ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเรียกดูแฟ้มที่ใช้ชนิด MIME ที่กำหนดเองใน Internet Explorer 6 และ Internet Explorer 7: "แฟ้มคุณกำลังดาวน์โหลดไม่สามารถเปิด โดยโปรแกรมเริ่มต้น"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925832 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • ใน Internet Explorer เรียกดูแฟ้มที่ใช้ชนิด MIME ที่กำหนดเอง
 • ตัวจัดการ MIME สำหรับชนิด MIME ที่กำหนดเองมีการลงทะเบียน
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเปิดแฟ้มคุณกำลังดาวน์โหลดโปรแกรมเริ่มต้น จะเกิดความเสียหาย หรือมีชนิดแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง


ในบาง occasions, Internet Explorer อาจยังแสดงหน้าเปล่า

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
แต่คุณต้องเพิ่มรายการรีจิสทรี FEATURE_REPORT_CACHEFILE_KB925832 การเปิดการแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเพิ่มรายการรีจิสทรี FEATURE_REPORT_CACHEFILE_KB925832 การเปิดการแก้ไข โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกการExplorer\Main\FeatureControl HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internetรีจิสตรีคีย์
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. พิมพ์ชื่อคีย์ต่อไปนี้ และกด enter:
  feature_report_cachefile_kb925832
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. พิมพ์ชื่อของค่าต่อไปนี้ และกด enter:
  iexplore.exe
 7. คลิกขวาiexplore.exeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
 9. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Windows XP:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Urlmon.dll6.0.2900.3009615,93605 2006 Oct12:28x86SP2SP2QFE
windows Vista, x 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,03110-ก.ค.-200715:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_9bea2207ce8599dc91db2690638058dd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20636_none_e5e53045c3e3bfd7.manifestไม่สามารถใช้งานได้72410-ก.ค.-200715:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-i ..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20636_none_b36c0612f2d3e8e2.manifestไม่สามารถใช้งานได้283,49210-ก.ค.-200715:27ไม่สามารถใช้งานได้
Urlmon.dll7.0.6000.206361,155,07210-ก.ค.-200702:26x86
windows Vista x 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_9bea2207ce8599dc91db2690638058dd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20636_none_4203cbc97c41310d.manifestไม่สามารถใช้งานได้72610-ก.ค.-200715:25ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_c34bcd7db9af2bd035379a08a6a442cd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20636_none_1f5bc2cf7c85ea51.manifestไม่สามารถใช้งานได้72810-ก.ค.-200715:25ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-i ..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20636_none_0f8aa196ab315a18.manifestไม่สามารถใช้งานได้283,52610-ก.ค.-200715:31ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb925832 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,82310-ก.ค.-200715:25ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb925832 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,04210-ก.ค.-200715:25ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,92510-ก.ค.-200715:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-i ..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20636_none_b36c0612f2d3e8e2.manifestไม่สามารถใช้งานได้283,49210-ก.ค.-200715:31ไม่สามารถใช้งานได้
Urlmon.dll7.0.6000.206361,422,84810-ก.ค.-200703:22x64
Urlmon.dll7.0.6000.206361,155,07210-ก.ค.-200702:26x86
Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Urlmon.dll7.0.6000.206361,155,07212-ก.ค.-200714:48x86
windows Internet Explorer 7 สำหรับ Windows Server 2003 x 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Urlmon.dll7.0.6000.206361,155,07214-ก.ค.-200705:46x86
windows Internet Explorer 7 สำหรับ Windows Server 2003 x 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Urlmon.dll7.0.6000.206361,422,84813-ก.ค.-200716:21x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wurlmon.dll7.0.6000.206361,155,07213-ก.ค.-200716:21x86SP2WOW
windows Internet Explorer 7 สำหรับ Windows Server 2003 IA-64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Urlmon.dll7.0.6000.206362,531,32813-ก.ค.-200716:08IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wurlmon.dll7.0.6000.206361,155,07213-ก.ค.-200716:08x86SP2WOW
Windows Internet Explorer 8

การแก้ไขจะรวมอยู่ใน Internet Explorer 8 แต่คุณต้องเพิ่มรายการรีจิสทรี FEATURE_REPORT_CACHEFILE_KB925832 การเปิดการแก้ไขการหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเปิดแฟ้ม โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • บันทึกแฟ้มในเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดแฟ้มรุ่นที่บันทึกไว้แล้ว
 • ตั้งค่า DWORD iexplore.exe เป็น 0 ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ แล้ว เปิดแฟ้มรุ่นออนไลน์:
  • Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
  • Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_SNIFFING HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรกแต่คุณต้องเพิ่มรายการรีจิสทรี FEATURE_REPORT_CACHEFILE_KB925832 การเปิดการแก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Internet Explorer จัดการกับชนิด MIME แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms775148.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925832 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbregistry kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbmt KB925832 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925832

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com