Chybová zpráva při spuštění aplikace Internet Explorer 7 nebo při pokusu o přístup na webovou stránku: Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto webovou stránku

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 926431 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifický problém. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte vhodná dodatečná opatření k ochraně systému.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Při spuštění aplikace Windows Internet Explorer nebo při pokusu o přístup k určité webové stránce se může zobrazit následující chybová zpráva:
Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto webovou stránku.

Příčina

Tento problém může nastat z několika příčin. Možné příčiny jsou například tyto (ale i jiné):
 • Problémy související s připojením nebo se sítí, jako například:
  • konflikt s bránou firewall nebo problém v konfiguraci brány firewall,
  • problémy s ovladači síťových zařízení,
  • problémy s rozhraním Winsock nebo s protokolem TCP/IP,
  • nesprávné záznamy v souboru Hosts.
 • Problémy se softwarem jiných dodavatelů nebo s nastavením připojení k Internetu, jako například:
  • problémy se spouštěcími soubory a možné konflikty s jinými službami,
  • poškození uživatelského účtu,
  • byl nainstalován škodlivý software.
 • Problémy s nastavením konfigurace aplikace Internet Explorer 7, jako například:
  • aplikace Internet Explorer není optimalizována,
  • konfliktní nebo nesprávná nastavení aplikace Internet Explorer 7,
  • konflikty s doplňky prohlížeče od jiných výrobců,
  • problémy se soubory DLL, případně používání neregistrovaných souborů DLL.
 • Jsou poškozené nebo chybí základní soubory systému Windows, mezi které patří i následující nástroje:
  • Kontrola systémových souborů,
  • Obnovení systému.

Řešení

Řešení potíží spojených se zobrazením webových stránek v aplikaci Internet Explorer 7 usnadňují následující funkce:
 • režim Internet Explorer (bez doplňků),
 • Odstranění historie procházení,
 • Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer.
Při řešení potíží spojených se zobrazením webových stránek v aplikaci Internet Explorer 7 postupujte takto:
 1. Navštivte platnou webovou stránku. Spusťte aplikaci Internet Explorer 7 a potom do pole Adresa zadejte jednu z následujících webových adres:
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.msn.com
  • http://www.hotmail.com
  Pokud v případě těchto adres nedochází k danému problému, obraťte se na správce webu, který se pokoušíte zobrazit. Web může být dočasně nedostupný.

  Pokud při použití některé z těchto adres dochází k problému, může být příčinou konflikt s jinou aplikací. V této situaci spusťte nástroj pro diagnostiku sítě. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Diagnostika potíží s připojením. Tento nástroj vám pomůže identifikovat a opravit problémy s připojením.

  Další informace nástroji Diagnostika sítě pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  914440 Je k dispozici nástroj Diagnostika sítě pro systém Windows XP, který pomůže identifikovat a opravit problémy s připojením k síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Pokud se diagnostickému nástroji nepodaří opravit problém s připojením, prostudujte soubor protokolu a určete, jakou chybu nemohl nástroj opravit. Potom vyhledejte v sekci 1 řešení, které odpovídá dané chybě. Jinak pokračujte na následující kroky.
 2. Ověřte připojení k síti. Zkontrolujte, zda jsou správně připojené kabely z počítače do modemu a zda modem funguje správně.

  Poznámka: Někdy může být nutné ověřit připojení k síti u poskytovatele služeb Internetu (ISP).
 3. Spusťte nástroj Diagnostika sítě. Nástroj Diagnostika sítě provede v počítači několik testů, aby prozkoumal připojení k síti. Nástroj spustíte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Nápověda a odborná pomoc.
  2. Klepněte na odkaz Zobrazit informace o počítači a provést diagnostiku potíží pomocí Nástrojů.
  3. Klepněte na odkaz Diagnostika sítě.
  4. Klepněte na odkaz Nastavit možnosti prohledávání. Klepnutím zaškrtněte všechna políčka s výjimkou políčka Podrobný.
  5. Klepněte na tlačítko Možnosti ukládání a potom klepněte na odkaz Prohledat systém.
   Poznámka: Proces prohledávání může trvat několik minut.
  6. Prozkoumejte problémy související s adresou IP a problémy s poskytovatelem služeb Internetu. Následující vodítka vám pomohou stanovit, zda problém souvisí s poskytovatelem služeb Internetu, nebo zda hledat příčinu v hardwaru či v softwaru:
   • Rozbalte položku Adresa IP. Podívejte se na uvedenou adresu IP.
   • Pokud máte adresu IP podobnou adrese 169.x.x.x, systém Windows vám přiřadil automatickou adresu IP (automatická privátní adresa IP), protože poskytovatel služeb Internetu neposkytl adresu IP. Tato konfigurace neumožňuje přístup k Internetu. V tomto případě se může jednat o problém s konfigurací hardwaru. Při řešení začněte postupy v sekci 1. Obraťte se svého poskytovatele připojení k Internetu pro další pomoc.
   • Pokud se nezobrazí chybová zpráva, ale počítač má adresu IP začínající jiným číslem než 169, může se jednat o konflikt softwaru nebo o problém s konfigurací. V tom případě s řešením potíží začněte od sekce 2.

Sekce 1: Řešení problémů s připojením a se sítí

Část 1: Vypněte a zapněte modem nebo směrovač
Nastavení adresy IP převzaté od poskytovatele služeb Internetu může být nesprávné, nebo je třeba je aktualizovat. V takovém případě vypněte a zapněte modem nebo směrovač, aby se provedla aktualizace nastavení. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Odpojte kabel spojující počítač s modemem.
 2. Vypněte modem. Pokud modem není vybaven vypínačem, odpojte jej od zdroje napájení.
 3. Počkejte několik minut. Zapněte modem, připojte kabel spojující počítač s modemem a restartujte počítač.
Znovu vyzkoušejte připojení a zjistěte, zda je možné procházet Internet. Pokud stále nemůžete navštívit webové stránky, pokračujte částí 2.
Část 2: Ověřte správnost nastavení brány firewall nebo směrovače
Pokud pro připojení k Internetu používáte směrovač, mohlo dojít ke změně konfiguračních nastavení ve směrovači, nebo je možná třeba tato nastavení aktualizovat. Chcete-li se přesvědčit, zda se nejedná o tento problém, obejděte směrovač a připojte počítač přímo k modemu nebo k internetové přípojce. Při této akci doporučujeme používat bránu firewall.

Bránu firewall systému Windows v systému Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 povolíte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Klepněte na ikonu Centrum zabezpečení.
 3. Klepněte na odkaz Brána firewall systému Windows.
 4. Na kartě Obecné klepněte na přepínač Zapnuto (doporučeno).
Bránu firewall systému Windows v systému Windows XP bez aktualizace Service Pack 2 povolíte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Jsou-li ovládací panely zobrazeny podle kategorií, klepněte na odkaz Připojení k síti a Internetu.
 3. Klepněte na tlačítko Připojení k Internetu, klepněte pravým tlačítkem na položku Připojení a potom na příkaz Vlastnosti.
 4. Na kartě Upřesnit ve skupině Brána firewall systému Windows klepněte na tlačítko Nastavení.
 5. Na kartě Obecné klepněte na přepínač Zapnuto (doporučeno) a potom klepněte dvakrát na tlačítko OK.
U vybraného připojení se zobrazí symbol visacího zámku. To znamená, že pro toto připojení je povolená brána firewall. Pokud si nejste jistí, které připojení vybrat, povolte bránu firewall u všech připojení. Případně se obraťte na svého poskytovatele služeb Internetu, aby vám pomohl určit správné připojení.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
875356 Konfigurace funkce Brána Windows Firewall v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2
Po připojení počítače k Internetu vyzkoušejte aplikaci Internet Explorer 7. Pokud při vynechání směrovače můžete normálně navštívit webové stránky, obraťte se na výrobce směrovače, aby vám pomohl správně nakonfigurovat zařízení. Pokud stále nemůžete navštívit webové stránky, pokračujte částí 3.
Část 3: Ověřte, zda je povolený síťový adaptér a zda funguje správně
Ověřte, zda je síťový adaptér kompatibilní se systémem Windows XP. Pomocí nástroje Správce zařízení zkontrolujte, zda je síťový adaptér povolený a zda funguje správně. V případě potřeby aktualizujte ovladač zařízení.

Další informace o tom, jak určit, zda je síťový adaptér kompatibilní se systémem Windows XP, získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314062 Nejnovější seznam HCL pro systém Windows XP
319908 Informace o ovladačích hardwarových zařízení pro systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
315275 Síťový adaptér nepracuje správně a systém Windows XP neobsahuje kompatibilní ovladač pro síťový adaptér (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud síťový adaptér nepracuje správně nebo není kompatibilní se systémem Windows XP, bude možná třeba zakoupit kompatibilní síťový adaptér u některého z nezávislých dodavatelů hardwaru. Pokud není správně nainstalovaný ovladač síťového adaptéru, bude možná třeba získat nejnovější verzi ovladače zařízení od výrobce síťového adaptéru.

Chcete-li zjistit, zda byl síťový adaptér správně nainstalován a rozpoznán, zkontrolujte jej ve Správci zařízení. Použijte jeden z následujících kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz devmgmt.msc a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač, klepněte na příkaz Spravovat a potom klepněte na položku Správce zařízení.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač, klepněte na příkaz Vlastnosti, na kartu Hardware a potom na tlačítko Správce zařízení.
Správce zařízení spustíte v místním nebo ve vzdáleném počítači následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in, klepněte na tlačítko Přidat a potom na položku Správce zařízení.
Tím je vytvořen zástupce Správce zařízení.

Pokud je vedle zařízení sítového adaptéru ve Správci zařízení zobrazená ikona vykřičníku nebo otazníku, poklepejte na zařízení a podívejte se na příslušnou chybovou zprávu. V následujícím seznamu jsou uvedeny tři nejčastější kódy chyb a jejich možná řešení:
 • Kód 10
  Zařízení nelze spustit. (kód 10)
  Pokud zařízení obsahuje hodnotu FailReasonString ve svém hardwarovém klíči, zobrazí se tento řetězec jako chybová zpráva. Ovladač nebo čítač vloží tuto řetězcovou hodnotu registru do chybové zprávy. Pokud hardwarový klíč neobsahuje hodnotu FailReasonString, zobrazí se tato chybová zpráva. Chcete-li vyřešit tento problém, klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač a aktualizujte ovladač pro toto zařízení. V dialogovém okně vlastností zařízení na kartě Obecné klepněte na tlačítko Poradce při potížích. Spustí se Poradce při potížích.
 • Kód 28
  Ovladače tohoto zařízení nejsou nainstalovány. (kód 28)
  Chcete-li tento problém vyřešit, klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač, abyste nainstalovali ovladače pro toto zařízení. Spustí se Průvodce aktualizací hardwaru.
 • Kód 1
  Toto zařízení není správně nakonfigurováno. (kód 1)
  Chcete-li tyto tento problém vyřešit, klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač, abyste aktualizovali ovladač. Spustí se Průvodce aktualizací hardwaru. Pokud aktualizace ovladače nefunguje, přečtěte si další informace v dokumentaci k hardwaru.
Podrobnější vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení a vysvětlení kódů chyb, které nejsou v tomto článku zmíněny, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310123 Vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení v systému Microsoft Windows XP Professional
Pokud se nezobrazí ikona vykřičníku a pokud jsou nainstalované nejnovější ovladače zařízení, přejděte na část 4.
Část 4: Opravte připojení
Je možné, že je třeba obnovit nastavení připojení, nebo je připojení nesprávně konfigurované. Když opravíte připojení, dojde k obnovení některých konfiguračních nastavení. Chcete-li opravit připojení, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ncpa.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na příslušné síťové připojení a klepněte na příkaz Opravit.
 3. Proveďte test připojení.
Další informace o opravě připojení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
289256 Popis možnosti Opravit při připojení pomocí místní sítě nebo vysokorychlostního Internetu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Znovu vyzkoušejte připojení a zjistěte, zda je možné procházet Internet. Pokud stále nemůžete navštívit webové stránky, pokračujte částí 5.
Část 5: Opravte rozhraní Winsock
K těmto problémům může docházet, pokud jsou poškozené klíče registru rozhraní Winsock.

Upozornění: Spuštění příkazu netsh winsock reset může negativně ovlivnit programy, které využívají přístup k Internetu nebo Internet sledují, jako jsou například antivirové programy, brány firewall nebo proxy klienti. Pokud používáte program, který po provedení těchto kroků přestane fungovat správně, přeinstalujte jej.

Chcete-li opravit rozhraní Winsock v počítači se systémem Windows XP s aktualizací SP2, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz netsh winsock reset a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Pokud začne okno příkazového řádku blikat, restartujte počítač.
Poznámka: Pokud tyto kroky nevedou k vyřešení problému, postupujte dále podle kroků v následující sekci.
Krok 1: Odstranění klíčů registru
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.Odstraňte podklíče registru
Winsock
a
Winsock2
. Postupujte následujícím způsobem:
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. V Editoru registru vyhledejte následující klíče:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 3. Na každý podklíč klepněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Odstranit.
 4. Po zobrazení výzvy k potvrzení odstranění klepněte na tlačítko Ano.
 5. Restartujte počítač.
Další informace o rozhraní Winsock naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
811259 Určení poškození součásti Winsock2 a její obnovení
Krok 2: Instalace protokolu TCP/IP
Nainstalujte protokol TCP/IP. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na příslušné síťové připojení a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.
 3. Klepněte na položku Protokol a na tlačítko Přidat.
 4. Klepněte na tlačítko Z diskety.
 5. Zadejte cestu C:\Windows\inf a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. V seznamu dostupných protokolů klepněte na položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. Restartujte počítač.
Znovu vyzkoušejte připojení a zjistěte, zda je možné procházet Internet. Pokud stále nemůžete navštívit webové stránky, pokračujte částí 6.
Část 6: Obnovte nastavení protokolu TCP/IP
Mohlo dojít k poškození protokolu TCP/IP nebo ke změně v jeho nastavení. Protokol TCP/IP obnovíte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  netsh int ip reset filename.txt
Další informace o obnovení rozhraní Winsock a protokolu sítě Internet (TCP/IP) naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
299357 Obnovení protokolu sítě Internet (TCP/IP) v systému Windows XP
Znovu vyzkoušejte připojení a zjistěte, zda je možné procházet Internet. Pokud stále nemůžete navštívit webové stránky, pokračujte částí 7.
Část 7: Zkontrolujte soubory Hosts
Soubory Hosts lze používat k přesměrování názvů webů na adresy IP. Škodlivý software, například viry nebo spyware, může do těchto souborů přidat záznamy, které pak brání v procházení webu.

Poznámka: V některých případech přidávají legitimní záznamy do těchto souborů správci systému. Některé záznamy v těchto souborech jste také mohli přidat sami. Jestliže soubor Hosts přejmenujete, přesměrování v něm nastavená přestanou fungovat. Další informace vám poskytne správce systému nebo správce sítě.

Chcete-li zjistit, zda je problém způsoben záznamy v souborech Hosts, vyhledejte všechny soubory Hosts v místním počítači a přejmenujte je. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Najít a potom klepněte na položku Soubory či složky.
 2. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte hosts.
 3. V seznamu Cíl vyhledávání klepněte na jednotku pevného disku a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. Klepněte na všechny nalezené soubory Hosts. Pokud je nalezeno více souborů Hosts, vyberte je všechny.
 5. Stiskněte klávesu F2.
 6. Zadejte nový název souboru. Zadejte například název oldhosts a potom stiskněte klávesu ENTER.
Poznamenejte si původní název souboru. Pokud se tím problém nevyřeší, bude možná třeba změnit názvy souborů na původní názvy.

Další informace o přejmenování více souborů v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
320167 JAK: Přejmenování více souborů pomocí programu Průzkumník Windows v systému Windows XP
Znovu vyzkoušejte připojení a zjistěte, zda je možné procházet Internet. Pokud stále nemůžete navštívit webové stránky, pokračujte sekcí 2.

Sekce 2: Řešení problémů s nastavením softwaru jiných výrobců a nastavením připojení k Internetu

Následující rady vám mohou pomoci identifikovat software jiného výrobce nebo nastavení připojení k Internetu, které brání v návštěvě webových stránek. Při řešení těchto problémů lze také použít funkci Odstranit historii procházení v aplikaci Internet Explorer a režim Internet Explorer (bez doplňků).
Část 1: Použijte funkci Odstranit historii procházení
Chcete-li použít funkci Odstranit historii procházení, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer 7 a v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Odstranit historii procházení.
 2. Ve skupinovém rámečku Dočasné soubory Internetu klepněte na tlačítko Odstranit soubory a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Ve skupinovém rámečku Historie klepněte na tlačítko Vymazat historii a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Ve skupinovém rámečku Data ve formuláři klepněte na tlačítko Odstranit formuláře a potom klepněte na tlačítko OK.
Část 2: Použijte režim Internet Explorer (bez doplňků)
Chcete-li aplikaci spustit v režimu Internet Explorer (bez doplňků), postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Systémové nástroje a klepněte na položku Internet Explorer (bez doplňků).

  Pokud tímto krokem vyřešíte daný problém, pokračujte krokem 2, abyste určili doplněk (či doplňky) prohlížeče, který problém způsobil. Pokud tento krok problém nevyřeší, pokračujte na část 3.
 2. Identifikujte doplněk (či doplňky) prohlížeče, který způsobil daný problém, pomocí funkce Spravovat doplňky. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na nabídku Nástroje a na příkaz Možnosti Internetu.
  2. Klepněte na kartu Programy a potom klepněte na tlačítko Spravovat doplňky.
  3. Klepněte na jeden z doplňků v seznamu Název a potom klepněte na přepínač Zakázat.
  4. Opakujte krok c, dokud se vám nepodaří identifikovat doplněk, který způsobuje problém. Pokud je problém vyřešen, podařilo se vám určit, který doplněk tento problém způsoboval.
Část 3: Vyzkoušejte aplikaci Internet Explorer 7 v nouzovém režimu s podporou práce v síti
Připojení prostřednictvím protokolu PPPOE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) vyžadující uživatelské jméno a heslo nebudou funkční v nouzovém režimu. Většina připojení DSL a telefonických připojení používá protokol PPPOE. V tomto případě budou tedy funkční pouze trvalá připojení k Internetu, jako například připojení pomocí kabelu. Chcete-li spustit počítač v nouzovém režimu, postupujte následujícím způsobem:
 1. Restartujte počítač. Jakmile se při spouštění počítače zobrazí prázdná obrazovka, stiskněte několikrát klávesu F8.
 2. Vyberte položku Stav nouze s prací v síti a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Pokud budete vyzváni k výběru z více verzí systému Windows, zvolte odpovídající verzi systému a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Po spuštění počítače v nouzovém režimu vyzkoušejte připojení.
Pokud se můžete připojit k Internetu, když počítač běží v nouzovém režimu, může být v počítači nástroj nebo program od jiného výrobce, který je v konfliktu s aplikací Internet Explorer 7. Restartujte počítač v normálním režimu a pokračujte na část 4.

Pokud se i v nouzovém režimu nelze připojit k Internetu, může jít o problém se síťovým adaptérem. Vraťte se k sekci 1. Pokud jste již vyzkoušeli postupy popsané v sekci 1 a pokud síťový adaptér pracuje správně, pokračujte na následující sekce.

Další informace o možnostech nouzového režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315222 Popis možností nouzového režimu spuštění v systému Windows XP
Část 4: Restartujte systém Windows XP
Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje. Poskytujeme však tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Používáte-li bránu firewall jiného výrobce, mohlo dojít ke změně konfiguračních nastavení této brány, nebo je třeba tato nastavení aktualizovat. Další příčinou může být nesprávné nastavení programu jiného výrobce, který je v konfliktu s aplikací Internet Explorer. Konfliktní program určíte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Obecné klepněte na přepínač Výběrové spuštění a zrušte zaškrtnutí všech políček s výjimkou políčka Načíst systémové služby.
 3. Na kartě Služby zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby společnosti Microsoft.
 4. Klepněte na tlačítko Zakázat vše.

  Poznámka: Když zakážete všechny služby od jiných výrobců, můžete tím zakázat antivirový software a software brány firewall. Kvůli zajištění nejvyššího možného zabezpečení doporučujeme před dalším pokusem o připojení aktivovat Bránu firewall pro připojení k Internetu nebo Bránu firewall systému Windows. Příslušný postup naleznete v sekci 1, části 2.
 5. Klepněte na tlačítko OK a pak restartujte počítač.
 6. Po restartování počítače vyzkoušejte připojení k Internetu.
Jestliže je připojení funkční, jedná se o konflikt s programem nebo nástrojem spouštěným při startu počítače. Program či nástroj, který způsobuje konflikt, určíte pomocí nástroje Msconfig

Poznámka: Pokud zakážete všechny služby společnosti Microsoft a restartujete počítač, bude zakázán i nástroj Obnovení systému. Dojde ke ztrátě všech bodů obnovení. Z tohoto důvodu nedoporučujeme při řešení potíží s připojením pomocí nástroje Msconfig zakazovat služby společnosti Microsoft.
Zkontrolujte, zda služba jiného výrobce nemůže způsobovat konflikt
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Služby povolte všechny služby a klepněte na tlačítko OK.
 3. Restartujte počítač a znovu vyzkoušejte připojení.
Jestliže je připojení funkční, pokračujte sekcí „Zkontrolujte, zda program jiného výrobce nemůže způsobovat konflikt“. Pokud připojení stále není funkční, jedná se o konflikt služby jiného výrobce s aplikací Internet Explorer. Chcete-li identifikovat konfliktní službu, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Služby.
 3. Povolte polovinu služeb v seznamu a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Restartujte počítač a vyzkoušejte připojení.
 5. Tímto způsobem pokračujte, dokud neurčíte službu, která je v konfliktu s programem Internet Explorer. Tuto službu doporučujeme odebrat nebo zakázat.

  Poznámka: Informace o postupu můžete případně získat od výrobce daného programu.
Zkontrolujte, zda program jiného výrobce nemůže způsobovat konflikt
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Po spuštění.

  Protože v seznamu může být uvedeno mnoho položek, doporučujeme použít k určení problematického programu vylučovací metodu.
 3. Klepnutím zaškrtněte polovinu položek ze seznamu a klepněte na tlačítko OK.
 4. Restartujte počítač a vyzkoušejte připojení.
 5. Tímto způsobem pokračujete, dokud neurčíte konfliktní program.
 6. Pokud tento program nepoužíváte, doporučujeme jej odebrat. Případně nakonfigurujte program tak, aby se nespouštěl při spuštění systému.

  Poznámka: Informace o postupu můžete případně získat od výrobce daného programu.
Pokud čisté spuštění nevede k vyřešení problému ani k určení příčiny, změňte v nástroji nastavení tak, aby se počítač spouštěl v normálním režimu.

Poznámka: Před zakázáním služeb jiných výrobců doporučujeme povolit Bránu firewall systému Windows Firewall nebo Bránu firewall pro připojení k Internetu. Když zakážete služby jiných výrobců, můžete tím zakázat i antivirový software a software brány firewall.
Část 5: Vyzkoušejte použít nový uživatelský účet
Pokud stále nemůžete procházet Internet, může být poškozený váš stávající uživatelský účet. Máte-li více uživatelských účtů, přihlaste se jako jiný uživatel. Jestliže tím bude problém vyřešen, doporučujeme vytvořit nový uživatelský účet a přenést do něj všechny vaše soubory a nastavení. Pokud se tím problém nevyřeší, pokračujte dalším krokem. Další informace o vytvoření nebo odebrání nového uživatelského účtu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
279783 Vytvoření a konfigurace uživatelských účtů v systému Windows XP
Pokud tento postup problém vyřeší, přeneste nastavení ze starého účtu do nového zkopírováním souborů ze složky Dokumenty starého uživatele nebo pomocí Průvodce přenesením souborů a nastavení. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306187 Postupy: Použití Průvodce přenesením souborů a nastavení s disketou průvodce v systému Windows XP
Upozornění: Zkopírujete-li všechny soubory ze složky Dokumenty, nemusíte tím přenést všechny soubory, které jste vytvořili nebo používali. Některé soubory jste mohli uložit do jiného umístění. Při použití této metody nebudou také přeneseny vaše oblíbené položky a další nastavení. Před odstraněním starého účtu doporučujeme ověřit, zda byly přeneseny všechny soubory a nastavení.
Část 6: Spusťte antivirový a antispywarový software
Máte-li nainstalovaný antivirový nebo antispywarový program, aktualizujte jej a spusťte. Chcete-li stáhnout zkušební antivirový software jiného výrobce, navštivte následující web:
http://www.microsoft.com/athome/security/downloads/default.mspx
Další informace o virech a dalším škodlivém softwaru naleznete na následujícím webu:
http://www.microsoft.com/cze/athome/security/default.mspx
Po zkontrolování, že v systému není nainstalovaný žádný škodlivý software, vyzkoušejte, zda není problém vyřešen. Pokud problém trvá, pokračujte sekcí 3.

Sekce 3: Obnovení konfiguračních nastavení aplikace Internet Explorer

Chcete-li obnovit konfigurační nastavení aplikace Internet Explorer 7, postupujte následovně.

Důležité: Když použijete funkci Obnovení všech nastavení v aplikaci Internet Explorer 7, zakážete všechny doplňky prohlížeče. Následně je tedy třeba opět povolit doplňky, které chcete používat. Samotná přeinstalace doplňku obvykle neznamená povolení doplňku. Doplněk je třeba povolit ručně.
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer 7 a v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a pak klepněte na tlačítko Obnovit.
 3. V dialogovém okně Výchozí nastavení aplikace Internet Explorer klepněte na tlačítko Obnovit.
 4. Po obnovení nastavení klepněte na tlačítko Zavřít a potom na tlačítko OK, abyste restartovali aplikaci Internet Explorer.
Poznámka: V aplikaci Internet Explorer 7 není obvykle potřeba znovu registrovat soubory aplikace Internet Explorer. Funkce Obnovit výchozí nastavení obsahuje i možnost znovu zaregistrovat soubory aplikace Internet Explorer. Tato možnost se může uplatnit v případě řešení některých problémů. Pokud po obnovení nastavení aplikace Internet Explorer 7 problém trvá, můžete přeinstalovat aplikaci Internet Explorer 7, aby bylo zajištěno, že je nainstalovaná správně.

Další informace o použití funkce Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer naleznete v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
923737 Použití funkce Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer

Sekce 4: Nahrazení poškozených, pozměněných nebo chybějících základních souborů systému Windows

Část 1: Spusťte nástroj Kontrola systémových souborů
Tento problém může nastat, jestliže byly odebrány nebo nahrazeny některé ze základních systémových souborů. Chybějící systémové soubory lze identifikovat pomocí nástroje Kontrola systémových souborů (SFC). Potom tyto soubory nahraďte. Nástroj Kontrola systémových souborů spustíte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte příkaz sfc /scannow a stiskněte klávesu ENTER.
Další informace o nástroji Kontrola systémových souborů a funkci Ochrana souborů systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
222193 Popis funkce Ochrana souborů systému Windows
Část 2: Spusťte nástroj Obnovení systému
Pokud žádný z uvedených kroků problém nevyřešil a pokud k problému došlo teprve nedávno, lze použít nástroj Obnovení systému a vrátit systém do předchozího funkčního stavu.

Poznámka: Tento krok nepomůže identifikovat příčinu problému. Nicméně tímto krokem vrátíte počítač do předchozího funkčního stavu. Při navrácení systému do dřívějšího funkčního stavu budou odebrány všechny programy a všechny aktualizace nainstalované od posledního bodu obnovení.

Další informace o obnovení systému do předchozího funkčního stavu získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
306084 Postupy: Obnovení předchozího stavu operačního systému v systému Windows XP
V článku 306084 jsou dále popsány kroky, jak zrušit obnovení, pokud navrácení do vámi vybranému bodu obnovení nevede k vyřešení problému. Pokud toto obnovení systému problém nevyřeší, lze vybrat některý z dřívějších bodů obnovení.

Další informace

Další informace o řešení tohoto problému v aplikaci Internet Explorer 6 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
326155 Při pokusu o připojení k webu dochází v aplikaci Internet Explorer k chybě: Stránku nelze zobrazit.

Vlastnosti

ID článku: 926431 - Poslední aktualizace: 8. ledna 2007 - Revize: 1.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Klíčová slova: 
kbtshoot kbexpertisebeginner KB926431

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com