คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทโดยไม่คาดคิด หรือคุณได้รับข้อผิดพลาดใน Windows XP: "หยุด: 0x000000D1 "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925922 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP คุณอาจประสบกับอาการต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิด
 • หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Microsoft Windows
  ระบบได้กู้คืนจากข้อผิดพลาดร้ายแรง
  ล็อกของข้อผิดพลาดนี้ได้ถูกสร้างขึ้น
  โปรดบอก Microsoft เกี่ยวกับปัญหานี้
  เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาดซึ่งคุณสามารถส่งเพื่อช่วยเราในการปรับปรุง Microsoft Windows เราจะเก็บรายงานนี้เป็นความลับ และไม่ระบุชื่อ
  เมื่อต้องการดูข้อมูลนี้รายงานข้อผิดพลาด คลิกที่นี่
  ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยงที่ด้านล่างของกล่องข้อความ คุณเห็นข้อมูลลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  BCCode : 000000D1 BCP1 : DBDBDBF9 BCP2 : 00000002 BCP3 :00000000 BCP4 : ED3A6DF2 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
 • คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้:
  มีการตรวจพบปัญหา และ Windows ถูกปิดเพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ...
  ข้อมูลทางเทคนิค:

  หยุด: 0X000000D1 (0XDBDBDBF9, 0X00000002, 0X00000000, 0XED3A6DF2
  DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • รายการที่มีลักษณะต่อไปนี้ปรากฏในบันทึกของระบบ:

  วันที่: วัน
  แหล่งที่มา: ระบบ
  ErrorTime: เวลา
  ประเภท: (102)
  ชนิด: ข้อผิดพลาด
  รหัสเหตุการณ์: 1003
  ผู้ใช้: N/A
  คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย: ข้อผิดพลาดรหัส 000000D 1, parameter1 DBDBDBF9 พารามิเตอร์ 2 00000002, parameter300000000, ED3A6DF2 พารามิเตอร์ 4สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Help and Support Center athttp://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.Data:0000: 53 79 73 74 65 6 d 20 45 ระบบ E0008: 72 72 6f 72 72 45 20 ของ 20 ผิดพลาด Er0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000MN0020: 30 20 20 50 61 72 61 6 d 0 Param0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff0030: 66 66 66 66 64 31 2c

หมายเหตุ อาการของความผิดพลาด Stop แตกต่างกันไปตามตัวเลือกความล้มเหลวของระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ พารามิเตอร์สี่ค่าอาจแตกต่างกันตามการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ พารามิเตอร์เหล่านี้ปรากฏอยู่ ในข้อมูลลายเซ็นข้อผิดพลาด และภาย ในวงเล็บของข้อผิดพลาด stop

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวของระบบ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
307973 วิธีการกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวและการกู้คืนระบบใน Windows

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากสแต็ค TCP/IP พยายามที่จะเข้าถึงบัฟเฟอร์ที่กองซ้อนไม่ได้เตรียมใช้งาน การดำเนินการนี้ต่อส่วนหัวของพูล ดังนั้น คอมพิวเตอร์หยุดโดยไม่คาดคิด ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าเครือข่ายใช้ Internet Protocol security (IPsec)

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP Service Pack 2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่านี้) ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
Windows XP, 32 บิต (ใช้ x86) เวอร์ชั่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tcpip.sys5.1.2600.3002360,70426 กันยายน 200609:21x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925922 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มกราคม 2558 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbbug kberrmsg kbbluescreen kbwinxppresp3fix kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB925922 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925922

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com