คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด stop เมื่อคุณใช้เป็นวิทยุบลูทูธบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 924941 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณกำลังใช้วิทยุของอุปกรณ์บลูทูที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP แป้นพิมพ์บลูทูธหรือเมาส์รองรับบลูทูเชื่อมต่ออยู่ หรือมีการเชื่อมต่อกับวิทยุนี้ นอกจากนี้ อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณสามารถเชื่อมต่อวิทยุลงในคอมพิวเตอร์
 • คุณสามารถถอดวิทยุจากคอมพิวเตอร์
 • คุณใช้ลักษณะการทำงานกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อปิดใช้งาน หรือ การเปิดใช้งานอุปกรณ์แบบไร้สาย
 • คอมพิวเตอร์กลับสู่โหมดไฮเบอร์เนต
ในสถานการณ์สมมตินี้ ได้รับข้อความข้อผิดพลาด stop ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
หยุด: 0x000000d1 (0x00000410, 0x00000002, 0x00000000, 0xf89d6dc7)
HIDCLASS.SYS – พื้นฐานที่ F89D6000, DateStamp 41107d52 F89D6DC7 อยู่
นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้าการ 6.02 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของซอฟต์แวร์ Microsoft IntelliType Pro หรือ IntelliPoint Microsoft มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์นี้

การแก้ไข

ปรับปรุงสำหรับ Windows XP

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 WindowsXP KB924941 x

วันวางจำหน่าย: 19 ธันวาคม 2006

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องใช้งาน Windows XP Service Pack 2 (SP2) เพื่อที่ติดตั้งการปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Hidclass.sys5.1.2600.298736,86401-ก.ย.-200611:09
usbhub.sys5.1.2600.298759,26401-ก.ย.-200611:09

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: เอาแป้นพิมพ์บลูทูธและอุปกรณ์เมาส์ที่รองรับบลูทูทั้งหมดจาก Windows

เมื่อต้องการเอาแป้นพิมพ์บลูทูธและอุปกรณ์เมาส์ที่รองรับบลูทูทั้งหมดจาก Windows ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังประสบกับปัญหานี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:bthprops.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. สำหรับแป้นพิมพ์หรือเมาส์อุปกรณ์แต่ละที่อยู่ในนั้นอุปกรณ์แท็บ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกอุปกรณ์ และจากนั้น คลิกเอาออก.
  2. คลิกใช่แล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:แป้นพิมพ์บลูทูธและอุปกรณ์เมาส์ที่รองรับบลูทูทั้งหมดหยุดทำงานเมื่อคุณใช้วิธีการนี้

วิธีที่ 2: โหมดไฮเบอร์เนตปิดใช้งาน

ใช้วิธีการนี้หากปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์กลับสู่โหมดไฮเบอร์เนต เมื่อต้องการปิดการใช้งานโหมดไฮเบอร์เนต ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังประสบกับปัญหานี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:powercfg.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการไฮเบอร์เนตแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นการเปิดใช้การไฮเบอร์เนตกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลง.
หมายเหตุ:ใช้พลังงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้อาจเพิ่มเมื่อคุณใช้วิธีการนี้

วิธีที่ 3: บังคับวิทยุเพื่อใช้เฉพาะอุปกรณ์ universal serial bus (USB)

ใช้วิธีนี้ถ้าวิทยุที่คุณกำลังใช้ ตัวรับส่งสัญญาณ Microsoft สำหรับอุปกรณ์บลูทูรุ่น 3.0 เมื่อต้องการบังคับวิทยุจะใช้เฉพาะอุปกรณ์ USB ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เชื่อมต่อวิทยุลงในคอมพิวเตอร์ที่กำลังประสบกับปัญหานี้ โดยการใช้การเชื่อมต่อ USB
 2. บนวิทยุ กด ค้างปุ่มรองรับบลูทูจนกว่าคุณเห็นตัวช่วยสร้างสำหรับวิทยุบนคอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ:โปรแกรมใช้เวลาประมาณห้าวินาทีสำหรับตัวช่วยสร้างจะปรากฏขึ้น
 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูเมาส์หรือแป้นพิมพ์บลูทูธ หลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูเมาส์หรือแป้นพิมพ์บลูทูธ คลิกยกเลิกในตัวช่วยสร้าง
หมายเหตุ:แป้นพิมพ์บลูทูธและอุปกรณ์บลูทูเมาส์จะต้องมีการทำงานเมื่อคุณใช้วิธีนี้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ ไม่ทำงานเมื่อคุณใช้วิธีนี้

วิธีที่ 4: เอาซอฟต์แวร์ IntelliType Pro หรือ IntelliPoint รุ่น 6.02 หรือรุ่นใหม่กว่า

ใช้วิธีนี้ถ้าการ 6.02 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 • Pro IntelliType
 • IntelliPoint
เมื่อต้องการลบรุ่นเหล่านี้ ของ IntelliType Pro และ IntelliPoint ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังประสบกับปัญหานี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:appwiz.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกMicrosoft IntelliPointversion_numberโดย:version_numberมี 6.02 หรือหมายเลขที่มีขนาดใหญ่ ถ้าMicrosoft IntelliPointversion_numberไม่ได้อยู่ในรายการ ไปที่ขั้นที่ 4
 3. คลิกเอาออกจากนั้น ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเอา IntelliPoint จากคอมพิวเตอร์
 4. ค้นหา และจากนั้น คลิกMicrosoft IntelliType Proversion_numberโดย:version_numberมี 6.02 หรือหมายเลขที่มีขนาดใหญ่ ถ้าMicrosoft IntelliType Proversion_numberจะไม่อยู่ในรายการ ข้ามขั้นตอนที่ 5
 5. คลิกเอาออกจากนั้น ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเอา IntelliType Pro จากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:ฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เมาส์และแป้นพิมพ์บลูทูธจะต้องมีการทำงานเมื่อคุณใช้วิธีการนี้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันขั้นสูงสำหรับอุปกรณ์บลูทูอุปกรณ์ที่ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์บลูทูธจะไม่ต้องการทำงานเมื่อคุณใช้วิธีนี้ คุณสามารถลองใช้รุ่น IntelliPoint ซึ่งอยู่ก่อนหน้า 6.02 เวอร์ชัน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 924941 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
atdownload kbfix kbhardware kbqfe kbmt KB924941 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:924941

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com