ไม่มีจุดคืนค่าพร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้ Windows Vista, Windows 7 หรือระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 ใช้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบจากสองระบบพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นก่อนหน้า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926185 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะการคืนค่าระบบใน Windows Vista คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ไม่มีจุดการคืนค่าได้ถูกสร้างบนดิสก์ในระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณ
นอกจากนี้ เฉพาะล่าสุดทำสำรองแฟ้มต่าง ๆ จาก Windows Vista Complete PC Backup จะพร้อมใช้งาน ไม่มีแฟ้มที่มีการสำรองข้อมูลรุ่นก่อนหน้านี้ คุณพบปัญหานี้หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ในคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าด้วยการเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นก่อนหน้า

หมายเหตุ:การกำหนดค่านี้เรียกว่า "อัลบูตแบบ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้ก่อนหน้านี้ระบบปฏิบัติการ เช่น Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003 ในสถานการณ์เช่นนี้ ระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้าลบจุดคืนค่าทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นใน Windows Vista ระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้ยังลบแฟ้ม Complete PC Backup ทั้งหมดยกเว้นเวอร์ชันล่าสุดของแฟ้มข้อมูลสำรองเหล่านี้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คุณสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้

วิธีที่ 1:

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ Windows XP ลบจุดคืนค่าของไดรฟ์ข้อมูลใน Windows Vista เพิ่มรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ภายใต้การ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\Offline
คีย์ย่อยของรีจิสทรีใน Windows XP:

ชื่อค่า:: \DosDevices\D:
ประเภท:: reg_dword
ข้อมูลค่า:: 1

หมายเหตุ:ถ้าการ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\Offline
ไม่มีคีย์ย่อยของรีจิสทรีอยู่ คุณต้องสร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้ด้วยตนเอง สร้างรายการรีจิสทรีนี้เมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista บนพาร์ติชัน "D" ใน Windows XP
ลักษณะพิเศษของการแก้ปัญหานี้
หลังจากที่คุณเริ่มต้น Windows XP คุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Windows Vista จาก Windows XP อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Windows XP จาก Windows Vista คุณต้องใช้ Windows XP ไดรฟ์หรือไดรฟ์เพิ่มเติมเช่นไดรฟ์ USB นิ้วหัวแม่มือสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข้อจำกัดของการแก้ปัญหานี้
วิธีแก้ปัญหานี้ป้องกันระดับเสียงใน Windows Vista จากการเข้าถึง หรือการเปลี่ยนแปลง โดย Windows XP เท่านั้น ถ้าคุณมีไดรฟ์ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ถ้าคุณต้องการเพิ่มไดรฟ์ข้อมูลการตั้งค่าการคืนค่าระบบใน Windows Vista จาก Windows XP คืนค่าระบบ (ไดรฟ์ข้อมูลแบบเงาข้อมูล) บนไดรฟ์ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแทนยังคง เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณต้องเพิ่มวอลุ่มเหล่านั้นไป
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\Offline
คีย์ย่อย: ถ้าคุณเพิ่มระดับเสียงของ Windows XP ที่คีย์ย่อย หรือถ้าคุณลบอักษรระบุไดรฟ์ไดรฟ์ข้อมูลนี้ จากนั้นคุณไม่สามารถเริ่มต้น Windows XP

คุณสามารถใช้วิธีแก้ปัญหานี้ได้เฉพาะเมื่อจุดคืนค่า สำหรับ Windows XP และ Windows Vista mutually แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล จุดคืนค่าถูก mutual exclusive เมื่อไม่มีจุดคืนค่าทั่วไปบนไดรฟ์ข้อมูลใน Windows XP หรือไดรฟ์ข้อมูลใน Windows Vista ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • โปรแกรมควบคุมที่ C คือ ไดรฟ์ข้อมูลใน Windows XP
 • โปรแกรมควบคุม D คือ ไดรฟ์ข้อมูลใน Windows Vista


ในสถานการณ์สมมตินี้ จุดการคืนค่า Windows Vista ถูกเพิ่มในไดรเวอร์ E แล้ว คุณต้องเปลี่ยนรายการรีจิสทรีของโปรแกรมควบคุมอีภายใต้การ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\Offline
"คีย์ย่อยรีจิสทรีเป็น 1

นอกจากนี้ยัง สามารถใช้ไดรฟ์ข้อมูลที่พบโดยทั่วไปสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Windows XP และ Windows Vista อย่างไรก็ตาม จุดคืนค่าต้องไม่มีกำหนดบนไดรฟ์ข้อมูลนี้โดยทั่วไป
สถานะการสนับสนุนของการแก้ปัญหานี้
การเพิ่มคีย์นี้จะมีผลที่ไม่พึงประสงค์ข้างเคียงเพื่อติดตั้งของคุณ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลบนไดรฟ์นี้ก่อนที่พร้อมใช้งานอาจล้มเหลว หากมี ปัญหาในรายงานรายงานไปยัง Microsoft คุณจะถูกขอให้ลบค่านี้

วิธีที่ 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ลักษณะการทำงานในการด้วย Bitlocker บนไดรฟ์ข้อมูลใน Windows Vista

ด้วย bitlocker เป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่มีอยู่แล้วใน Windows Vista เมื่อ Windows Vista เริ่มทำงาน คุณลักษณะด้วย Bitlocker จะถูกเปิดใช้งานบน Windows Vista ระดับเสียงใน Windows Vista ที่มีการเปิดใช้จุดคืนค่า เมื่อ Windows XP หรือ Windows Server 2003 เริ่มทำงาน ปริมาณของ Windows Vista ซึ่งมีการเปิดใช้คุณลักษณะด้วย Bitlocker จะไม่สามารถเข้าถึง ดังนั้น จุดการคืนค่า Windows Vista จะยัง

This workaround works for dual-boot configurations (Windows XP or Windows Server 2003 together with Windows Vista).This workaround requires no changes to Windows XP. Therefore, the volume in Windows Vista is still inaccessible when the system is started in Windows XP or in Windows Server 2003.

หมายเหตุ:The Bitlocker feature is available for Windows Vista Enterprise Editions and for Windows Vista Ultimate Editions.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about how to configure a dual-boot environment in Windows Vista, visit the following Microsoft Web site:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/8572be9b-8580-49f7-9719-b3a4c42749fe1033.mspx

Information for advanced users

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: A shadow copy is created on a volume in Windows Vista or in Windows Server 2008. Then, you access the volume from an earlier Windows operating system. In this scenario, the shadow copy is deleted. You experience this problem if one or more of the following conditions are true:
 • You use Windows Vista or Windows Server 2008- based system in a dual-boot configuration with Windows XP or with Windows Server 2003. In this scenario, any restore points that have been created in Windows Vista are lost when the computer is started in an earlier Windows operating system. Additionally, shadow copies that were created in Windows Server 2003 are lost when the computer is started in Windows Vista or in Windows Server 2008.
 • You create Windows Vista restore points on an internal hard disk or an external hard disk. Then, you move the hard disk to a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP.
 • You use an internal hard disk or an external hard disk to store Complete PC Backup files, and you then access the volume from either Windows Server 2003 or Windows XP. In this scenario, all earlier versions of the backup files are lost. Only the most recent backup files are still available.
This problem occurs because the volume snapshot driver that is included with Windows Vista and with Windows Server 2008 uses disk structures that are incompatible with earlier versions of Windows. Therefore, the earlier operating system deletes Windows Vista shadow copies or Windows Server 2008 shadow copies together with the associated restore points. This behavior occurs because the earlier Windows operating systems do not recognize the new disk structures.

หมายเหตุ
 • In Windows Vista, shadow copies are used to maintain restore points. Additionally, shadow copies are used to maintain Complete PC Backup files. Therefore, when you access the volume from an earlier operating system, the restore points or the earlier versions of Complete PC Backup files are lost.
 • Although Windows Server 2008 does not include the System Restore feature, Windows Vista and Windows Server 2008 use shadow copies for other purposes, such as for backups. Windows Vista and Windows Server 2008 also delete shadow copies that are created by earlier versions of Windows. Therefore, after you use the earlier version of Windows to start the computer in a dual-boot environment, no restore points are available to the System Restore feature when you next start Windows Vista.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926185 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb kbmt KB926185 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926185

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com