הדרכה באיתור ובפריסה של עדכון האבטחה שפורסם בספטמבר 2006

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 925109 - View products that this article applies to.
מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

כחלק מהמחויבות המתמשכת של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה עבור עדכוני אבטחה, Microsoft מציעה הנחיות איתור ופריסה אלה עבור כל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center?MSRC) ). הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה מתייחסת לשימוש בכלים כגון Microsoft Windows Update,? Microsoft Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA), ?Office Detection Tool,? Microsoft Systems Management Server ?(SMS),? Extended Security Update Inventory Tool ו-Enterprise Scan Tool ?(EST).

מבוא

מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 12 בספטמבר 2006.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, ?Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 12 בספטמבר 2006 זמינים באתרי האינטרנט הבאים. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.

שים לב לא כל עדכון אבטחה זמין בכל אתר אינטרנט. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
 • Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he
  • Microsoft Windows 2000,? Microsoft Windows XP וכן Microsoft Windows Server 2003
   • עדכון אבטחה מס' 910729 (עלון אבטחה מס' MS06-054)
    אתר האינטרנט של Windows Update אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
 • Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
  • Windows 2000,? Windows XP וכן Windows Server 2003
  • Microsoft Office 2002,? Office XP וכן Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 ו-Microsoft Exchange 2003
  • Microsoft Internet Security ו-Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server
   • עדכון אבטחה מס' 910729 (עלון אבטחה מס' MS06-054)
    האתר Microsoft Update אינו תומך בחלק של Microsoft Publisher 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • Microsoft Office Update
  http://office.microsoft.com/he-il/officeupdate/default.aspx
  • Office 2000
  • Office XP או Office 2002
  • Office 2003
 • Mactopia
  http://www.microsoft.com/mac/
  • Microsoft Office 2001 עבור Mac
  • Microsoft Office גירסה X עבור Mac
  • Microsoft Office 2004 עבור Mac

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות גירסה 1.2.1 של MBSA או גירסה 2.0 של MBSA

אם אתה משתמש בגירסה 1.2.1 של Microsoft Baseline Security Analyzer? (MBSA) ביחד עם גירסה משולבת של Office Detection Tool? (ODT) או בגירסה 2.0 של MBSA כדי לזהות עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 12 בספטמבר 2006. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
 • 910729 (עלון אבטחה מס' MS06-054)
  הכלי MBSA 2.0 אינו תומך בחלק של Publisher 2000 של עדכון אבטחה זה.
לקבלת מידע נוסף על אופן השגת כלי הסריקה הארגוני EST, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד ניתן להשיג את כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool? (EST) ולהשתמש בו

הערות
 • חלק ה-Office Detection Tool של MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.
 • הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך באף גירסה מבוססת-x64 או מבוססת-Itanium של Windows.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות שירותי Software Update Services ?(SUS) או שירותי Windows Server Update Services ?(WSUS)

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services ?(SUS) או ב-Windows Server Update Services ?(WSUS), באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 12 בספטמבר 2006. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
 • 910729 (עלון אבטחה MS06-054)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Publisher 2000 של עדכון אבטחה זה.
שים לב הכלי SUS 1.0 עם Service Pack 1? (SP1) אינו תומך בגירסאות מבוססות-x64 או מבוססות-Itanium של Windows.

סביבות המשתמשות בשרת SMS 2.0 יחד עם הכלי Security Update Inventory Tool ?(SUIT?) או בשרת SMS 2003 יחד עם הכלי Inventory Tool for Microsoft Updates ?(ITMU)? לצורך איתור ופריסה של עדכוני אבטחה

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0 יחד עם הכלי SUIT או באמצעות SMS 2003 יחד עם הכלי Inventory Tool for Microsoft Updates?? (ITMU), באפשרותך לאתר ולפרוס את כל עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 12 בספטמבר 2006. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
 • 910729 (עלון אבטחה MS06-054)
  SMS 2003 ITMU אינו תומך בחלק של Publisher 2000 של עדכון אבטחה זה.
כדי לקבל את הכלי Extended Security Update Inventory Tool, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B
שים לב SMS 2.0 אינו תומך באף גירסה מבוססת-x64 או מבוססת-Itanium של Windows.

סיכום הנחיות איתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחה עלון רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ו-Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
919007 MS06-052 PGM לא זמין כן כן כן כן כן כן לא זמין כן כן
920685 MS06-053 מפתוח לא זמין כן כן כן כן כן כן לא זמין כן כן
910729 MS06-054 Publisher לא זמין לא זמין חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA לא זמין חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא זמין כן חלקית, עיין בסעיף על SMS

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

המידע המפורט בהנחיות לגבי איתור ופריסה מאוגוסט 2006 לא השתנה כתוצאה מהפרסומים מחדש. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
923752 הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו באוגוסט 2006

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות לגבי אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי להרחיב את ידיעותיהם בנושא עדכוני האבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 12 בספטמבר 2006, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032305653
ש2: האם הכלי Enterprise Scan Tool ?(EST) פועל באופן מצטבר, כמו הכלי Extended Security Update Inventory עבור שרתי SMS?

ת2: לא, הכלי EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם תוכניות להפוך אותו למצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש בכלי MBSA בגירסאות 1.2.1 או 2.0 כדי לאתר באופן מלא את הדרישה לעדכוני האבטחה הבאים שפורסמו בתאריך 12 בספטמבר 2006, פרט לאלה שלצדם הערה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מאמר Microsoft Knowledge Base מזהה עלון אבטחה רכיב הערה לגבי איתור
910729 MS06-054 Publisher מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף MBSA
לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות ש-MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) ?2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם התקנת תוכנית המופיעה תחת 'תוכנות מושפעות' בעלון אבטחה והמוזכר במאמר הקשור לו, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על אודות ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שימוש ב-EST ביחד עם MBSA כדי לזהות מערכות פגיעות ברשת?

ת4: החודש אין עדכוני אבטחה המחייבים שימוש בכלי EST למטרות איתור.

ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. בעת שימוש ב-SMS 2.0 וב-SMS 2003 ביחד עם SUIT, אתה עושה שימוש בטכנולוגיה של MBSA 1.2.1 למטרות איתור. משום כך, לשרתים SMS 2.0 וכן SMS 2003 יש מגבלות הדומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
עליך להשתמש ב-SUIT ביחד עם הכלי Extended Security Update Inventory Tool כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה עבור Microsoft Windows ועבור מוצרים מושפעים נוספים מתוצרת Microsoft. לקבלת מידע נוסף על מגבלותיו של כלי הסריקה SUIT, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים

בעת שימוש ב-SMS 2.0 ו-SMS 2003 יחד עם הכלי SUIT, אתה עושה שימוש בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לחלופין, לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. כלי זה משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 925109 - Last Review: יום חמישי 15 ינואר 2015 - Revision: 1.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 for Mac
מילות מפתח 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity KB925109

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com