คำอธิบายของการทำงานของโหมดลดฟังก์ชันการทำงานใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925582 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายลักษณะการทำงานของโหมดลดฟังก์ชันการทำงานใน Windows Vista บทความนี้จะกล่าวถึงโหมดลดฟังก์ชันการทำงานสองชนิด สาเหตุการเกิดโหมดนี้ และกิจกรรมการทำงานที่คุณสามารถดำเนินการได้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสภาวะนี้

ข้อมูลสำคัญ บทความนี้ไม่มีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการออกจากโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
925616 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มการทำงาน Windows Vista: "ระยะเวลาการเปิดใช้งานของคุณหมดอายุ"


เนื้อหานี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง

ชนิดของโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน

Windows Vista มีชนิดของโหมดลดฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้:
 • โหมดลดฟังก์ชันการทำงานนอกเวลาผ่อนผัน
 • โหมดลดฟังก์ชันการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน

ส่วนนี้จะอภิปรายถึงสิ่งที่สามารถทำให้เกิดโหมดลดฟังก์ชันการทำงานทั้งสองชนิด

โหมดลดฟังก์ชันการทำงานนอกเวลาผ่อนผัน

Windows Vista จะเข้าสู่โหมดลดฟังก์ชันการทำงานนอกเวลาผ่อนผันถ้าเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นจริง:
  บน Windows Vista ฉบับจำหน่ายปลีก
  • คุณไม่ได้เปิดใช้งาน Windows Vista ภายใน 30 วันหลังจากติดตั้ง Windows Vista
  • คุณไม่ได้เปิดใช้งาน Windows Vista อีกครั้งภายในสามวันหลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์

  ในโปรแกรมของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของ Windows Vista
  • คุณไม่ได้เปิดใช้งาน Windows Vista ภายในสามวันหลังจากที่คุณเปลี่ยนเมนบอร์ดของ OEM หรือเมนบอร์ดที่ผลิตจากโรงงานมาแต่เดิม เป็นเมนบอร์ดที่ไม่ใช่ของ OEM

 • ในWindows Vista รุ่นสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ใช้ Key Management Service (KMS)

  หมายเหตุ KMS จะช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์กับบริการที่คุณโฮสต์ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft
  • คุณไม่ได้เปิดใช้งาน Windows Vista ภายใน 30 วันหลังจากติดตั้ง Windows Vista
  • คุณไม่ได้ต่ออายุการเปิดใช้งาน Windows Vista ภายใน 210 วันนับจากการเปิดใช้งาน Windows Vista ครั้งก่อนหน้า
  • คุณไม่ได้เปิดใช้งาน Windows Vista ภายใน 30 วันหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์
 • บน Windows Vista รุ่นสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ใช้รหัสเปิดใช้งานการติดตั้งจำนวนมาก (Multiple Activation Key - MAK)

  หมายเหตุ MAK จะช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่องด้วยการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์
  • คุณไม่ได้เปิดใช้งาน Windows Vista ภายใน 30 วันหลังจากติดตั้ง Windows Vista
  • คุณไม่ได้เปิดใช้งาน Windows Vista อีกครั้งภายในสามวันหลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์

โหมดลดฟังก์ชันการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้

Windows Vista จะเข้าสู่โหมดลดฟังก์ชันการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้ถ้าเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นจริง:
 • โปรแกรม Windows Genuine Advantage (WGA) ตรวจพบหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกปิดกั้นหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ปลอม

  หมายเหตุ โปรแกรม WGA เป็นบริการของ Microsoft ที่จะช่วยตรวจหาว่าคุณมี Vista รุ่นที่เป็นของแท้หรือไม่ หมายเลขผลิตภัณฑ์เป็นหมายเลขของซอฟต์แวร์ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของแท้

 • โปรแกรม WGA ตรวจพบแฟ้มไบนารีการเปิดใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือแฟ้มไบนารีการเปิดใช้งานที่มีการปรับเปลี่ยน

  หมายเหตุ แฟ้มไบนารีเป็นแฟ้มของคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลที่เข้ารหัสเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลและประมวลผล

 • Windows Vista อยู่ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงานนอกเวลาผ่อนผัน

กิจกรรมการทำงานที่ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน

ส่วนนี้จะกล่าวถึงกิจกรรมการทำงานที่ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับโหมดลดฟังก์ชันการทำงานทั้งสองชนิด

โหมดลดฟังก์ชันการทำงานนอกเวลาผ่อนผัน

ถ้า Windows Vista ทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงานนอกเวลาผ่อนผัน คุณจะไม่สามารถทำงานดังต่อไปนี้:
 • เล่นเกมที่มีอยู่แล้วภายใน

  เกมต่างๆ ที่มีมาพร้อมกับ Windows Vista จะไม่พร้อมใช้งานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน
 • ใช้คุณลักษณะพิเศษ

  คุณลักษณะพิเศษของ Windows Vista เช่น Aero Glass, ReadyBoost และ BitLocker จะไม่พร้อมใช้งานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน
 • เข้าสู่ระบบมากกว่าหนึ่งชั่วโมง

  ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน คุณสามารถคงอยู่ในระบบ Windows Vista ได้เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น

โหมดลดฟังก์ชันการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้

ถ้า Windows Vista ทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้ คุณจะไม่สามารถทำงานดังต่อไปนี้:
 • ใช้คุณลักษณะ Windows Vista บางอย่าง

  คุณลักษณะ Aero Glass และ Windows ReadyBoost ที่มีมาพร้อมกับ Windows Vista จะไม่พร้อมใช้งานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน
 • ขอรับเนื้อหาบางส่วนจาก Microsoft

  เนื้อหาพิเศษจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft จะไม่พร้อมใช้งานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน

กิจกรรมการทำงานที่สามารถใช้งานได้ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน

ส่วนนี้จะกล่าวถึงกิจกรรมการทำงานที่สามารถใช้งานได้สำหรับโหมดลดฟังก์ชันการทำงานทั้งสองชนิด

โหมดลดฟังก์ชันการทำงานนอกเวลาผ่อนผัน

ถ้า Windows Vista ทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงานนอกเวลาผ่อนผัน คุณจะสามารถทำงานดังต่อไปนี้:
 • เปิดใช้งาน Windows Vista

  คุณสามารถเปิดใช้งานหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows Vista
 • สคริปต์ Windows Vista จากระยะไกล

  คุณสามารถใช้ Windows Management Instrumentation (WMI) เพื่อเรียกใช้สคริปต์บนคอมพิวเตอร์จากตำแหน่งระยะไกล

  หมายเหตุ WMI เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลและการทำงานเกี่ยวกับการจัดการในระบบปฏิบัติการที่ใช้ Windows

 • เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์

  คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows Vista
 • เข้าสู่ระบบเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง
  • คุณสามารถเข้าสู่ระบบ Windows Vista เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อขอรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเข้าใช้งานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
  • คุณสามารถใช้คุณลักษณะส่วนใหญ่ที่พร้อมใช้งานบน Windows Vista
  • คุณสามารถเปิดใช้งานหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows Vista
  • คุณสามารถเข้าใช้งานตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันในระยะไกลได้

 • คงอยู่ในระบบ

  ถ้าคุณเข้าสู่ระบบ Windows Vista อยู่แล้ว คุณสามารถคงอยู่ในระบบต่อไปได้ Windows Vista จะไม่นำคุณออกจากระบบคอมพิวเตอร์
 • เรียกใช้ Windows Vista ในเซฟโหมด

  คุณสามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดใน Windows Vista เพื่อเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง Windows Vista จะไม่นำคุณออกจากระบบคอมพิวเตอร์

โหมดลดฟังก์ชันการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้

ถ้า Windows Vista ทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้ คุณจะสามารถทำงานดังต่อไปนี้:
 • ใช้คุณลักษณะ Windows Vista

  คุณสามารถใช้คุณลักษณะส่วนใหญ่ที่พร้อมใช้งานบน Windows Vista
 • เปิดใช้งาน Windows Vista

  คุณสามารถเปิดใช้งานหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows Vista
 • เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์

  คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows Vista
 • เข้าสู่ระบบโดยไม่มีการจำกัดเวลาเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่าง

  คุณสามารถเข้าสู่ระบบ Windows Vista โดยไม่มีการจำกัดเวลาหนึ่งชั่วโมง เพื่อขอรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่คล้ายกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windows Vista ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
947874 วิธีติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 เมื่อช่วงเวลาการเปิดใช้งาน Windows Vista หมดอายุแล้ว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925582 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 พฤษภาคม 2553 - Revision: 2.2
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
Keywords: 
kbresolve kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB925582

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com