off

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: EnableOneOffFormScripts
ค่าต่างๆ::
 • 1: เปิดใช้งาน
 • 0: ถูกปิดใช้งาน

การตั้งค่าคอนฟิกพร้อมต์สำหรับ Outlook วัตถุรูปแบบกำหนดเองกระทำ

เมื่อคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ การดำเนินการบางอย่างอาจเกิดขึ้นเมื่อทำการกระทำที่กำหนดเอง โดยใช้รูปแบบวัตถุ Outlook คุณสามารถกำหนดค่า Outlook 2007 เพื่ออนุญาตการดำเนินการ ปฏิเสธการดำเนินการโดยอัตโนมัติ หรือพร้อมท์ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: PromptOOMCustomAction
ค่าต่างๆ::
 • 0: ปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 • 1: ผู้ใช้ที่พร้อมต์

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์
 • 2: อนุมัติโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าคอนฟิกพร้อมต์สำหรับคุณสมบัติ "ItemProperty" ของตัวควบคุม

นโยบายนี้ควบคุมวิธีที่กระบวนการเข้าถึงการทำงานสำหรับการItemPropertyคุณสมบัติของตัวควบคุมในแบบฟอร์มที่กำหนดเอง คุณสามารถกำหนดค่า Outlook 2007 เพื่ออนุญาตการดำเนินการ ปฏิเสธการดำเนินการโดยอัตโนมัติ หรือพร้อมท์ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: PromptOOMItemPropertyAccess
ค่าต่างๆ::
 • 0: ปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 • 1: ผู้ใช้ที่พร้อมต์

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์
 • 2: อนุมัติโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยด้านโปรแกรม

การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยโดยทางโปรแกรมจะแสดงรายการเป็นดังนี้

ตั้งค่าคอนฟิกพร้อมต์เมื่อโปรแกรมส่งสินค้า โดยใช้รูปแบบวัตถุ Outlook

นโยบายนี้กำหนดลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมส่งสินค้า โดยใช้รูปแบบวัตถุ Outlook

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: PromptOOMSend
ค่าต่างๆ::
 • 0: ปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 • 1: ผู้ใช้ที่พร้อมต์

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์
 • 2: อนุมัติโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าคอนฟิกพร้อมต์เมื่อโปรแกรมการเข้าถึงสมุดรายชื่อ โดยใช้รูปแบบวัตถุ Outlook

นโยบายนี้กำหนดลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมการเข้าถึงสมุดรายชื่อ โดยใช้รูปแบบวัตถุ Outlook

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: PromptOOMAddressBookAccess
ค่าต่างๆ::
 • 0: ปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 • 1: ผู้ใช้ที่พร้อมต์

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์
 • 2: อนุมัติโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าคอนฟิกพร้อมต์เมื่อโปรแกรมอ่านข้อมูลที่อยู่ โดยใช้รูปแบบวัตถุ Outlook

นโยบายนี้กำหนดลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมอ่านข้อมูลที่อยู่ โดยใช้รูปแบบวัตถุ Outlook

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: PromptOOMAddressInformationAccess
ค่าต่างๆ::
 • 0: ปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 • 1: ผู้ใช้ที่พร้อมต์

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์
 • 2: อนุมัติโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าคอนฟิกพร้อมต์เมื่อมีการให้โปรแกรมตอบสนองต่อการประชุมและการร้องของาน โดยใช้รูปแบบวัตถุ Outlook

นโยบายนี้กำหนดลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อมีการให้โปรแกรมตอบสนองต่อการประชุมและการร้องของาน โดยใช้รูปแบบวัตถุ Outlook

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: PromptOOMMeetingTaskRequestResponse
ค่าต่างๆ::
 • 0: ปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 • 1: ผู้ใช้ที่พร้อมต์

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์
 • 2: อนุมัติโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าคอนฟิกพร้อมต์เมื่อโปรแกรมใช้รูปแบบวัตถุ Outlook เพื่อเข้าถึงสั่ง "บันทึกเป็น" เพื่อบันทึกรายการ

นโยบายนี้กำหนดลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมใช้รูปแบบวัตถุ Outlook เพื่อเข้าถึงบันทึกเป็นคำสั่งเพื่อบันทึกรายการ

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: PromptOOMSaveAs
ค่าต่างๆ::
 • 0: ปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 • 1: ผู้ใช้ที่พร้อมต์

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์
 • 2: อนุมัติโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าคอนฟิกพร้อมต์เมื่อผู้ใช้เข้าถึงคุณสมบัติ "สูตร" ของวัตถุ UserProperty

นโยบายนี้กำหนดลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าถึงสูตรคุณสมบัติของวัตถุ UserProperty

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: PromptOOMFormulaAccess
ค่าต่างๆ::
 • 0: ปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 • 1: ผู้ใช้ที่พร้อมต์

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์
 • 2: อนุมัติโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าคอนฟิกพร้อมต์เมื่อโปรแกรมการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ โดยใช้วิธี "UserProperties.Find"

นโยบายนี้กำหนดลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ โดยใช้ การUserProperties.Findวิธีการ

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: PromptOOMAddressUserPropertyFind
ค่าต่างๆ::
 • 0: ปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
 • 1: ผู้ใช้ที่พร้อมต์

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์
 • 2: อนุมัติโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับการดำเนินการ MAPI แบบธรรมดา

เริ่มต้น มีแผนการรวมการตั้งค่าสำหรับการดำเนินการ MAPI แบบธรรมดาในต่อไปนี้:
 • โปรแกรมส่งสินค้า โดยใช้ MAPI แบบธรรมดา
 • โปรแกรมแก้ไขที่อยู่ โดยใช้ MAPI แบบธรรมดา
 • โปรแกรมเปิดข้อความ โดยใช้ MAPI แบบธรรมดา
อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าเหล่านี้ได้ไม่เพิ่มผลิตภัณฑ์ใน Outlook 2007 รุ่นวางจำหน่าย เรากำลัง researching ความสามารถในการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานนี้เพื่อตั้งค่าของวัตถุนโยบายกลุ่ม การตั้งค่าเหล่านี้อาจรวมอยู่ในรุ่นที่ในอนาคต

เชื่อถือเพิ่ม-คงคลัง

การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับการเชื่อถือเพิ่ม-คงคลังเป็นดังนี้

รายการของโปรแกรมเชื่อถือเพิ่มเติม

นโยบายนี้แสดงชื่อของแฟ้มและค่าแฮที่จะเชื่อถือได้เสมอ โดย Outlook 2007

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\TrustedAddins

สตริงที่: แฟ้มชื่อของเพิ่มเข้า
ค่า: A แฮของแฟ้มสร้างขึ้น โดยใช้อัลกอริการรักษาความปลอดภัยแฮทึม (SHA-1) แฮชของการเก็บอยู่ในรูปแบบเดียวกันที่ใช้ในแบบฟอร์มการรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ:แต่ละเชื่อถือ add-in ที่มีค่าสายอักขระและแฮชของค่าที่เกี่ยวข้องในคีย์ย่อยของ TrustedAddins

ตั้งค่ารีจิสทรีที่ใช้ใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้

ตั้งค่ารีจิสทรีบางอย่างที่ใช้ใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ยังใช้ Outlook 2007 คุณสามารถใช้การตั้งค่ารีจิสทรีเหล่านี้ร่วมกับรูปแบบการรักษาความปลอดภัยของโฟลเดอร์สาธารณะ หรือใช้เป็นการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ การตั้งค่ารีจิสทรีเหล่านี้จะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวัตถุ Outlook 2007 Group Policy กับสิ่งที่แนบและเพิ่มความปลอดภัย

รายการรีจิสทรี DisallowAttachmentCustomization

เมื่อคุณเปิดใช้งานนโยบายนี้ Outlook 2007 ปิดใช้งานรายการรีจิสทรี Level1Remove อย่างไรก็ตาม รายการรีจิสทรี Level1Add ยังคงทำงาน

คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: DisallowAttachmentCustomization
ค่า: มีค่า

หมายเหตุ:นโยบายนี้ควบคุมว่า คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของสิ่งที่แนบ โดยใช้คีย์รีจิสทรีไม่นโยบาย

รายการรีจิสทรี Level1Remove

นโยบายนี้แสดงส่วนขยายที่ demoted การรักษาความปลอดภัยระดับ 2
คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

สตริงที่: Level1Remove
ค่า: รายการของนามสกุลของชื่อแฟ้มที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

หมายเหตุ:ถ้ารายการรีจิสทรี DisallowAttachmentCustomization อยู่ Outlook 2007 ละเว้นรายการรีจิสทรี Level1Remove

รายการรีจิสทรี Level1Add

นโยบายนี้แสดงส่วนขยายที่ promoted การรักษาความปลอดภัยระดับ 1
คีย์::
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

ค่า DWORD: Level1Add
ค่า: รายการของนามสกุลของชื่อแฟ้มที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

หมายเหตุ:ส่วนขยายในรายชื่อนี้ถูกบล็อค โดย Outlook 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ Outlook 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179085.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926512 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kbhowto kbregistry kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB926512 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926512

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com