วิธีการแก้ไขปัญหาการติดขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งในระบบการจัดการ Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925282 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูงการติดตั้งไคลเอ็นต์การจัดการระบบ Microsoft Server (SMS) 2003 เมื่อคุณใช้วิธีการติดตั้งกดขั้นสูงของ 2003 SMS ไคลเอนต์

มีปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณปรับใช้กับไคลเอ็นต์ SMS 2003 ขั้นสูง โดยใช้การติดแบบขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้ง บทความนี้อธิบายถึงกระบวนการติดขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้ง ปัญหาที่พบโดยทั่วไปบางอย่างของวิธี แก้ไข และเครื่องมือ และขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไป

บทนำ

เมื่อคุณใช้วิธีการติดตั้งกดขั้นสูงของ 2003 SMS ไคลเอ็นต์ติดตั้งไคลเอ็นต์การขั้นสูงของ SMS 2003 บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในไซต์ SMS โดยอัตโนมัติ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • ไม่ติดตั้งไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS
 • มีการติดตั้งไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้รับการกำหนดให้ไซต์โดยอัตโนมัติ
 • ไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS จะติดตั้ง และกำหนดให้ อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในบทความนี้ กระบวนการติด SMS ขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งถูกแบ่งออกเป็นระยะที่สาม แต่ละขั้นตอนที่มีชุดของตนเองที่แตกต่างของปัญหา

หมายเหตุ:บ่อยเกี่ยวกับคำถามและคำตอบเกี่ยวกับ SMS ขั้นสูง Client สามารถพบปัญหาใน FAQ ของไคลเอ็นต์ SMS เมื่อต้องการดู FAQ ของไคลเอ็นต์ SMS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/cc988013.aspx
 • ขั้นตอน pre-installation

  ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอ็นต์ SMS เชื่อมต่อกับไคลเอ็นต์เป้าหมาย และตรวจสอบระบบปฏิบัติการของไคลเอ็นต์และข้อมูลของไคลเอ็นต์ คัดลอกแฟ้มแหล่งการติดตั้งไคลเอนต์ แล้ว กระบวนการติดตั้งดาวน์โหลดคอมโพเนนต์หลักของ SMS ไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
 • ขั้นตอนการติดตั้ง

  ไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS คัดลอกแฟ้มการติดตั้งจากเซิร์ฟเวอร์ไซต์ และเริ่มการติดตั้งแล้ว
 • ขั้นตอน post-installation

  หลังจากโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ไคลเอนต์ขั้นสูง SMS ได้รับการกำหนดไซต์ ส่งข้อมูลการค้นหา heartbeat ไปยังเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS และจุดเริ่มต้นจัดการนโยบายไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูงในการเรียกที่ติดต่อแล้ว

ขั้นตอน pre-installation

 1. ระหว่างขั้นตอน pre-installation, SMS discovers คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ และจากนั้น สร้างแฟ้มการร้องขอ (CCR) การกำหนดค่าไคลเอนต์ แฟ้ม CCR ประกอบด้วยชื่อของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์และข้อมูลเพิ่มเติม
 2. SMS ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์เชื่อมต่อกับการใช้ร่วมกัน ADMIN $บนไคลเอนต์ ซึ่งขึ้นกับข้อมูลในแฟ้ม CCR
 3. ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์เชื่อมต่อกับรีจิสทรีของไคลเอ็นต์ และ gathers ข้อมูลเกี่ยวกับไคลเอ็นต์ กระบวนการนี้จะแสดงเป็นรายการที่ใช้ในการล็อกใน Ccm.log เป็นการเชื่อมต่อกับ IPC $
 4. SMS หลักของคอมโพเนนต์แฟ้ม MobileClient.tcf และ Ccmsetup.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ SMS\bin\I386\ แฟ้มเหล่านี้จะถูกดาวน์โหลดไปยัง%WINDIR%\System32\ccmsetup โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์
 5. ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ตรวจสอบว่า สามารถเริ่มบริการ Ccmsetup สำเร็จไม่ก่อนที่จะหยุดการเชื่อมต่อ แฟ้ม CCR ถูกเพิ่มเข้าไปยังโฟลเดอร์ SMS\Inboxes\Ccrretry.box สำหรับการตรวจสอบการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในรอบการตรวจสอบตัวที่สอง SMS กำหนดว่า กำลังเรียกใช้โฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMS ไม่แล้ว ลบแฟ้ม CCR
 6. ถ้าตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์พบข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการนี้ แฟ้ม CCR เปลี่ยนชื่อชื่อของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เป้าหมาย และวางในโฟลเดอร์ SMS\Inboxes\Ccrretry.box ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ตรวจสอบแฟ้มในโฟลเดอร์กล่องขาเข้านี้ทุก ๆ 60 นาที และพยายาม reprocess ครั้ง 168 (7 วัน) ก่อนที่จะถูกละทิ้งเหล่านั้น ข้อมูลนี้ถูกบันทึกไว้ใน Ccm.log

ปัญหา pre-installation

คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่เพิ่งพบใหม่ไม่ได้ถูกกำหนดให้กับไซต์ปัจจุบัน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีกำหนดขอบเขตการไซต์ SMS อย่างไม่ถูกต้อง หรือขอบเขตของไซต์ไม่มีการจัดชิดกับชนิดของข้อมูลการค้นหาที่มีการรวบรวมโดยทั่วไป หากเป็นกรณีนี้ ไม่มีแฟ้ม CCR จะถูกสร้างขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์โดยที่ SMS ค้นหาข้อมูล Manager และกระบวนการติดตั้งไม่เกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดขอบเขตการไซต์ SMS ให้ดูส่วน "วางไคลเอ็นต์จัดวางแผน" ในการระบบจัดการแนวคิด Server 2003 วางแผน และรายการแนะนำการปรับใช้. เมื่อต้องการดูคำแนะนำนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179958.aspx

ไม่เปิดใช้งานการติดตั้งชิดไคลเอ็นต์ขั้นสูงที่ไซต์ที่เหมาะสม

หากติดแบบขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งไม่เปิดใช้งานสำหรับไซต์ ตัวจัดการข้อมูลการค้นพบ SMS ไม่สร้างโดยอัตโนมัติแฟ้ม CCR สำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตที่ไซต์ของตนเอง

ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอ็นต์ SMS ไม่สามารถเชื่อมต่อใช้ร่วมกันของไคลเอ็นต์ Admin $ หรือให้ บริการระยะไกลของรีจิสทรี (IPC $)

เมื่อตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ไม่สามารถเชื่อมต่อ Admin $ ข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Ccm.log:
7260 (0x1c5c) 6/6/2006 7:06:31 am
ความพยายามที่เชื่อมต่อร่วมกันสำหรับผู้ดูแล ' \\ <computername>\Admin$ 'ใช้บัญชี'</computername>domain\account' sms_client_config_manager 7400 (0x1ce8) 6/6/2006 7:06:34 am
WNetAddConnection2 ล้มเหลว (LOGON32_LOGON_NEW_CREDENTIALS) โดยใช้บัญชีdomain\account(000004b3)sms_client_config_manager 7400 (0x1ce8) 6/6/2006 7:06:34 am
WNetAddConnection2 ล้มเหลว (LOGON32_LOGON_INTERACTIVE) โดยใช้บัญชีdomain\account(000004b3)sms_client_config_manager 660 (0x0294) 6/6/2006 7:06:35 am
ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับรีจิสทรีระยะไกลสำหรับชื่อเครื่อง "computername", ข้อผิดพลาด 53.SMS_CLIENT_CONFIG_MANAGER 660 (0x0294) 6/6/2006 7:06:35 AM
ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องเป้าหมายสำหรับการร้องขอ: "computername.KRC" ชื่อเครื่อง: "computername", รหัสข้อผิดพลาด: 53SMS_CLIENT_CONFIG_MANAGER 660 (0x0294) 6/6/2006 7:06:36 การร้องขอการ AMStored "computername.KRC" ชื่อเครื่อง"computername", ในคิว"ลองใหม่".SMS_CLIENT_CONFIG_MANAGER
ในสถานการณ์เช่นนี้ รหัสข้อผิดพลาด 53 ถูกบันทึกไว้เมื่อเซิร์ฟเวอร์ไซต์ไม่สามารถหาตำแหน่งของไคลเอนต์:
ไม่พบเส้นทางของเครือข่าย
โดยปกติแล้วรหัสข้อผิดพลาด 53 อยู่ก่อนหน้า โดยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
000004b3- “ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ยอมเส้นทางเครือข่ายที่กำหนด ”
รายการแฟ้มบันทึกนี้อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะมีข้อผิดพลาด 53 หรืออาจมีข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างรายการแฟ้มบันทึกและข้อผิดพลาด 53 ในแฟ้มบันทึกนี้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • มีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชื่อ ด้วย ตัวอย่างเช่น บริการชื่ออินเทอร์เน็ตของ Windows (WINS) หรือระบบชื่อโดเมน (DNS)
 • บริการของรีจิสทรีระยะไกลถูกปิดการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
 • Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003 ไฟร์วอลล์กำลังบล็อกการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์ขั้นสูง SMS และเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS
 • บริการเซิร์ฟเวอร์บนไคลเอนต์ไม่เริ่มทำงาน
 • แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับเครือข่าย Microsoft ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

  หมายเหตุ:ถ้าแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับเครือข่าย Microsoft ไม่ได้ติดตั้งบนไคลเอนต์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด 67 - ชื่อเครือข่ายไม่สามารถพบ

บัญชีติด SMS ขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งมีการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง หรือหายไป หรือถูกปิดใช้งาน

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น 5 ของรหัสข้อผิดพลาดปรากฏในแฟ้ม Ccm.log บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ ในตัวอย่างต่อไปนี้คอมพิวเตอร์มีชื่อของคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง:
ความพยายามที่เชื่อมต่อกับการใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแล '\\COMPUTER1\Admin$' โดยใช้บัญชี 'domain\account'
WNetAddConnection2 ล้มเหลว (LOGON32_LOGON_NEW_CREDENTIALS) โดยใช้บัญชีdomain\account(0000052e)
LogonUser ล้มเหลว (LOGON32_LOGON_INTERACTIVE) โดยใช้บัญชีdomain\account(0000052e)
ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับรีจิสทรีระยะไกลสำหรับชื่อเครื่อง "คอมพิวเตอร์", ข้อผิดพลาด 5
ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องเป้าหมายสำหรับการร้องขอ: "คอมพิวเตอร์", ชื่อเครื่อง: "คอมพิวเตอร์", รหัสข้อผิดพลาด: 5
หมายเหตุ:รหัสข้อผิดพลาด 5 มีข้อผิดพลาดในการเข้าถึงถูกปฏิเสธ

การแก้ไข:บัญชีติดขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งต้องมีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง

บนเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เป็นไปได้ทั้งหมด กระบวนการติดขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งต้องให้คุณอนุญาตให้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบและสิทธิ์ในการอย่างใดอย่างหนึ่งบัญชีต่อไปนี้:
 • บัญชีบริการ SMS เมื่อไซต์กำลังทำงานในโหมดการรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน
 • บัญชีติดขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งที่คุณกำหนด
คุณสามารถสร้างหลายขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดติดตั้งบัญชี ไคลเอนต์ที่ไม่ใช่สมาชิกของโดเมนไม่สามารถรับรองความถูกต้องบัญชีโดเมน ไคลเอ็นต์ที่ไม่ใช่สมาชิกของโดเมน คุณสามารถใช้บัญชีของเครื่องในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้มาตรฐานบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ และบัญชีทั้งหมดมีรหัสผ่านเดียวกัน คุณสามารถกำหนดแอคเคาท์ติดขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งเป็น%machinename%\account.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียมการไซต์ SMS 2003 สำหรับการติดตั้งไคลเอ็นต์ชิด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
838436วิธีการจัดเตรียมไซต์ 2003 การจัดการระบบสำหรับการติดตั้งไคลเอ็นต์ชิด

SMS ขั้นสูงไคลเอ็นต์ของเครือข่ายเข้าถึงบัญชีมีการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง หรือหายไป หรือถูกปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ - Active Directory

คุณต้องกำหนดค่า SMS 2003 ขั้นสูงไคลเอ็นต์ของเครือข่ายเข้าถึงบัญชีสำหรับไซต์ SMS 2003 ก่อนที่คุณสามารถใช้วิธีการติดขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งการปรับใช้ซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ขั้นสูงของ 2003 SMS ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ในสภาพแวดล้อมไม่ - Active Directory ต่อไปนี้:
 • เวิร์กกรุ๊ป
 • โดเมน Windows NT 4.0
 • ในฟอเรสต์ไม่น่าเชื่อถือ
ในขั้นสูงไคลเอ็นต์ของเครือข่ายเข้าถึงบัญชีคือ บัญชีโดเมนระดับที่คุณสร้างขึ้นสำหรับไคลเอนต์ขั้นสูง ถ้าคุณกำหนดบัญชีผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ - Active Directory บัญชีจะถูกนำมาใช้ในการเข้าถึงแฟ้ม Client.msi และแฟ้มการติดตั้งที่เกี่ยวข้องจาก SMSClient ใช้ร่วมกันบน SMS ไซต์เซิร์ฟเวอร์ หรือในการจัดการการ SMS ชี้

หมายเหตุ:ถ้าการ SMS ขั้นสูงไคลเอ็นต์ของเครือข่ายเข้าถึงบัญชีไม่พร้อมใช้งาน SMS ใช้บัญชีผู้ใช้สู่ระบบในปัจจุบัน บัญชีระบบภายใน หรือบัญชีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ปลายทางของการเชื่อมต่อนี้

ในการกำหนดค่านี้ SMS ขั้นสูงไคลเอ็นต์ของเครือข่ายเข้าถึงบัญชีคล้ายกับบัญชีการเชื่อมต่อไคลเอนต์บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แบบดั้งเดิมของ SMS

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. Ccmsetup.exe เริ่มต้น และจากนั้น สแกนแฟ้ม MobileClient.tcf แฟ้มนี้คือ แฟ้มการกำหนดค่าซึ่ง Ccmsetup.exe ขอรับข้อมูลที่จำเป็นต้องการค้นหาแฟ้ม Client.msi บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ แฟ้ม MobileClient.tcf นอกจากนี้แสดงรหัสไซต์ SMS ชื่อเซิร์ฟเวอร์จุดจัดการ ขอบเขตของไซต์ และข้อมูลอื่น ๆ
 2. Ccmsetup.exe ดาวน์โหลดแฟ้ม client.msi จากโฟลเดอร์แชร์ SMSClient\i386 ในจุดการจัดการ SMS หรือ จากโฟลเดอร์ Client\i386 ใน SMS_sitecodeโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS ติดตั้งไคลเอ็นต์ขั้นสูงรันโปรแกรมติดตั้ง Client.msi โดยใช้พารามิเตอร์ที่ผู้ดูแลที่ระบุในส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ SMS

การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง

ไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS

แฟ้ม Client.msi อยู่ ในโฟลเดอร์ SMSClient\i386 ในจุดการจัดการ หรือ ในโฟลเดอร์ Client\i386 บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS

การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแฟ้มนี้ ตรวจสอบแฟ้มบันทึกต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง:
 • %WINDIR%\System32\Ccmsetup\Ccmsetup.log
 • %WINDIR%\System32\Ccmsetup\Client.msi.log
การแก้ไข:เมื่อคุณพยายามที่จะแก้ไขเงื่อนไขล้มเหลว คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การติดตาม SMS (Trace32.exe) ให้ตรวจทานข้อมูลล็อก SMS และ เพื่อค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ส่งกลับค่า 3
บรรทัดที่มาก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาดนี้รับเหตุผลที่ทำการติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:เมื่อคุณตรวจทานแฟ้ม Client.msi.log บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ขั้นสูง ไม่ค้นหาคำว่า "ข้อผิดพลาด" เพื่อดูว่าเหตุใดการติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แฟ้ม Client.msi.log ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่พร้อมใช้งานไปยังโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Windows Installer ข้อมูลนี้มีข้อผิดพลาดและคุณสมบัติอื่น ๆ

ในยูทิลิตี้การติดตาม SMS จะรวมอยู่ใน Toolkit 2003 ของเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ เมื่อต้องการดาวน์โหลด Toolkit เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676787.aspx

ไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS ไม่สามารถเข้าถึงจุดจัดการในระหว่างการปรับรุ่น

เมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูงไม่สามารถเข้าถึงจุดจัดการ Ccmsetup.log ที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวในการประมวลผลข้อความ และส่งกลับรหัสสถานะ 404
ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อจุดจัดการไม่ได้ติดตั้ง หรือไม่เริ่มทำงานอย่างถูกต้อง

การแก้ไข:เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูที่ส่วน "การจัดการการแก้ไขปัญหาชี้ปัญหา"

ไคลเอ็นต์ที่จัดวาง โดยใช้ Capinst.exe จะไม่ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณปรับใช้ไคลเอนต์ขั้นสูง โดยใช้ Capinst.exe คุณต้องมั่นใจว่า เซิร์ฟเวอร์ของตัวระบุตำแหน่งจุด (SLP) จะพร้อมใช้งาน SLP กลับรายการของจุดการจัดการ

การแก้ไข:การติดตั้งจุดการตัวระบุตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า SLP มีการเผยแพร่ใน Active Directory หรือมีการลงทะเบียนในฐานข้อมูล WINS
 1. ติดตั้งจุดการตัวระบุตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ สามารถเพิ่มอิน SLP เป็นหน้าที่ระบบไซต์ในคอนโซลของผู้ดูแลระบบ SMS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Systems Management Serverแล้ว คลิกคอนโซลของผู้ดูแลระบบ sms.
  2. ในส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ SMS ขยายฐานข้อมูลของไซต์ขยายลำดับชั้นของไซต์ขยายSiteName SiteCodeแล้ว ขยายการตั้งค่าไซต์.
  3. คลิกระบบของไซต์คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็นจุดจัดการ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  4. ในการ\\Servernameคุณสมบัติของระบบที่ไซต์กล่องโต้ตอบ คลิกการเซิร์ฟเวอร์ Locator จุดแท็บ และจากนั้น เลือกนั้นใช้ระบบไซต์นี้เป็นจุดตัวระบุตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์กล่องกาเครื่องหมาย
  5. ในรายการที่อยู่ถัดจากdatabase.คุณสามารถเลือกฐานข้อมูลของไซต์ หรือเลือกฐานข้อมูลอื่นได้ ทำการเลือก และจากนั้น คลิกตกลง.
 2. ถ้าการ SLP มีอยู่แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการเผยแพร่ใน Active Directory หรือลงทะเบียนในฐานข้อมูล WINS ถ้าคุณไม่มีขยาย schema Active Directory wins จะยังใช้เป็น fallback แบบถ้าการสอบถาม Lightweight ไดเรกทอรี Access Protocol (LDAP) ล้มเหลว

ปัญหาการติดตั้งของ bits

พื้นหลังของปัญหาการติดตั้งบริการการถ่ายโอนพอร์ (BITS) สามารถเป็นการยากที่ตรวจสอบว่าการติดตั้ง BITS ที่รันเป็นส่วนหนึ่งของ Client.msi ก่อให้เกิดติดแบบขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งล้มเหลว ถ้าการติดตั้ง BITS ไม่สำเร็จ ติดแบบขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งจะไม่ได้สำเร็จ

การแก้ไข:เรียกใช้การติดตั้ง BITS ด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดใด ๆ คุณสามารถทำได้ โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งไคลเอ็นต์ 1.5 BITS (Bits_v15_client_setup.exe) การขอรับไคลเอ็นต์ของ 1.5 BITS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8c6ef6c8-2abf-43c7-ab51-e0c53303086d&DisplayLang=en
 2. เรียกใช้msiexec /a client.msiที่พรอมต์คำสั่งเพื่อแยกแฟ้ม Bits_v15_client_setup.exe ออกจากแฟ้ม Client.msi และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้ม bitssetup_clnt_installer.exe ถ้าไม่สามารถเริ่มการติดตั้ง BITS เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณต้องตรวจสอบแฟ้ม Bitssetup.log สำหรับข้อผิดพลาด หากการติดตั้ง BITS สำเร็จ ลอง Client.msi แฟ้มที่กำลังทำงานอีกครั้ง

การลงทะเบียนแฟ้ม xml ไม่สำเร็จ

เพิ่มคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ขั้นสูงของ 2003 SMS อาจไม่รับการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกจากเซิร์ฟเวอร์ไซต์ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้ม Ccmexec.log บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง:
ข้อผิดพลาดในการสร้าง CForwarder_Base::Send DOM XML (0x80040154) ล้มเหลว (0x80004005)
ในกรณีนี้ แฟ้ม Msxml3.dll อาจไม่มีการลงทะเบียน หรือหายไป

การแก้ไข:ดาวน์โหลดแฟ้ม Msxml3.msi และติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องให้ Microsoft XML ตัวแยกวิเคราะห์ (MSXML) 3.0 7 ชุดบริการ (SP7) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่จะติดตั้ง ลงการติดตั้งแฟ้ม Msxml3.msi ยังทะเบียนแฟ้ม DLL เพิ่มเติมหมายเหตุ:เมื่อต้องการดาวน์โหลดรุ่น 7 ชุดบริการ (SP7) ของ Microsoft XML ตัวแยกวิเคราะห์ (MSXML) 3.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=28494391-052b-42ff-9674-f752bdca9582&displaylang=en

ขั้นตอน post-installation

 1. โดยค่าเริ่มต้น หากคุณสมบัติติดขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งระบุว่า ไคลเอนต์ที่ถูกกำหนดโดยอัตโนมัติไปยังไซต์ โดยใช้คุณสมบัติ SMSSITECODE =อัตโนมัติ ไคลเอนต์ queries Active Directory สำหรับการกำหนดค่าของไซต์
 2. ถ้าไม่มีการติดตั้ง Active Directory หรือไม่มีขยาย SMS schema ไคลเอนต์ค้นหาจุดตัวระบุตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่จะรับกำหนดไซต์และการจัดการที่จุดข้อมูล
 3. ถ้ามีขยาย schema Active Directory ไคลเอนต์รับการกำหนดค่าของไซต์และจัดการจุดข้อมูล โดยใช้การสอบถาม LDAP ไปยัง Active Directory
 4. เมื่อไคลเอนต์ใช้การค้นหา SLP หรือการค้นหา Active Directory เพื่อค้นหาจุดการจัดการการเริ่มต้น ไคลเอนต์ร้องขอนโยบายการเริ่มต้นจากจุดจัดการ

ปัญหา post-installation

ไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าติดตั้ง หรือกำหนด

 1. คุณต้องตรวจสอบว่า บริการโฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMS กำลังรันอยู่บนไคลเอนต์ หากไม่ได้รันการบริการโฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMS ไคลเอ็นต์อาจไม่สามารถส่งบันทึกการค้นหา heartbeat จะรายงานว่า ไคลเอ็นต์ถูกติดตั้ง และกำหนด
 2. คลิกสองครั้งไคลเอ็นต์ smsควบคุมการแผงสินค้าบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง และจากนั้น คลิกการขั้นสูงแท็บในนั้นคุณสมบัติการจัดการระบบกล่อง ถ้าไม่มีรหัสของไซต์อยู่ในรายการ คลิกค้นหาโดยอัตโนมัติ. ถ้าการค้นหาล้มเหลว อาจเนื่องจากความอย่างน้อยหนึ่งเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
  • schema ของ Active Directory ไม่ได้ถูกเพิ่มเติมสำหรับ SMS 2003 หากคุณรัน ExtADSch.exe ด้วยตนเองเมื่อต้องการขยาย schema Active Directory แฟ้ม ExtADSch.log จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุง Active Directory และว่า Active Directory ถูกขยายเสร็จเรียบร้อยแล้ว แฟ้มบันทึกนี้จะอยู่ในรากของไดรฟ์ระบบ

   หมายเหตุ:คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบองค์กรการขยาย schema Active Directory
  • ระบบการไซต์ sms ไม่มีการเผยแพร่ใน Active Directory คุณสามารถดู \SMS\Logs\Sitecomp.log บนเซิร์ฟเวอร์ SMS เพื่อดูว่า ระบบของไซต์ SMS ได้ถูกเผยแพร่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการให้สิทธิ์บนคอนเทนเนอร์ของระบบการจัดการใน Active Directory คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   830022สถานะข้อความ 4909, 4912, 4913 หรือ 4915 หรือข้อผิดพลาดรหัส 8202 หลังจากที่คุณติดตั้งระบบการจัดการ Server 2003
   .
  • จุดตัวระบุตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาตำแหน่ง SLP ต้องการเผยแพร่ใน Active Directory หรือลงทะเบียนใน WINS ในสภาพแวดล้อมไม่ - Active Directory

ไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS ติดตั้งสำเร็จแล้ว แต่ไม่ได้รับการกำหนดของไซต์

คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ปรากฏในคอลเลกชันโดยมีค่าต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสของไซต์ไคลเอ็นต์กำหนดให้ชนิดของไคลเอ็นต์
abcใช่ไม่มีขั้นสูง
ในกรณีนี้ ไคลเอนต์ขั้นสูง SMS อาจจะแสดงรายการเป็นไคลเอนต์ อย่างไรก็ตาม ถูกกำหนดไม่ให้ไปไซต์ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 1. ข้อมูลที่รวบรวมได้ไม่ถูกปรับปรุง คอลเลกชันการปรับปรุงมักจะเรียกใช้ตามกำหนดเวลาประจำวัน หรือรายสัปดาห์ ในกรณีนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการปรับปรุงข้อมูลการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถเป็นสมาชิกของคอลเลกชันที่ปรับปรุงด้วยตนเอง และจากนั้น ปรับปรุงมุมมองของคอลเลกชัน
 2. ไคลเอนต์ยังอาจเป็นไคลเอนต์สำหรับไซต์อื่น และไม่ได้กำหนดให้กับคุณกำลังดูในส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ SMS คุณต้องการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นสูงของรายการการระบบการจัดการของไคลเอ็นต์ใน'แผงควบคุม' และดูว่า เป็นไซต์ที่แตกต่างกันมีอยู่ในรายการ

ไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS แสดงการกำหนดไซต์ แต่ไม่ปรากฏตามที่ติดตั้ง

คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ปรากฏในคอลเลกชันโดยมีค่าต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสของไซต์ไคลเอ็นต์กำหนดให้ชนิดของไคลเอ็นต์
abcไม่มีใช่ขั้นสูง
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 1. ข้อมูลที่รวบรวมได้ไม่ถูกปรับปรุง คอลเลกชันการปรับปรุงมักจะเรียกใช้ตามกำหนดเวลาประจำวัน หรือรายสัปดาห์ ในกรณีนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการปรับปรุงข้อมูลการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถเป็นสมาชิกของคอลเลกชันที่ปรับปรุงด้วยตนเอง และจากนั้น ปรับปรุงมุมมองของคอลเลกชัน
 2. ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วม SMSID ที่เหมือนกันกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อื่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้รูปแบบดิสก์การติดตั้งไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS SMSIDs ซ้ำจะยังเรียกว่า guid ของซ้ำ คุณต้องตรวจสอบว่า SMSIDs ที่ซ้ำกันที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจพบ guid ของที่ซ้ำกันและวิธีใช้ Tranguid.exe สร้าง SMS GUID ที่สร้างสำหรับเครื่องไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  837374วิธีการค้นหา และการทำความสะอาด guid ขั้นสูงไคลเอ็นต์สำเนาของใน SMS 2003
 3. มีกำหนดไคลเอนต์ขั้นสูง SMS อย่างไรก็ตาม ไคลเอนต์ขั้นสูง SMS ไม่ติดตั้ง คุณต้องตรวจสอบว่า ไคลเอนต์ขั้นสูง SMS มีการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และถูกกำหนดให้กับไซต์ที่คุณกำลังดู
 4. วิธีการค้นพบเครือข่ายถูกเปิดใช้งาน เมื่อคุณใช้วิธีการค้นพบเครือข่ายในระบบ Management Server (SMS), มัน populatesIsClientเขตข้อมูลในฐานข้อมูลโดยใช้ค่า Null ถ้ามีการเปิดใช้วิธีการค้นหาอื่น ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์จะปรากฏในคอลเลกชันเป็นกำหนดให้กับไคลเอ็นต์ไม่ถึงแม้ว่ามีการติดตั้งไคลเอ็นต์ในการติดตั้ง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ วิธีการค้นพบเครือข่ายที่ปิดใช้งาน นอกจากนี้ ตรวจสอบว่า วิธีการค้นพบ Heartbeat ที่เปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้นได้ไม่ถูกปิดใช้งาน จากนั้น รอสำหรับการค้นพบ Heartbeat polling ช่วงที่ระบุเพื่อส่งต่อ เมื่อไคลเอนต์ส่งค่าข้อมูลการค้นหาใหม่ ฐานข้อมูลถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงค่าที่ถูกต้อง

  หมายเหตุ:เฉพาะการค้นพบ Heartbeat วิธีการจะตั้งค่าสถานะการติดตั้งไคลเอนต์ให้ใช่. ไม่มีการปรับปรุงวิธีการค้นหาไดเรกทอรีระบบที่ใช้งานอยู่IsClientฟิลด์ในฐานข้อมูลของ SMS
 5. การค้นพบ heartbeat ไม่ได้รายงานเนื่องจากมีการติดตั้งไคลเอนต์

  การแก้ไข:
  • ตรวจสอบว่า heartbeat การเกิดในไคลเอนต์ โดยตรวจดูการ inventoryagent.log แฟ้มบันทึกนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\System32\ccm\logs คุณต้องการค้นหานี้การดำเนินการของสินค้าคงคลัง: = ReportType ค้นพบ =เต็มstring
  • คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Spy ไคลเอ็นต์ขั้นสูงเพื่อดูสถานะของการค้นหาข้อมูล โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ SMS 2003 Toolkit 1

   เมื่อต้องการดาวน์โหลด SMS 2003 Toolkit 1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676787.aspx
   ในคุณสมบัติของเรกคอร์ดที่ค้นพบ คุณสามารถดูวิธีการค้นหาที่รายงานการค้นหา และเป็นครั้งสุดท้ายที่รันกระบวนการค้นหา คุณสามารถตรวจสอบระเบียนเพื่อดูว่า ปัญหาได้รับความล้มเหลวในการเรียกใช้คุณสมบัติการค้นหา ถ้าข้อมูลที่ให้ไว้ โดยการค้นพบ Heartbeat ปัจจุบัน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากของปัญหาการกำหนดค่าไคลเอนต์บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง ถ้าไม่มีข้อมูลการค้นพบ Heartbeat ถูกต้อง อาจมีปัญหาในการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์ จุดจัดการ ไซต์ และฐานข้อมูลของไซต์
 • การแก้ไขปัญหาการค้นพบ Heartbeat-คุณสามารถใช้การจัดการระบบได้ด้วยตนเองให้เริ่มการค้นพบ Heartbeat บนไคลเอนต์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการระบบ.
  2. คลิกการการดำเนินการแท็บ การเลือกนั้นรอบชุดเก็บรวบรวมข้อมูลการค้นหาแล้ว คลิกเริ่มต้นการดำเนินการ.
  หมายเหตุว่าล้างค่าสถานะการติดตั้งมีเลือก งาน และเปรียบเทียบไคลเอ็นต์ Rediscoveryช่วงการค้นพบ heartbeatช่วงเวลา ถ้าการไคลเอ็นต์ Rediscoveryมีช่วงเวลาน้อยกว่าการค้นพบ heartbeatช่วง คุณต้องเปลี่ยนข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไคลเอ็นต์ Rediscoveryช่วงเวลาเป็นค่าที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นการค้นพบ heartbeatช่วงเวลา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในคอนโซล SMS 2003 ผู้ดูแลระบบ ขยายไซต์ Database\Site Hierarchy\รหัสของไซต์ของคุณ\Site Settings\Site Maintenance\Tasks.
  2. คลิกสองครั้งล้างค่าสถานะการติดตั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตารางเวลาช่วงเวลาเป็นค่าที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นการค้นพบ heartbeatช่วง แล้วคลิกตกลง.
  หมายเหตุ:การตั้งค่าการค้นพบ Heartbeat อยู่ในส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ SMS ภายใต้ไซต์ Database\Site Hierarchy\รหัสของไซต์ของคุณ\Site Settings\Discovery วิธี.

  ขั้นสูงของ sms ไคลเอ็นต์ไม่ได้รับการนโยบายหลังการติดตั้ง

  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการติดตั้งจุดการจัดการ SMS หรือไม่ทำงาน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้จะพร้อมใช้งานในส่วน "การจัดการการแก้ไขปัญหาชี้ปัญหา"

  ไคลเอ็นต์ sms ขั้นสูงจะไม่มีการติดตั้งบนไซต์รอง

  เมื่อคุณทำการติดกับอัตโนมัติขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งจากไซต์ SMS หลัก ไคลเอนต์ขั้นสูง SMS ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในไซต์หลัก อย่างไรก็ตาม ไคลเอนต์ขั้นสูง SMS ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในไซต์รอง

  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อการรวมเฉพาะเครื่องไคลเอนต์กำหนดไปยังไซต์นี้เปิดใช้งานตัวเลือกในการคุณสมบัติการติดตั้งกดไคลเอนต์กล่องโต้ตอบ คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  1. เริ่มการทำงานของตัวขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดติดตั้งช่วย แล้ว ยกเลิกเลือกนั้นรวมเฉพาะเครื่องไคลเอนต์กำหนดไปยังไซต์นี้กล่องกาเครื่องหมาย

   หมายเหตุ:คุณไม่สามารถเปิดใช้งานนั้นรวมเฉพาะเครื่องไคลเอนต์กำหนดไปยังไซต์นี้ตัวเลือกในบรรทัดคำสั่ง จะต้องทำด้วยตนเองในตัวขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดติดตั้งช่วย
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิธีการติดขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งเปิดอยู่ในไซต์รอง นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้วิธีการใดวิธีการค้นหาที่จำเป็นที่ไซต์เท่านั้น

   หมายเหตุ:เมื่อคุณดำเนินการวิธีการติดขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งจากไซต์รองจะติดตั้งไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS คุณไม่ต้องตั้งค่าการ SMSSITECODE ={Sitecode รอง} ไซต์รหัส ที่ใดSitecode รองรหัสรองของไซต์ได้ ถ้าคุณตั้งค่ารหัสไซต์รองในลักษณะนี้ ไคลเอนต์ขั้นสูง SMS ถูกติดตั้งไปยังสถานะที่ปรากฏให้มีกำหนดค่า และจัดการ โดยไซต์ที่รอง

จัดการจุดปัญหาในการแก้ไขปัญหา

เพื่อช่วยตรวจสอบว่า คุณพบปัญหาจุดจัดการ คุณสามารถให้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ร้องขอนโยบายเครื่องจักรจากจุดจัดการ การร้องขอนโยบายเครื่องจักรจากจุดการจัดการ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการระบบ.
 2. คลิกการการดำเนินการแท็บ การเลือกmachine รอบเรียก & ประเมินนโยบายแล้ว คลิกเริ่มต้นการดำเนินการ.
 3. การปรับปรุงรายการของแผงควบคุมการจัดการระบบ คุณต้องปิด และเปิดรายการของแผงควบคุมการจัดการระบบ
เมื่อจุดการจัดการ SMS ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
832109ไม่ได้ติดตั้งไคลเอนต์ใหม่ และไคลเอนต์ที่มีอยู่ไม่ทำงานโฆษณาหลังจากที่คุณติดตั้งการจัดการการใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการ SMS ชี้ปัญหา เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc180193.aspx

เครื่องมือและขั้นตอนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการติดตั้งไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการติดตั้งไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูง คุณอาจต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 • ใช้แฟ้ม CCR เพื่อติดตั้งไคลเอนต์ที่ทริกเกอร์ด้วยตนเอง
 • ใช้คอนโซลของผู้ดูแลระบบ SMS เพื่อบังคับใช้การติดตั้งใหม่ทั้งหมดของไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS
 • ใช้เครื่องมือ Ccmclean.exe การเอาออกไคลเอ็นต์การขั้นสูงของ SMS 2003
 • รวบรวมแฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ SMS และไฟล์บันทึกของไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูงเพื่อทำการวิเคราะห์

ใช้แฟ้ม CCR เพื่อติดตั้งไคลเอนต์ที่ทริกเกอร์ด้วยตนเอง

เมื่อคุณใช้วิธีการติดขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้ง SMS สร้างแฟ้ม CCR โดยอัตโนมัติ แฟ้ม CCR เป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งไคลเอนต์ แฟ้ม CCR สามารถยังสามารถสร้าง และนำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน Notepad พิมพ์สองบรรทัดต่อไปนี้:

  [คำขอการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์ NT] machine ชื่อ =NetBIOSName

  หมายเหตุ:ในตัวอย่างนี้NetBIOSNameมีชื่อของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้งไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS
 3. คลิกแฟ้ม:แล้ว คลิกบันทึกเป็น.
 4. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ ชนิด"test.ccr"แล้ว คลิกตกลง. คุณต้องมีเครื่องหมายของใบเสนอราคา
 5. หลังจากที่ด้วยตนเองได้สร้างการแฟ้ม CCR คัดลอก และวางลงในโฟลเดอร์ SMS\Inboxes\Ccr.box บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS เมื่อมีการประมวลผลแฟ้ม CCR แฟ้มถูกย้ายไปSMS\Inboxes\Ccr.box\Inprocโฟลเดอร์ เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว แฟ้ม CCR ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ SMS\Inboxes\Ccrretry.box และเปลี่ยนชื่อชื่อของคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ใช้คอนโซลของผู้ดูแลระบบ SMS เพื่อบังคับใช้การติดตั้งใหม่ทั้งหมดของไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมคลิกSystems Management Serverแล้ว คลิกคอนโซลของผู้ดูแลระบบ sms.
 2. ขยายฐานข้อมูลของไซต์ขยายคอลเลกชันแล้ว ขยายระบบทั้งหมด.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ไคลเอนต์คลิกขวาที่ 2003 SMS ที่พบ คลิกงานทั้งหมดแล้ว คลิกการติดตั้งไคลเอนต์.
 4. ในการยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการติดตั้งกดไคลเอนต์หน้าจอ คลิกถัดไป.
 5. ในการตัวเลือกการติดตั้งไคลเอนต์หน้า คลิกการติดตั้งเสมอ (การซ่อมแซมหรือปรับรุ่นที่มีอยู่ไคลเอนต์)กล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
ล็อกไฟล์ต่อไปนี้จะใช้เมื่อคุณทำการติดข้อขั้นสูงไคลเอ็นต์ชิดตั้งจากคอนโซลของผู้ดูแลระบบ SMS:
 • Smsprov.log ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง CCR
 • Ccm.log ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการติดตั้งไคลเอนต์
หมายเหตุ:แฟ้มบันทึกเหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ \SMS\Logs บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS ล็อกของผู้ให้บริการ SMS อาจต้องอยู่ใน SQL Server ระยะไกลถ้า SQL Server ไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการติดตั้งไคลเอนต์จากไซต์รอง คุณต้องตรวจสอบ Ccm.log จากไซต์รอง และไม่ใช่ จากไซต์แม่

ใช้เครื่องมือ Ccmclean.exe การเอาออกไคลเอ็นต์การขั้นสูงของ SMS 2003

เครื่องมือ Ccmclean.exe เป็นส่วนประกอบของ Toolkit 2003 ของ SMS คุณสามารถใช้เครื่องมือการเอาออกไคล เอ็นต์การขั้นสูงของ SMS 2003 จุดการจัดการ SMS 2003 หรือทั้งสองอย่าง

การขอรับ Toolkit 2003 ของ SMS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676787.aspx
ไวยากรณ์ที่ถูกใช้ โดยใช้เครื่องมือ Ccmclean คือต่อไปนี้:
 • Ccmclean /client: นี้เอาออกไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS อิน
 • Ccmclean /mp: นี่เอาจุดการจัดการ
 • Ccmclean/ทั้ง หมด: นี่เอาออกไคลเอ็นต์ขั้นสูง SMS และจุดการจัดการถ้าทั้งสองอย่างจะถูกติดตั้ง

การรวบรวมเซิร์ฟเวอร์ SMS และไฟล์บันทึกของไคลเอ็นต์ SMS ขั้นสูงเพื่อทำการวิเคราะห์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์บันทึกของ SMS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
867490รายการของแฟ้มบันทึกที่ถูกสร้างในระบบการจัดการ Server 2003
หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณใช้เครื่องมือ Trace32 (SMSTrace) ที่เป็นส่วนหนึ่ง Toolkit SMS เพื่อดูแฟ้มบันทึกได้เนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถดูแฟ้มบันทึกในเวลาจริง SMSTrace ยังให้คุณทำการค้นหาโค้ดข้อผิดพลาด กดctrl + lใน SMSTrace กล่องโต้ตอบการค้นหาข้อผิดพลาดในการแสดง จากนั้นคุณสามารถป้อนรหัสข้อผิดพลาด ถ้ามีรหัสข้อผิดพลาดที่ SMSTrace สามารถถอดรหัสไฟล์ เช่นมีข้อผิดพลาดของ Win32 หรือข้อผิดพลาด WMI ข้อความของรหัสข้อผิดพลาดจะยังปรากฏขึ้น

การขอรับ Toolkit 2003 ของ SMS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676787.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925282 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB925282 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925282

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com