เมื่อคุณใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เพื่อปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไฮฟ์ Windows Vista ค่าสถานะคีย์รีจิสทรีของ Windows Vista จะถูกเอาออก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926044 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows XP เพื่อปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไฮฟ์ Windows Vista ค่าสถานะคีย์รีจิสทรีของ Windows Vista จะถูกเอาออก ถ้าคุณลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีจากกลุ่มรีจิสทรีของ Windows Vista ค่าสถานะของรีจิสทรีจะถูกล้างออกจากคีย์หลักของคีย์ย่อยรีจิสทรีถูกลบออก ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณลบคีย์ย่อยของรีจิสทรี "B" จากเส้นทางรีจิสทรีอย่างต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A\B
ในกรณีนี้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เอาค่ารีจิสทรีสถานะจาก "A" รีจิสทรีซับคีย์

หมายเหตุ คุณอาจพบปัญหานี้หากคุณใช้ Windows OEM ติดตั้งพร้อมเครื่อง Kit (OPK) หรือการ Windows แบบอัตโนมัติติดตั้ง Kit (WAIK) เพื่อปรับเปลี่ยนแฟ้มอิมเม.wim ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XP ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบปัญหานี้หากคุณใช้โปรแกรม Imagex.exe เพื่อกำหนดใช้รูปแบบ Windows Vista จากนั้น ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี เพื่อโหลด และ การปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไฮฟ์ Windows Vista นอกจากนี้ คุณอาจพบปัญหานี้หากคุณใช้โปรแกรม Pkgmrg.exe เพื่อตั้งค่าคอนฟิกเพิ่มเติมคุณลักษณะของ Windowsใน Windows Vista หรือเมื่อต้อง การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Server 2003 และ Windows XP ไม่รู้จักค่าสถานะของรีจิสทรีใหม่ที่จะนำมาใช้ใน Windows Vista ดังนั้น เมื่อคุณใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เพื่อปรับเปลี่ยนรีจิสทรีของ Windows Vista ค่าสถานะแอตทริบิวต์เหล่านี้อาจถูกล้างข้อมูลออก

รีจิสทรีของ Windows Vista มีค่าสถานะแอตทริบิวต์ต่อไปนี้:
 • REG_KEY_DONT_VIRTUALIZE
 • REG_KEY_DONT_SILENT_FAIL
 • REG_KEY_RECURSE_FLAG
ค่าสถานะเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับแต่ละคีย์รีจิสทรี ใช้ค่าสถานะเพื่อกำหนดลักษณะการทำงานการจำลองเสมือนเพื่อสนับสนุนโปรแกรมความเข้ากันได้กับ Windows Vista บัญชีผู้ควบคุม (UAC) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำลองเสมือนของรีจิสทรีสำหรับ UAC แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa965884.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480152.aspx

การแก้ไข

ข้อมูล Windows Server 2003 Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เนื่องจาก มีการอ้างอิงแฟ้ม คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน Control Panel
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28032,459,64829 กันยายน 200611:22ไม่เกี่ยวข้องSP1SP1QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.28032,271,74429 กันยายน 200610:49x 86SP1SP1QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.28032,311,68029 กันยายน 200610:50ไม่เกี่ยวข้องSP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.28032,420,22429 กันยายน 200611:22x 86SP1SP1QFE
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28034,627,96829 กันยายน 200615:21x 64SP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.28034,483,07229 กันยายน 200615:21x 64SP1SP1QFE
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28036,520,32029 กันยายน 200615:15IA-64

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เนื่องจาก มีการอ้างอิงแฟ้ม คุณต้องเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2) เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน Control Panel
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30042,137,60029 กันยายน 200610:39x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30042,058,88029 กันยายน 200609:47x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30042,017,28029 กันยายน 200609:47x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30042,181,76029 กันยายน 200610:41x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
Windows XP รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28034,627,96829 กันยายน 200615:21x 64SP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.28034,483,07229 กันยายน 200615:21x 64SP1SP1QFE

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926044 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbqfe kbHotfixServer kbwinserv2003presp2fix kbmt KB926044 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:926044

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com