Chybové hlásenie v programe Internet Explorer 7: Program Internet Explorer nemôže zobraziť webovú stránku.

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 926431 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

PRIZNAKY

Pri použití programu Windows Internet Explorer 7 na zobrazenie webovej lokality sa zobrazí chybové hlásenie s podobným obsahom:
Program Internet Explorer nemôže zobraziť webovú stránku.

Postupy na odstránenie problému

Všeobecné kroky na riešenie problému

Nasledujúce kroky na riešenie problému sú určené pre všeobecnú verejnosť. Patria sem aj začínajúci používatelia. Ak sa týmito krokmi nepodarí vyrišiť problém, bude možno potrebné vyskúšať kroky pokročilého riešenia problémov uvedené ďalej v tomto článku.

Postup 1: Spustite nástroj Diagnostika siete v programe Internet Explorer 7

 1. Spustite program Internet Explorer a pokúste sa získať prístup k webovej stránke spôsobujúcej problémy s pripojením k sieti.
 2. Na stránke zobrazujúcej chybové hlásenie programu Internet Explorer kliknite na prepojenie Diagnostikovať problémy s pripojením. Spustí sa nástroj Diagnostika siete. Po dokončení spustenia program uvedie niektorý z nasledujúcich výsledkov:
  • Nepodarilo sa mu nájsť problém.
  • Zistil problém. Okrem toho poskytne ďalšie kroky v záujme vyriešenia problému.
 3. Postupujte podľa krokov zobrazených nástrojom Diagnostika siete, aby ste odstránili problémy s pripojením.

Postup 2: Aktualizujte nastavenia na modeme alebo smerovači

Niekedy je problém spôsobený neaktualizovanými nastaveniami. Nastavenia aktualizujte nasledovne:
 1. Odpojte kábel, ktorým je prepojený počítač s modemom.
 2. Vypnite modem.

  Poznámka. Ak na modeme nie je vypínač napájania, odpojte napájanie modemu.
 3. Počkajte niekoľko minút. Potom modem zapnite, zapojte kábel do počítača a potom do modemu a reštartujte počítač.
 4. Otestujte znova pripojenie a overte, či sa dá pripojiť na Internet.
Ak sa týmito krokmi problém nevyrieši, môžete sa ho pokúsiť vyriešiť pomocou metód uvedených v sekcii Kroky pre pokročilé riešenie problémov. Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problémov, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Informácie o kontaktovaní technickej podpory získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

Kroky pre pokročilé riešenie problémov

Postup 1: Spustenie nástroja Diagnostika siete v programe Internet Explorer 7

 1. Keď sa zobrazí chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo Diagnostikovať problémy s pripojením.
 2. Postupujte podľa krokov zobrazených nástrojom Diagnostika siete, aby ste odstránili problémy s pripojením.

  Poznámka. Ak chcete zobraziť súbor denníka, ktorý vytvára nástroj Diagnostika siete, kliknite na položku Zobraziť denník diagnostiky. Tento súbor denníka môže pomôcť poskytovateľovi internetových služieb (ISP) pri riešení problému.

Postup 2: Zistite, či sa dá zobraziť iná webová stránka

Zistíte to tak, že spustíte program Internet Explorer a zadáte do panela s adresou v hornej časti okna prehľadávača jednu z nasledujúcich adries:
 • http://www.microsoft.com
 • http://www.msn.com
 • http://support.microsoft.com
Ak sa pri zadaní jednej z týchto adries do panela as adresou nevyskytujú problímy s pripojením k sieti, odporúčame, aby ste kontaktovali vlastníka webovej lokality, pri ktérej sa vyskytuje problém. Daná lokalita môže byť dočasne offline alebo sa na nej môžu vyskytovať iné problémy.

Ak sa problémy s pripojením naďalej vyskytujú po zadaní jednej z týchto adries do panela s adresou, môže existovať konflikt s iným softvérom nainštalovaným v počítači.

Postup 3: Skontrolujte, či sú sieťové káble správne pripojené

Skontrolujte, či sú káble prepájajúce počítač s Internetom alebo domovskou sieťou pevne pripojené. Skontrolujte tiež, či sú sieťové zariadenia používané počítačom zapnuté a či správne fungujú.

Postup 4: Opravte sieťové pripojenie

Sieťové pripojenie môže byť poškodené, takže v ďalšom kroku sa pokúste pripojenie opraviť. Postupujte nasledovne:
V systéme Windows Vista
 1. Kliknite na tlačidlo Štart
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  VistaStartButton
  , kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz ncpa.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na príslušné sieťové pripojenie a potom kliknite na položku Diagnostikovať.
 3. V záujme vyriešenia problému postupujte podľa krokov zobrazených v dialógovom okne Windows Diagnostika siete.
 4. Otestujte pripojenie.
V systéme Windows XP, Windows 2003 a starších verziách systému Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart (Start), kliknite na príkaz Spustiť (Run), zadajte príkaz ncpa.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na príslušné sieťové pripojenie a potom kliknite na položku Opraviť.
 3. Otestujte pripojenie.

Postup 5: Použite funkciu Odstránenie histórie prehľadávania v programe Internet Explorer 7

Vaša história prehľadávania môže obsahovať položku, ktorá zamedzuje správne fungovanie programu Internet Explorer 7. Odstráňte históriu prehľadávania, aby ste zistili, či sa tým vyrieši problém. Postupujte nasledovne:
 1. Spustite prehľadávač Internet Explorer 7 a potom kliknite na položku Odstrániť históriu prehľadávania v ponuke Nástroje.
 2. Vedľa položky Dočasné internetové súbory kliknite na tlačidlo Odstrániť súbory a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vedľa položky História kliknite na tlačidlo Odstrániť históriu a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Vedľa položky Údaje formulára kliknite na tlačidlo Odstrániť formuláre a potom kliknite na tlačidlo OK.

Postup 6: Použite nástroj Diagnostika siete v systéme Windows

Krok 1: Spustite nástroj Diagnostika siete
V systéme Windows XP
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Pomoc a technická podpora.
 2. Kliknite na položku Použiť nástroje na zistenie stavu počítača a diagnostiku problémov.
 3. Kliknite na položku Diagnostika siete.
 4. Kliknite na položku Nastaviť možnosti kontroly a potom začiarknite všetky políčka okrem políčka Podrobne.
 5. Kliknite na položku Uložiť možnosti a potom kliknite na položku Kontrolovať systém.

  Poznámka. Operácie vykonávané kontrolou môžu trvať niekoľko minút.
V systéme Windows Server 2003
 1. Kliknite na tlačidlo Start a potom kliknite na položku Help and Support.
 2. Kiknie na položku Tools a potom na položku Help and Support Center Tools.
 3. Kliknite na položku Network Diagnostics.
 4. Kliknite na položku Set Scanning Options a potom začiarknite všetky políčka okrem políčka Verbose.
 5. Kliknite na položku Save Options a potom kliknite na položku Scan your system.

  Poznámka. Operácie vykonávané kontrolou môžu trvať niekoľko minút.
V systéme Windows Vista
 1. Kliknite na tlačidlo Štart
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  VistaStartButton
  a potom kliknite na položku Pomoc a technická podpora.
 2. Do poľa pre vyhľadávanie zadajte text Windows Diagnostika siete a kliknite na tlačidlo Hľadať Pomocníka.
 3. Kliknite na položku Identifikácia a riešenie problémov s domácou sieťou a potom na položku Kliknutím otvorte položku Diagnostika siete.
  Poznámka. Operácie vykonávané kontrolou môžu trvať niekoľko minút.
Krok 2: Použitie informácií dostupných v nástroji Diagnostika siete
 1. Po dokončení kontroly systému vykonávanej nástrojom Diagnostika siete kliknite na položku Adresa IP. Zobrazenú adresu IP si poznačte.
 2. Adresa IP sa podobá na 169.x.x.x, poskytovateľ ISP nepriradil počítaču adresu IP.

  Ak sa adresa IP začína iným číslom než 169, problém je pravdepodobne zapríčinený softvérovým alebo hardvérovým konfliktom.

Postup 7: Použitie Správcu zariadení na overenie funkčnosti sieťovej karty

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz devmgmt.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Dvakrát kliknite na ikonu Sieťové adaptéry.
 3. Ak sa nezobrazujú žiadne ikony s výkričníkom a sú nainštalované najnovšie ovládače, tento postup nepomôže. V takom prípade môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Informácie o kontaktovaní technickej podpory získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/
 4. Ak sa pri sieťovom adaptéri v Správcovi zariadení zobrazuje ikona s výkričníkom alebo otáznikom, dvakrát kliknite na zariadenie a poznačte si chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí. V nasledujúcom zozname sú opísané tri bežné chybové hlásenia, ktoré sa zobrazujú, a možné riešenia:
  • Kód 10
   Toto zariadenie sa nedá spustiť. (Kód 10)
   1. Kliknite na položku Aktualizovať ovládač a vykonajte aktualizáciu ovládačov daného zariadenia.
   2. Kliknite na kartu Všeobecné vlastnosti daného zariadenia a potom kliknite na tlačidlo Riešenie problémov. Spustí sa Sprievodca riešením problémov.
  • Kód 28
   Nie sú nainštalované ovládače zariadenia. (Kód 28)
   1. Nainštalujte ovládače tohto zariadenia.
   2. Kliknite na položku Aktualizovať ovládač. Spustí sa Sprievodca aktualizáciou hardvéru.
  • Kód 1
   Zariadenie nie je správne nakonfigurované. (Kód 1)
   1. Aktualizujte ovládač kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ovládač. Spustí sa Sprievodca aktualizáciou hardvéru.
   2. Ak sa problém aktualizovaním ovládača nevyrieši, prečítajte si podrobnosti v dokumentácii k hardvéru.
  Ak sieťový adaptér nepracuje správne alebo je nekompatibilný so systémom Windows XP, obráťte sa na nezávislého dodávateľa hardvéru a požiadajte ho o aktualizované ovládače alebo kompatibilný sieťový adaptér.

ODKAZY

Ďalšie informácie o postupe pri riešení problémov s pripojením v programe Internet Explorer 7 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
936211 Riešenie problémov s pripojením k sieti v programe Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Vlastnosti

ID článku: 926431 - Posledná kontrola: 6. decembra 2007 - Revízia: 5.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Kľúčové slová: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip kbresolve KB926431

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com