Straipsnio ID: 925180 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Nor?dami per?i?r?ti ?Word 2003? failus galite naudoti ?Microsoft Office Word Viewer 2003?, net jei kompiuteryje ne?diegta programa ?Word?. Ta?iau naudodami ?iuos ?rankius negalite ?ra?yti arba redaguoti fail?.

Jei jums reikia per?i?r?ti ?Word 2007? ar naujesn?s versijos fail?, o kompiuteryje ne?diegta programa ?Word?, fail? galite per?i?r?ti naudodami ?Word Viewer 2003?, ta?iau tik ?dieg? suderinamumo paket?.

Pastaba. Jei j?s? kompiuteryje jau yra ?diegta programa ?Word 2003?, jums tereikia ?diegti suderinamumo paket?, kad gal?tum?te per?i?r?ti ?Word 2007? ar naujesni? ?i? program? versij? failus arba su jais dirbti. Per?i?ros programos diegti nereikia.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Suderinamumo paketo ir per?i?ros program? atsisiuntimas

Nor?dami atsisi?sti ?Microsoft Office? suderinamumo paket?, skirt? ?Word?, ?Excel? ir ?PowerPoint? fail? formatams, i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? svetain?je: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&DisplayLang=lt
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip ?sigyti Word Viewer 2003 ir Excel Viewer 2003, spustel?kite toliau esan?ius straipsni? numerius ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
889347 Microsoft Office Word Viewer 2003 apra?as (angl? k.) (gali b?ti angl? k.)

Failo atidarymas ?diegus suderinamumo paket?

Jei norite atidaryti 2007 arba naujesn?s ?Microsoft Office? versijos fail?, naudodami ?Office 2003? per?i?ros programas:
 1. ?diekite suderinamumo paket?.
 2. Suraskite fail? naudodami ?Windows? nar?ykl?.
 3. Dukart spustel?kite norim? per?i?r?ti fail?.

?Word 2007? arba naujesn?s versijos dokument? atidarymas naudojant per?i?ros program?

Nor?dami naudotis ?Word? per?i?ros programa ir atidaryti fail?, atlikite tokius veiksmus:
 1. Paleiskite Word Viewer.
 2. Meniu Failas spustel?kite Atidaryti.
 3. S?ra?e Fail? tipai spustel?kite Visi failai (*.*).
 4. Spustel?dami pa?ym?kite norim? atidaryti fail?, tada spustel?kite Atidaryti.

Microsoft Office Word 2007

 • Microsoft Office Word 2007 dokumentas (*.docx)
 • Microsoft Office Word 2007 dokumentas, palaikantis makrokomandas (*.docm)
?Microsoft Office Word 2010?
 • ?Microsoft Office Word 2010? dokumentas (*.docx)
 • ?Microsoft Office Word 2010? dokumentas, palaikantis makrokomandas (*.docm)

Savyb?s

Straipsnio ID: 925180 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Rakta?od?iai: 
kbopenfile kbfileawareoff2007 kbinfo kbexpertisebeginner kbhowto KB925180

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com