ข้อความปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามจะใช้โปรแกรม Office รุ่นก่อนในการเปิดแฟ้มที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรม Office 2007 "แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้นในรุ่น Beta รุ่นก่อน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926054 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณได้ติดตั้งแพคความเข้ากันได้สำหรับระบบ Office 2007 คุณจึงพยายามจะใช้โปรแกรม Microsoft Office ใดๆ ต่อไปนี้เพื่อเปิดแฟ้มที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรม Microsoft Office 2007:
 • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft PowerPoint 2002
  • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft PowerPoint 2000
  • Microsoft Word 2000
หากบันทึกแฟ้มไว้ในรุ่นก่อนวางจำหน่ายของโปรแกรมใดๆ ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ" คุณจะได้รับข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

ข้อความที่ 1
มีการสร้างแฟ้มนี้ในรุ่น Beta รุ่นก่อนของ โปรแกรม 2007 และไม่สามารถเปิดได้ในรุ่นนี้
ข้อความที่ 2
แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้นในรุ่น Beta รุ่นก่อนของ โปรแกรม 2007 โปรแกรม จะแปลงแฟ้มนี้ให้เป็นรูปแบบแฟ้มของ โปรแกรม 2007 รุ่นล่าสุดเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม ก่อนที่จะเปิดแฟ้มนี้ ให้ตรวจสอบดูว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่
ข้อความที่ 3
สมุดงานนี้ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2007 รุ่น Beta รุ่นก่อนและไม่สามารถเปิดได้ใน Excel รุ่นปัจจุบัน เมื่อต้องการเปิดสมุดงาน คุณต้องเปิดสมุดงานและบันทึกไว้ใน Excel 2007 รุ่น Beta 2 ก่อน จึงจะสามารถเปิดใน Excel รุ่นปัจจุบันได้
ข้อความที่ 4
สมุดงานนี้ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2007 รุ่น Beta รุ่นก่อนหน้า Excel จะแปลงสมุดงานนี้ให้เป็นรูปแบบแฟ้ม Excel 2007 รุ่นล่าสุดเมื่อคุณบันทึก ก่อนที่จะเปิดสมุดงานนี้ ให้ตรวจสอบดูว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่
ข้อความที่ 5
นี่คือแพคความเข้ากันได้รุ่นก่อนวางจำหน่าย และสามารถเปิดแฟ้ม Office 2007 รุ่นก่อนวางจำหน่ายเท่านั้น คุณต้องการจะตรวจดูว่ามีแพคความเข้ากันได้ รุ่นใหม่กว่าหรือไม่

สาเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น จะไม่สามารถเปิดแฟ้ม Open XML บางแฟ้มที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรม Office 2007 รุ่นก่อนวางจำหน่ายได้โดยใช้แพคความเข้ากันได้สำหรับระบบ Office 2007

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ผู้ดูแลระบบสามารถปิดใช้งานนโยบายด้วยการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
 • วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดแฟ้ม Open XML ที่ถูกบันทึกไว้ใน PowerPoint 2007 รุ่น Beta 2 ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณจะได้รับข้อความ 2 ในส่วน "อาการ" นอกจากนี้ แฟ้มจะเปิด
 • วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดแฟ้ม Open XML ที่ถูกบันทึกไว้ใน Excel 2007 รุ่น Beta 2 หรือใน Excel 2007 รุ่น Beta 2 Technical Refresh ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณจะได้รับข้อความที่ 4 ในส่วน "อาการ" นอกจากนี้ แฟ้มจะเปิด
 • วิธีการเหล่านี้ไม่ทำให้คุณสามารถเปิดแฟ้ม Open XML ที่บันทึกอยู่ใน Word 2007 รุ่น Beta 2 ได้ มีเพียงวิธีเดียวในการแก้ปัญหา นั่นคือการเปิดแฟ้มใน Word 2007 รุ่นแรกที่วางจำหน่ายแล้วบันทึกแฟ้มนั้นใหม่ เมื่อคุณดำเนินการแล้ว แฟ้มจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบแฟ้มที่ใหม่ที่สุด ผู้รับเอกสารจึงจะสามารถใช้ Word รุ่นก่อนกับแพคความเข้ากันได้เพื่อเปิดแฟ้ม
หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows มีหลายรุ่น ขั้นตอนเหล่านี้อาจต่างไปจากในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนต่างๆเมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณโดยใช้วิธีที่ 2 ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50710

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

วิธีที่ 1: ใช้แม่แบบระดับการดูแลสำหรับแพคความเข้ากันได้


หมายเหตุ วิธีการนี้ใช้กับ Excel, PowerPoint และ Word เท่านั้น

เมื่อต้องการใช้แม่แบบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรม Office
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ gpedit.msc ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ในหน้าต่าง Local Computer Policy ที่บานหน้าต่างซ้าย ให้คลิกขวาที่ แม่แบบระดับการดูแล ในโหนด การกำหนดค่าผู้ใช้ แล้วคลิก เพิ่ม/ลบแม่แบบ
 4. คลิก เพิ่ม
 5. เลือกแฟ้ม Office2007Converters.adm แล้วคลิก เปิด
 6. คลิก ปิด
 7. ขยาย แม่แบบระดับการดูแล ใน การกำหนดค่าผู้ใช้ ในหน้าต่าง Local Computer Policy ที่บานหน้าต่างซ้าย
 8. คลิก ตัวแปลง Office 2007
 9. คลิกสองครั้งที่นโยบาย บล็อกการเปิดรูปแบบแฟ้มรุ่นก่อนวางจำหน่ายซึ่งใหม่สำหรับ Excel 2007
 10. คลิก ปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง
 11. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 10 ซ้ำสำหรับนโยบายของ PowerPoint 2007
 12. เริ่มโปรแกรม Office ใหม่

วิธีที่ 2: แก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่จะบอกคุณเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อการปกป้องที่เพิ่มขึ้น ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้าเกิดปัญหา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเหตุ วิธีการนี้ใช้กับ Excel, PowerPoint และ Word เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรม Office
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. เลือกรีจิสทรีคีย์ที่เหมาะสม:
  • Excel 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  • PowerPoint 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
  • Word 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileOpenBlock
 4. หลังจากเลือกคีย์ที่เหมาะสมซึ่งระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้ชี้เมาส์ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก ค่า DWORD
 5. พิมพ์ค่า DWORD ใดๆ ต่อไปนี้ให้กับโปรแกรมที่เหมาะสม แล้วกด ENTER:
  • Excel12BetaFilesFromConverters
  • PowerPoint12BetaFilesFromConverters
  • Word12BetaFilesFromConverters
 6. คลิกขวาที่ค่า DWORD ที่คุณพิมพ์ไว้ในขั้นตอนที่ 5 แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 7. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง
 8. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 9. เริ่มโปรแกรม Office แล้วเปิดแฟ้ม
 10. บันทึกแฟ้มอีกครั้งในโปรแกรม Office หลังจากที่แฟ้มถูกบันทึกแล้ว ในตอนนี้ควรเปิดแฟ้มในโปรแกรม Office รุ่นก่อนที่แสดงในรายการในส่วน "อาการ"

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชมหรือรายงานปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความ อีเมล ถึงเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น รุ่นของ Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ Microsoft Word ที่แสดงในรายการในส่วน "อาการ" จะไม่เปิดแฟ้ม Open XML ที่ได้รับการบันทึกไว้ในโปรแกรม Office 2007 รุ่นก่อนวางจำหน่าย

ตารางต่อไปนี้จะสรุปอาการที่คุณอาจพบเมื่อเปิดแฟ้มที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรม Office 2007 โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

Word
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่น Office 2007นโยบายที่เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)นโยบายที่ปิดใช้งาน
รุ่นก่อน Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 5ข้อความที่ 5
รุ่น Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 5ข้อความที่ 5
รุ่น Beta 2 Technical Refreshไม่มีข้อความ แฟ้มเปิดไม่มีข้อความ แฟ้มเปิด
รุ่นวางจำหน่าย (RTM)ไม่มีข้อความ แฟ้มเปิดไม่มีข้อความ แฟ้มเปิด


PowerPoint
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่น Office 2007นโยบายที่เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)นโยบายที่ปิดใช้งาน
รุ่นก่อน Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 1ข้อความที่ 1
รุ่น Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 1ข้อความที่ 2
รุ่น Beta 2 Technical Refreshไม่มีข้อความ แฟ้มเปิดไม่มีข้อความ แฟ้มเปิด
รุ่นวางจำหน่าย (RTM)ไม่มีข้อความ แฟ้มเปิดไม่มีข้อความ แฟ้มเปิด


Excel
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่น Office 2007นโยบายที่เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)นโยบายที่ปิดใช้งาน
รุ่นก่อน Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 3ข้อความที่ 3
รุ่น Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 3ข้อความที่ 4
รุ่น Beta 2 Technical Refreshข้อความที่ 3ข้อความที่ 4
รุ่นวางจำหน่าย (RTM)ไม่มีข้อความ แฟ้มเปิดไม่มีข้อความ แฟ้มเปิด
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณไม่สามารถเปิดหรือบันทึกสมุดงาน Excel, งานนำเสนอ PowerPoint หรือเอกสาร Word ในโปรแกรม Office 2007 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
922850 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามจะเปิดหรือบันทึกแฟ้มในโปรแกรม Office 2007 ใดๆ หรือในโปรแกรม Office 2003 ใดๆ

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้ม Open XML และเกี่ยวกับข้อความที่คุณได้รับเพื่อดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
919026 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามจะเปิดหรือบันทึกเอกสาร Office 2007 มีดังนี้: "คุณต้องการดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้เพื่อให้สามารถทำงานกับแฟ้มนี้หรือไม่"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926054 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kberrmsg kbopenfile kbconversion kbappcompatibility kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB926054

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com