ใน Internet Explorer 6 หรือ Internet Explorer 8 เหตุการณ์ OnChange ในเขตข้อมูลไม่เกิดขึ้น เมื่อคุณเปลี่ยนอักขระ "?" อักขระ "ss" หรือ เมื่อคุณเปลี่ยนอักขระ "ss" ไปอักขระ "?"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925683 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft Internet Explorer 6 หรือ ใน Windows Internet Explorer 8,onchangeเหตุการณ์ในเขตข้อมูลไม่เกิดขึ้นหากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณสร้างฟอร์มของเว็บที่มีการ<input>ฟิลด์ หรือยัง<textarea></textarea>เขตข้อมูล:
 • คุณสร้างข้อonchangeเหตุการณ์ในการ<input>ฟิลด์ หรือในนั้น<textarea></textarea>เขตข้อมูล:
 • คุณเปลี่ยนอักขระ "?" อักขระ "ss" หรือคุณเปลี่ยนอักขระ "ss" เป็นอักขระ "?" ในการ<input>ฟิลด์ หรือในนั้น<textarea></textarea>เขตข้อมูล:

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปรียบเทียบสตริงที่เอ็นจินการ MSHTML จะขึ้นอยู่กับCompareStringapi กระบวนการCompareStringAPI พิจารณาอักขระ "ss" และอักขระ "?" เป็น อักขระตัวเดียวกัน

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

หมายเหตุ:ก่อนการปรับปรุงของ Internet Explorer 8 ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2416400 (MS10 090)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
2416400MS10-090: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Internet Explorer
ก่อนการปรับปรุงของโปรแกรม Internet explorer 6 ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 928090 (MS07-016)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
928090ms07-016: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Internet Explorer

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Internet Explorer 6 สำหรับ Windows Server 2003 ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Internet Explorer 6 สำหรับ Windows XP ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลรีจิสทรี

หลังจากที่คุณปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer 6 ใน Windows Server 2003 คุณต้องแก้ไขรีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานการปรับปรุงนี้

หมายเหตุ:เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปรับปรุงนี้สำหรับรุ่นอื่น ๆ ของ Internet Explorer คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

การตั้งค่ารีจิสทรีสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปรับปรุงนี้สำหรับผู้ใช้ที่ระบุใน Windows Server 2003 ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. พิมพ์ชื่อคีย์ต่อไปนี้ และกด enter:
  feature_intrinsics_use_binary_compare_kb925683
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
 6. ประเภท:*แล้ว กดป้อน.
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
วิธีที่ 2
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. พิมพ์ชื่อคีย์ต่อไปนี้ และกด enter:
  feature_intrinsics_use_binary_compare_kb925683
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:*แล้ว กดป้อน.
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.

การตั้งค่ารีจิสทรีสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปรับปรุงนี้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดใน Windows Server 2003 ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. พิมพ์ชื่อคีย์ต่อไปนี้ และกด enter:
  feature_intrinsics_use_binary_compare_kb925683
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
 6. ประเภท:*แล้ว กดป้อน.
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.
วิธีที่ 2
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. พิมพ์ชื่อคีย์ต่อไปนี้ และกด enter:
  feature_intrinsics_use_binary_compare_kb925683
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:*แล้ว กดป้อน.
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925683 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbwinserv2003sp2fix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB925683 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925683

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com